bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 06:24   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir?

Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir?


KURAN'IN İLK İNEN AYETİ HAKKINDAKİ İHTİLAFLAR
Ulumul Kur'an kitaplarında " ilk ve son inen ayetler " başlığı altında incelenen [84] bu konunun Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? konumuzla direk bağlantılı olan ilk inen ayetler hakkındaki ihtilafları ve çözümünü incelemeye çalışacağız. Bu konudaki ihtilafları ve tercihimizi belirtmeden önce Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? ilk inen ve son inen ayetlerin bilinmesindeki "faydalara" değinmek istiyoruz.

a- Nasih ve Mensüh'u ortaya çıkarmada Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? ilk inen ve son inen ayetleri bilmek önemli bir gereklilik arz etmektedir. Buna göre: bir konu etrafında bir kaç ayet geçmekte ve konuyla bağlantılı hüküm Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? o ayetlerden birinden çıkmakta ise Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? son inen ayet "Nasih" olarak kabul edilir ve hüküm o ayete göre icra edilir.

b- İlk ve son inen ayetlerdeki kademe açıklığa kavuşturulduğunda Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? İslam hukukunun gelişmesi Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? takip ettiği metodu ve bu hukuku kabul ettirmedeki güzelliği anlaşılmış olur.

İlk inen ayet hakkındaki ihtilafları ve tercih edilen görüş şöyledir.

l- Besmele ilk inendir: Vahidî'nin Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? İkrime ve Hasan'a isnadla rivayetine göre:
"Bismillahirrahmamrrahîm Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Kuran’dan ilk inendir Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? ilk inen sure ise İkra' Bismirabbike dir.[85] İbni Cerîr ve diğerleri Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Dahhak Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? İbni Abbas yoluyla rivayet ettiğine göre: "Cibril'in Resul (s.a.v.)' e ilk indirdiği söz; " Ey Muhammedi Hazır ol (bekle). Sonra Bismillahirrahmamrrahîm de." [86]
Besmelenin ilk inen ayet olduğu iddiasına şöyle bir yorum getirmek mümkündür: Besmele Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Berae süresi hariç her sürenin basında bulunduğu gibi Alak süresinin de basında bulunmaktadır. Oysa " Vahyin başlangıcı " hadisinden de anlaşıldığı gibi Cibril ilk ayetleri okurken Besmele okumamıştır. Kur'an dizilişinde Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? bir ayetin diziliş sırasına göre önde yazılması Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? onun önce indiğini göstermez. Zira ayetleri yerleştirme konuşanda tasarruf. Resul (s.a.v.)'e aittir. Buna göre Besmele'nin sonradan Alak süresinin basma konulmuş olması da muhtemeldir. Vahidî 'nin yukarıda zikredilen hadisi ise Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? hadis kritiği açısından eleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? hadisin "Mürsel” olduğu söylenmiştir.[87]
Besmele'nin Alak süresinin evvelinde indiğini varsaysak bile Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? bu bütün süreler için geçerlidir. Dikkate alınması gereken ise Besmelenin peşinden gelen ayettir .

2-Müddesir suresinin başlangıcı ilk inendir. Bu görüş savunanların dayanağı Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Buharî ve Müslim'in Ebi Seleme b. Abdirrahman b. Afv'dan gelen rivayettir. Rivayette geçtiğine göre; "Ebü Seleme b. Abdirrahman Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Cabir b. Abdillah'tan Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Kuran’dan ilk ineni sormuştur. O da cevaben; " Ya Eyyühel Müddessir" demiştir. Ebü Seleme Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? ilk inenin Alak süresinin başlangıcı olduğunu ileri sürünce Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Cabir; "Bize Resülulalah (s.a.v.)'in anlattığını size anlatacağım der. Resülullah'ın Hira civarında aniden gökte Cibril'i gördüğünü ve kendisini bir korku sardığını Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Hatice'nin yanma inerek ona; Kendisini örtmesini istediğini ve kendisin! bir korku sardığını söyler. Bunun akabinde Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? " Ya Eyyühel Müddessir"in indiğini belirtir." Rivayette geçen Cabir b. Abdullah'ın burada yanlış anlaması vardır. Zira rivayette geçen “Birden o” ifadesinden de anlaşılacağı gibi Cibril Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? daha önceden Resul tarafından görülmüştür. Rivayete konu olan görme ise ikinci defa gerçekleşen bir görmedir. Buna göre Müddessir süresinin ilk ayetleri Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? ilk vahyin akabinde oluşan "Fetret" devrinden sonra inen ilk ayetlerdir. Olayı anlatan Cabir'in muhtemelen Hira'daki ilk karşılaşmadan haberi olmadığı için ilk inenin Müddessir olduğunu iddia etmiştir.

3-Fatiha ilk inendir. Bu iddia sahiplerinin delilleri şöyledir;
a- Beyhaki'nin Delail'de Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Meysere Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Amr b. Şurahbil kanalıyla rivayet ettiğine göre Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Resul (s.a.v.) Hatice'ye demiştir ki; " Ben tek kaldığımda bir nida duyuyorum. Vallahi bunun zarar veren bir şey olmasından korkuyorum." Hatice'de Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Maazallah Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Allah sana böyle bir şey yapmaz. Sen emaneti yerine getirir Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? akrabaları ziyaret eder Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? doğru konuşursun diye cevap verir. Bu arada Ebü Bekir Hatice'nin yanma gelince Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Hatice Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Resül'ün anlattıklarını Ebübekir'e anlatır ve Muhammed'i yanma alıp Varaka'ya gitmesin! söyler. Varaka'ya giderler. Resul Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? olayı ona şöyle anlatır; "Tek kaldığım zaman arkamdan " Ey Muhammed Ey Muhammed " diye bir ses duyuyor ve kaçıyorum. Varaka ise Resul'e kaçmamasını Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? melek geldiği zaman bekleyerek söylediklerini dinlemesini ve gelip kendisine anlatmasını tavsiye eder. Bu konuşmadan sonra. Resul yalnız kaldığında Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? melek ona. Ey Muhammedi de ki; " Bismillahir-Rahmanirrahîm..Elbamdu Lillabi Rabbi'l Alemin...." sonuna kadar okur. [88]
b- Keşşaf'a göre Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? müfessirlerin bir çoğu ilk inen sürenin Fatiha olduğunu iddia etmişlerdir.[89]
c- Muhammed Abduh'a göre de ilk inen Fatiha'dır. Zira îlahî Sünnet gereği bu kainatta sunulanlar Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? önce Mücmel (özet) sonra Mufassal (tafsilatlı) sunulmuştur. Fatiha da Kuran’da geçen tüm hükümlerin Mücmel'i gibidir. Buna göre ilk inen. Fatiha süresidir.[90]
Bu konuda ileri sürülen iddiaların fazla tutarlılığı yoktur. Birinci şıkta ileri sürülen Besmele hadisi eleştiri almıştır. Hadisin sened zincirinde sahabi eksik olduğundan hadis Mürseldîr. Oysa "Vahyin başlangıç " hadisi Merfu'dur. Cerh Ta'dil açısından Beyhaki'nin rivayeti delil olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir.[91]
Keşşafın " müfessirlerin bir çoğu...." sözü ise tamamen kendi yorumudur Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? İbni Hacer bu görüşü şiddetle eleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? müfessirlerin çok azının bu görüşte olduğunu söylemiştir.[92]
Muhammed Abduh'un görüşü doğru gibi gözükse de olayı anlatan Sahih bir hadis varken bunun üzerinde akıl yürütmek uygun değildir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Alak süresinin ilk ayetleri zikredilen ilahi Sünnet'e zıt değildir. Alak süresinin ilk ayetleri Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Kuran’ın ana fikirlerinden olan okuma Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? yaratılış Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Rububiyet gibi konulara mücmelen değinmiştir. [93] Ayrıca Fatiha süresinde geçen îbadet ederiz Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? yardım dileriz Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? bizi doğru yola ilet gibi) çoğul zamirleri Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? bu sürenin Müslümanların topluluk aşamasına geldiği zamanlarda indiğini göstermektedir. Bu aşama ise Risalet ten bir müddet sonra gerçekleşebilmiştir.

4- En'** Süresi 151. ayeti "De ki gelin Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Rabbinizin size (neleri) haram kıldığını okuyayım" ilk inendir. Bu görüşü Kurtubi Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Hz. Ali'nin rivayeti olarak zikretmiş Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? [94] ancak herhangi bir delil zikretmediğinden bu görüş zayıf bir iddia olarak kalmıştır.

5- Suyüti el-İtkan'da ilk inenle alakalı Şeyheyn'den Hz-Aişe kanalıyla rivayet ettiğine göre: " Mufassaldan ilk inen; Kendisinde Cennet ve Cehennemin zikredildiği süredir Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? insanlar İslam'a ısındığında helal ve haram inmeye başladı." [95]

İlk inen Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Alak süresi olarak kabul edildiğinde bu rivayetle bir uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Alak süresinde Cennet ve Cehennem bahsi geçmemektedir. Suyütî Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? buna cevap olarak rivayette mukadder bir cümle olduğunu söyler. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? hadiste geçen "Evvelü Ma Nüzile" ibaresi "Min Evveli Ma Nüzile" manasındadır. Buna göre mana: "ilk inenlerden birisi" şeklindedir. Kastedilen süre ise Alak Süresi değil Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? fetret döneminden sonra ilk inen Müddessir süresidir.[96]

6- Alak Süresinin ilk ayetleri: İlk inen ayet konusundaki zikredilen görüşler arasında en kuvvetli olanı bu görüştür. Buharî ve Müslim'de zikredilen hadislerden anlaşıldığı üzere Kuran’dan ilk inen Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? "Alak süresinin ilk ayetleridir." Müddessir süresinin ilk ayetleri ise daha sonra inmiştir.Ayrıca Alak süresinin ilk ayetleri Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? muhteva bakımından da vahyin başlamasıyla uyumluluk sağlamaktadır. Metafizik alemle bağlantı sırasında gelen ilk emir "Oku" dur. Bu yeni bir başlangıçtır. Okuma yazma bilmeyen bir Resul'ün Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Ekrem olan Rabb'inin adıyla okumaya başlamasıdır. Artık onun önünde seneler boyunca okuyacağı Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? tebliğ edeceği bir süreç vardır. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Allah'ın yüce kudreti Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? yaratması gözler önüne serilmekte Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? Ekrem olan Rabbin Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? kuluyla ilk bağlantısı kurulmaktadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  





Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir?

Kur'an-ı Kerim'de İlk İnen Ayetler Hangileridir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kur an ı kerim in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure hangisidir, hz muhammed ilk indirilen ayetlersuresinde yer alır sorusunun cevabı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kur'an öğrenmek istiyorum - Kur'an harflerini öğrenme elif Dini Bilgiler 23 23-03-2015 09:06
Kur'an niçin İslam dininin temel kaynağıdır ?-Kur'an hakkında elif Soru Cevap 0 16-02-2013 02:56
Sağ Gözümün Arka Tarafı ve Enseden Omuzlarıma İnen Ağrının Sebebi Ne Olabilir? daywest Sağlık Soruları ve Cevapları 0 01-05-2011 04:09
Atik - Valde'den İnen Sokakta - Yahya Kemal BEYATLI nimlahza Şiir 0 09-09-2010 01:16
Haktan İnen Şerbeti elif İlahiler 0 14-07-2008 12:36

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats