bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 22-02-2013, 05:56   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir

Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir


Yapısı
Genellikle sitoplazmadan etraflarını çeviren çift zarla ayrılmışlardır. Çekirdek zarı geçiş olanağı veren porlara(deliklere) sahiptir. Çekirdeğin içini dolduran çekirdek plazması sitoplazmanın devamı gibidir. İçinde çekirdekcik (nükleolus) bulunur.


Fonksiyonu
Sahip olduğu kromozomlar sayesinde yöneticilik görevini üstlenir. Ayrıca hücre bölünmesinde denetim merkezi olma özelliğine de sahiptir.


HÜCRE ZARI

Önemli noktalar
Hücreyi bir bütün halinde kuşatan hücre zarı Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir hücre içindekilerin birarada kalmasını ve Madde alışverişini sağlar. Seçici geçirgen bir yapıdadır.


Yapısı
Hücre zarının(veya plazma zarı) yapısında yer alan iki temel madde Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir Protein ve lipittir. Lipoprotein yapılı bu birim zarın kalınlığı yaklaşık 75-100Å kadardır. Hücre zarının yapısıyla ilgili olarak ileri sürülen çeşitli görüşler vardır. Bunlardan ikisi:

1.katmanlı bir yapının olduğunu kabul eden sandviç zar modeli
2.mozayik tipi bir yerleşmenin olduğunu kabul eden akıcı mozayik zar modeli Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıdadır. Örneğin hücre zarı küçük Moleküllerin geçmesine izin verdiği halde (glikoz gibi) Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir büyük Moleküller (nişasta gibi) hücre zarından geçemezler.

Fonksiyonu
Hücreye belli bir şekil ve yapı kazandıran Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir dağılmasını önleyip dış ortamdan ayıran Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir Hormon ve diğer maddeleri tanıyan zarın en önemli görevi: madde alışverişini düzenlemesidir. Hücre için gerekli besinlerin Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir Gazların ve diğer maddelerin alınmasını Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir metabolizma artığı olan H2O Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir CO2 üre ile özel olarak üretilen Hormonların dışarı verilmesi hücre zarının görevidir.
Hücre zarından geçen maddelerin hücreye giriş çıkışı pasif taşımayla veya aktif taşıma ile olur.


MİTOKONDRİ
Mitokondriler çift zarla çevrelenmiş yapılardır. Mitokondrilere hücrenin enerji üretim merkezleri denilebilir.


Yapısı
İpek böceği kozası gibi oval şekilli Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir iki katlı zarla çevrelenmiş organellerdir. Dış zar düz Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir iç zar yassı kesecikler şeklinde katlanmalar yapar. Bu zar katlarına krista denir. Kristaların arasında ve mitokondrinin içinde matriks denilen bir Sıvı bulunur. Kendine özgü DNA Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir ribozom ve iç zarın üzerine yerleşmiş solunum Enzimleri vardır. Gerekli olduğunda çoğalabilirler.


Fonksiyonu
İçteki zarın kıvrımları üzerinde solunum enzimleri bulunur. Oksijenli solunum reaksiyonlarının büyük bir kısmı burada geçer. Bu sayede Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir bazı besinlerden Oksijen yardımıyla ATP denilen enerji deposu moleküllerin üretilmesi sağlanmaktadır. Mitokondrilerin hücredeki sayısı enerji ihtiyacına göre hücreden hücreye değişir. Örneğin insanların kas Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir beyin ve karaciğer hücrelerinde oldukça çok bulunurlar.


GOLGİ AYGITI

Önemli noktalar
Üstüste yığılı yassı kesecikler halindedir. Maddelerin küçük kofullar halinde paketlenmesiyle görevlidirler.


Yapısı
Golgi Aparatus (veya Golgi cisimciği) endoplazmik retikuluma benzeyen bir yapı gösterir. Ancak bu organelin zarlarının üstünde ribozomlar bulunmaz. Golginin mikroskopik görüntüsü üstüste konulmuş tabaklar gibidir.


Fonksiyonu
Golgideki yassı kesecikler Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir salgı maddelerinin biriktirilip küçük kofullar halinde bir zarla çevrilerek paketlenmesinde görevli oldukları belirlenmiştir. Bu paketlendirmeyi gerçekleştirerek lizozom oluşumunu sağlarlar.


ENDOPLAZMİK RETİKULUM


Önemli noktalar
Hücre zarından çekirdeklere kadar uzanan ince borucuklar sistemidir. Hücre içinde madde taşır.


Yapısı
Hücre zarından çekirdeklere kadar uzanabilen zar yapılı kanallardan oluşur. Hayvan hücrelerinde Bitki hücrelerine oranla daha gelişmiş olan bu yapıların sitoplazmaya bakan yüzlerinde ribozom bulunuyorsa granüllü (tanecikli) ER; ribozom bulunmuyorsa granülsüz (taneciksiz) ER denir.


Fonksiyonu
Hücre içi madde iletimi görevini üstlenir. Granülsüz ERlar ayrıca yağ asidi ve diğer lipitleri sentezlerler.


RİBOZOM

Neler önemli
Ribozomlar hücreler içinde yuvarlak tanecikler halinde bulunurlar.
Ribozomlar ya sitoplazma içinde ya da endoplazmik retikulum zarlarının sitoplamaya dönük yüzlerine bağlı olarak bulunurlar.
Ribozomlar hücrede protein sentezinin yapıldığı organellerdir.


Yapısı
Yapıları ribonükleoprotein Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir yani kendilerine özgü ribonükleik Asit (RNA) ile proteinlerden oluşur. Küresel yapıda Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir iki parçalı çok küçük organellerdir. Zarları bulunmaz. Ağırlıkça 60% ribozomal RNA (rRNA)dir.


Fonksiyonu
Çekirdekten gelen emirlere uygun olarak hücrenin kendine özgü proteinlerinin sentezlendiği yerlerdir. Hücrenin protein ihtiyacına bağlı olarak sayısı hücreden hücreye göre değişmektedir. Mesela salgı hücrelerinde çok sayıda bulunmaktadır.
İki çeşit ribozom vardır. Birincisi ER'ye bağlı olanlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir ikincisi de sitoplazmada bulunanlar. Bağlı olanlar ER'de kullanılarak veya ER içinde taşınacak olan Proteini sentezlerken Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir serbest olanlar sitoplazmada kullanılacak olan proteini sentezlerler.


LİZOZOM

Önemli noktalar
Tek kat zarla çevrili küre şeklindeki keseciklerdir.
İntihar keseleri olarak bilinirler.
Hayvan hücrelerinde bulunurlar.


Yapısı
Hücre zarı gibi lipit ve proteinlerden oluşan tek kat zarla çevrili keseciklerdir. İçleri büyük moleküllü maddeleri parçalayan sindirim enzimleri ile doludur.


Fonksiyonu
Yapılarındaki sindirim enzimleri sayesinde hücre içi sindirim merkezi görevini yürütürler. Sitoplazmalardan ayrılmalarını sağlayan zarları yırtılacak olursa hücre kendi kendini sindirip yok eder. Bu olaya otoliz denir. Bu nedenle intihar keseleri olarak anılırlar. Canlıların öldükten sonra kısa sürede parçalanıp çürümesinde de etkileri fazladır.


KOFUL(VAKUOL)


Önemli noktalar
Etrafları tek kat zarla çevrili Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir içleri hücre özsuyu denilen sıvı ile doludur.
Genellikle bitki hücrelerinde oldukça büyük yapıdadırlar.


Yapısı
Hücre zarının içeri doğru çökmesiyle Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir golgi aygıtı oluşturan keseciklerden Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir endoplazmik retikulum parçalarından Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir çekirdek zarlarından oluşur.


Fonksiyonu
Bitkisel ve hayvansal hücrelerde görevleri bakımından büyük çeşitlilik gösterirler. Hayvan hücrelerinde sindirim Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir boşaltım gibi görevleri yaparlar ve küçüktürler. Bitki hücrelerinde içleri hücre özsuyuyla doludur. Hücre özsuyu içinde organik ve inorganik bileşikler erimiş halde bulunur. Hücre özsuyunun değişebilen bir yoğunluğu vardır. Bu özelliğinden dolayı hücre dış ortamdan sıvı alabilir ve dış ortama sıvı verebilir.


SİTOPLAZMA


Önemli Noktalar
Organellere yatak görevi yapan hücre bölümüdür.
Hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran kısımdır.
Miktarı hücrenin büyüklüğüne göre değişir.


Yapısı
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla Su ( %65-%95) bulunur. Geri kalanı da Proteinler Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir yağlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir karbonhidratlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir tuzlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir vitaminler Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir Hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.


Fonksiyonu
Hücre içi canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlamaktadır.


Yapısı
Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( %65-%95) bulunur. Geri kalanı da proteinler Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir yağlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir karbonhidratlar Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir Tuzlar vitaminler Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.


Fonksiyonu
Hücre içi canlılık olaylarının gerçekleşmesini sağlamaktadır


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir

Organellerin Yapısı Görevleri ve Özellikleri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mitokondri özellikleri, organellerin görevleri ve özellikleri, mitokondri özellikleri ve görevleri, organellerin özeti, mitokondrinin özellikleri ve görevleri, hücre organelleri nelerdir şekilleri ve görevleri, mitokondri görevleri maddeler halinde, ribozomun yapısal özellikleri, mitokondri nedir gorevleri ve yapisi, ribozom görevleri ve özellikleri, mitokondrinin görevleri maddeler halinde, organeller ve özellikleri kısaca, organellerın yapıları gorevlerı ve ozellıklerı, organellerın ozellıklerı, mitokondri görevi ve özellikleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Çiçeğin yapısı ve görevleri nelerdir? elif Biyoloji 5 04-03-2015 12:06
Kalbin Yapısı Ve Görevleri Nelerdir? elif Biyoloji 0 11-12-2011 07:01
Kanın Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 02:26
Suyun Kimyasal Yapısı ve Özellikleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 01:16
Okulun Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 02:23

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:09 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats