bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 22-02-2013, 06:21   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları
Satuk Buğra Han DestanıHz Muhammed kanatlı atı Burak'ın sırtında göklere yükseldiği "Mirâc Gecesinde" gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar Cebrail : " Bu peygamber değildir Bu sizin ölümünüzden üç asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur Türkistan'da sizin dininizi yayacak olan bu ruh "Abdülkerim Satuk Buğra Han" adını alacaktır" Hz Muhammed yeryüzüne döndükten sonra hergün islâmiyeti Türk ülkesine yayacak olan bu insan için dua etti Hz Muhammed'in arkadaşları da bu ruhu görmek istediler Hz Muhammed dua etti Başlarında Türk başlıkları bulunan silâhlı İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları kırk atlı göründü Satuk Buğra Han ve arkadaşları selâm verip uzaklaştılar Bu olaydan üç asır sonra Satuk Buğra Han İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Kaşgar Sultanının oğlu olarak dünyaya geldi Satuk Buğra Hanın doğduğu gün yer sarsılmış İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları mevsim kış olduğu halde bahçeler İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları çayırlar çiçeklerle örtülmüştü Falcılar bu çocuğun büyüyünce müslüman olacağını söyleyerek öldürülmesini isterler Satuk Buğra Hanı İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları annesi : " Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz" diyerek ölümden kurtarır

Satuk Buğra Han 12 yaşında arkadaşlarıyla birlikte ava çıkmağa başlar Avda oldukları günlerden birinde kaçan bir tavşanın arkasından hızla koşarken arkadaşlarından uzaklaşır Kaçan tavşan durur ve bir ihtiyar insan görünümü kazanır Satuk Buğra Han'ın sonradan Hızır olduğunu anladığı bu yaşlı kişi ona Müslüman olmasını öğütler ve islâmiyeti anlatır Satuk Buğra İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Kaşgar hükümdarı olan amcasından islâmiyeti kabul etmesini ister Kaşgar Hanı İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları müslüman olmayacağını söyler Satuk Buğra Han'ın işaretiyle yer yarılır ve hükümdar toprağa gömülür Satuk Buğra Han hükümdar olur ve bütün Türk ülkeleri onun idaresinde islâmiyeti kabul ederler Satuk Buğra Han İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları ömrünü müslümanlığı yaymak için mücadele ile geçirmiştir Menkabelere göre Satuk Buğra Han'ın düşmana uzatıldığında kırk adım uzayan bir kılıcı varmış ve savaşırken etrafına ateşler saçıyormuş 96 yaşında Tanrıdan davet almış bu sebeble Kaşgar'a dönmüş ve hastalanarak burada ölmüştür


Manas DestanıKırgız Türkleri arasında doğan Manas destanı Kazak-Kırgız Türk kültür dairesi içinde bugün de bütün canlılığı ile yaşamaktadır Bu destanın XI ile XII yüzyıllarda meydana geldiği düşünülmektedir Destanın kahramanı Manas da İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Oğuz Kağan destanının İslâmî rivayetindeki ve Satuk Buğra Han gibi İslamiyeti yaymak için mücadele eden bir kahramandır Böyle olmakla beraber Manas destanında İslâmiyet öncesi Türk kültür İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür Bazı varyantları dört yüz bin mısra olan Manas destanı Türk-Bozkır medeniyetinin Kazak -Kırgız dairesinin kültür belgeseli niteliğindedir

Cengiz-nâmeOrtaasya'da yaşayan Türk boyları arasında XIII yüzyılda doğup gelişmiştir Cengiz nâme Moğol hükümdarı Cengiz'in hayatı İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz'in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir Orta Asya'da yaşayan Türkler özellikle de Başkurd İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Kazak ve Kırgız Türkleri İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır Cengiz-nâme'de İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır

Cengiz İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Uygur Türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile Kurt-Tanrı'nın çocuğu olarak doğar Cengiz-nâme İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Moğol Hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden tarih araştırıcılarının da dikkatini çekmiştir XVII yüzyılda Orta Asya Türkçesinin değerli yazarı Ebü'l Gâzi Bahadır Han İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları "şecere-i Türk" adlı eserinde "Cengiz-Nâme"nin 17 varyantını tesbit ettiğini söylemektedir Bu bilgi İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları bu destanın İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Orta Asya'daki Türkler arasındaki yaygınlığını göstermektedir

Orta Asya Türkleri İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Cengiz'i islâm kahramanı olarak da görmüşler ve ona kutsallık atfetmişlerdir Batıdaki Türkler tarafından ise Cengiz hiç sevilmemiştir Arap tarihçilerinin İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları bu hükümdarı islâm düşmanı olarak göstermeleri ve tarihî olaylar onun sevilmemesinde etkili olmuştur Moğolların Anadolu�ya saldırgan biçimde gelip ortalığı yakıp yıkmaları İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Bağdat'ın önce Hülâgu daha sonra Timurlenk tarafından yakılıp yıkılması İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Timurlenk'in Yıldırım Beyazıd'la sebebsiz savaşı gibi tarihi gerçekler İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Cengiz'in de diğer Moğollar gibi sevilmemesine sebeb olmuştur Cengiz-Nâme batıda yaşayan Türkler'in hafıza ve gönüllerinde yer almamıştır "Cengiz-Nâme"nin Orta Asya Türkleri arasında bir diğer adı da " Dâstân-ı Nesl-i Cengiz Han"dır Edige Bu destanda XIII yüzyılda Hazar denizi kıyısında kurulan Altınordu Hanlığının XV yüzyılda Timurlular tarafından yıkılışı anlatılmaktadır

Destanın adı İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Altınordu Hanı ve bu destanın kahramanı Edige Mirza Bahadır'a atfen verilmiştir Edige Mirza Bahadır'ın devletini ayakta tutabilmek için yaptığı büyük mücadeleler İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları ölümünden sonra XV yüzyılda destan haline getirilmiştir 1820'yılından itibaren yazıya geçirilen Edige destanının Kazak-Kırgız İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Kırım İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Nogay İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Türkmen İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Kara Kalpak İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Başkırt olmak üzere altı rivayeti tesbit edilmiştir Çeşitli Türk guruplar arasında Alp Er Tunga ve Oğuz Kağan gibi ilk Türk destanlarının izlerini taşıyan Türk kahramanlık dtünya görüşünü temsil eden burada bahsi geçenler kadar yaygınlaşmamış ortak edebiyat geleneği içinde yer almamış pek çok başka destan örneği bulunmaktadır

Osmanlı sahasında destandan hikâyeye geçişte ara türler olarak da nitelendirilen çok tanınmış ve birçok Türk topluluklarınca da bilinen Köroğlu örneği yanında daha sınırlı alanlarda tespit edilen Danişmendname İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Battalname gibi ilgi çekici örnekler de bulunmaktadırBattal-NâmeBu destanın kahramanı Türkler arasında Battal Gâzi adıyla benimsenmiş bir Arap savaşçısıdır Asıl destan İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları VIII yüzyılda İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Emevî'lerin Hristiyanlarla yaptıkları savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiş Abdullah isimli bir kişiyle ilgili olarak doğmuştur

Battal Arapça kahraman demektir İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Battal Gâzi İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Arap kahramanına verilen unvanlardır Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal Gâzi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destan epizotlarıyla zenginleştirilmiş ve anlatım geleneği içine alınmıştır XII ve XIII yüzyıllarda Battal-Nâme adı ile ve nesir biçimi yazıya geçirilmiştir Hikâyeci âşıkların repertuarlarında da yer almıştır Seyyid Battal adıyla da anılan bu kahraman hem çok bilgili İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları çok dindar ve cömerttir Müslümanlığı yaymak için yaptığı mücadelelerde insanların yanında büyücü İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları cadı ve dev gibi olağanüstü güçlerle de savaşır " Aşkar Devzâde" isimli atı da kendisi gibi kahramandır Arap İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Fars ve Türklerin X-XX yüzyıllar arasında oluşturdukları ortak İslâm kültür dairesinin ürünlerinden biri olmakla beraber Orta Asya'da yaşayan Türk guruplar arasına da yayılarak Türk kabul ve değerleriyle kaynaşmıştır


DânişmendnâmeAnadolu�nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları X11 yüzyılda sözlü olarak şekillenen XIII yüzyılda yazıya geçirilen İslâmî Türk destanlarındandır Danişmendnâme'de hikâye edilen olayların tarihi gerçeklere uygunluğu İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları kahramanlarının yaşamış Türk beyleri olmalarından İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir

Köroğlu metni destan adıyla anılmakla ve bazı destanî niteliklere de sahip olmakla birlikte XX yüzyılda Anadolu'dan derlenen örnekleri daha çok halk hikâyesi geleneğine yakındır Anadolu'da hikâyeci âşıklar tarafından 24 kol halinde anlatılan hikâyesinin özeti kısaca şöyledir


Köroğlu DestanıBolu beyi İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları güvendiği seyislerinden biri olan Yusuf'a : " Çok hünerli ve değerli bir at bul " emrini verir Seyis Yusuf İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları uzun süre Bolu beyinin isteğine uygun bir at arar Büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır Bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis Yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder Gözleri kör edilen ve işinden kovulan Yusuf İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları sıska taylarla birlikte evine döner Oğlu Ruşen Ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür

abası kör olduğu için Köroğlu takma adıyla anılan Ruşen Ali İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları babasının isteğine göre atları yetiştirir Taylardan biri olağanüstü bir at haline gelir ve Kırat adı verilir Kırat da destan kahramanı Köroğlu kadar ünlenir Seyis Yusuf İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Bolu beyinden intikam almak için gözlerini açacak ve onu güçlü kılacak üç sihirli köpüğü içmek üzere oğlu ile birlikte pınara gider Ancak İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları Köroğlu babasına getirmesi gereken bu köpükleri kendisi içer İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları yiğitlik İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları şâirlik ve sonsuz güç kazanır Babası kaderine rıza gösterir ancak oğluna mutlaka intikamını almasını söyler Köroğlu Çamlıbel'e yerleşir İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları çevresine yiğitler toplar ve babasının intikamını alır

Hayatını yoksul ve çaresizlere yardım ederek geçirir Halk inancına göre silâh icat edilince mertlik bozuldu demiş kırklara karışmıştır Çeşitli dönemlere ve farklı siyâsî birlikler sahip Türk grupları arasında tespit edilen Türk destanlarının kısaca tanıtımı ve özeti bu kadardır Bu destan metinleri incelendiğinde hepsinde ilk Türk destanı Oğuz Kağan destanının izleri bulunduğu görülür Bu destan parçaları Türk dünyasının ortak tarihî dönem hatıralarını aksettiren ilk edebî ürünler olarak da önem ve değer taşırlar Bir gün bu parçalardan hareketle Fin destanı Kalavela gibi değerli mükemmel bir Türk destanını yazılabilirse çeşitli kaynaklarda dağınık olarak bulunan malzeme daha anlamlı hale gelebilir kanaatindeyim


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Destanları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: satuk buğra han destanı bakimliyiz, islamiyet sonrası türk destanlarının kısa özetleri, islamiyet öncesi ve sonrası türk destanları şeması,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İslamiyet Öncesi ve Sonrası Türk Destanları Şeması elif Soru Cevap 10 09-04-2017 09:36
Türk destanları ile dünya destanları arasındaki benzerlikler Я Soru Cevap 0 24-11-2012 01:34
Türk Destanları (Gılgamış Destanı) nimlahza Destanlaşan Halk Hikayelerimiz 0 20-06-2009 02:38
Türk Destanları (Yaradılış Destanı) nimlahza Destanlaşan Halk Hikayelerimiz 0 20-06-2009 02:22
Türk Destanları (Oğuz Kağan Destanı) nimlahza Destanlaşan Halk Hikayelerimiz 0 20-06-2009 02:14

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats