bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 03:37   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi

Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi
HUDEYBİYE BARIŞI

Hz. Peygamber ve ashabının Kabe'yi ziyaret maksadıyla Mekke'ye gitmek istemeleri ve bunun müşrikler tarafında engellenmesi üzerine çıkan olaylardan sonra müslümanlarla müşrikler arasında yapılan anlaşma. Allah Rasûlü'nün hicretinin üzerinden mücadeleler ve savaşlarla dolu altı yıl geçmişti. Hem muhacirler Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi hem de Ensar Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Kâbe'yi ziyaret özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı.

Allah'ın elçisi Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bu yılın Zilkade ayının başında bütün ashabın özlemlerine beklentilerine cevap anlamı taşıyan bir rüya gördü. Rüyasında ashabı ile birlikte güvenlik içinde Kâbe'yi ziyaret ediyordu. Rasûlullah'ın ashaba anlattığı rüya Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi hızla bir muştu gibi yayıldı Medine'ye.

Hz. Peygamber bu genel coşku üzerine Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Kâbe'yi ziyaret etmek isteyenlerin hazırlanmasını emretti. Hattâ İslam'ı kabul etmeyen kabileleri bile kendileriyle birlikte hac yapmaya çağırdı.

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Zilkade'nin ilk Pazartesi günü (13 Mart 628) bin dörtyüz kişi ile birlikte Mekke'ye doğru hareket etti. Niyetinin barış olduğunu göstermek için yanlarına yolcu kılıcı denilen kılıçtan başka savaş silahı almamışlardı. Zül-Huleyfe mevkiine geldiklerinde ihrama girdiler ve Umre için niyet ettiler. Yanlarında Mekke'de kurban edilmek üzere sabin alman yetmiş deve bulunuyordu ve bunlar kurbanlık olduğu belli olacak biçimde nişanlanmıştı.

Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed'in hareketini öğrenince toplanarak ne pahasına olursa olsun Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Rasûlullah'ın Mekke'ye girmesine izin vermemeyi kararlaştırdılar. Rasûlullah'ın Mekke'ye daha fazla yaklaşmasına engel olmak üzere de Halid bin Velid komutasında ikiyüz atlıdan oluşan bir birlik gönderdiler.

Bu arada Hz. Peygamber Hudeybiye mevkiine gelmişti. Devesi burada kendiliğinden çöktü ve bütün çabalara rağmen kaldırılamadı. Bunun üzerine çeşitli fikirler ileri sürenlere karşılık Allah Rasûlü Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi"Filin Mekke'ye girmesine engel olan kuvvet bu deveyi de çökertti" diyerek herkesin inmesini emretti.

Peygamber Efendimiz Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Mekke müşriklerinin durumu anlama ve umreyi gerçekleştirebilme konusunu görüşmek için Hz. Osman (r.a)'ı Mekke'ye gönderdi. Hz. Osman (r.a) kiminle görüştü ise Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi umre yapmanın mümkün olmadığını anladı. Zira müşrikler Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi müslümanların Mekke'ye girişini kendileri için büyük bir zillet sayıyorlar ve bütün Arap dünyasının gözünden düşecekleri şeklinde yorumluyorlardı. Bundan dolayı umre hiç mümkün gözükmüyordu.

Bu arada Hz. Osman (r.a)'nın tutuklandığı ve öldürüldüğü haberi yayıldı. Bu haber üzerine peygamber Efendimiz Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bütün mü'minlerden "ölüm" üzere bey'at aldı. Ashab-ı Kirâm'ın ölüm için yarışırcasına bey'at etmelerini müşriklerin casusları da görüyorlardı. Bu durumu süratli bir şekilde Mekke'ye bildirdiler.

Sahabenin bey'atını bildiren âyet-i kerime'de şöyle buyurulur: "Sana bey'at edenler gerçekte Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi kendi aleyhine bozmuş olur ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükafat verecektir" (el-Feth Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 48/10) ve "Allah şu mü'minlerden razı olmuştur ki Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi onlar ağacın altında sana bey'at ediyorlardı. Allah onların gönüllerindekini bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi. Yine onlara alacakları birçok ganimetler bahşeyledi. Allah üstündür Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi hikmet sahibidir" (el-Fetih Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 48/18-19) âyetleri bu olayı anlatmakta ve Cenab-ı Hakk'ın biat edenlerden razı olduğunu bildirmektedir. Bu âyetlerden dolayı Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bu beyata Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi razılık biatı anlamında "Biatü'r-Rıdvân" ve Hz. Peygamberin altında oturduğu ağaca da razılık ağacı anlamında "Şeceretü'r-Rıdvân" adı verilmiştir. Kısa bir aradan sonra Hz. Osman (r.a)'la ilgili ölüm haberinin asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Bu arada karşılıklı elçiler gidip geliyor Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bir uzlaşma yolu aranıyordu. Müşrikler müslümanların Mekke'ye girmelerine izin vermeyeceklerini açıkça söylüyorlardı. Hz. Peygamber ise "Biz buraya kesinlikle savaşmak için gelmedik. Amacımız Kâbe'yi ziyarettir Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Umre yapmaktır. Kureyşliler eski savaşlarda zayıf düşmüşlerdir. Dilerlerse onlarla bir anlaşma Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bir sure için barış anlaşması yapmak isterim. Kabul ederlerse ne âlâ Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi aksi takdirde Allah'a yemin ederim ki Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi ölünceye kadar onlarla savaşırım" diyerek barış öneriyordu.

Allah Rasûlü'nün kararlılığı yüzünden müşrikler savaşı göze alamadılar. Amr oğlu Süheyl'i kendileri adına bir anlaşma yapmak üzere gönderdiler.

Rasûlullah ile Süheyl uzun görüşmelerden sonra anlaşma şartlarını tesbit ettiler. Buna göre;

1-Müslümanlarla müşrikler on yıl süreyle savaşmayacaklar Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi birbirlerine saldırmayacaklardı .

2- Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaretten vazgeçerek geri dönecekler Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi ancak gelecek yıl umre yapacaklar Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi müşriklerin boşaltacağı Mekke'de üç gün kalacaklar ve yanlarında yolcu kılıçlarından başka silah taşımayacaklardı.

3- Mekke'den birisi müslüman olarak Medine'ye sığındığı zaman iade edilecek; fakat Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecekti.

4- Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacaklardı.

Hudeybiye andlaşmasının bütün şartları görünüşte müslümanların aleyhine idi. Bu nedenle müslümanlar büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Bu andlaşmayı bir aşağılanma Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bir küçük düşürülme olarak kabul ettiler. "Sen Allah'ın Rasûlü değil misin? Davamız hak dava değil mi? Bu zilleti neden kabul ediyoruz?" diyen Hz. Ömer'in sözleri Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi müslümanların genel üzüntülerinden doğan tepkinin dile getirilişinden başka bir şey değildi. Fakat şüphesiz Allah ve Rasulü neyin hayırlı Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi neyin şer Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi neyin izzet Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi neyin zillet olduğunu daha iyi bilirdi.

Allah Rasûlünün kurbanlarını kesip başlarını tıraş etmeleri isteği yankısız kaldı. Büyük bir üzüntü ile çadırına girdi. Sonra mü'minlerin annesi Ümmü Seleme hazretlerinin tavsiyesi üzerine kendi kurbanını kesti ve tıraş oldu. Bunun üzerine bütün müslümanlar yarışırcasına kurbanlarını kesip tıraş oldular.

Hudeybiye'de ondokuz gün kalındıktan sonra Medine'ye doğru yola çıkıldı. Yolda Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi "Biz sana apaçık bir fetih verdik. Bununla Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlayacak ve sana olan nimetini tamamlayacak ve seni doğru bir yola iletecek. Allah sana şanlı bir zafer verecek" (el-Fetih Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 48/1 Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi2) âyetleriyle başlayan Fetih Sûresi nazil oldu.

Şanı yüce Allah Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Hudeybiye barışını bir "Feth-i Mübin" (apaçık bir fetih) olarak niteliyordu. Gerçekten de bunun böyle olduğu çok geçmeden herkes tarafından anlaşıldı. Hudeybiye'yi Hayber gibi Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Mekke'nin fethi gibi zaferler izledi.

Hudeybiye andlaşmasının en önemli yanlarından veya sonuçlarından birisi hiç kuşkusuz siyasî yönüdür. Daha önce Mekkeli müşrikler Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Medine İslam toplumunun varlığına bile tahammül edemezlerdi. Hatta müslümanları kökten yok etmek amacıyla Bedir Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Uhud ve Hendek savaşlarında olduğu gibi birçok girişimde bulunmuşlardı. İşte bu andlaşma ile ilk kez müşrikler Medine İslam toplumunu resmen tanınmış oluyorlardı. Bu durum İslam'ın kabileler arasından büyük bir önem kazanmasına neden oldu.

Andlaşmadan önce müslümanlarla müşrikler arasında hemen hiç bir ilişki yoktu. Hudeybiye'den sonra ise iki taraf arasındaki ticari ve ailevi ilişkiler canlandı. Hz. Peygamber istediği yerde İslam'ı rahatça tebliğ etme imkanına kavuştu. Bu nedenle hem Mekke'de Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi hem de çevre kabileler arasında İslam'ı kabul edenler hızla arttı. Öyle ki Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıl içinde müslüman olanların sayısı Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Hudeybiye'den önceki ondokuz yıl boyunca müslüman olanların iki katına ulaşmıştı.

Andlaşma maddelerinden müslümanları en çok üzenlerden birisi Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Mekke'den kaçan müslümanların iade edilmesi hakkındaki madde idi. Daha andlaşma imzalanır imzalanmaz zincirlerini sürükleyerek gelen Ebu Cendel'in Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi "Müslüman olduğum için bu kadar zulümlere işkencelere uğramıştım. Beni tekrar aynı işkencelere atmak mı istiyorsunuz? Beni yine müşriklere mi teslim edeceksiniz?" çığlıklarına rağmen antlaşma gereğince Kureyş adına andlaşmayı yapan müşrik Amr oğlu Süheyl'e teslim edilmesi Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi müslümanları gözyaşları içinde bırakmıştı .

Süheyl b. Amr Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi oğlu Ebû Cendel'i çeke çeke Kureyşlilerin yanına götürdü. Müslümanlar Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi onun feryadına dayanamayarak ağlamaya başladılar (Vâkıdî Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Meğâzı Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi ll Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 608'den naklen Asım Köksal Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi İslâm Tarihi Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Vl Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 204). Hz. Muhammed (s.a.s) Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Ebû Cendel'i şu sözleriyle teselli ediyordu: "Ey Ebû Cendel Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi şu toplulukla aramızda yazılan barış yazısı tamamlandı. Sen biraz sabret Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi katlan Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi yüce Allah'tan da bunun ecrini dile. şüphesiz Allah Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi senin ve senin yanında bulunan zayıf mü'minler için bir genişlik ve çıkar yol ihsan edecektir. Biz onlara Allah'ın ahdiyle söz verdik Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi onlar da bize söz verdiler. Onlara verdiğimiz sözü çiğneyemeyiz. Verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz" (Asım Köksal Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi a.g.e Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Vl Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi 204). Hz. Ömer Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi bu geri çevirmenin dış görünüşüne bakarak çok üzülmüş Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi din için bu kadar hakarete katlanmanın sebebini anlayamadığını söylemişti. Mekke'ye girip Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi Beytullah'ı ziyaret etmeyi uman sahabe bu gerçekleşmediği gibi Hudeybiye Andlaşması gibi aleyhlerine olan bir sözleşmeyi kabul etmek zorunda kalmışlardı .

Mekke'den kaçan fakat Medine'ye kabul edilmeyen müslümanlar Mekke Şam kervan yolu üzerindeki İs mevkiinde üslendiler. Kısa zamanda sayıları üçyüze ulaşan müslümanlar müşriklere karşı gerilla savaşı yürütmeye başladılar. Kureyş'in kervanlarına saldırıyor Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi ellerine düşen Mekkeli müşrikleri öldürüyorlardı. Kureyş müşrikleri bu durum karşısında müslümanları Mekke'de tutmanın zarardan başka bir şey getirmeyeceğini Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi gerçekten iman etmiş bir mü'mini hapsetmenin serbest bırakmaktan daha zararlı olduğunu anladılar ve ilgili maddenin andlaşmadan çıkarılması için başvurdular. Bunun üzerine Rasûl aleyhisselam isteklerini kabul ederek İs'teki müslümanları Medine'ye çağırdı.

Bütün bu sonuçlar Hudeybiye barışının göründüğü gibi kötü bir anlaşma olmadığını Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi tersine müslümanlara zafer kapılarını açan bir "feth-i mübin" olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi

Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kpss Tarih Türk İslam Tarihi Soru ve Cevapları elif Soru Cevap 1 08-02-2015 08:30
Veraka'ya Gidiş - İslam Tarihi elif Soru Cevap 0 23-02-2013 03:37
İslam Tarihi Soruları Ve Cevapları elif Soru Cevap 0 22-02-2013 05:13
Hudeybiye Barışının önemi nedir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 0 04-02-2013 01:28

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:33 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats