bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 02:41   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hayber Gavzesi - İslam Tarihi

Hayber Gavzesi - İslam TarihiHz. Peygamber'in hicretin 7. yılında fethettiği Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Şam-Medine yolu üzerinde Medine'nin 150 km. kuzeyinde Yahûdilerin oturduğu bir yerleşim merkezi. Hayber Yahûdi dilinde kale demek olup burası aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Kalesinin yedi burcu vardır. Bunlar Nâim Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Kamûs Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Şık Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Netah Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Sülâfim Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Vatih ve Ketîbe'dir (İbn Sa'd et-Tabakâtü'l-Kübrâ II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi106) Hz. Peygamber Hayber Yahûdilerinin Medine'ye karşı müşriklerle ittifak halinde olmaları ve pek çok Yahûdi kabilesi'nin burada toplanmasından dolayı Hudeybiye musalahasından sonra Hayber'i fethetmek üze re hazırlıklara başladı (Vakıdî Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Kitabü'l Meğazî Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 441-442 Hayber Gavzesi - İslam Tarihi İbn Hişâm Hayber Gavzesi - İslam Tarihi es-Siretü'n-Nebeviyye Hayber Gavzesi - İslam Tarihi III Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 201)

Hz. Peygamber Hayber Gavzesi - İslam Tarihi bu cihad hareketi için sadece cihada rağbet edenlerin katılmasını emretti. Medine'de Siba' b. Urfuta'yı vekil bıraktı. Eşi Ümmü Seleme'yi yanına alarak 1400 yaya Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 200 süvari ile yola çıkarken; "Biz buranın hayrını isteriz" buyurmuştur. Rasûlullah Medine'den hareket ettikten sonra Hayber ile Gatafan kabilesi arasına karargahım kurdu. Sabaha kadar burada bekledi (İbn Hişâm Hayber Gavzesi - İslam Tarihi es-Sîre Hayber Gavzesi - İslam Tarihi III/343). Gatafanlıların Hayber'e yardımını engellemek için burada konaklamış bulunuyordu. Hayberliler sabaha kadar Hayber Gavzesi - İslam Tarihi müslümanların gelişinden haberdar olmamışlardı. Sabahleyin kalelerinin kapısını açtıklarında; "Muhammed gelmiş ve günlerden de cumartesidir" diyerek kalelerine tekrar döndüler. Yahûdiler mukaddes günleri olduğu için cumartesi günü muharebe etmezlerdi. Rasûlullah bunu görünce; "Allahû Ekber Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Hayber harab oldu" buyurdu (İbn Sa'd Hayber Gavzesi - İslam Tarihi et-Tabakat Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi106). Müslümanların bu muharebede beyaz renkli sancağını da Hz. Ali taşıyordu. Bu gazvede müslümanların kullandıkları parola; "Yâ Mansür Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Emit Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Emit" "Ey Allah'ın galip kıldığı müslüman asker öldür öldür' idi (İbn Sa ıt Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi106 Hayber Gavzesi - İslam Tarihi İbn Hişâm Hayber Gavzesi - İslam Tarihi III Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 347).

Hayber'in fethi Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Nâim kalesi ile başladı. Burada Mahmûd b. Mesleme atılan taşla şehit oldu. Sonra Kamûs kalesi ele geçirildi. Daha sonra Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Vatîh Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Sülâlim Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Şık Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Netah ve Ketîba kaleleri alındı. Bu kalelerin ele geçirilmesinde şiddetli çarpışmalar oldu. Müslümanlardan yirmi beş kişi şehid olurken Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Yahûdilerin kaybı doksan üç kişi oldu. Hayber'in ileri gelenlerinden Useyr Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Yâsir Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Emir ve Kinâne b. Ebi'l-Hukayk ve kardeşi öldürüldü (İbn Sa'd Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 107).

Müslümanlar bu gazvede pek çok esir aldılar. Ancak Hayber halkı esirlerinin iadesini Hayber Gavzesi - İslam Tarihi kendilerinin de affedilmesini istediler. Rasûlullah da bunu kâbul etti. Yahûdilerin ileri gelenlerinden Huyey Ahtab'ın kızı Safiyye de esirler arasında idi. Rasûlullah Hz. Safiyye'ye ailesinin yanına dönmeyi teklif ettiği halde Safiyye Hayber Gavzesi - İslam Tarihi müslüman olarak Hz. Peygamber'e eş olmayı tercih etti. Hz. Safiyye Hayber gazvesinden önce Kinâne b. Rabia ile evlenmişti. İlk gece Hayber Gavzesi - İslam Tarihi gördüğü bir rüyayı Kinâne'ye anlatmış O da; "Sen ancak Muhammed'i istiyorsun" diyerek yüzüne bir tokat vurmuştu da Hayber Gavzesi - İslam Tarihi gözü morarmıştı. Safiyye'nin Hz. Peygamber ile evlendiği zaman hâlâ bu morluğun izi vardı. Nitekim Rasûlullah'ın bunu sorması üzerine eşi de bu hadiseyi ona anlatmıştır (İbnü'l-Esîr Hayber Gavzesi - İslam Tarihi el-Kâmil Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 221)

Bu muharebe sonunda Zeynep bint el-Hâris Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Rasûlüllah'a zehirli bir koyun ikram etti. Rasûlullah ondan bir parça aldı Hayber Gavzesi - İslam Tarihi ancak yutmadan koyunun zehirli olduğunu bildirdi. Kadın çağırıldı Hayber Gavzesi - İslam Tarihi suçunu itiraf etti ve şöyle dedi:

"Gerçekten Peygamber isen Hayber Gavzesi - İslam Tarihi sana bundan haber verilir Hayber Gavzesi - İslam Tarihi eğer hükümdar isen senden kurtulmuş oluruz." Ancak Bişr b. Berâ bundan aldığı lokma ile zehirlenerek vefat etti. Bunun üzerine kadın Bişr'e kısas olarak öldürüldü. Rasûlullah son hastalığında dahi Hayber'de aldığı bu lokmanın tesirini hissettiğini beyan buyurmuştur (İbnü'l-Esîr Hayber Gavzesi - İslam Tarihi el-Kâmil Hayber Gavzesi - İslam Tarihi II Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 222).

Bu gazve sonunda Hayberlilerin hayatlarının korunması Hayber Gavzesi - İslam Tarihi çoluk ve çocuklarının serbest bırakılması şartıyla Hayber'den çekilip gitmeyi ve topraklarını Hayber Gavzesi - İslam Tarihi altın ve gümüşlerini Hayber Gavzesi - İslam Tarihi üzerindekiler hariç Hayber Gavzesi - İslam Tarihi elbise ve silâhlarını teslim etmeyi Hayber Gavzesi - İslam Tarihi hiç bir şey saklamayacaklarını kabul etmek şartıyla Hz. Peygamber ile sulh andlaşması yaptılar. Rasûlullah da Hayber arazisini Hayber Gavzesi - İslam Tarihi ashabı arasında taksim etmişlerdi. Ancak Yahûdilerin; "Biz toprağı işlemeyi ve hurma yetiştirmeyi biliriz Hayber Gavzesi - İslam Tarihi bizi yerimizde bırak" demeleri üzerine Hz. Peygamber Hayber Gavzesi - İslam Tarihi onları kendi mülklerinde yarıcı olarak çalışmalarına ve orada kalmalarına izin vermiştir (el-Belâzürî Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Fütûhu'l-Büldân Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Çev: Mustafa Fayda Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Ankara 1987 Hayber Gavzesi - İslam Tarihi s. 88). Bu duruma göre çoluk ve çocukları bağışlanmış Hayber Gavzesi - İslam Tarihi araziler elde edilen mahsulün ikiye ayrılması suretiyle onlara bırakılmıştı. Buna mukabil hiç bir mal saklanmaksızın teslim edilecekti. İşte Kinâne b. Rabi' bu andlaşma hükümlerine uymadığı Hayber Gavzesi - İslam Tarihi iâdesi gereken malları sakladığı ve Mahmûd b. Mesleme'nin ölümüne sebep olduğu için öldürülmüştür (İbn Hişâm III Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 351). Ayrıca yapılan bu andlaşmaya göre Rasûlullah onları Hayber'den istediği zaman çıkaracaktı (Ebû Dâvûd Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Harâc Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 24).

Hayberliler Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Hz. Peygamber'in irtihalinden sonra da Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer zamanına kadar belirlenen usûl ile yancı olarak orada kalmaya devam ettiler. Bu arazilerin gelirlerin toplamak işi ile Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Hz. Abdullah b. Ravâha görevlendirilmişti. Ancak Hz. Ömer zamanında aralarında zinânın çoğalması Hayber Gavzesi - İslam Tarihi müslümanlara kârşı iyi davranmamaları Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'a suikast girişiminde bulunmaları ve müslümanların Hayber toprağını işletecek duruma gelmeleri üzerine yahûdiler Hayber'den Şam'a sürülmüşlerdir (el-Belâzürî Hayber Gavzesi - İslam Tarihi a.g.e Hayber Gavzesi - İslam Tarihi s. 38-40; Yâkût el-Hamevî Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Mu'cemü'l-Büldân Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Hayber mad.) Yahûdilerin Hayber'den çıkarılmalarına Rasûlullah'ın "Arabistan'da iki dinin bir arada olmayacağına dâir" hadisinin de sebep olduğu rivayet edilmektedir (İmâm Mâlik Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Muvatta' Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Medine 17-19; İbn Hanbel Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Müsned VI Hayber Gavzesi - İslam Tarihi 275). Hz. Ömer Hayber Gavzesi - İslam Tarihi Yahûdileri Hayber'den çıkardıktan sonra Hayber arazisini daha önce Rasûlullah'ın taksim ettiği ashaba ve ailelerine dağıtmıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hayber Gavzesi - İslam Tarihi

Hayber Gavzesi - İslam Tarihi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Cemel Vakası - İslam Tarihi elif Soru Cevap 0 23-02-2013 02:40
Ficar Savaşı - İslam Tarihi elif Soru Cevap 0 23-02-2013 02:38
Hudeybiye Barışı - İslam Tarihi elif Soru Cevap 0 23-02-2013 02:37
Veraka'ya Gidiş - İslam Tarihi elif Soru Cevap 0 23-02-2013 02:37
İslam Tarihi Soruları Ve Cevapları elif Soru Cevap 0 22-02-2013 04:13

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats