bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 03:55   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek?

Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek?


hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? veya Halifelik Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? islami siyasi ve hukuki yönetim makamına ve yönetime verilen isimdir. Halife ise Hilafet makamındaki kişiye denir. islam Peygamberi Muhammedin ölümünden sonra makam bir süre daha bir yönetim biçimi olarak varlığını sürdürmüş olsa da zamanla daha çok islami bir toplumu veya islam Devletini vurgulamak için kullanılan bir terim olmuştur
Sponsorlu Bağlantılar


Halifelik daha çok müslümanların Sünni kanadının temsilcisi olarak kabul görmüştür. Şii kanadı büyük ölçüde Sünni hilafet yönetimi altında yaşasa da Halifeyi kabul etmemişlerdir. Halifeliği Şiilikteki imametten farklı kabul etmek gerekir. imamet teokratik bir özellik taşımasına rağmen Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Halifelik teokratik bir özellik taşımamıştır. Halifeler yetkilerini saltanat dahi olsa Ümmetin biatı ile devralmışlar Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? yönetim işlerini de büyük ölçüde danışmaya da yalı olarak yürütmüşlerdir. Bu anlamıyla teokratik olmaktan öte dünyevidir.

Halife Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? ilk zamanlarda islam toplumunda ileri gelenlerin seçimiyle başa geldiği halde Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Emevi ailesine geçmesinin ardından saltanat şeklini almıştır. Abbasi Hanedanından gelen halifelerin 10. yüz yılda zayıflamasına kadar devlet başkanı görevini yürüten halife Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bu dönemde siyasi gücün yerel hükümdarların eline geçmesinin ardından sadece ruhani önder veya islami toplulukların onursal lideri haline gelmiştir

abbasiler döneminde Bağdatta yaşayan halife Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Moğolların 1258 yılında Bağdatı yağmalamaları sonucunda mısıra Memluk himayesine kaçmış Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? 16. yüz yılın başında Yavuz Sultan Selimin Memluklara son vermesiyle birlikte istanbula taşınmıştır. Daha sonra Osmanlı Hanedanına geçen halifelik Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? 3 mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük millet Meclisi tarafından kaldırılmıştır.

Sözcüğün Kökeni ve Anlamı Hilafet sözcüğü Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Arapçada birinin ardından gelen anlamındaki half sözcüğünden türemiştir. Yaygın kullanımda Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? islam Peygamberi Muhammedin ölümünden sonra islam toplumunun önderliğini yapma görevini ifade eder.

Peygamber bir sözünde şöyle demiştir Benden sonra hilafet 30 yıldır. Sonra hanedanlık başlar. ibn-i kesir bunu şu şekilde yorumlar Hasan bin Ali bin Ebu Talib ile halifelik 30 yıla tamamlanmış oldu. Hasan Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hilafeti Muaviyeye bıraktı. Rasulullahın vefatı ile bu tarih arasında geçen süre tam 30 yıldır. Nitekim Muaviyeden sonra hilafet babadan oğula geçmiştir. Bahsi geçen hadis nedeni ile ilk 4 halife diğerlerinden hep ayrı tutulmuştur ve Hulefa-i Raşidin Yetkin Vekiller olarak adlandırılır.

Halifelik kurumunun oluşması ve tarihsel evrimi 622-750 yılları arasında islam devleti hilafetin oluşması ve Dört Halife Devri islam öncesi Arap toplumundaki sosyal ve siyasal örgütleniş kabileler düzeyindeydi. Bu düzensiz Yapı Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? islam öncesi Arap toplumundaki kaos ve güvensizlik ortamının sebebiydi. Birbiri ile sürekli savaşan kabilerden kurulu toplum her türlü gelişmeden ve ilerlemeden uzaktı.

islam Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? başlangıcından beri bu kabile düzenine ve kabile değerlerine karşı mücadele etmiştir. Muhammedin üstün kişiliği ve dehası sayesinde birleşmiş olan Arap toplumu Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? onun ölümünden sonra Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? dağılıp kabile düzenine geri dönme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu çözülmeyi önlemenin tek yolu Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Muhammedin ardılını seçerek iç çatışmaların önüne geçilmesi ve bütünlüğün sağlanmasıydı.

ilk halife seçilen Ebu Bekir Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? sahte peygamberlerle mücadele ederek içeride birliği sağlamış ve Arapların eski düzene geri dönmesinin önüne geçmiştir. Ayrıca Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? daha önce kabileler arası savaşlarda harcanan ve Arap toplumuna zarar veren enerjiyi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? dışarıya yani Bizans ve Sasani üzerine çevirerek islam toplumunun fetih ve cihat amacında birleşmesini sağlamıştır.

Ebu Bekirden sonra gelen halife Ömer ise Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bir yandan dış fetihlere mısır Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Kudüs Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? iran Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Horasan devam ederek Arap dünyasının bölünmesini engellemiş Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bir yandan da örgütlenmesini geliştirmiştir. islam toplumu Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Ömer döneminde devlet halini almıştır. Daha sonra islami siyasi yapılanmanın ilk düzenli örnekleri Ömer döneminde görülür.

Üçüncü halife Osman döneminde fetihler aynı hızda devam etmiş ve ilk kez islam dünyası denizlerde kendini göstermeye başlamıştır. Fakat Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Ebu Bekir ve Ömer döneminde bastırılan kabile çekişmeleri Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Osman döneminde tekrar yüzeye çıkmaya başlamıştır. Emevi ailesinden gelen Osmanın kendi kabilesinden olanlara devlet görevlerinde ayrıcalıklar tanıması Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? yüzeye çıkan bu çatışmaların sonucudur. Osmanın bu davranışı Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? islam dünyasını bölecek olan olayların ilk tohumunu atmıştır. Nitekim bu ayrılık islamdaki siyasi mezheplerin ortaya çıkışına neden olmuştur.

Kısa zamanda meyvesini veren bu ayrılık tohumları Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Osmanın hilafetinin kanlı bitmesine yol açmıştır. Kendi iktidarına karşı Kufede başlayan isyan dalgası Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? zamanla mısır ve Basraya da sıçramıştır. Osman 656 yılında evine yapılan saldırıyla öldürülmüştür. Saldırıyı yapanın kim olduğu üzerinde kesinlik olmadığı halde Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bu cin ayetin islam dünyasındaki karışıklıkların ve mezhep ayrılıklarının kapısını araladığı kesindir.

Sonraki halife olan Ali döneminde Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? temeli islam öncesi kabile çatışmalarına başta Emevi-Haşimi rekabeti olmak üzere kadar uzanan iç karışıklıklar daha da büyüdü ve Muaviye taraftarları Emeviler ile Ali taraftarları arasında savaşa dönüştü. Savaş meydanında Alinin askerlerinin galip gelmesine rağmen yapılan görüşmelerde Ali bu üstünlüğü kaybetti. Kısa bir süre sonra Alinin Harici Abdurrahman bin Mülcem tarafından öldürülmesiyle birlikte Emevi ailesi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hilafeti Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? ele geçirmiş oldu.

Emevi ve Abbasi Dönemleri Alinin öldürülmesi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Emevilerin hilafeti elde etmesi için bir engel kalmadığını gösteriyordu. Alinin oğlu Hasanın çekilmesi ve küçük oğlu Hüseyinin Kerbelada öldürülmesi ile iktidar tamamen Muvaiye ve Emevi ailesine geçmişti. Fakat Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? muhalefeti yok edememişlerdi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? başta Irak ve Horasan olmak üzere birçok yerde Muaviyenin hilafetini meşru bulmayanlar vardı.

Muaviye ile birlikte hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Roma geleneğine dayalı bir veraset anlayışına dayandırıldı. Böylece Hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bir saltanat halini aldı.

Emeviler döneminde Arap-islam Toplumu Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Arap imparatorluğu biçimini aldı. Devlet örgütlenmesi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Bizans ve iran mod ellerinden etkilenerek yapıldı ve başarılı Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? etkili bir bürokrasi kuruldu. Bu dönemde hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? tamamiyle siyasi önderlik biçimini aldı ve Abbasiler iktidara gelinceye kadar ruhani önderlik niteliğine sahip olmadı.

Emeviler iktidara kanlı çıkmıştı Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? inişleri de benzer şekilde oldu. Emevi karşıtı Şii ve Harici muhalefet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Emevilerin sonunu getirdi. 750 yılında abbasilere yenilen Emeviler Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? islam dünyasının önderliğini Abbasilere kaptırsalar da Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Emevi hanedanı ispanyaya kaçarak orada devam edecekti.

Abbasiler döneminde hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hem siyasi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hem de ruhani önderlik biçimini aldı. Ama siyasi otorite hızla kaybedilecek ve halife ruhani önder olarak kalacaktı.

Abbasiler döneminde or duyu oluşturan Türkler devlet yönetiminde etkili oldular ve uzun vadede halifenin siyasi otoritesinin çöküşünü hazırladılar. 10. yüzyıla gelindiğinde Abbasi halifesi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Irak dışındaki topraklarda yönetimi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? çoğu Türk kökenli yerel komutanlara ve valilere kaptırmıştı. 945te Şii Büveyhioğullarının Bağdatı ele geçirmesi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? halifelik makamının siyasi otoritesinin sonunu getirdi. Bu tarihten sonra halife sadece ruhani önder olarak devam etti. Halifenin tek siyasi gücü Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? menşur vererek müslüman liderlerin hükümdarlığını onaylamaktı.

Moğolların 1258 yılında Bağdatı alması Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? halifenin Mısıra Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Memluk himayesine kaçmasına yol açtı. Aslında Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Moğol Hanı Hulagunun tek yaptığı Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? çoktan işlevini yitirmiş bir kurumu ortadan kaldırmak oldu.

Memluk Himayesi Dönemi Hilafet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Bağdatın düşmesinden 13.yy Osmanlıların Mısırı ele geçirmesine 16.yy kadar mısırda Memluk Himayesinde yaşadı. Bu dönemde halife Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hiçbir siyasi yetkiye sahip değildir. dini törenlerde protokolde bulunmasının yanında hiçbir etkisi olmamıştır.

Osmanlı Himayesi Dönemi Daha çok bilgi için Halifeler listesi Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selimin 16. yy başında Mısırı alıp Memluklara son vermesiyle son Abbasi Halifesi 3. Mütevekkil Osmanlının başkenti Kostantiniyeistanbulşehrine gelmiştir. O dönemde Safevilerle yapılan mezhep mücadelesinde Osmanlıya güç kazandırmak için halifeliğide Osmanlıya kazandırmak isteyen Yavuz Sultan Selim son Abbasi Halifesini himayesi altına almıştır

Osmanlı imparatorluğu son Abbasi halifesinin ölümünden sonra Abbasi hanedanından yeni bir halife çıkmasını engellemiş ve halifeliğin kendisine geçmesini sağlamıştır.Batılı kaynaklar özellikle 19. yyda 2. Abdülhamit dönemindeki Osmanlı dış politikasının meşruluğunu zedelemek için Osmanlının hilafet makamına sahip olmadığından bahsetmişlersede bu durum tamamen dönemin koşullarından dolayı ortaya atılmış bi yanıltmadır. Ayrıca Osmanlı Padişahları sahip oldukları halifelik makamından 19. yy a kadar yararlanmamaları haliifeliğin kendilerinde olmamalarından değ il Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Osmanlının padişahlık makamını daha önemli görmesidir.

hilafetin Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Kaldırılması Ana madde Halifeliğin Kaldırılması 1 kasım 1922 de saltanatın kaldırılması ile Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Sultan-Halife gibi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? çifte görevi olan Osmanlı hükümdarının elinden egemenlik hakları Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? devlet yetkileri alınmıştı. Eski Osmanlı hükümdarına sadece Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? dini Başkanlık yetkiler tanınmıştı. Hükümet Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? tbmmnin seçtiği Halife Abdülmecid Efendiden Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? sadece Müslümanların Halifesi ünvanını kullanmasını Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? gösterişli hareketlerde bulunmamasını istemişti. Abdülmecid Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata aykırı olarak Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Halife-i Müslimin ünvanından başka sıfat ve ünvanlar taşıyarak Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Cumhuriyet hükümetinin talimatı dışına çıkmıştır.

Bazı politikacılar ise Hilafet aynı hükümettir Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? hilafetin hukuk ve görevini iptal etmek hiç kimsenin hiç bir meclisin elinde değildir diyerek Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Halifeyi Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Padişah gibi yaşatmak istiyorlardı. Bu durum halifelik kurumu hakkında bir an önce önlem alınmasını gerektiriyordu. Fakat gazi Mustafa Kemal Paşayı halifeliğin kaldırılması için zorlayan önemli sebep Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Halife mevcut oldukça Türkiyede yapılması zorunlu olan sosyal ve laik karakterdeki devrimlerin yapılamayacağı idi.

3 Mart 1924 tarihli Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı osmaniyenin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanunla hilafet kaldırılmıştır. Böylece Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? yeni Türkiye önemli bir adım daha atmıştır. Hilafetin kaldırılmasının Türkiyede ve dünyada geniş yankıları olmuştur. Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bir diğer kanunla da Şeriye ve Evkaf Vekaleti Bakanlığı kaldırılmıştır. Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması sonucu Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? bu vekalet tarafından yönetilen okullar ve medreseler de kaldırılmıştır. Ayrıca aynı gün Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti de kaldırıldı. Böylece ordu siyaset çatışmasının da önüne geçilmiş oldu. Tevhid-i Tedrisat kanunu da o gün kabul edilmişti.

Ancak bazı kaynaklara göre halifeliğin kaldırılmasında Avrupalı devletlerin baskı ve isteklerinin etkili olduğu iddia edilmektir. Bu iddiayı destekleyen bazı kanıtlar da yok değildir. Ulu önder Mustafa Kemal atatürkün halifeliğin kaldırılmasından önce halifeliği öven o makamından kutsallığı ve de islam dünyası için öneminden bahseden konuşmaları vardır

Hatta o dönemin hocalarıyla üstünde cüppe elinde tesbihiyle fotoğraf çektirdiğini ve bu fotoğrafı bizzat gördüğünü iddia eden günümüz tarihçileri de vardır. Bu tarihçilere göre halifeliğin kaldırılmasında Lozan antlaşmasının gidişatı büyük etkili olmuştur. ingiliz delegesi Lord Curzonun bunu bir şart olarak ortaya koyduğunu ve de Atatürkün halifeliğin kaldırılması meselesini ilk defa dile getirdiği izmir iktisat Kongresinin yapıldığı tarihlerde Lozan görüşmelirinin devam etmekte olmasının bu tezlerini destekleğini iddia etmektedirler.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek?

Hilafet Nedir? Hilafet Ne Demek? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: saltanat nedirhilafet nedir, lozanin gunumuzdeki etkileri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Etkileşim Nedir? Etkileşim Ne Demek elif Soru Cevap 0 17-02-2013 04:17
Darülkurra Nedir? Darülkurra Ne Demek? elif Soru Cevap 0 14-02-2013 08:21
Kuva-i İnzibatiye nedir? Hilafet Ordusu nedir? Я Soru Cevap 0 12-02-2013 11:14
Voleybol Nedir?- Voleybol Ne Demek? elif Soru Cevap 0 10-02-2013 05:50
Alçacık dağları ben yarattım demek Deyiminin Anlamı Nedir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 18-01-2012 04:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats