bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 03:15   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir?

Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir?
1-Girişimcilik Kavramı Ve
Kapsamı

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte girişimcilik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? insanın düşünsel emeğinin ekonomik değerlere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Basit anlamıyla girişimcilik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bir faaliyeti ya da işletmeyi kar amacıyla kullanmak olarak tanımlanır. Daha geniş anlamıyla girişimcilik; piyasa koşulları içinde Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yatırılacak sermayeye en yüksek geliri sağlayacak mal ve hizmetlerin üretimini öngören ve bu amaçla sermayenin üretim sürecine katılma faaliyetidir. Girişimcilik ile ilgili olarak yapılan tanımlamalarda en çok rastlanan anahtar sözcükler şunlardır:

 • Başlatma/bulma/yaratma
 • Yeni işletme
 • Yenilik/yeni ürünler/yeni pazar
 • Fırsatların peşinde koşma
 • Risk alma/risk yönetimi/belirsizlik
 • Kar arzusu/kişisel fayda
 • Üretim yolları ve kaynaklar
 • Yönetim
 • Değer yaratma
 • Büyüme arzusu
 • Girişim
 • Değişim yaratma
 • Sahiplik
 • Sorumluluk/Yetki
 • Strateji oluşturma

Girişimciliğin tanımı ilk kez Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? 18. yüzyılın başlarında Fransa´da yaşayan İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır. Bu tanımda girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptiste Say tarafından da geliştirilerek Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur. Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise ekonomik kalkınmada Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren Joseph A.Schumpeter´ dir. Buna göre girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır.
2-Girişimcinin Temel Özellikleri:

Girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? talebi olan bir mal ya da hizmeti ortaya çıkarıp söz konusu mal veya hizmeti üretmeye çalışan ve kendi yeteneklerini kullanarak öncülük yapan kişidir. Bir üretim yapabilmek için Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? doğal kaynaklar Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? sermaye ve emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu faktörleri harekete geçiren dördüncü faktör ise girişimcidir. Dolayısıyla girişimci üretimi gerçekleştirmek için bu faktörleri bir araya getiren Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kuran ve kendi yeteneklerini ortaya koyan Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kar amacı güden ve girişiminin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir. Girişimcinin her zaman sermayenin sahibi olması gerekmez. Bu durumda sermaye sahibinin üretimden aldığı pay faiz olurken girişimcinin payı kar olacaktır. Girişimcinin özellikleri şunlardır;

 • Organizasyon becerisine sahip olması
 • Atıl kaynakları değerlendirmesi
 • Risk alması
 • Fırsatları görebilmesi ve değerlendirebilmesi
 • İhtiyatlı araştırmalar yapmaktan ziyade dinamik olması
 • Değer yaratması
 • Oyunun kurallarını baştan yazması

Girişimci ile ilgili olarak yapılan tanımlarda dört temel unsura dikkat çekilmektedir. Bu unsurlar şunlardır;

 • Yaratım süreci: Yatırıma konu olan şeyin geliştirildiği kitle için bir değer ifade etmesi gerekmektedir.
 • Çaba harcanması: Yeni bir ürünün/hizmetin ortaya konulması amacıyla belirli bir zaman ve çabanın harcanmasıdır.
 • Risk: Girişimci faaliyette bulunduğu alanda belirli riskleri üstlenmek durumundadır.
 • Getiri: Girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdir. Buradaki en önemli ödül değer yaratmaktır Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kar sonrasında gelmektedir. Girişimci düşünce Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bir fırsatı değerlendirmek Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bir iş fikrini tanımlamak Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? gerekli kaynakları bulmak Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? daha sonra bir girişimi faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak için gerekli olan tüm süreçleri yerine getirmek olarak tanımlanabilir. Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni vardır;
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Olma: Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yeni ürün ve hizmetler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yaratıcı yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Bir diğer deyişle girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? geleneği yıkarak yeniyi yaratır. Girişimci Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bağımsız düşünebilen Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? esnek Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yaratıcı Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kendine güvenen Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. Küreselleşme ile birlikte iş dünyasında hakim olan düşünce yenilikçi üretim olmuştur.
 • Risk Alma: Girişimcilerin risk üstlenme şekli Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? katma değer üretme sürecini etkileyen önemli bir davranış türü olmaktadır. Risk üstlenme sürecinin belirleyicileri Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yaratma ve fırsat boyutu Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? gerçek ve algılanan değer Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? girişimcinin kişisel becerileri ve hedefleri ile uygunluk ve rekabet alanının farklılığıdır.
 • Öncü Olma: Öncü olma Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? uygulama ile ilişkili bir kavramdır. Yeni süreçler yaratma ve fırsatları belirleme yeteneği önemli olmakla birlikte Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bir kişinin ya da işletmenin girişimci olarak kabul edilmesi için yeterli değildir. Girişimci olabilmek için belirlenen fırsatların Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bir iş planına dayandırılarak eyleme dönüştürülmesi gereklidir.
 • Rekabetçi Düşünme: Rekabet Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerini Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını sağlar. Girişimciler rekabet baskısını arttırarak diğer firmaları etkinliklerini iyileştirmeye ya da yeniliklere gitmeye zorlamaktadır.

3- Girişimcinin Temel Fonksiyonları: • Üretimi Organize Etme ve Sağlama: Girişimciler rekabetçi bir ortamda ayakta kalabilmek için fiyatlarını ayarlamakta ve ürün kalitelerini artırmaktadır. Rekabetçi bir ortam Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? üretimi verimli bir şekilde sağlama zorunluluğu getirmektedir. Girişimciler rekabetçi bir ortamda pazar paylarını artırabilmek için mevcut ürünlerini geliştirmek durumundadır. Rekabet ortamı Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? girişimcileri düşük fiyatla kaliteli mal ve hizmet üretmeye Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? maliyetlerini düşürmeye ve ürün çeşitlerini artırırken toplumun ihtiyaç yapısına göre üretim yapmaya teşvik etmektedir.
 • Ürün Çeşitliliği Sağlama: Dünyada yaşanan değişimin ekonomik boyutları küçük işletmelerin de değişen yeni şartlara uyum sağlama sürecine girmesine neden olmaktadır. Artan rekabet koşulları nedeniyle girişimciler ürün çeşitlendirme ve uzmanlaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Değişen koşullara ayak uydurulması işletmelerin temel amaçlarından biri olan süreklilik varsayımının da bir gereğidir. Küçük işletmeler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama potansiyeline sahiptirler.
 • İstihdam Yaratma: Avrupa Birliği´ nde (AB) yaşanan işsizlik sorunları araştırılırken Amerika Birleşik Devletleri´nde (ABD) yaratılan istihdamda girişimciliğin çok büyük katkısı olduğu görülmüştür. Rekabet Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? girişimcilerin tüketicinden gelen talep ve beklentileri karşılayacak şekilde üretmesini ve yatırım yapmasını Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? dolayısıyla ekonomik kaynakların etkin tahsisini sağlar. Büyük ölçekli işletmelerin ekonomideki ağırlıkları 1970´lerden sonra karşılaşılan birçok sorun yüzünden gittikçe azalmaya başlamıştır. Bu işletmelerin karşılaştıkları en önemli sorunlar Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? küresel rekabetin artması ve hızlı teknolojik değişmelere ayak uydurulamamalarıdır. Bu nedenle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler istihdam açısından ilgi odağı olmaya başlamıştır.
 • Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma: Gelişen teknolojiyle birlikte yenilik yaratan girişimciler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yarattıkları yeni ürünlerle yeni pazarlar yaratmaktadırlar. Girişimcilerin gelenekse ticaret şekillerinden çıkarak yeni yöntemleri tümüyle benimsemesi Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? piyasa koşullarını zorlaması ve mevcut iş yapma kültürünü değiştirmesiyle özellikle son yirmi yılda küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? üretimde Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? rekabette Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yeni iş yaratma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında yeniden öne geçmeye başlamıştır. Yeni bir pazarlama ve üretim yöntemi olan elektronik ticaret Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? 20. yüzyılın son döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere paralel bir şekilde ve giderek artan ölçüde dünya genelinde tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim maliyetlerinin düşürülmesi Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? pazara giriş kolaylıklarının ve rekabetin arttırılması; elektronik olarak ticareti yapılan mal ve hizmetlerin çeşitlenmesine Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kalitesinin yükselmesine ve fiyatlarının düşmesine neden olabilecektir.
 • Sermaye Birikimi Sağlama: Yeni girişimler yaratılması yoluyla ekonomide artan çıktı miktarı Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? endüstrinin büyümesine ve karların artmasına yol açar. Bu karların da yeniden yatırımlar için kullanılması ile yeni istihdam alanları ve sermaye birikimi sağlanır. Girişimciliğin sermaye birikiminin sağlanması ile birlikte önemli bir işlevi de sermayenin tabana yayılmasının sağlanmasıdır. Ülkede yeni girişimcilerin ve iş olanaklarının yaratılması Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? gelir dağılımının da dengeli olmasını sağlayacak önemli bir araçtır.

4- Türkiye´de ve Dünyada Girişimcilik:

Girişimcilik bir ülkede demokratikleşmenin kilit taşlarından biridir. Serbest piyasa ekonomisi uygulanan ülkelerde girişimcilik vazgeçilmez bir unsurdur. Çünkü girişimcilik ekonominin sağlıklı işleyebilmesi için son derece gereklidir. Dinamik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yenilikçi ve yaratıcı yapıları ile girişimciler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? toplumdaki iş gücü ve sermaye kaynaklarının üretime dönüşmesini sağlarlar. Girişimciler ürettikleri mal ve hizmetler sayesinde toplumun refah düzeyinin yükselmesinde önemli rol oynarlar.
Ülkemiz açısından girişimciliğin önemi aşağıdaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır;

 • Etkin girişimcilik faaliyetleri sağlıklı bir özelleştirme için zorunludur.
 • Kamu personelinin ücretlerinin artışı Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? söz konusu personelin bir kısmının girişimci olarak işten ayrılmalarına bağlıdır.
 • Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması girişimciliğin artmasına bağlıdır.
 • Yeni teknolojik gelişmeler girişimcilerle birlikte oluşacaktır.
 • İşsizlikle mücadelenin en etkin yolu mevcut ve potansiyel işgücünün kendi işyerlerini bulmasıdır.
 • Ülke kalkınmasıyla ülkede potansiyel girişimcilerin desteklenmesi hayati rol oynar.
 • İnsanlar Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kendi işyerlerinin sahibi olduklarında daha verimli çalışırlar.

Tipik Türk girişimci özellikleri ise şöyle sıralanabilir;

 • Girişimcilik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? yöneticilik ve mülkiyetin işletme sahibinde bütünleşmesi
 • İşletme sahiplerinin genellikle mühendis Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? teknisyen ya da usta kökenli kişilerden oluşması
 • Girişimcilerin en önemli hataları genellikle ekonominin büyüme döneminde yapmaları
 • Ülkemizde kurulan işletmelerin büyük çoğunluğunun yaşam süresinin Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? kurucusunun yaşam süresiyle sınırlı kalması Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? aile işletmeciliğinin yaygın olması

Son yıllarda ülkeler arasında işbirliği Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? hızlı teknolojik gelişmeler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? üst düzey yönetim modellerinin gelişmesi Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? bilgi yönetimindeki gelişmeler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? tamamlayıcı stratejiler Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? KOBİ´lerin uluslararası alanlara açılma faaliyetleri ve ortak girişimcilik faaliyetlerinin artması Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? uluslararası girişimcilik konusunun gündeme gelmesine yardımcı olan faktörlerdir. Uluslararası girişimcilik faaliyetlerini etkileyen faktörler şunlardır;

 • Ülkelerin politik durumu ve hükümet yapıları
 • Ülkelerin makroekonomik şartları
 • Ülkelerin para politikaları
 • Ülkelerin ithalat düzenlemeleri
 • Ülkelerin vergi yapıları
 • Ülkelerin altyapı şartları

Bir girişimcinin uluslararası pazarlarla ilişkide olmasının dört yolu vardır;


 • İhracat
 • Ortak girişimler
 • Doğrudan yabancı yatırımlar
 • Lisans anlaşmaları

Uluslararası girişimciliğin temel aşamaları ise ;

 • İşin yapısının belirlenmesi
 • Pazarın ve tüketici yapısının belirlenmesi
 • Üretim ve dağıtım aşamalarının planlanması
 • Başka girişimlerle işbirliği

YARARLANILAN KAYNAKLAR:


 • Girişimcilik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? Anadolu Üniversitesi Yayınları Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? No: 1567 Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? Ekim 2004
 • Girişimcilik Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Okur Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? YA-PA Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? 1981


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir?

Ekonomik Faliyetlerde Girişimcilik Niçin Önemlidir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sanayi ve ticaret faaliyetlerde girişimcilik niçin önemlidir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
kan bağışı niçin önemlidir ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 05-03-2012 03:34
ilk yardım niçin önemlidir söyleyebilirmisiniz? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 13-02-2012 04:34
Anne Sütü ile Beslenmek Niçin Önemlidir? daywest Bebek Bakımı 0 16-08-2011 11:59
Hareket Niçin Önemlidir? elif Sağlığımız 0 30-04-2011 09:43
Vücudumuzdaki Yağ Oranı Niçin Önemlidir? daywest Diyet Tarifleri, Zayıflama ve Sağlıklı Beslenme 0 15-03-2011 12:44

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:36 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats