bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 03:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır

İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır  • el-Kanun fi't-Tıb İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1593 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.)
  • Kitabü'l-Necat İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1593 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Kurtuluş Kitabı"Metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir. )
  • Risale fi-İlmü'l-Ahlak İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1880 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Ahlak Konusunda Kitapçık")
  • İşarat ve'l-Tembihat İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1892 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Belirtiler ve Uyarılar"(Felsefe ve onun kolu metafizik konularda yazılmış çok önemli bir eserdir.)
  • Kitabü'ş-Şifa İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1927 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Matematik İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Fizik ve İlahiyat yani Metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik hacimli bir eserdir. Bir çok kereler Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.").Mantık bölümü İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Musiki ve Hitabet kitaplarından meydana gelir.Matematik bölümünde Aritmetik ve Geometri ve Astronomi kitapları yer alır.Tabiat veya Fizik bölümünde ise İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Fizik İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Kimya İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Mineroloji

İbni Sina (İbni Sina Kimdir? - İbni Sina Hakkında)
İbn-i Sina (tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhiا) (d. 980 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Buhara yakınları - ö. 1037 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Hemedan) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Fars filozof ve hekim.
Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbni Sina (Batı'da Avicenna adıyla tanınır) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır babasından İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ünlü bilgin Natili'den ve İsmail Zahit'den ders aldı. Geometri (özellikle Eukleides geometrisi) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır fıkıh İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır sarf İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır nahif İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır tıp İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır doğabilim üstüne çalışmalar yaptı. Farabi'nin el-İbane's\ aracılığıyla Aristoteles felsefesini ve metafiziğini öğrenip İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır hastalanan Buhara prensini iyileştirince (997) saray kütüphanesinden yararlanma olanağına kavuştu. Babası ölünce İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Cür-can'da Şirazlı Ebu Muhammet'ten destek gördü İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (Tıp Kanunu'nu Cürcan'da yazdı). Çağında tanınan bütün Yunan filozoflarının Anadolu doğacılarının yapıtlarını incelemiştir.

Felsefe

İbni Sina felsefesi İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır düşüncesi İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır varlık anlayışı bakımından örnek bir Ortaçağ filozofudur. Felsefesinde İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır deney ve akla dayanan duyularla edinilen akıl verilerini akıl ilkelerine göre değerlendiren İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır açıklayan bir anlayış görülür. Aristoteles'in görüşlerini benimsemiş İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır felsefeyi iki bölüme ayırmıştır: (kuramsal) hikmet İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır doğa felsefesi İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır matematik ve metafiziğe dayanan felsefeyi içerir. Bu alandaki felsefe dallarının temel konusu bilgidir. (uygulamaya ilişkin) hikmet İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır üçe ayrılır: Siyaset ya da medeni hikmet; iktisat ya da ev hikmeti (el-hikmet ül-menzili-ye); ahlaksal hikmet (el-hikmet ül-hulkiye). Daha çok eyleme dayanan bu üç bölümün konuları ve inceleme alanları ayrıdır.

Din

İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır dini bağımsız bir bilgi alanı olarak ele almış İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır dinle felsefeyi bağdaştırmaya çabalamış İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır din felsefesini dört temel konuda toplamıştır: Yaratılış; ahiret; peygamberlik; Allah bilgisi. Tasavvuf. Yeni eflatuncu Plotinos'un etkisinde kalan İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır İslâm ile yeni eflatunculuğu bağdaştırmaya çalışmıştır. Ona göre tasavvufun temeli "aşk"tır. İnsan aşk aracılığıyla sınırlı varlığından kurtularak sonsuzluğa yükselir. İnsan gerçek kaynağı olan Allah'a feyz ve sudur basamaklarını tırmanarak ulaşabilir; öz kaynağına döner. Her şeyin kaynağı İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır insan varlığının özünde sürekli bir eylem biçiminde varolan "aşk"tır. Tasavvuf İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır "aşk"ın dışa vuruluşu İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır belirli bir düzene göre ortaya konuşudur.

Metafizik

İbni Sina bu alanda kendisinden önceki filozofların görüşleri ile kelam-cılarınkini uzlaştırmaya çalışmış İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Aristoteles'in metafiziği ile kelamcıların ve yeni eflatuncuların düşüncelerini birleştirerek yeni bir bireşim ortaya koymuştur. İbni Sina'ya göre metafiziğin temel konusu İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır "vücudu mutlak" olan Allah ile yüce varlıklardır.|Vücut (var olan) üçe ayrılır: Olası varlık ya da ortaya çıkan ve sonra yok olan varlık; olası ve zorunlu varlık (tümeller ve yasalar evreni İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır kendiliğinden var olabilen ve bir dış neden sayesinde gerekli olan varlık); özü gereği gerekli olan varlık (Allah). Varlık'ı temel konu alan metafizik İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır gerekli bir bilim dalıdır.

Mantık

İbni Sina'ya göre mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır araç (alet) bilimidir. Ruhbilimden doğar ve onun kurallarını alır. Temel konusu İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır düşüncenin kararlarını bulmak İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır bunlar arasında bağlantı kurmak ve doğru düşünmeyi insanlara göstermektir. İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır önce kavramları inceler ve onları ikiye ayırır; Açık belirleme (el-mantık biddelale); kapalı belirleme (el-menfhum biddelale). İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır' Mantığın en önemli bölümü tanımdır. Tanımda iki temel ilkenin ("cins" İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır "fark") varlığına inanan İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır kesin ve eksiksiz tanımın İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır yakın cins ile öz farkların birleştirilmesi sonucu yapılabileceğini öne sürmüştür.

Ruhbilim

İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ruhbilimin İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır metafizik ile fizik arasında bağlantı kuran ve bu iki bilimden de yararlanan bir bilgi alanı olduğunu savunmuş İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ruhbilimi üç ana bölüme ayırmıştır: Akıl ruhbilimi; deneysel ruhbilim; tasavvuf ya da gizemci ruhbilim.

Akıl

Bu konudaki görüşleri Aristoteles ve Farabi'den farklı olan İbni Sina'ya göre İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır akıl 5 çeşittir; bilmeleke (ya da olası) akıl (açık seçik ve zorunlu olanları bilebilir); he-yulâni akıl (bilmeyi ve anlamayı sağlar); kutsi akıl (aklın en yüksek aşamasıdır; her insanda bulunmaz); muste-fat akıl (kendisinde bulunanı İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır kendisine verilen "makûllerin "suref'lerini algılar); bilfiil akıl ("makûl'leri İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır kazanılmış verileri kavrar). İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır akıl konusunda İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Efla-tun'un idealizmi ile Aristoteles'in deneyciliğini uzlaştırmaya İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır birleştirici bir akıl görüşü ortaya koymaya çalışmıştır.

Bilgi

Ana kaynağı sezgi olan bilgi İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır genel kesin ilkelere dayanmalıdır. Sezgi aracılığıyla algılanan veriler İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır sonuçlama yoluyla ("el-istintaç") bilgiye dönüşür. İbni Sina'nın bilgiye ilişkin görüşleri idealisttir; ama İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır bilginin doğuşunda deneyin oynadığı rolü de gözden uzak tutmamıştır.

Bilimlerin sınıflandırılması

İbni Sina'ya göre bilimler madde ve biçim ilişkisi bakımından üçe ayrılır: Doğa bilimleri ya da aşağı bilimler (el-ilm ül-esfel) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır maddesinden ayrılmamış biçimlerin bilimidir; metafizik (mabad üt-tabia) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır mantık ya da yüksek bilimler(el-ilm.ıüll-âli) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır maddesinden ayrılan biçimlerin bilimleridir; matematik ya da orta bilimler (el-ilm ül-evsat) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ancak insanın zihninde maddesinden ayrılabilen İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır bazen maddesiyle birlikte İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır bazen ayrı olan biçimlerin bilimidir. Kendisinden sonraki Doğu ve Batı filozoflarının çoğunu etkileyen İbni Sina İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır müzikle de ilgilenmiştir. 250'yi aşkın yapıtının başlıcası olan Şifa ve Kanun İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır felsefenin temel yapıtı sayılarak İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır uzun yıllar boyunca pek çok üniversitede okutulmuştur.

Başlıca yapıtları

el-Kanun fi't-Tıb İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1593 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.)
Kitabü'l-Necat İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1593 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Kurtuluş Kitabı"Metafizik konularda yazılmış özet bir eserdir. )
Risale fi-İlmü'l-Ahlak İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1880 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Ahlak Konusunda Kitapçık")
İşarat ve'l-Tembihat İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1892 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Belirtiler ve Uyarılar"(Felsefe ve onun kolu metafizik konularda yazılmış çok önemli bir eserdir.)
Kitabü'ş-Şifa İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır (ö.s) İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır 1927 İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır ("Mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Matematik İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Fizik ve İlahiyat yani Metafizik konularında yazılmış on bir ciltlik hacimli bir eserdir. Bir çok kereler Latinceye çevrilmiş ve ders kitabı olarak okutulmuştur.").Mantık bölümü İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Mantık İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Musiki ve Hitabet kitaplarından meydana gelir.Matematik bölümünde Aritmetik ve Geometri ve Astronomi kitapları yer alır.Tabiat veya Fizik bölümünde ise İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Fizik İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Kimya İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır Mineroloji


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır

İbn-İ Sina Hangi Bilim Alanlarında Çalışmıştır konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ibni sina hangi bilim alanlarında çalışmıştır, ibn i sina hangi bilim alanlarında çalışmıştır, kelam alanında çalışmış isimler, ibni sinanın hangi bilim alanlarında eğitim gördü, ibnisina belirtiler ve uyarilar oku, ibnisinanınhangibilimalanlarındaeğitim, ibni sina ne yapmıştır hangi bilim dallarinda calismistir, ibni sina hangi bilim dalları ile ilgilenmektedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Bilim Adamları Kimlerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 4 08-03-2017 04:26
Sağlık, Ulaşım Ve İletişim Alanlarında Kullanılan Teknolojik Araçlar Nelerdir? elif Soru Cevap 0 17-02-2013 04:06
Özel yaşam alanlarında bulunan canlılar nelerdir? elif Soru Cevap 0 08-02-2013 02:23
Filoloji hangi bilim dallarıyla çalışır? Я Tarih 0 05-12-2012 02:56
Farabi Türk Bilim İnsanı Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:26

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats