bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-02-2013, 04:13   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır

Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler YapılmalıdırEski halkların çoğunun tarihinde Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır sel ya da su baskını olarak da bilinen taşkınların yol açtığı büyük yıkımlar görülmüştür. Bu konuda anlatılan öyküler genellikle birbirine benzer. Taşkın suları insanlarısürükleyip götürür ve öyküyü aktaracak olan birkaç kişi dışında herkes boğulur. Bu tür eski taşkın öykülerine Çin'de Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Hindistan'da ve Mısır'da çok rastlanır; ama en çok bilinen taşkın öyküsü Nuh Tufanı'dır. Kutsal Kitap'ın Eski Ahit bölümünde olduğu gibi Kuran'da da anlatılan bu öyküde Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır büyük bir taşkın sonucu tüm yeryüzünü suların kapladığı Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Nuh'un yaptığı gemiye binenler dışında bütün canlılarınöldüğü ve Tufan'dan sonra hayatın yeniden Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Nuh'un gemisine binmiş olan canlılardan türediği anlatılır (bak. Nuh Peygamber). Eskiçağlarda insanlar toprağın kolay işlendiği verimli ırmak vadilerinde yerleşirlerdi. Ama Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmak taştığı zaman da evlerini Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ürünlerini Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır hayvanlarını ve çoğu zaman da yaşamlarını yitirirlerdi. Vadilerde yaşayan ve taşkınların nedenleriyle ilgili hiçbir bilgisi olmayan bu eski insanların Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmak tanrılarının gazabını kendilerinden uzak tutmak için kurbanlar kesmelerinin nedenlerini anlamak zor değildir. Bugün taşkınların nedenleri ve etkileriyle ilgili yeterli bilgimiz vardır ve taşkınların zararlı etkilerinin yanı sıra Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır yararlı etkileri de olabileceğini biliyoruz. Sık sık yol açtıkları taşkınlarla bilinen üç ırmak Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Nil ve Mississippi ırmakları ile San Ir-mak'tır (Huang He). Mısır'daki Nil Irmağı Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Assuan Barajı yapılmadan önce her yıl taşardı ve taşkın sularının getirdiği verimli çamur (alüvyon) ırmağın iki yanında uzanan toprakları kaplayarak Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır çölün ortasında Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmak boyunca uzanan verimli bir toprak şeridi oluştururdu. Nil'in taşmasınırı başlıca nedeni Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır bu ırmağın iki büyük kolunun doğduğu Etiyopya dağlarındaki şiddetli yaz yağmurlarıdır. ABD'deki Mississippi Irmağı ve Çin'deki San Irmak çok fazla çamur taşıyan akarsular-dır ve uzun yıllar taşıyıp getirdikleri çamurla-nn birikmesiyle bu ırmaklann yataklan yükselmiş Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır içinden aktıkları araziden daha yüksek bir duruma gelmiştir. Taşkın zamam Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmağın taşan suları içinde taşıdığı çamuru ırmağın kenarlarına bırakır. Zamanla biriken bu tortular (mil) ırmağın kenarlarını yükselterek birer set oluşturur. Çevresindeki topraklardan daha yüksek bir yatakta akan ırmağın sularınm çevredeki alçak topraklara yayılmasını önleyen işte bu setlerdir. Irmağın su düzeyi çok yükselirse Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır bu doğal setleri aşan sular çevreye yayılır ve geniş topraklar taşkın suları altında kalır. Bu nedenle ırmağın taşkına yatkın bölümlerindeki setler yapay olarak yükseltilir. Ama bu durumda da Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmağın taşıdığı ve taşkın sırasında çevreye yayılacak olan çamur ırmak yatağında birikir ve ırmak yatağım daha da yükseltir. Mississippi Irmağı'nın bazı bölümlerinde Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmak kenanndaki setler 1882'den beri 6 metre yükseltilmiştir. Gene de ırmağın suları yükseldiği zaman sular bu insan yapısı setleri aşar ve bazen de bu setleri yıkar. 1936 ve 1937'de Mississippi Irmağı'nın ve onun bir kolu olan Ohio Irmağı'nın tasmasıyla yüz milyonlarca dolarlık zarar meydana gelmiştir. Çinliler'in San Irmak için "Çin'in derdi" demeleri de nedensiz değildir. 1887'de San Irmak'ın yol açtığı taşkınlar 900 bin kişinin ölümüne neden olmuş Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır 1935'teki taşkmlar da 4 milyon kişiyi evsiz bırakmıştır. Zaman zaman yatağını tümüyle değiştiren bu ırmak günümüzde Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır 100 yıl önce denize döküldüğü yerin 300 km uzağında denize dökülmektedir. Taşkın Nedenleri Bir ırmağın yatağına taşıyabileceğinden fazla su gelirse taşkın olur. Irmak yatağının herhangi bir nedenle tıkanması da taşkına neden olabilir; ama genellikle taşkınların nedeni ırmak yatağına çok fazla su gelmesidir. Soğuk bölgelerdeki ırmaklar kışın sık sık donar. Bazen bu ırmakların yukarı bölümlerindeki buzlar ırmağın ağzındakilerden daha önce çözülür. Bu durumda ırmağın buzlarla tıkalı olan aşağı bölümü ırmağın denize dökülmesini engeller. Kuzey Kanada'daki ve SSCB'nin kuzeyindeki ırmaklar her yıl bu nedenle taşar. Ren ve Tuna ırmaklarında da bazen bu nedenle taşkınlar meydana gelir. 1824'te Neva Irmağı'nın gene bu nedenle taşması sonucu Petrograd'da (bugün Leningrad) 10 bin kişi boğulmuştur. Bir ırmağın ağzı Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmağın taşıyıp getirdiği çamurların yığılmasıyla da tıkanabilir ve eğer bu durumda Taraklanarak çamurlar temizlenmezse ırmak taşabilir (bak. Taraklama). Irmak yatağına çok fazla su gelmeisine ya şiddetli yağmurlar ya karların erimesi ya da her ikisi birden neden olabilir. Alpler ve Himalayalar gibi yüksek dağlarda kışın çok fazla kar birikir. Yüksek dağlardaki bu karların baharda erimesiyle bütün akarsuların suyu artar; bunların beslediği büyük ırmakların su düzeyi de yükselir. Eğer havaların birden ısınmasıyla karlar kısa sürede erirse ve özellikle erimenin hemen ardından şiddetli bir yağmur yağarsa ırmak suları bir taşkına yol açacak kadar yükselebilir. Genel olarak kar yağışı çok olmayan İngiltere'de bile Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Mart 1947'de olduğu gibi Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır kar erimesinden kaynaklarıan büyük taşkınlar görülebilir. Dünyanın bazı bölgelerinde yıl Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır yağışlı mevsim ve kurak mevsim olarak ikiye aynlır. Böyle yerlerde yağışlı mevsimde ırmaklar daha çok suyla dolar ve taşabilir. Gene de Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır zamanı ve miktan düzenli olduğu sürece yağışlar zarardan çok yarar getirir. Çiftçiler evlerini taşkın sularının ulaşabileceği yerlerin dışında yaparlar; ekim zamanını ve ekin türlerini taşkına göre planlarlar; taşkın olması beklenen zamanda bundan zarar görmeyecek pirinç gibi ekinler ekerler. Nil Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır İndus ve Ganj bu tür ırmaklara örnektir. Daha ılıman iklimlerde bile bazı toprakların kışın taşkın suları altında bırakılması geleneği vardır. Bu taşkın suları tarlalann üzerine Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır toprağı besleyen verimli bir çamur tabakası bırakır. Deniz düzeyinin özellikle kuvvetli rüzgârlarla daha da yükseldiği bahar gelgitleri sırasında deniz suları da taşkınlara neden olabilir (bak. Gelgit). Bu tür bir gelgit dalga sınırı 1099'da İngiltere ve Hollanda kıyılarında yol açtığı taşkın 100 bin kişinin ölümüne neden olmuştur. Depremlerin denizlerde oluşturduğu Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır tsunami adı verilen dev dalgalar da kıyılarda taşkınlara neden olabilir. Portekiz'in Lizbon kentinde 1755'te böyle bir taşkın olmuştur. Taşkınların Denetlenmesi Kuzey Amerika'daki Büyük Göller'den kaynaklarıan St. Lawrence Irmağı gibi ırmaklar çok ender olarak yataklanndan taşar. Eriyen karlar ve yağmur Büyük Göller'e çok fazla su getirir; ama bu göllerin alam çok geniş olduğu için su düzeyi çok fazla yükselmez. Görüldüğü gibi taşkınlarla mücadele etmenin bir yolu Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır ırmak boyunca fazla suların depolanabileceği yapay göller yapmaktır. Irmağın suları kabarınca buralara alınan sular daha sonra denetimli olarak ırmak yatağına bırakılır. Bu amaçla vadilere barajlar yapılabilir. Barajın gövdesindeki savak kapakları açılıp kapanarak ırmak yatağına verilen su denetlenebilir (bak. Baraj). Fırat Irmağı'nm Irak'taki bölümü Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır Tennessee Irmağı ve Nil Irmağı gibi akarsular üzerinde taşkın denetleme barajları yapılmıştır; ama bu tür barajlar enerji elde etmek ve sulama amacıyla da kullanılmadığı durumlarda Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır yalnızca taşkın denetimi için yapılamayacak kadar pahalıdır (bak. Su ENERJİSİ; Sulama). Çok kıvrımlı bir yatakta akan ırmaklarda taşkını önlemek için bazen ırmağa daha düz bir yatak açılır. Yeni yatak düz olduğu için eğimi daha fazladır ve su bu yatakta daha hızlı akar. Suyun hızlı akması sonucu ırmak yatağında daha az çamur birikir. Ayrıca hızlı akan suyun aşındırma etkisi ırmak yatağının temizlenmesi sonucunu da doğurur. Deniz sularının yol açtığı taşkınları önlemek için de alçak kıyılara setler yapılır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır

Irmakların Taşmasını Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ırmak önlemek için neler yapmalıyız, ırmağın yükselmesini önlemek için ne yapılır, wwwbakimliyizcom soru cevap 128910 sel baskinini onlem, irmaklarin tasmasini onlemek icin napabiliriz, alüvyon kirliliginin onlenmesi icin neler yapilabilir, ırmaklarin taşmasını önlemek için ne yapmalıyız,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Su Kirliliğinin Önlenmesi Önlenmesi İçin Neler Yapılmalıdır? Я Soru Cevap 21 20-05-2015 07:19
Boy Uzatmak İçin Neler Yapılmalıdır elif Soru Cevap 0 13-02-2013 02:32
Ormanları Korumak İçin Neler Yapılmalıdır? elif Soru Cevap 1 05-12-2012 10:54
Ayak Kokusunu Önlemek İçin Neler Yapılmalıdır? elif Sağlığımız 0 01-05-2011 03:46
Sınav Kaygısını Önlemek İçin Neler Yapılabilir? elif Sağlığımız 0 30-04-2011 06:20

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:56 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats