bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-02-2013, 12:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir

Farabinin Okuduğu Okullar NerelerdirFARABİ Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir 870 yılında Türkistan’da Siderya (Seyhun) nehri ile Aris’in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan Farab’da (Otrar’da) doğdu. Babası Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Mehmed adında bir kale komutanı idi. Hayatı hakkında sağlam ve ayrıntılı bilgi pek yoktur. Zaten filozof Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir bilgin ve sanatkâr olarak Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir yaşadığı yıllarda bugün tanındığı kadar tanınmamıştı. Hakkında bilgi veren kaynaklar kendisinden 150-200 yıl sonra yazıldığı için Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir güvenilir olmaktan uzaktır. Efsanelerle süslenerek anlatılan bır ilim ve sanat adamıdır .Ebu Nasrı Farabi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Arısto” nun bütün eserlerini açıkladığı ve incelediği için Ustad-ı Sani Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Hâce-i Sani Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Muallim-i Sani gibi sıfatlar almıştır .Bunlardan başka Ebu Nasri Farabi-i Türki Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Hakim Farabi gibi isimlerle de anılır. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Turhan bin Uzlug’dır. Batı kaynaklarında adı ”Alpharbius ya da Alphartabi” olarak geçer.

İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptı. Gençliğinde Türkistan’dan göç ederek bir süre Iran’da dolaştı. Daha sonra o zamanın ilim ve sanat merkezi olan Bağdat’a gelerek yüksek öğrenimini burada tamamladı. Böylece anadili olan Türkçe’ den başka Farsça ve Arapça’yı hristiyan hocalardan ilim dili olan Latince ve eski Yunanca’yı öğrendi. çağının ünlü bilginlerinden Ebu Bişr bin Yunus’tan Mantık Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Ebu Bekr Ibn el Sarrac’dan dilbilgisi dersleri aldı. Bundan sonra Harran Üniversitesi’ne giderek felsefe çalışmaları yaptı ve burada Yuhna bin Haylan’dan Mantık bilgisini ilerletti. Aristo üzerindeki çalışmalarını burada yaptı. Bağdat’a döndükten bir süre sonra Mısır’a gitti. 941 yılında Mısır’dan Halep’e gelerek Emir SeyfüddevIe Hemedani’nin sarayında bulundu. Zamanının devlet adamlarından saygı gördü. Mütevazi bir hayat süren Farabi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Emir’in teklif ettiği yüksek maaşı kabu1 etmeyerek Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir ”Dört Dirhem”lik küçük bir ücretle yaşamayı yeğledi.Mısır’ da kaldıpı sürece Türk kıyafeti ile dolaşır ce Türkçe konuşurmuş.

Eski Yunanlı. filozof ve ilim adamlarının eserlerinin Arabça’ya çevrilerek öğrenilmesi Farabi ile başlamıştır denebilir.Önce Abbasiler Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir sonra Endülüs medeniyeti içinde yetişen islâm bilginleri bunları Batı’ya tanıtmıştır .Orta çağ Avrupası bu filozofu Arab dilinden Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir özellikle Kurtuba’lı ibn-i Rüşd’ den öğrendi. Batılı bilginler Ibn-i Rüşd’ü öğrenmek isterken Farabi’yi okumak zorunda kaldılar.

Farabi’nin eserlerinin yüzyıllarca Avrupa’da tanınmasının nedeni budur.Bütün Orta çağ boyunca Avrupa’da böylesine tanınan Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir hattâ XX. yüzyılda bile hakkında araştırmalar yapılan Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir eserleri yayınlanan Farabi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir 950 yılında Şam’da öldü ve Babüssagir’e gömüldü. Cenaze namazını Emir Seyfüddevle’nin kıldırdığını çeşitli kaynaklar belirtiyor .Farabi’yi bir kaç yönden incelemek gerekir.

FİLOZOF FARABİ

Hekim ve”hakim (doktor ve filozof) olmasına rağmen Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir onun bütün sıfatları felsefe ile ilgili yönü için kullanılır .Felsefeyi öğrendikten sonra Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir görüşlerini Aristo felsefesi doğrultusunda geliştirdi ve bunları bir temele oturtarak kendine özgü bir okul kurdu; olgun eserler yazmaya koyuldu. Psikoloji Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir metafizik Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir mantık Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir zekâ Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir madde Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir zaman Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir vahdet Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir boşluk Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir mesafe ve sayı gibi kavramlarla ilgili görüşler ileri sürdü. Iyi bir matematikçi oluşu ile de ünlüdür .
Felsefeye mantık yolundan girerek metafizik üzerinde durdu. Din ile felsefenin ayrılmaz bir bütün olduğunu gördükten sonra islâm felsefesinin kurucusu oldu. Farabi’ye göre din ile felsefe arasındaki uyuşmazlık temelde değil Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir dışta kalan yorumlarla düşüncelerin değerlendirilmesindeki farklılıktan ileri gelir .Böylece mantık ve kavramcılığı geliştirdiğinden Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir bu etki ile Kelâm gibi Islami ilim dalları kanıtlarını mantıktan almaya başlamıştır. Bu yoldan hareket eden Farabi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir o zamanki ilim dallarını ikiye ayırır. Ona göre mantık Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir metafizik gibi ilimler nazari(teorik) Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir ahlâk Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir siyaset(politika) Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir matematik Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir musiki ise ameli yâni pratik ilimdir .
Eserlerinin sayısı yetmişe yaklaşır. Yazılarını tenha yerlerde Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir su kıyılarında Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir ağaç altında yazdığı Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir eserIerindeki boşlukların Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir defterlere yazmayıp kâğıtlara not etmesinden Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir daha sonra bunların bir bölümünün kaybolmasından ileri geldiği söylenir. En tanınmış alanları Ed-Talimü’s-Sani ile İhsanü’I-Ulûm’dur. Sonuncu su Doğu dünyasında yazılmış ilk ansiklopedik eserdir.


MÜZİKÎŞİNAS FARABİ

Mûsikîdeki önemi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Doğu mûsikîsinin nazariyatı ile ilgili Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Kindî’den sonra ilk önemli eseri yazmış olmasın dandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir bazı mûsikî âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir eserlerin de ve hakkında bilgi veren kitoplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî’nin kurup geli;tirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Bü yük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri biri sekiz Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir diğeri dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde mûsikî teori lerini anlattıktan sonra Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir ikinci bölümde kendisinden önceki mûsikîşinasların ileri sürmüş oldukları fikirleri eleştirir. Ayrıca İran mûsikîsi ve sazlarından söz ettikten sonra Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir mûsikî öğrenimi ile ilgili fikirler ileri sürer. Bu ve EI Methal Fi’I-Mûsikî adındaki kitapları Aristo ile eski Anadolu filozofları Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir özellikle Pythagoras’ın görüşle rini yansıtır. İhsanü’I-Uliım adındaki eserinde ise mûsikînin hangi ilim ve sanat dalına bağlı olduğuna değin miştir. Farabî’nin mûsiki ile ilgili görüşlerine etken olan şu iki konudan söz etmek gerekecektir:

İ.Ö. VI. yüzyılda Sisam adasında doğan PYTHAGORAS Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir eski çağın en önemli matematikçisi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir fizikçisi ve filozofudur. Seste ahengin(uyum’un) değerinin tellerin boyu ile orantılı olduğunu ortaya koymuş ve ses fiziğini incelemiştir. Bugün “Pyıhagoras Gamı” denen bu sistem Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir bir oktav aralığına bir “Doğal Beşliler”dizisini meydana getiren sesler yerleştirilerek elde edilir. Pratikte kullanılmaya elverişli değilse de bir çok telli saz buna göre akord edilir; “Kemancılar Gamı” da denir. Bu Gam’ın üstün yanı yapısı itibariyle bütün “Do ğal Beşliler”i vermesidir. “Doğal Dörtlü”ler bir oktav i5inde Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir “Doğal Beşliler”in tamamlayıcısı olduğundan Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir “Doğal Dörtlüler”i de verir. Bu konuyu inceleyen Farabî Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir mûsikînin müsbet yönünü ele almış ve tenkitçi bir bakışla Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir tam bir “Pythagoras”çı olarak görüşlerini açıklamıştır. Arabça olarak yazmış olduğu mûsikî kitabı Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir bir sanat kitabı olmaktan çok “Akustik” konularla ilgilidir.

Arab Mûsikîsi ile ilgili ilk kaynaklara Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Hicret’in II. yüzyılından sonra rastlanı~. Şairlerin Rebab’a benze yen tek telli bir saz çalarak şiir okudukları biliniyor. Bu yüzyıldan başlayarak Arab Mûsikîsi’nin geliştiğini Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir perde sistemlerinin tek oktavdan çıkarak gelişmeğe bağladığını görürüz. Oysa bu yüzyıllarda Doğu’dan ge lerek İran ve Suriye’de yaygınlık kazanmış Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir zamanına göre gelişmiş bir mûsikî vardı. İşte bu mûsikî Arab Mûsikîsi’ni etkilemiş Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir özellikle ritm teşekkülüne yardımcı olmuştur. Îsa bin Abdullah Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir İbn Musaccah gibi ustalar Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Müslim İbn Muhriz ve bu kişinin çıraklarından yararlanmışlardır. Abbasiler’den himaye gören Ibrahim el Mosilî Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir oğlu İshak gibi sanatkârların etkisi ile mûsikî merkezi âdeta Şam’dan Bağdat’a taşınmıştır. Bu sûretle mûsikîye Horasan’ın etkisi egemen olmuştur. Farabî’nin mûsikî hakkındaki görüşlerini yazması bu döne me rastlar. Kitabı en eski Arabca mûsikî eseri olmasına rağmen Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir işlenen konunun Arab Mûsikîsi ile ilişkisi yoktur.

FARABÎ hakkında pek çok eser bilgi verir. Bunların bir bölümü Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir yukarıda da belirttiğimiz gibi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir efsaneler le karışık Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir inanılması güç bilgilerdir. Ibn Ebi Usaybia “Tabakatü’I-Etıbb┠adındaki eserde “Bir saz icad etmiştir; mûsikînin amelî ve nazarî yönlerini iyi bilirdi” diyor. Tezkeretü’I-Hükûm-u Fi-Tabakatü’I-Ümen’de şöyle bir bölüm var : “Emir Seyfüddevle-i hemedanî’nin saz sanatkârları bir süre çalıp söylediler. Mecliste bulunan Farabî daha sonra cebinden tahta parçaları çıkartarak birbirine ekledi ve çalmaya başladı. Orada bulunanlar önce güldüler. Sonra sazın yapısını değiştirerek çaldı Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir herkes ağladı. En sonunda herkesi uyutarak sessizce meclisi terk etti Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir” Buna benzeyen başka hikâyeler de vardır.

Hekimbaşı Gevrekzâde Hâfız Hasan bin Ahmed(Amed) Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir “Emrâz-ı Ruhiye-i Nagâmat-ı Mûsikîye” adın daki risalesinde Farabî’nin bir çok ilim dalında olduğu gibi mûsikînin de tıpta kullanıldığını Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Hoca Nasırî Tusî Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Hoca Abdülmümin Sofî ve Safiyüddin’den önce yeni yöntemler ileri sürdüğünü yazar. Şeyhülis lâm Esad Efendi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Lehcetü’I-Lügat’inde Farabî’yi metheder. Ayrıca bir çok eserde Kemaleddin Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Ebû Ali bin Sina gibi ustalarla Mısır’da toplanarak o günkü sistemleri gözden geçirdikle~inden söz eder bu toplantılar da 24 terkibin 48′e çıkartıldığına değinilir.

Bir başka eserde Farabî’den naklen şu bilgiler veriliyor: Bu bilgilere göre Farabî Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Ezan mûsikîsi ne de yer vermiş ve vakitlere göre okunacak ezanın makamlarını şöyle anlatmış: Sabahleyin Rehavi Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Subh-ı Sadık’ta Hüseyni Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Güneşin iki rehm yükseldiği zaman Rast Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir vakd-i Hüda’da Bûselik Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir nısf-ı neharda Zengûle Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdirvakd-i huzûrda Uşşak Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir vakd-i gurup’tn Isfahnn Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir akşam naımazındc Neva Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir yatsı namazında Büzürg Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir vakd-i nevmde Zirefkand makamı.

Ud ve Kanun’un Farabî tarafından icad edildiği ileri sürülmekle birlikte Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir doğruluğunu kanıtlayacck bir belge yoktur. Belki de Ud üzerinde yeni düzenlemeler yapmıştır; çünkü Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Ud hakkında Kindî Farabî’den önce bilgi vermiştir. Nitekim Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver bu konu ile ilgili bir belgeden söz ediyor. Yazar bu belgeyi İsmnil Saib Efendi’den aldığını belirterek başka kaynak göstermiyor. XIII. yüzyıldan kalan bu belgede Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir “İste Farabî’nin son icadı olan Ud; Musullu İbrahim Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir İbn Muid Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir Musullu İshak’ın tellerini yerine koyarak farsça sözlerle islah ettikleri Ud ül-Müsemmen budur” dendikten sonro şekli akordu ve perdeleri hakkında bilgi veriliyor. Günümüze Farabî’den mûsikî eseri gelmemiştir. Ona izafe edilen bazı eserlerin aslı olmasa gerektir.

İbni Sina kadar olmamakla birlikte Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir tıp ilmi ile de uğraşmış Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir eserlerinde bu konuya yer vermiş Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir felsefe kadar ileri götürememiş ve tedavi yöntemleri ile uğraşmamıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir

Farabinin Okuduğu Okullar Nerelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: farabinin okuduğu okullar, farabinin gittiği okullar, ibni sina okudugu okullar, ibni sina okuduğu okullar, hakimlerin okuduğu okul, farabi okuduğu okullar, farabi hangi okullarda okudu, ibni sinan39ın okuduğu okullar, aris gittiği okullar, farabi nerede öldü, graham bell in okuduğu okullar, ibni sina nin okuduğu okullar, farabi ne okudu, mehmet akif ersoy39un okuduğu okullar, hakimin okuduğu okullar,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Mehmet Akif Ersoy Okuduğu Okullar gizem Soru Cevap 1 26-11-2013 09:51
Mehmet Akif Ersoy Okuduğu Okullar elif Soru Cevap 0 18-02-2013 07:04
Alexander Graham Bell İn Bitirdiği Okullar Nerelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 04:33
Pasteur'un okuduğu okullar Я Soru Cevap 0 06-03-2012 12:41
Atatürk’ün Okuduğu Okullar Hangileridir? elif Tarih 0 04-02-2011 06:59

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:13 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats