bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-02-2013, 12:57   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler

Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler


Canlının temel yapı ve işlev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmiştir. Her atom elektron Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Nelerproton ve nötron denilen daha küçük parçacıkların değişik sayılarda bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlardan elektron negatif(-) Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler proton(+) Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler nötron ise nötr yani yüksüzdür.
Bir cins atomdan oluşan saf maddelere element denir. Su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bir bileşik kendini oluşturan elementlerin özelliğinden tamamen ayrı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kendine özgü özelliğe sahiptir. Moleküller organelleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler organeller de canlılığın temel birimi olan hücreyi oluşturur.
Bir molekül içindeki atomları birbirine bağlayan bağlara kimyasal bağlar denir. Atomlar kendi aralarında çeşitli kimyasal bağlarla bağlanır. Atomların arasında tek bağ veya çift bağ bulunabilir.
Atomların kimyasal bağlarla bağlanması ya da bağların kopması kimyasal tepkime olarak açıklanır. Birçok kimyasal tepkime iki yönlüdür.

Canlıda bulunan maddelerin bir kısmı hücrenin içinde yapılırken bir kısmı da dışarıdan alınır. Miktarı hücrenin görevine göre farklılık gösteren bu maddeler inorganik ve organik bileşikler olmak üzere iki grupta incelenir.CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

ORGANİK BİLEŞİKLER ORGANİK BİLEŞİKLER

SU KARBONHİDRATLAR
MİNERALLER YAĞLAR
ASİT PROTEİNLER
BAZ VİTAMİNLER
TUZ NÜKLEİK ASİTLER


1.CANLILARDAKİ İNORGANİK BİLEŞİKLER
İnorganik bileşikleri canlı kendi vücudunda sentezleyemeyip dışarıdan hazır olarak alır.

A . SU

Yeryüzündeki yaşam için su son derece önemli bir inorganik bileşiktir. Bir molekülü iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomunun birleşmesinden oluşur. Hücrenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde suyun önemi büyüktür. Bilim adamlarının diğer gezegenlerde yaşam arayışları için aradıkları ilk maddelerden biri sudur.

1.CANLILAR İÇİN SUYUN ÖNEMİ
Su Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yaşamak için gerekli olan etkenlerden biridir. Bir insan Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yiyeceksiz haftalarca yaşayabilir. Ancak susuz birkaç gün yaşayabilir. Vücut için gerekli olan su miktarı günlük çalışma durumumuza göre değişir. Günde ortalama 1.5-2.5 l su almamız gerekir.
Canlı organizmanın büyük kısmı su moleküllerinden oluşur. Organizmaların yapısındaki su oranı %65-95 arasındadır.


Su Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yeşil bitkilerde meydana gelen besin üretiminde (fotosentez) karbondioksit ile birleşerek şekeri oluşturur .
Hücrelerde su Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kimyasal tepkimelerde rol alan önemli bir çözücüdür. Besilerin sindirimi su yardımıyla olur. Su pek çok organizmanın vücudunda taşıyıcı ortam olarak görev yapar. Maddelerin vücutta bir bölgeden diğer bölgeye taşınması suyla sağlanır. Su aynı zamanda metabolizma sonucu ortaya çıkan zararlı artıkların atılmasında rol oynar.

B . ASİT BAZ VE TUZLAR


Asitler: Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bütün bileşikler asit özelliğindedir.

Asitler turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürür.


Asitlerin tatları ekşidir. Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asittir.

Bazlar: Suda çözündüğü zaman hidroksil iyon veren bileşikler bazik özellik gösterir.

Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.
Yapılarında genellikle karbon Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler azot bulunduran bazlar organik bazlardır.Asit-Baz dengesi


Ortamın hidrojen iyon yoğunluğunun (-) logaritması asitliğin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hidroksil iyon yoğunluğunun
(-)logaritması ise bazikliğin derecesini verir. H iyonu arttıkça ortam asidiktir ve pH 0 ile7 arasında bir değer gösterir. OH iyonu arttıkça ortam baziktir ve pH 7 ile 14 arasında bir değer gösterir. H ve OH iyonları eşit miktarda ise ortam nötrdür ve pH 7’dir.
PH değeri organizma için çok önemlidir. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde tutulması gerekir. pH’daki çok az bir değişiklik bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkiler. Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir. İnsan kanının pH’ı 7.4 ‘tür.

İnsan kanının pH’ı 7’ye düşerse ya da 7 Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler8’in üzerine çıkarsa ölüm meydana gelir.


Tuzlar : asitlerle bazlar karıştırıldığında asitin H iyonu ile bazın OH iyonu birleşir. Bu birleşim sırasında bir molekül su açığa çıkar ve tuz meydana gelir.

HCl + NaOH H2O + NaCl

Hidroklorik asit+ Sodyum hidroksit su + Sodyum klorür


Hücrenin içinde ve hücrelerin arasında çeşitli mineral tuzları vardır. Bunlar içinde en önemlileri sodyum Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler potasyum Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler magnezyum ve kalsiyumdur.

C. C.MİNERALLER


Mineraller hücrede protein karbonhidrat Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağ gibi organik maddelere bağlı bulundukları gibi hücrede tuz halinde de bulunabilirler. mineraller vitamin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hormon Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler enzim vb. moleküllerin yapısına katılır. 70 kg ağırlığında bar insanda ortalama 3 kg mineral tuzları vardır.

1.MİNERALLERİN İNSAN VÜCUDU İÇİN ÖNEMİ

Organizmanın yapısında az da olsa minerallere ihtiyaç vardır. Mineraller kanın osmotik basıncının ayarlanmasında Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kas kasılmasında ve sinirlerde uyartının iletilmesinde önemli role sahiptir.

Mineraller bazı enzimlerin yapılarına katılarak katalizör görevi yapar.


Yeterli mineral içermeyen besin maddeleri ile beslenilirse Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tuz atılması devam edeceğinden kas krampı gibi bazı bozukluklar görülür. Fırın Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kazan dairesi gibi sıcak yerlerde çalışanlar ve sıcak ülkelerde yaşayanlar daha fazla terledikleri için dışarıdan yeterince tuz almalıdır.
Sodyum ve klor bütün vücut sıvıları içinde iyon olarak bulunur. Ancak kan gibi hücre dışı sıvılar içindeki bu iyonların miktarı daha fazladır. Sodyum ve klor kas ve sinir sistemi için de gereklidir. Ancak bazı böbrek hastalıklarında Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yüksek tansiyonu olan insanlarda tuzun az alınması gerekir. Sodyumla birlikte vücut sıvılarında olan ve hücrelerin çalışmasını kontrol eden mineral potasyumdur.

Vücutta hücre ara sıvısı ile hücre sıvısı arasında bir sodyum potasyum oranı vardır.


Sodyum gibi potasyumun da büyük bir kısmı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tüketilen besinlerden kolayca emilir. İshal gibi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler su kaybının fazla olduğu durumlarda potasyum kaybı büyük olur.

Vücutta en bol bulunan mineral kalsiyumdur. Kalsiyumun büyük bir kısmı fosforla birlikte kemiğin ve dişin yapısına katılır.


Geri kalan kısmı kasların kasılmasında Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sinirlerde Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kanın pıhtılaşmasında ve bazı enzimlerin çalışmasında görev yapar. Vücuda alınan kalsiyumun bir kısmı emilir. Emilmeyen kısmı dışkı ile atılır. D vitamini kalsiyumun emilmesine etki eder.
Küçük çocuklarda kalsiyum ve D vitamini yetersizliğine bağlı olarak raşitizm denilen hastalık görülür. Yetişkinlerde ise osteomalazi denilen kemik yumuşaması görülür.
Vücudun yapısına katılan minerallerden biri de demirdir. Vücudumuzdaki demirin yarıdan fazlası kana kırmızı rengini veren hemoglobinin içinde bulunur. Bebek doğmadan önce karaciğerinde depo edilen demir ilk 6 aylık dönemde Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bebeğin demir ihtiyacını karşılar. Demir eksikliğinde Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hemoglobin yapılamaz ve kansızlık görülür.
İyot troid bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır. Eksikliğinde tiroksin hormonu az salgılanır. Bu da guatr hastalığına sebep olur. Vücudumuzdaki diğer mineraller:
Magnezyum kemiklerin yapısına katılır.
Sülfatlar kaslarda bulunur.
Flüor dişlerin yapısına katılır.
Bakır bazı enzimlerin yapısına katılır.

2. MİNERAL BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

Hayvanlar minerallerini dışarıdan alırlar. Mineralleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler su hayvanları vücut yüzeyi ile ve besinlerle Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kara hayvanları ise besinlerden sağlar. Minerallerden kalsiyum süt ve süt ürünlerinde ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.
Fosfor süt ve süt ürünleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yumurta Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler et ve et ürünleri gibi besinlerde bulunur.
İyot deniz ürünleri ve sofra tuzunda bol miktarda bulunur.
Demir bakımından zengin besinler karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kırmızı et kuru üzüm gibi yiyeceklerdir.
Sodyum ve klor yiyeceklerde az miktarda bulunur


2. CANLILARDAKİ ORGANİK BİLEŞİKLER


Canlılarda bulunan organik bileşikler karbonhidratlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler proteinler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler nükleik asitler ve vitaminlerdir .


Organik bileşiklerden bazıları hücrede enerji verici Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bazıları yapı maddesi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bazıları da metabolizmada düzenleyici rol alarak görev yaparlar. Organizmada yapı maddesi olarak kullanılan organik bileşikler öncelik sırasına göre proteinler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karbonhidratlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler vitaminler ve nükleik asit olarak sıralanabilir. Enerji hammaddesi olarak kullanılışa göre ise karbonhidratlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler proteinler şeklinde sıralanabilir.

A. KARBONHİDRATLAR


Karbonhidratlar hem canlının yapısına katılan hem de enerji sağlayan organik bileşiklerin bir grubudur. Bütün canlı hücrelerde bulunur. Doğada genellikle büyük moleküller halindedir. Vücuda alınan bu büyük moleküllerin hücrelere iletilmesi için canlı tarafından sindirilmesi ve uygun molekül büyüklüğüne kadar parçalanması gerekir.

1. Karbonhidratların Yapı ve Görevleri
Karbonhidratlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karbon Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hidrojen Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler oksijen elementlerinden oluşur. Çeşitli görevleri vardır
· Nükleik asitlerin ve ATP’nin yapısına katılır.
· Monosakkaritlerin bir kısmı hücre zarının yapısına katılır.
· Enerji veren organik bileşikler olarak kullanılır.

2. Karbonhidratların Çeşitleri

a. Monosakkaritler

En basit karbonhidratlardır. Basit şekerler olarak adlandırılırlar. Daha küçük birimlere parçalanamazlar. Karbon sayısı 3-8 arasında değişir. Riboz ve Deoksiriboz 5 C’lu şekerlerdir. Glikoz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fruktoz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler galaktoz ise 6 C’lu şekerlerdir.
Monosakkaritler suda çözünürler ve tatlıdırlar. Canlılarda en çok kullanılan yakıt maddesi glikozdur.

b.Disakkaritler

Disakkaritler çift şekerlerdir. Bir disakkarit iki molekül monosakkaritin glikozit bağı ile bağlanmasıyla oluşur. Bu bağlanma sırasında bir molekül su açığa çıkar.

Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına dehidrasyon sentezi denir.


Moleküllerin arasında glikozit bağı oluştuğu için bu olaya glikozitleşme de denir.
Canlılarda en çok bulunan disakkaritler maltoz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sükroz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ve laktozdur. İnsanların ve hayvanların yedikleri disakkaritler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sindirim sisteminde monosakkaritlerine ayrılarak kullanılır.

Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir. Hidroliz olayı dehidrasyon olayının tersidir.c.Polisakkaritler

Polisakkaritlere kompleks şekerler de denir. Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşmuş büyük moleküllü karbonhidratlardır. Temel yapı birimi glikoz molekülüdür.
Glikoz birimlerinin farklı şekillerde bağlanması Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler polisakkaritler arasında farklı özelliklerin doğmasına neden olur. Canlılarda en çok bulunan polisakkarit çeşitleri şunlardır.
NİŞASTA Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler binlerce glikoz molekülünün birbiri ile bağlanması sonucu oluşan polisakkarittir. Özellikle tahıllarda ve patateste bol miktarda bulunur.
GLİKOJEN Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler nişasta gibi binlerce glikoz moleküllerinin dehidrasyon sentezi sonucu birbirlerine bağlanmasından oluşan moleküldür. Hayvan nişastası olarak ta anılır.
SELÜLOZ Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler glikoz moleküllerinin birbirine ters dönerek bağlanmasıyla oluşmuştur.

Bitki hücrelerinde hücre temel maddesi selülozdur.


Selülozun bitkilerdeki oranı bitkinin çeşidine göre değişir. Selülozu sindirecek enzimler insan ve hayvan vücudunda bulunmadığı için sindirilemez.
Kitin omurgasız hayvanlarda dış iskeleti oluşturur. Yapısı selüloza benzer.

3. Karbonhidratların İnsan Vücudu İçin Önemi

Karbonhidratlar memelilerin kanında bulunması gereken maddelerdir. İnsan kanında 1000 ml’den yaklaşık 90 mg glikoz bulunur. Glikoz beynin en önemli yakıtıdır. Glikozun kandaki yoğunluğu en düşük düzeydeyken bile önce beyin beslenir.
Glikoz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hücrelerde oksijenli solunum ile su ve karbondioksite kadar parçalanır. Bu arada açığa çıkan enerji bağ enerjisi şeklinde depolanarak kullanılır.

Glikoz proteinlerle birleşerek glikoproteini Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağlarla birleşerek glikolipiti oluşturur.


Bu şekilde yapı maddesi olarak hücre zarının yapısına katılır. Riboz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler RNA Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ve ATP ‘nin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler deoksiriboz ise DNA’nın yapısına katılır. Laktoz memeli sütünde bulunur ve yavrunun beslenmesinde önemli rol oynar.

4. Karbonhidrat Bakımından Zengin Besinler

Çoğunlukla bitkisel yiyeceklerde bulunur. En zengin kaynakları tahıllar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tahıl ürünleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ve baklagillerdir. Sebze-meyvelerde az bulunur. Bunlarda dengeli beslenmeye yarayan protein vb mineraller bulunur.
B. YAĞLAR


Organik moleküllerden olan yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler lipidler olarak da bilinir. Biyolojik önemi olan lipidler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağ asitleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler nötr yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fosfolipidler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler setroitler vb.dir. yağlar insanın temel besinleri arasında yer alır.

1.YAĞLARIN KİMYASAL YAPI VE GÖREVLERİ

Lipitler kutupludur (polar bir yapıya sahip değildirler ). Bunun için suda çözünmezler yada çok az çözünürler. Eter Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kloroform Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler benzen Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler. Yapıları karbon (C)(H) Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler oksijen (O) Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler elementleri oluşturur. Ayrıca yapılarında fosfor ve azot da bulunabilir. İçerdikleri karbon miktarı oksijenden fazla olduğundan Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağlar vücutta yakıldığı zaman karbonhidrat ve proteinlere göre daha çok enerji verir.

Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hidrojen Trigliserit üç molekül yağ asiti ve bir molekül gliserin ester bağları ile birleşmesinden oluşur. Bu olaya
Esterleşme denir.Esterleşme Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler gliserol molekülünün hidroksil grupları ile yağ asitlerinin (OH-) gruplarının arasında birer molekül su çıkması ile oluşur. Bütün bu şekildeki doğal yağlar trigliserideler diye adlandırılır.
Genellikle enerji ve yapı maddesi olarak kullanılan yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler trigliserit halde bulunur. Her yağ asidinin gliserol ile birleştiği yerden bir mol su çıkar. Aşağıda açıklanan bu olaya dehidrasyon sentezi denir.


Yağlar vücudun en ekonomik enerji kaynağıdır. Yağları verdiği enerji aynı miktarda karbonhidrat ve proteinden sağlanan enerjinin yaklaşık iki katıdır.


Yağların hücrede yanması ile metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler uzun göç yollarını kullanan hayvanların vücudunda depo ettikleri yağın yakılması sonucu enerji sağlanırken Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler açığa çıkan metabolik su da ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

2.Yağları Çeşitleri
Değişik yağ asitlerinin kullanılması çeşitli yağların oluşumunu sağlar.

Yağ asitleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karbon atomlarının oluşturduğu uzun zincire hidrojen atomlarının bağlanması ile oluşur.


Zincirin bir ucuna karboksil(COOH) grubu yer alır. Zinciri oluşturan diğer karbon atomlarına hidrojen bağlanmıştır. Yağlar doymuş ve doymamış olmak üzere iki kısımda incelenir:

a: Doymuş Yağlar
Bir yağ asidinin karbon zincirinde Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karbon atomları arasında çift bağ yoksa bunlara doymuş yağ asidi denir. Karbon atomlarının hepsi hidrojenle doyurulmuştur.
Bütirik asit Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler palmitik asit doymuş yağ asitlerindendir. Doymuş yağ asidi içeren yağlara doymuş yağ denir.

Doymuş yağlar oda sıcaklığında katıdır. Tereyağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kuyruk yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler içyağı doymuş yağdır.

b:Doymamış Yağlar
Yağ asidinin karbon zincirinde bir ya da daha fazla çift bağ varsa buna doymamış yağ asidi denir.

Oleik asit Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler linoleik asit doymamış yağ asitlerindendir. Doymamış yağ asidi içeren yağlara doymamış yağ denir.


Doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Pamuk yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler soya yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler zeytin yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fıstık yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler gibi bitkisel tohum yağları doymamış yağlardır.
Bitkilerden elde edilen yağlardaki doymamış yağ asitleri hidrojenle doyurularak margarinler elde edilir.

3.Yağları İnsan Vücudu için Önemi
yağlar hücrede yapı ve enerji maddesi olarak kullanılır. Enerji kaynağı olarak öncelikle karbonhidratlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ikinci derecede de yağlar kullanılır. Yağlar fazla alındıklarında kolayca yağ dokusu içinde depolanır. Deri altında ve iç organları çevresindeki depo yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler canlıyı soğuktan ve darbelerden korur. Kadınlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler erkeklerden daha kalın bir yağ tabakasına sahip olma eğiliminde olduklarından soğuğa karşı daha dayanıklıdırlar.
Yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağda eriyen vitaminlerin(A Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler D Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler E Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler K) vücuda alınmasında kullanılır.


4.Yağ Bakımından Zengin Besinler
Bitkisel ve hayvansal kaynaklı yiyeceklerde az ya da çok miktarda yağ bulunurç. En çok yağ bulunduran bitkiler ayçiçeği Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler zeytin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler susam Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler pamuk çekirdeği Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler soya fasulyesi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ceviz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fındık Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fıstktır. Sebze ve meyveler de az miktarda yağ bulunur. Hayvanlarda yağlar yağ doku bulunduğu gibi etin içinde de vardır. Diğer yağ kaynakları kuyruk yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tere yağı ve iç yağdır. Süt ve yumurtada da yağ bulunur. Yumurtanın yağı daha çok sarı kısmındadır.C.PROTEİNLER

Organik bileşiklerin büyük bir grubu protein molekülleridir. Proteinler oldukça büyük ve kompleks yapılı organik bileşiklerdir. Proteinlerin bir kısmı hücrenin yapısına katılır. Diğerleri hücrede düzenleyici ve hücre işlevlerini kontrol edici olarak görev yapar. Proteinler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler aminoasit denilen birimlerin birbirine bağlanması ile oluşur. Doğada bugün bilinen 20 farklı aminoasit çeşidi olmasına rağmen temel yapıları aynıdır.

1. Proteinlerin Kimyasal Yapıları
Proteinler hücrenin yapısında yer alan önemli organik bileşiklerdir. Organik bileşiklerde bulunan karbon Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hidrojen Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler oksijen atomları proteinlerin yapısında da bulunur. Bundan başka proteinlerin yapısında azot da vardır. Ayrıca kükürt ve fosfor elementleri de bulunabilir.
Proteinlerin yapı taşları aminoasitlerdir. Her aminoasidin bir temel karbon atomu Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bir karboksil
(-COOH)grubu Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bir amino (NH2) grubu Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bir R(radikal) grubu vardır.


Değişken GrupR


H__
N_____
C___
C__
OH

H
H
O


n (Amino asit) Protein + (n-1)Su2.Proteinlerin Görevleri
Proteinlerin vücutta yapım ve onarım görevi vardır. Hücrenin esas yapısını oluştururlar. Başlangıçta tek hücreden oluşan zigot annenin aldığı proteinli besinlerle birlikte büyür Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler gelişir. Vücudun dışından gelen mikroplara karşı vücudun savunmasında görevli antikorlar da proteinlerden yapılmıştır.

3.Proteinlerin İnsan Vücudu İçin Önemi
Proteinler vücudun en küçük birimi olan hücrelerin yapı taşını oluşturduğundan proteinsiz canlılık düşünülemez. Ancak vücutta önemli bir protein deposu bulunmamaktadır. Protein yetersizliğinde büyüme yavaşlar hatta zamanla durabilir. Karaciğer hücreleri protein yetersizliğinden dolayı yenilenemeyeceğinden siroz hastalığı daha çok görülür.
4.Protein Bakımından Zengin Besinler
Hayvansal kaynaklı proteinler: süt ve süt ürünleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler her çeşit et Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler balık Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sakatat Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yumurta gibi besinlerde bulunur.
Bitkisel kaynaklı proteinler:kuru baklagiller Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tahıllar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kuruyemişler gibi besinlerde bulunurlar.


D.ENZİMLER
Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizm denir. Kimyasal tepkimenin başlayabilmesi ver devam edebilmesi tepkimeye girecek moleküllerin aktivasyon enerjisi denen enerji engelini aşması gerekir.
Canlı sistemindeki katalizöre enzim denir.


1.Enzimlerin Yapı ve Görevleri
Enzimler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler canlı hücrelerde üretilen özel proteinlerdir. Proteinler hücrede Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler DNA daki kalıtsal bilgiye göre sentezlenir. Enzimlerin proteinden oluşan kısmına apoenzim denir. Pepsin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler üreaz gibi bazı enzimler yalnızca proteinden oluşur. Enzimlerin çoğunda ise vitamin ya da mineralden oluşan Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler aktifleştirici kısım vardır. Bu kısım vitaminden oluşmuş ise koenzim Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler mineralden oluşmuş ise kofaktör adını alır.
Apoenzim ve koenzimin birlikte oluşturduğu gruba tam enzim anlamına gelen holoenzim denir.


Aktif enzim(holoenzim) Apoenzim +koenzim ya da kofaktör

Enzimlerin Özellikleri:
1. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. Enzimler substratın dış yüzeyinden etki eder. Substrat bir ya da iki ürüne dönüşür.
2. Enzimler genelde çift yönlü çalışır.
3. Her hücrede tepkime çeşidi kadar enzim çeşidi vardır.
4. Belirli bir apoenzim çeşidi belirli bir koenzim ya da kofaktör ile birlikte çalışır.
5. Enzimler çok hızlı çalışır.
6. Enzimler kimyasal tepkimeden değişmeden çıkar;tekrar tekrar kullanılır.
7. Enzimler hücrede takım halinde çalışır.
8. Enzim aktif ya da inaktif olmalarına göre adlandırılır.

2. Enzimlerin Biyolojik Önemi
Diğer canlılarda olduğu gibi insan da organik ve inorganik maddelerden oluşur. Hücrede organik ve inorganik maddeler biyokimyasal tepkimelerle sürekli değişir. Bu yüzden enzimler canlı yaşamında çok önemlidir.
Eğer enzimler olmasaydı biyokimyasal tepkimelerin çoğu ya hiç olmazdı ya da çok yavaş olurdu.

Enzimler hücrede üretilmesine rağmen hücre dışında da kullanılabilir.


3.Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler

Sıcaklık:Enzimler protein yapısında oldukları için ortamdaki sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Enzimler belirli sıcaklıklarda çalışır. Enzimlerin en iyi çalışacakları sıcaklığa optimum sıcaklık denir(30-35oC). Daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklar enzimlerin çalışma hızını yavaşlatır. Enzimlerin yapısı yüksek sıcaklıkta tamamen bozulurken düşük sıcaklıkta bozulmaz.

pH derecesi: Her enzimin optimum çalıştığı bir pH aralığı vardır. Genellikle enzimler pH ın 7 olduğu ortamlarda en iyi çalışırken bazıları farklılık gösterir.

Enzim yoğunluğu: Ortamda yeterli substrat varsa enzim yoğunluğu artıkça enzimin hızı da artar.

Substrat Yoğunluğu: enzim miktarının sabit tutulduğu bir ortamda substrat yoğunluğu arttıkça tepkimenin hızı da artar. Tepkime hızı en yüksek noktaya eriştikten sonra sabit kalır.

Substrat yüzeyi: Enzim etkinliği substratın dış yüzeyinden başladığı için Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler substrat yüzeyi arttıkça tepkimenin hızı da artar.

Su: Enzimler etkilerini su içinde gösterdiklerinden su yoğunluğu enzimlerin etkinliğini değiştirir. Su yoğunluğu %15’in altında olan ortamlarda enzimler çalışmaz.

E.VİTAMİNLER

Vitaminler suda eriyen ve yağda eriyen olmak üzere ikiye ayrılır.
A:Yağda Eriyen Vitaminler
A Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler D Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler E ve K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir. Fazla alındığında karaciğerde depo edilir. Bu vitaminler depo edildiklerinden eksiklik belirtileri geç görülür.
A vitamini: Yiyeceklerimizde A vitamini iki şekilde bulunur.
A vitamini halinde; karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler balık yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tere yağı ve yumurta sarısında bulunur.
Provitamin A(Karoten) şeklinde; Vücuda alındıktan sonra ince bağırsak ve karaciğerde A vitamini haline gelir.
A vitamini E vitamini ile birlikte vücudun büyümesi için gereklidir. A vitamini eksikliğinde gözde önemli bozukluklar ortaya çıkar.

D Vitamini: D vitamininin ön maddesi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bitkisel ve hayvansal besinlerle vücuda alınır. Bu ön maddeler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler güneşin ultraviole ışınları ile D vitaminini oluştururlar. Ayrıca D vitamini balık yağı gibi besinlerden alınabilir. D vitamini eksikliğinde kemiklerde ve dişlerde bozukluklar çocuklarda raşitizm Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler büyüklerde osteomalazi hastalığı ortaya çıkar.

E Vitamini: Günlük yiyeceklerde bulunduğundan eksikliği fazla hissedilmez. Bitkisel yağlarda Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tahıl tanelerinde ve yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunur. E vitamini eksikliğinde karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kalp Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler damar hastalıkları ve kısırlık görülür.

K vitamini: k vitamini bakımından en zengin yiyecekler yeşil yapraklı sebzelerdir. Balık Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler et ve sütte de yeterli miktarda bulunur. K vitamini eksikliğinde kan pıhtılaşması

b. SUDA ERİYEN VİTAMİNLER


B grubu vitaminler: B grubu vitaminler karbonhidrat Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler protein ve yağ metabolizmasında düzenleyici görev yaparlar. Çoğunlukla birbirine benzer yiyecekler içinde bulunurlar ve suda erirler. Depo edilemezler fazlası idrarla atılır.
Thiamin vitamini: Thiamin ısıya karşı duyarlıdır. Uzun süre bol su içinde pişirilirse vitaminin bir kısmı suya geçer. Yeterince vücuda alınmazsa karbonhidrat metabolizması yavaşlar. Sinir sistemi işlevlerinde düzensizlik görülür.

Riboflavin vitamini: Riboflavin karbonhidrat Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağ ve proteinlerden enerji elde edilmesinde kullanılır. Görmede etkilidir. Demir emilmesini kolaylaştırır. Eksikliğinde ciltte beyazlıklar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yaralar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sinir sistemi bozuklukları ve kansızlık görülür.

Niasin(PP): Niasin diğer B vitamini gibi yiyeceklerden enerji elde edilmesinde görevlidir. Yetersizliğinde pellegra hastalığı görülür.

Pantotenik asit: Pantotenik asit Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler protein Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağ metabolizması ve protein metabolizması için gereklidir. Bu vitamin yiyeceklerde yeteri kadar bulunduğu için eksikliği görülmez.

Pridoksin: Pridoksin karbonhidrat Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler protein Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yağ metabolizması ve hemoglobin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde anemi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler havaleler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler merkezi sinir sisteminde düzensizlikler ve ciltte yaralar görülür.

Biotin: Ürenin oluşumunda yağ asitleri ve aminoasitlerin metabolizması için gereklidir.

Folik asit: Aminoasit metabolizması ve kan hücrelerinin yapımı için gereklidir. Nükleik asitlerin yapısına katılır.

Kobalamin vitamini: Aminoasit ve protein metabolizması için gereklidir. Kemik iliğinde bulunan kan hücrelerinin yapımında rol oynar. Ayrıca böbrek ve karaciğer hastalıklarını önler. Eksikliğinde kansızlık Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sinir sistemi bozuklukları Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler baş ağrıları görülür.

C vitamini: C vitamini bağ doku liflerinin yapısında bulunan kollegen adı verilen proteinin sentezi için gereklidir. Bazı aminoasit metabolizması ve folik asitin etkin duruma geçmesinde rol oynar. Eksikliğinde dişetlerinde kanama Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler eklemlerde şişlik ve ağrılar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yaraların geç iyileşmesi görülür.2. VİTAMİNLERİN İNSAN VÜCUDU İÇİN ÖNEMİ


a. Vücudu hastalıklardan korur.
b. Vücudu kanamalardan ve kansızlıktan korur.
c. Büyüme Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler gelişme ve üremede etkilidir.
d. Kemik dokunun oluşmasında ve sertleşmesinde rol oynar.

3. VİTAMİN BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

A vitamini: Balık yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tere yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yumurta Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler havuç Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yeşil sebzeler
B vitamini: Tahılların kabuklarında Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler et Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler süt Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yumurta Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fındık Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ceviz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sebze ve meyveler
C vitamini: Kuşburnu Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kırmızı biber Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler koyu yeşil yapraklı sebzeler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler portakal Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler limon gibi turunçgiller Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler domates Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler çilek Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kızılcık ve patates gibi yiyecekler.
D vitamini: Balık yağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tereyağı Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karaciğer
E vitamini: Yeşil sebzeler Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bitkisel yağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler et Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler süt Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Nelertahıllar
K vitamini: Süt Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yumurta Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler karaciğer Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler lahana Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ıspanak Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler domates Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler bitkisel yağlar.

F. NÜKLEİK ASİTLER


Nükleik asitler tüm canlılarda bulunan bir moleküldür. Nükleik asitler hücrenin kalıtım maddesidir. Canlılardaki enerji üretimi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler protein sentezi Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler büyüme Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler üreme gibi tüm yaşamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Nükleik asitlere bu nedenle yönetici moleküller denir.

1. Nükleik Asitlerin Yapısı

Organik moleküllerin oldukça kompleks yapıda olanıdır. Karbon Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hidrojen Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler oksijen Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler azot ve fosfor elementlerinden yapılmıştır. Bu elementlerin birbirine düzenli şekilde bağlanmasıyla nükleotid denilen yapı birimleri oluşur.

Nükleik asitlerin yapı birimleri nükleotitlerdir.

Nükleotitlerin yapısında riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki çeşit şeker katılır. DNA’ nın yapısında deoksiriboz şeker Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler RNA’nın yapısında riboz şeker vardır. Her ikisi de beş karbonlu şekerlerdir. Riboz şekerde karbon atomuna (-OH) grubu bağlanmıştır. Deoksiriboz şekerde ise aynı karbon atomuna (-H) atomu bağlanmıştır.
Nükleik asitlerin yapısına katılan organik bazlar pürin ve primidin olmak üzere ikiye ayrılır. Adenin ve guanin pürin grubu Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sitozin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler timin ve urasil primidin grubu bazlardır.

DNA molekülünün yapısı: DNA molekülü sarmal şekilde kıvrılmış merdivene benzer bir yapıdadır. Merdivenin kenarlarını şeker ve fosfat molekülleri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler basamaklarını da organik bazlar oluşturur. Karşılıklı yer alan nükleotid zincirinde guanin sitozinin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler adenin de timinin karşısına gelir.


Karşılıklı gelen bazlar birbirlerine hidrojen bağları ile bağlanır. Adenin ve timin arasında iki Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler guanin ve sitozin arasında ise üç zayıf hidrojen bağı kurulur.

Bu nedenle DNA zincirlerinden birinin dizilişi biliniyorsa Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Nelerdiğerinin baz dizilişi bulunabilir.
DNA molekülleri gerektiği zaman kendini eşler.Böylece kalıtsal bilgilerin hücreden hücreye aktarılmasını sağlar.

RNA molekülünün yapısı: RNA Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler DNA gibi çok sayıda nükleotitin fosfodiester bağlarıyla birleşmesiyle oluşur. Bir RNA nükleotiti riboz Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler fosfat grubu ve organik bazlardan oluşur. Organik bazlar adenin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler guanin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler sitozin ve ursildir. RNAtek ipliklli yapıdır ve hücrenin protein sentezinde görevlidir. Hücrede yapı ve görevlerine göre üç çeşit RNA bulunur:
1. Mesajcı RNA : DNA’da bulunan kalıtsal bilgiyi sitoplazmadaki ribozomlara taşır.
2. Ribozomal RNA: Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur.
3. Taşıyıcı RNA : Hücre içindeki aminoasitleri tanır ve bunları ribozomlara taşır.DNA
RNA
Bulunduğu yer
Çekirdek Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler mitokondri Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kloroplast
Sitoplazma Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler çekirdek
Primidin bazları
Sitozin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler timin
Sitozin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler urasil
Pürin bazları
Adenin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler guanin
Adenin Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler guanin
Şekerleri
Deoksiriboz
Riboz
Hücredeki görevi
Yöneticidir
Protein sentezinde görevlidir
İplik şekli
Çift iplikli
Tek iplikli
Yapılışı
Kendini eşleyerek
DNA tarafından
Sentezlenmesini sağlayan enzim
DNA polimeraz
RNA polimeraz
Hücredeki sentez yeri
Prokaryot hücrede sitoplazmada Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ökaryot hücrede çekirdekte ve bazı organellerde
Prokaryot hücrede sitoplazmada Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler ökaryot hücrede çekirdekte
Çeşidi
Bir çeşit
Üç çeşittir: mRNA Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler tRNA Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler rRNA
lll. ENERJİNİN TEMEL MOLEKÜLÜ ADENOZİN TRİFOSFAT

A. ATP’NİN YAPISI

Hücrede meydana gelen yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji ATP’den sağlanır.

p

Riboz

Adenin

p

pYüksek Enerji Bağları
ATP Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hücrenin kolaylıkla kullanabileceği yüksek enerjili bağlara sahiptir. Solunumla elde edilen enerji Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hücrede ATP şeklinde Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Bir molekülü oluşturan atomlar arasındaki bağlarda bulunan enerjiye kimyasal bağ enerjisi enerjisi denir. ATP molekülü Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler riboz denilen beş karbonlu bir şeker Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler adenin adı verilen organik bir baz ve üç fosfat grubundan meydana gelir. Adenin ile ribozun birleşmesi nükleoziti yapar. Buna adenozin denir. Nükleozitin ilk fosfatla birlikte meydana getirdiği bileşik adenozin mono fosfat ( AMP ) adını alır.

Fosfat grupları arasındaki bağlar Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler yüksek enerji bağları diye adlandırılır .
Yüksek enerjili fosfat bağlarının hidrolize olmasıyla 7300 kalorilik bir enerji açığa çıkar.
Pi

Enerji(7300cal.)

ADP

H2O

ATP

Tersinir
+ + +
ADP’ye yüksek enerjili fosfat grubunun bağlanmasıyla ATP elde edilir.


B. ATP’NİN CANLI İÇİN ÖNEMİ

Hücre tüm yaşam olaylarının yapıldığı biyolojik bir sistemdir. İçinde sürekli kimyasal bağ kurma ve çözme olayları gerçekleşmektedir. Bu sırada büyük enerji dönüşümleri olmakta ve fazla enerji açığa çıkmaktadır. Çünkü hücre Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler enerji dönüşümlerini denetim altında kademeli olarak gerçekleştirir. Bu enerji ATP’de depolanır. ATP’nin asıl enerji kaynağı güneştir. ATP fotosentez sırasında besin moleküllerinin yapılmasında da enerji kaynağı olarak kullanılır. ATP’nin ne kadar önemli olduğu şöyle gösterilebilir:


Besin molekülleri

Güneş enerjisi

ATP


Büyüme Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler üreme Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler hareket
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler

Organik Bileşikler Canlıların Temel Bileşenleri Neler konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: h2o elektron dizilimi v ebağ çeşitleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Canlıların Temel Yapısını Oluşturan Bileşenler elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 04:44
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik Moleküller elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 04:43
İnorganik ve Organik Bileşikler Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 04:42
Canlıların Temel İhtiyaçları Nelerdir? elif İlköğretim 0 22-12-2011 09:30
Canlıların temel bileşenleri inorganik bileşikler daywest Biyoloji 0 21-04-2010 10:45

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:18 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.