bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-02-2013, 08:57   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin ŞartlarıPolis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Giriş Koşulları (2010 Başvurularında Geçerli İdi)

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)

ç) Erkekler için 167 santimetreden Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.

d) Sağlık yönünden Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları birleşme yeri Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları randevu evi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları kumar Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları millî savunmaya karşı suçlar Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları zimmet Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları irtikâp Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları rüşvet Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları hırsızlık Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları dolandırıcılık Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları sahtecilik Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları güveni kötüye kullanma Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları hileli iflas Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları ihaleye fesat karıştırma Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları edimin ifasına fesat karıştırma Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;

1) Mahkûm olmamak.

2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.

h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.

ı) Alkol Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.

j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

k) KPSS puan türünden Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları şartları aranır.

Başvuru esnasında istenen belgeler

a) Başvuru dilekçesi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.) Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

İstenen belgelerin fotokopileri Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri
Adayların Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri

Değerlendirme ve seçme işlemi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.

Kurul Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

a) İlk aşamada; Kurul Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları adayların fizikî görünüşü Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları konuşma düzgünlüğü Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları kararını oy birliğiyle alır. Kurul Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

b) İkinci aşamada; adaylara Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

2) Kendisinden istenileni kavrama Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

3) Kendine güven duyma Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

4) İfade etme yeteneği Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

5) Beden dilini kullanma becerisi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.

Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.

Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.

Kurul kararları kesindir.

Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri

Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 16-04-2014, 09:15   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

166 santim olmazmi?


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları

Kimler Polis Olabilir? - Polis Olabilmenin Şartları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kimler polis olamaz, kimler polis olabilir, polis olabilme şartları, kimler polis olur, kimler polis olamaz 2014, polis kimler olamaz, kımler polıs olamaz, kimler polis olabilir 2014, kımler polıs olabılır, güvenlik soruşturması kimler polis olamaz, kim polis olabilir, kim polis olamaz, kımler polis olamaz, polis kimler olabilir, kimler polis olamaz yazı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Polis Armasının Anlamı - Polis Armasının Anlamı Nedir? gizem Soru Cevap 1 14-08-2012 08:38
Komik Polis Telsiz Anonsları (gerçek polis günlüğünden) Bkmlyz Komik Yazılar 2 07-06-2012 11:01
Polis Koleji Giriş Şartları elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 06-12-2011 06:49
Baş polis olma şartları nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 05:01
Polis.... mormavi Karikatürler 0 18-11-2010 04:24

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:54 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats