bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-02-2013, 10:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?

Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?1- Ağaçlandırma yapılması
2- Meraların aşırı otlatılmaması.
3- Ürünlerin nöbetleşe dikilmesi.
4- Eğimli arazilerde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprağın eğime dik sürülmesi.
5- Eğimli arazilerde sekiler (taraçalar) yapı lması.


Daha güzel bir Türkiye için gelin hep beraber Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? el ele savaşalım…
1.1-Erozyonun Nedir Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Tanımı
Erozyonun kelime anlamı: bir varlığın bir değeri yerine getirilemeyecek şekilde yok olmasıdır. Toprak biliminde ise; yeryüzündeki anamateryalin çeşitli etkenlerle aşınıp taşınması olayıdır. Erozyon Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa hızlandırılmış erozyon adını almaktadır. Normal erozyon Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? genellikle insan müdahalesi olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ormanların tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? su ile kolayca taşınabilmektedir ve erozyon hızlanmaktadır.
1.2-Yapıcı Unsurlara Göre Erozyonun Çeşitleri
Özellikle ülkemizde tahribatı büyük boyutlara ulaşan su erozyonu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyon çeşitleri içerisinde en önemlisidir. Su erozyonundan sonra diğer erozyon çeşitleri önem sırasına göre; rüzgar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? çığlar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? heyelanlar ve buzullar olarak sıralayabiliriz. Çığ zaman zaman can ve mal kayıplarına neden oluyorsa da su erozyonu afeti karşısında ikinci planda kalmaktadır.
Su Erozyonu
Su erozyonu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkili olanıdır. Bunun için Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprak erozyonu denildiğinde akla su erozyonu gelmektedir. Türkiye topraklarının % 86'sında erozyon vardır. Böylece su erozyonunun etkilediği alan 66.9 milyon hektarı bulmaktadır. Yurdumuzdaki önemli can ve mal kayıpları su erozyonu sonucu meydana gelmektedir.Çığlar
Türkiye'nin aşırı derecede ormansızlaşmış Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yükseltisi yurdun diğer kısımlarına oranla daha fazla ve yağışların genel olarak % 45' den sonraki meyilde kar şeklinde düştüğü Kuzey- Kuzeydoğu ve Doğu Anadolu'da çığ olaylarına sıkça rastlanmakta Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? can ve mal kayıplarına neden olduğu gibi yerleşim yerlerini Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yolları Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? turistik tesisleri ve devlet yatırımlarını tehdit etmektedir.
Türkiye'de yalnız 1985 yılından bugüne kadar 233 çığ olayı tespit olunmuş ve bu süre içinde 604 kişi hayatını kaybetmiştir. Çığ Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? pürüzsüzlüğü olmayan eğimi yüksek kayalık ve otlu satıhlara düşen aşırı kar yağışlarının kaygan satıhtan kopması ile aşağı kisımlara doğru hızını ve miktarını arttırarak meydana gelen bir kar kitlesi akımı olayıdır. Bu kar kitlesi önüne gelen insanların ölümüne neden olabildiği gibi ev Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ahır Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sınai tesis v.b. gibi yerlere zarar vererek kara ve demiryollarını kapatabilmekte günlerce trafıği aksatabilmekte ve sportif amaçlı gezilerde insan ölümlerine neden olmaktadır.
Rüzgar Erozyonu
Rüzgar erozyonu sonucu verimli toprakların kaybı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? buharlaşmanın hızlanmasıyla toprak nemliliğinin azalması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bitki büyümesinin yavaşlaması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ulaşımın aksaması ve verimin düşmesi olumsuzluklarını ortaya çıkarmaktadır. Taşınan kum ve verimsiz toprak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? üretken tarım topraklarını kaplayarak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? tarım yapılamaz hale getirmektedir.
1.3- Mevcut Durum
Türkiye jeomorfolojik yapısı itibariyle engebeli bir ülkedir. Nitekim ülkemizin toplam alanının % 46'sını % 40'dan fazla eğime ve % 80'den fazlasını da % 15'den fazla eğime sahip sahalar teşkil etmektedir. İklim yarıkurak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yağışlar düzensiz ve şiddetli sağanak şeklindedir. Bütün bu olumsuz faktörlerin yanında Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprağı normal yapısı ile koruması gereken ormanlar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yangın ve kaçak kesim sonucu koruyucu vasfını büyük ölçüde yitirmiş Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? meralarda aşırı otlatma ve tarla açmaları ile korumasız hale gelmiştir.
Erozyon bütün Dünyada değişik şekil ve şiddette meydana gelmekte ise de yurdumuzda özellikle daha yaygın ve hızlı seyretmekte ve hemen hemen her çeşidi bulunmaktadır. Yüzeysel erozyon Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? oyuntu erozyonu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? arazi kaymaları Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? rüzgar erozyonu ve çığlar bunların başlıcalarıdır.Buna karşın Türkiye'de Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyonla savaş çalışmaları ne yasal Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ne teknik ve ne de sosyo-ekonomik yönlerden rayına oturmuştur. Bunun sonucu olarakta toprak servetinin kaybı yanında sık sık sel felaketleri meydana gelmektedir.
En yakın örnek olarak 1998'de Batı Karadeniz selinde 30 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 1995 İzmir selinde 63 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ve yine 1995 Senirkent selinde 74 vatandaşımız hayatını kaybetmiş Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? rakamlara dökülmesi çok zor maddi zarar meydana gelmiş Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? insanlarımız acı çekmişlerdir.
EROZYONUN NEDENLERİ
Doğal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler
İklim
İklimin erozyon üzerine etkisi; yağış Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sıcaklık ve rüzgarla olmaktadır. Bunların içerisinde en önemlisi yağış olup Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yağışın da şekli Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? şiddeti Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? süresi ve rejimi erozyona farklı etkiler yapmaktadır. Diğer taraftan sıcaklık Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yağışların çeşidini Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprağın donmasını ve nem içeriğini etkilemek suretiyle detaylı olarak erozyonun şiddetine tesir etmektedir. Bu açıdan Doğu Anadolu Bölgemizde toprağın 50 cm.derinliğe kadar donması ve sıcak havalarda gevşemesi olayı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? diğer bölgelerimizde yağmur ve rüzgar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyon olayları açısından önemlidir.Ülkemizin dünyadaki konumu nedeniyle özellikle İç Anadolu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaz kuraklığı ve yağış azlığı/yetersizliği diğer bölgelere göre daha fazladır. Bu nedenden dolayı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bitki örtüsünün zayıf olduğu bu bölgeler ülkemizin erozyondan en fazla etkilenen bölgeleridir. Çünkü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? kurak ve yarı kurak sahaların mevcut ekosistemlerinin bozulması kolay ve hızlı olmakta ve bozulan ekosistemlerinin tekrar eski haline getirilmesi de zor ve pahalı olmaktadır.
Topografya
Yamacın eğim ve uzunluğu erozyonda etkili topografık etkenlerdir. Erozyonun şiddeti ve toprağın yüzeysel akışla taşınmasına neden olan faktörlerin başında eğim gelmektedir.
Dünyada kara kütlesinin ortalama yüksekliği 700 m. Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Avrupa'nın 330 m. Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Afrika'nın 600 m. Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Asya'nın 1010 m. olmasına rağmen Türkiye'nin ortalama yüksekliği 1132 m.'ye ulaşmaktadır. Yükselti basamakları dikkate alınarak yapılan değerlendirıne de 0-500 metre arasındaki alanlar ülkemizin % 17 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?5'u Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 500-1000 metre arasındaki sahalar % 26 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?6'sını kaplamakta Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?1000-2000 metre arasındaki alanlar ise % 45 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?9' a ulaşmaktadır.

Ülkemiz arazisinin eğimli ve engebeli olması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? orman ve ot örtüsünün tahrip edildiği alanlarda doğal dengenin hızla bozulması sonucunu doğurmaktadır. Doğal dengenin bozulması sonucu hızla toprakların aşınması süreci başlamaktadır. Erozyonun şiddetli olarak devam ettiği alanlarda altta bulunan jeolojik yapı yer yer taşlı ve kayalık araziler halinde ortaya çıkmaktadır.
Jeolojik ve Toprak Yapısı
Ülkemizin jeolojik ve toprak yapısı; genelde pekişme durumu zayıf Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ayrışmaya ve değişmeye karşı fazla direnç göstermeyen taneli Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? tortul ve volkaniktir. Toprak ile jeolojik yapı arasında sıkı bir ilişki vardır. En fazla aşınmaya uğrayan zeminler Eosen ve Neojen zamanlara ait araziler ile volkanik kül ve tüflerdir. Genelde pekişme durumu zayıf Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ayrışmaya ve erozyona karşı fazla direnç göstermeyen gevşek yapılardan oluşan topraklarımız erozyona hassas bir yapıdadır. Bu nedenle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? en fazla aşınan ve sellere en fazla malzeme veren kaynaklar kumlu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? siltli Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? çakıllı olan pekişmemiş araziler ile bünyesine su aldığında kısa sürede eriyebilen tuzlu ve alkali maddeler bakımından zengin Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? milli ve killi depolar olmaktadır.
Ülkemizde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprak örtüsünün tamamen yok olduğu eğimli alanlarda erozyonun şeklini Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? şiddet ve seyrini; jeolojik yapıyı oluşturan ana materyalin yapısı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bünye özelliği Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yağış sularını tutma ve geçirme kapasitesi gibi fıziksel ve kimyasal özellikleri belirler. Öte yandan Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? kurak ve sıcak iklim şartları altında Anadolu'nun kapalı havzalarında çökelmiş olan tuzlu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? alkali maddeler bakımından zengin killi Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? marnlı ve jipsli depolarda kimyasal erozyon ön plana geçmiştir.
Ülkemizde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bazı ana kayalar üzerinde oluşan toprak aşınması; kayalık-taşlık alanların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla buraların VIII. sınıfa giren araziler haline gelmesine yol açmıştır.
Bitki Örtüsü ve Ölü Örtü
Çıplak arazilere oranla bitki örtüsü ile kaplı arazilerde erozyon daha az meydana gelmektedir; çünkü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bitki örtüsü intersepsiyonla toprağa ulaşan yağışın miktarını Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? şiddetini ve mekanik etkisini azaltır Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?kökleriyle toprağı sarar ve taşınmasını önler. Orman toprakları ise Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? suyun akış hızını azaltır ve suyun toprağa sızmasını artırarak erozyonun şiddetini düşürür. Ayrıca; bitki örtüsü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprak yüzeyinde biriktirdiği ölü örtü ile toprağı yağmura karşı korumaktadır. Özellikle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? orman ölü örtüsü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? en şiddetli yağışları yüzeysel akıma geçmeden toprak içerisine kolaylıkla geçirebilecek bir infıltrasyon kapasitesine sahiptir.
Sosyal ve Ekonomik Nedenler
Ormanların Tahribi
Ülkemiz ormanları Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? bilinçsiz ve usulsüz faydalanmalar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? otlatma Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? tarla açma ve bilinçsiz endüstrileşme gibi çok değişik kullanım amaçları ile tahrip edilmekte ve antropojen step alanına dönüştürülmektedir. Diğer taraftan bu alanlarımız orman niteliğini kaybettiği gerekçesiyle 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2B maddesi ile orman sınırları dışarısına çıkarılmakta ve böylece ormansızlaşma yaratılmaktadır. Mesela 1974-1994 yılları arasında 412:000 hektar alan orman tahdit alanı dışına çıkartılmıştır. Son yıllarda sık sık sel afetlerine uğrayan Bolu ilinin Düzce Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Yığılca ve Kaynaşlı yerleşim birimlerinde 1968-1986 yılları arasında bu yasalarla ortaya çıkan orman azalmasının sırasıyla Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 3876 ha. Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 2382 ha. ve 83 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?9 ha.olduğu saptanmıştır.
Ayrıca Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Anadolu köylüsü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? orman alanlarının tümünü adeta bir mera alanı gibi görmekte ve herhangi bir izin almaya gerek görmeksizin bu alanlarda gelişigüzel-başıboş hayvan otlatmacılığını sürdürmektedir. Ancak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? orman idaresince gençleştirmeye tefrik edilen sahaların dikenli tel ile koruma altına alınması halinde bu otlatmaya zorda olsa engel olunabilmektedir.
Bu şekilde; devlete ait orman alanlarının ve mera niteliği taşımayan hazine arazilerinin düzensiz ve aşırı otlatma amaçlı kullanılması da Türkiye'deki erozyonun artmasının ana etkenlerinden birini oluşturmaktadır.
Her yıl meydana gelen yüzlerce orman yangını ile de binlerce hektar orman yok olmaktadır. Yüksek eğimli orman alanlarında Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ormanın ortadan kalkması sonucunda erozyon hareketleri hızla artmaktadır: Yeşil örtünün bir anda yangınlarla yok olması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sağnak şeklinde yağan ilk yağışlarla birlikte toprak kaybına ve bir çok yerin bir daha yeşil örtü ile kaplanamayacak şekilde elden çıkmasına Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sahanın taş ve kayalığa dönüşmesine neden olmaktadır.
Tarım Alanlarında Yanlış Arazi Kullanımı
Ülkemizde yetenek sınıflarına göre tarıma uygun olmadığı halde tarım yapılan ve bu şekilde yanlış kullanılan arazinin alanı 6.1 milyon hektarı bulmaktadır.
Yanlış arazi kullanımı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? değişik amaçlara yönelik uygulamalarla giderek artmaktadır. I. II.III. ve IV. sınıf arazilerdeki yaklaşık 172 000 hektar arazi yerleşme alanı ve sanayi alanı olarak kullanılmaktadır. Özellikle son 20 yıldan bu yana tarım alanları yerleşim ve ticari tesislerle işgal edilmesi büyük bir ivme kazanmıştır. Bu durum tarımda verimi azaltırken aynı zamanda sel ve taşkınları da artırmıştır.
Diğer taraftan 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na 3711 Sayılı Kanun'la eklenen 18. Madde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 6831 Sayılı Orman Kanunu nun 17. ve 115. Maddeleri Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 2924 Sayılı Orman Köylerinin Kalkındırılması Hakkındaki Kanun ve değişiklikleri ( 3763 ve 4127 Sayılı kanunlar) Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 3213 Sayılı Maden Kanunu önemli ölçüde orman tahribatına yol açmaktadır .
Meralarda Aşırı Otlatma
Verim kapasitesinin çok üzerinde ve düzensiz otlatılan meralarda ot örtüsünün tahrip olması yüzey erozyonunu arttırmaktadır. Mera kapasitesi aşıldığı andan itibaren Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? meradaki bitki örtüsü ve toprağın yapısı bozularak erozyona elverişli hale gelir. Meralarda Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? doğru otlatma mevsiminin seçilememesi ve aksine ağır otlatma yapılması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? meraların aşırı derecede tahrip edilmesine ve toprağın kompaklaşmasına neden olur. Dolayısıyla erozyonun kaynağı olarak vasfını kaybetmiş meralar büyük önem taşır.
Dağınık ve Düzensiz Kırsal Yerleşme
Tabiatı en çok kullanan Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? en çok bozan ve en çok düzelten de insandır. Zaten insan müdahalesi olmadan meydana gelen erozyona normal erozyon denilmektedir. İnsan; tarımsal Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sosyal ve ekonomik ihtiyaçları için bitki örtüsünü kaldırarak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprağı diğer kullanım şekillerine dönüştürmektedir.
1997 nüfus sayımına göre Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yurdumuzda orman içi ve civarı köylerde 7.050 milyon insan yaşamaktadır. Bu köylerin çoğu özellikle dağlık alanlarda birden fazla mahallenin birleşmesinden meydana gelmektedir.Bu köylerin önemli bir bölümünde yeterli ekonomik gelire sahip olmayan fakir insanlar yaşamaktadır. Bu durum Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? rakımı yüksek dağlık alanlarda ekosistemin bozulmasına ve böylece erozyonun hızlanmasına neden olmaktadır.
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EROZYONUN BOYUTU


3.1-Türkiye'de Erozyonun Boyutu
Yurdumuzun 3/4'ünde aktif erozyon (orta veya şiddetli erozyon) hüküm sürmektedir.
Birim zamanda Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yeni oluşan toprak miktarı kadar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprak taşınması varsa bunun için normal erozyon veya sıfır şiddetteki erozyon ifadesi kullanılır.

Erozyonun sıfır ve hafif olduğu alanların Türkiye yüzölçümüne oranı % 13 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?86'dır. Ülkemiz topraklarının % 79.43 oranında orta Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir .3.2-Türkiye Akarsularında Taşınan Sediment Miktarı
Türkiye'de erozyon en fazla sırasıyla Fırat Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Dicle ve Yeşilırmak Havzaları'nda görülmektedir. Toplam taşınan sediment/toprak miktarı 345.939.032 ton/yıl'dır. Ancak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ölçümlerde yer almayan ve yatak yükü olarak ifade edilen kum çakıl gibi materyaller ile yamaçlardan akarak inen ve akarsulara ulaşmayan topraklarda dikkate alındığında Türkiye'deki erozyonun gerçekten 500 milyon tona hatta bazı yazarların değerlendirmelerine göre de 1 milyar tona ulaştığı ifade edilmektedir. Aynı şekilde bu değerlendirmelere göre yapılmış olan hesaplar da Türkiye'deki erozyonun normal erozyondan 18-20 misli fazla olduğu belirtilmektedir.
Erozyon sonucunda barajlarımızda biriken katı materyaller Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? kullanılabilir baraj rezervuar hacminde gözle görülür kayıplara neden olmakta Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? büyük yatırımlarla gerçekleşen barajlarımızın ömrünü kısaltmaktadır. Özellikle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Keban Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Karakaya ve Atatürk Barajları'nın çevresi bitki örtüsünden yoksun ve arazi de eğimlidir. Bu nedenle bu barajlar tahmin edilen zamandan önce ekonomik ömrünü tamamlayacaktır.


3.3-Dünyadaki Erozyonun Türkiye İle Karşılaştırılması
Türkiye'deki akarsular ile sadece yüzer halde taşınan malzeme miktarı ortalama olarak yılda 345 milyon tonun üzerindedir. Dünyadaki akarsularda yüzer halde taşınan katı madde miktarı toplam 20 milyar ton düzeyindedir. Türkiye'deki akarsuların taşıdığı yüzer haldeki malzeme miktarı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? dünyada taşınan katı madenin 1/50'sine denk düşmektedir.
Ülkemizde 1 kilometrekarelik alandan aşınarak akarsulara karışan ince malzeme miktarı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yılda ortalama yaklaşık 600 ton'dur: Dünyada ise yılda ortalama 142 ton'dur.
Ülkemizde birim alandan taşınan katı materyal miktarı; Afrika'dan 22 kat Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Avrupa'dan 17 kat ve Kuzey Amerika'dan 6 kat daha fazladır .
Bu rakamlar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ülkemizdeki erozyonun çok şiddetli olduğunu göstermektedir.EROZYONUN ZARARLARI
Erozyon; toprak ve arazi kaybı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprakların su depolama güçlerinde azalmalar Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprakların verimsizleşmesi Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? verimli tarım alanlarının taşıntı materyali ile örtülmesi Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? toprak işleme güçlüğü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sedimentasyon ve su kalitesinin bozulması gibi zararlar meydana getirmektedir. Bunlar canlıların yaşamları ile onların yaşadıkları ortamları olumsuz etkilemektedir. İnsanların açlık ve yaşamlarını yitirmeleri ile su ortamlarının kirlenmesi gibi...
Son yıllara gelindiğinde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? gerek dünya ve gerek ülkemizde ormansızlaşma ve bununla bağlantılı olarak erozyon olaylarında bir artışın olduğu gözlenmektedir. Nitekim Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? tahminlere göre Dünya'daki yıllık ormansızlaşma miktarının 10-15 milyon hektar olduğu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyonun ise 1968-1984 yılları arasında % 50 kadar arttığı ve toprak kaynağının her yıl /o 0.7 sinin kaybolduğu belirtilmektedir (Ibanez ve Arko Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?l993). Ülkemizin orman ve mera alanlarında meydana gelen tahribat ve yanlış arazi kullanımı sonucunda topraklarımızın /o 86 sı erozyona uğramıştır.
Diğer taraftan hem dünyamız Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? hem de ülkemiz son birkaç yıldan beri sık sık sel olaylarına sahne olmaktadır. Örneğin; 1990 Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 1994 ve 1995 yıllarında sırasıyla Batı Avrupa Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Hindistan ve Tayland'da;1998 ve 1999 yıllarında da Dünya'da 30'u aşkın ülkede sel olayları meydana gelmiştir. Ülkemizde Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Dünya'dakine benzer bir olgu yaşamıştır. Örneğin; 1995 yılında Senirkent Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? İzmir Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Düzce ve Kaynaşlı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? 1998 yılında Batı Karadeniz ve 1999 yılında Marmara Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Akdeniz ve Ege Bölgelerin'de sellerin meydana gelmesi gibi.
Sel olayları sırasında gerek Dünya'da ve gerek ülkemizde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği köprü Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? yol Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? kanal gibi tesislerin ve tarım alanlarının zarar gördüğü bilinen bir gerçektir. Bu olgu Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? selleri Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyonun en önemli ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir zararı olarak algılanmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? öncelikle seller ve erozyonun doğurduğu diğer zararlarla ivedilikle savaşılmalı ve bu amaçla ormansızlaşma önlenmeli ve erozyon kontrolu çalışmaları kapsamlı olarak sürdürülmelidir.EROZYONUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILACAK İŞLER

Yurdumuzda Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? aşırı erozyonun nedenlerinden en önemlileri orman ve meraların tahribatıyla ortaya çıkmaktadır. Karşımızda insan bulunmaktadır; bu nedenle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyon sorununun havzada yaşayan ve doğal kaynakları yanlış kullanan yöre insanı ile birlikte çözmek gerekmektedir.Bu temel yaklaşımın hayata geçirilmesi için erozyonun havza bazında ele alınması Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? havzaya hizmet ***üren tüm kurum ve kuruluşların halkın katılımı ile hazırladıkları gelir artırıcı faaliyetlerle desteklenen entegre projeler ile uygulama yapmaları gerekmektedir.Bu temel yaklaşım; Orman Bakanlığı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce halen yürütülen Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesinde denenmiş ve çok olumlu sonuçlar alınnııştır.

Bu olumlu tecrübeden hareketle orman rejimine dahil olan veya orman rejimine alınmak üzere tahsis edilen alanlarda erozyon kontrolu tedbirlerini havzada bulunan orman köylerinin kalkındırılması amacıyla köylünün katılımını esas alan bir anlayışla alınmasını öngören 6831 sayılı Orman Kanununun 58. Maddesini değiştiren kanun teklifi yasalaşmalıdır.

6831 Sayılı Orman Kanununun 61. Maddesi Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sadece orman dışı alanlarda yapılacak ağaçlandırmaları hükme bağlamıştır. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar kapsamına erozyon kontrolu çalışmalarının dahil edilmesini Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ayrıca yapılmış ve yapılacak barajların su toplama havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarının Orman Bakanlığınca yapılabilmesi ve bununla ilgili finansmanın da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce sağlanmasını öngören 6831 Sayılı Kanunun 61. Maddesini değiştiren kanun teklifı yasalaşmalıdır.

Katılımcı havza yönetimine gidilmelidir:

Sürdürülebilir havza yönetiminde yöre halkının katılımını da sağlayacak projeler üzerinde durulmalı ve proğram uygulamalarının ana ilkesi olmalıdır. Proje çalışmalarında yöre halkının desteği ve önerileri dikkate alınarak uygulamalar yapılmalı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar tüm kararlar halkın katılımı ile gerçekleştirilmeli ve böylece köylümüzün projeye sahiplenmesi sağlanmalıdır. Ülkemizdeki erozyonun boyutları karşısında bu felaketle mücadele için ayrılan kaynakların son derece kısıtlı olduğu göz önüne alınarak Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? ülkede yaşayan tüm fertlerin bu konuya duyarlı olması gerekmektedir. Bu nedenle Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyon kontrolu tedbirlerinin alınmasında toprak ve arazi değerlendirme etüdlerinin çok iyi yapılması ve havzada yaşayan halkın çoğunluğunun benimseyeceği metotların uygulanmasına dönük gelir artırıcı faaliyetlerle desteklenen projelere ağırlık verilmelidir.

Parçalanmış ve üretimde etkinliğini yitirmiş arazilerin toplulaştırılmasına hız veren ve bu amaçla hazırlanan Arazi Toplulaştırma Yasası yürürlüğe konulmalıdır.

Önemli sel havzalarında Havza Islahı Grup Müdürlükleri kurulmalıdır.

Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. Erozyonun zararlarının halka anlatılması için her türlü basın organından yararlanılmalı Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? erozyon konusunda gelecekte bilinçli bir toplum yetiştirilmesi için ilkokuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir.

Sivil toplum örgütlerinin eğitim çabaları desteklenmelidir. Gerçekten son yıllarda Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? sivil toplıun örgütlerinin sayısında bir artış olmuş ve bu konuda halkın bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde daha fazla gayret sarfedilmiştir.

Yapılan çalışmalarda amaçlanan sonucun alınabilmesi ve alınan ödeneklerin doğru hedeflere kanalize edilebilmesi için faaliyet gösterilecek sahaların yasal statüsünün bilinmesi ile saha seçimindeki önceliklere uyulmalıdır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir?

Erozyonu Azaltan Faktörler Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: erozyonu azaltan kurumlar, türkiye de sediment verimi nelerdir, mera erozyonu azaltirmi, erozyonun etkilerini azaltıcı projeler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Demokrasiyi Oluşturan Faktörler Nelerdir? Я Soru Cevap 1 30-04-2014 09:31
biyoçesitliliği etkileyen faktörler nelerdir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 0 12-11-2012 10:24
Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 17-06-2011 12:09
Yerleşme ve Yerleşmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir? elif Coğrafya 0 05-02-2011 02:12
Toprağı Oluşturan Faktörler Nelerdir? elif Soru Cevap 0 08-12-2010 05:36

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:03 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats