bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-02-2013, 11:03   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir

Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir


Türkiye'de kadın hakları konusu Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Batı dünyasındaki gelişmelere paralel olarak 19. yüzyıl ortalarından itibaren gündeme gelmiştir. Günümüzde Türkiye'de kadınların başlıca sorunları şunlardır:

Aile içi şiddete ve kabadayılığa maruz kalmak
Toplumsal ve kültürel baskı.
Eğitim-öğretim imkanlarından yoksun bırakılmak.
Çalışma hakkından yoksun bırakılmak.
İş yerinde ayrımcılık ve gelir adaletsizliği.


Kadına karşı şiddet ve kabadayılık

Dünyada her 3 kadından 1'i hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kalıyor. G-20 üyesi Türkiye'de bu oran diğer gelişmiş devletlere oranla çok daha yüksek.
Türkiye genelinde kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor. Uzmanlara göre ülke genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39. Varoşlarda bu oran %97'lere çıkıyor. Yaşadıkları fiziksel şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48.5. Herhangi bir sivil toplum örgütüne ve polis Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir savcılık dahil hiçbir kuruluşa başvurmayanların oranı %92.


Genel kanının aksine kırsal kesimde ve kentlerde kadına karşı şiddet oranı hemen hemen eşit düzeyde. Şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler ise Doğu ve İç Anadolu bölgeleri.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya göre kadına karşı şiddetle mücadelede Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadın ve erkeklerin duyarlılıklarının artırılması Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir farkındalık yaratılması ve bilinçlendirilmesi ayrıca şiddet mağduru veya risk altındaki kadınlara sunulan hizmetlerde ise kurumsal mekanizmaların eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor.


Kadına en temel haklarının iade edilmesinde erkeklerin eğitimine çok önemli rol düşüyor. Bu amaçla 2006 yılı Ağustos'unda askerlik hizmetini yapmakta olan er ve erbaşlara verilen yurttaşlık sevgisi eğitim programına kız çocuklarının eğitimi Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınların istihdamı ve karar alma mekanizmalarına katılımları Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadına yönelik şiddet Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir töre cinayetleri Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları da dahil edildi.
Eğitim

Türkiye'de 1975-2000 döneminde üniversite mezunu kadın sayısı 56 binlerden 910 bine kadar yükselirken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir okuma yazma bilmeyen kadın sayısı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir hala yüksek seviyede bulunuyor.
2000 yılı itibariyle Türkiye'de 25 yaşın üzerinde okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 4 milyon 625 bini buluyor. Bu rakam erkeklerde 1 milyon 176 bin kişide kalıyor.
Türkiye’de ilköğretim çağında olupta okula gitmeyen yaklaşık 1 milyon çocuk var. İlköğretim düzeyinde okullulaşmada cinsiyetler arasındaki fark %7. Yani ilköğretim çağında olup da okula gitmeyen kız çocuk sayısı aynı durumdaki erkek çocuk sayısından 600 Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir000 daha fazla.
Kız çocuklarının eğitiminin önündeki engeller

Okul ve dersliklerin yetersizliği;
Okulların yerleşim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin kız çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri;
Ailelerin Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir çocuklarını Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir fiziksel koşulları elverişsiz Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir örneğin tuvaletsiz Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir su şebekesi olmayan okullara göndermek istememeleri;
Birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması;
Ailelerin erkekleri kızlara göre önde tutan geleneksel önyargıları;
Çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi;
Birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli görmesi;
Kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması;
Orta öğrenim imkanlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azaltması.[4]

Buna karşılık Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1975-2000 döneminde kadınların eğitimde büyük mesafe kaydettikleri de görülüyor. Nitekim dönem başında:

1 milyon 920 bin seviyesinde olan ilkokul mezunu kadınların sayısı 7 milyon 644 bine Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir

167 bin olan ortaokul mezunu sayısı 896 bine Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir

199 bin olan lise mezunu sayısı da 1 milyon 539 bine çıktı.

Üniversite mezunu kadın sayısı da 56 binlerden 910 bine kadar yükseldi.

Mesleki eğitim

Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü 1933 yılında kuruldu
Kadın iş gücü

Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranları son derece düşük. Erkeklerin hemen hemen yüzde % 70'i Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınların ise sadece dörtte biri çalışıyor. Çalışan erkek sayısı yaklaşık 17 milyon iken çalışan kadın sayısı 6 milyon civarında Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir yani erkeklerin üçte biri oranında.
Kadınlardaki işsizlik oranı yüzde 9.4 iken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir erkeklerde işsizlik oranının yüzde 10.7 olması kadın işsizliğinin daha düşük olduğu kanısı yaratıyor. Ancak bunun nedeni Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınların işgücüne daha az katılması.
Türkiye'de tarım dışı kadın çalışanların oranı hızla artıyor. 1997 yılında yüzde 17.7 olan bu oran 2003 yılına gelindiğinde yüzde 20.6'ya çıktı.
Tüm bunlara rağmen Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadın ve erkek çalışanların ücret dengesizliği devam ediyor. Türkiye Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2009 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'nde Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 134 ülke arasında 129. sırada yer almıştır.[5]
Ağır işler

1936'da kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir ILO sözleşmesi ile yasaklandı.
Siyaset

Kadınlar siyasi hayatta da var olma mücadelesine ilk kez 1923 yılında başladı. Kadınlar Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir ilk kadın partisi 'Kadınlar Halk Fırkası'nı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Nezihe Muhittin'in başkanlığında 1923 yılında kurmak istedi. Ancak partinin kuruluşuna Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınlara oy hakkı tanımayan 1909 tarihli Seçim Kanunu gereğince valilikçe izin verilmediği için parti girişimi dernekleşme ile sonuçlandı.
29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 3 mart 1924'te çıkarılmasıyla tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanırken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kızlar da erkeklerle eşit haklarla eğitim görmeye başladı.
Kadınlara siyasetin kapısını aralayan Belediye Yasası Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1930 yılında çıkarıldı. Böylece kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı kazandı.
8 şubat 1935'te TBMM Beşinci Dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir ilk kez Meclis'e girdi. 1936'da yürürlüğe giren İş Kanunu ile kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.


Kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyaç meclisine seçilme hakları ise 1933 yılında Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak verildi. Kadınlara siyasetin kapısı 1934'te yapılan Anayasa değişikliği ile seçme ve seçilme hakkı tanınmasıyla tam olarak açıldı ve ilk kadın milletvekilleri TBMM'de yerlerini aldı.


1950 yılında ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan Mersin'den seçildi.
İlk kadın bakan Türkan Akyol Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1971 yılında göreve atandı.
1989 yılında kadınlara da kaymakamlık yolu açıldı. İçişleri Bakanlığı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kaymakamlık sınavlarına kadınların da alınacağını açıkladı. Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun'un 159'uncu maddesi Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Anayasa Mahkemesi'nce 1990 tarihinde iptal edildi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kadın vali Lale Aytaman Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1991 yılında Muğla'ya atandı. 1993'te İstanbul Üniversitesi'nde ilk Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı açıldı ve yüksek lisans programı vermeye başladı. Aynı yıl Kadın Dayanışma Vakfı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Altındağ Belediyesinin desteğiyle kadın danışma merkezi ve kadın sığınma evini açtı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Başbakan koltuğuna ilk kez bir kadın oturdu. Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 25 haziran 1993 tarihinde hükümeti kurdu.
Nüfusun yarısını oluşturan kadınların Meclis'teki temsil oranı ise yok denecek kadar az seviyede bulunuyor. Kadın milletvekili sayısı erkek milletvekillerinin sadece yüzde 4.2'sinde kalıyor.


Türk kadını seçme seçilme hakkına 74 yıl önce kavuştu. Ancak 1935'ten 2009'a kadar Meclis'e 8 bin 794 erkek vekile karşılık sadece 236 kadın girebildi.
Çokeşliliğin kaldırılması ve boşanma hakkı

Erkeğin çokeşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemelerin kaldırıldığı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınlara boşanma hakkı Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir velayet hakkı vemalları üzerinde tasarruf hakkı tanıyan Türk Medeni Kanunu Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 17 şubat 1926'da kabul edildi.
Doğum izni ve yardımı

Kadınların en önemli sorunlarından olan doğum izni Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir ilk kez 1930 yılında düzenlendi.
Kadınlara doğum yardımı ilk kez 1945 yılında 4772 sayılı yasa ile düzenlendi. Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi ise 1949 yılında çıkarılan yasa ile gerçekleşti.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmesine 1952 yılında başlanırken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen 'Nüfus Planlaması Hakkında Kanun' 1965 yılında çıkarıldı.
Eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan ILO sözleşmesi 1966 yılında onaylandı.
1971'de yasal değişiklikle Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtajla sona erdirilmesi ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerine izin verilirken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kürtaj için evli kadınlara kocadan izin alma koşulu getirildi.
Ayrımcılıkla mücadele

Türkiye Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ni 1985 yılında imzaladı. Sözleşme bir yıl sonra yürürlüğe girdi. 1985 yılında 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda kadın konusu Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir ilk kez bir sektör olarak yer aldı ve bu konuda politikalar belirlendi.
İlk 'Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi' Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kuruldu. Bugün üniversiteler bünyesinde kurulan bu merkezlerin sayısı 13'e ulaştı.
Tecavüzle mücadele

Tecavüz mağdurunun hayat kadını olması halinde cezanın indirilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun 438'inci maddesi Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir TBMM tarafından 1990 yılında yürürlükten kaldırıldı.
Yerel yönetimler özellikle şiddete uğrayan kadınlara yönelik hizmet vermeye başlarken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Türkiye'de ilk kadın sığınma evi Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Bakırköy Belediyesi tarafından 1990 yılında açıldı.
Yaşam beklentisi

2005 yılı için kadınların yaşam beklentisi 71.3 yıl olarak hesaplanırken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 2030 yılında ortalama yaşam beklentisinin 76 yıla çıkacağı öngörülüyor. Bu tarihte Türkiye'deki kadın sayısının erkek sayısının önüne geçmesi bekleniyor.
2030 yılında Türkiye'deki kadın sayısının 46 milyon 854 bin Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir erkek sayısının da 46 milyon 841 bin olacağı tahmin ediliyor.
Kadının kendi soyadını kullanabilmesi

Kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almakla birlikte Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kendi soyadını da kullanabilmesi Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1997 yılında Medeni Kanun'da yapılan değişiklikle sağlandı.
Zorunlu temel eğitimi beş yıldan sekiz yıla çıkaran kanun Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1997 yılında yürürlüğe girdi. Aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 'Ailenin Korunmasına Dair Kanun' Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1998'de yürürlüğe girdi.
Türkiye'de kadın haklarının gelişimine genel bakış

İlk dönemde daha çok kadınların eğitim hakkı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Avrupa'da yaklaşık aynı yıllarda gerçekleştirilen reformları çok kısa bir zaman aralığıyla izler. Örneğin (meslek ve elişi okulları dışında) kızlar için ilk devlet liseleri Prusya'da 1872'de Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Fransa'da 1880'de açılmışken Osmanlı Devletinin ilk kız idadisi (lisesi) de 1880'de açılmıştır. Viyana üniversitesi ilk kız öğrencisini 1897'de Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Sorbonne 1899'da Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir Alman üniversiteleri 1895 ile 1905 arasında kabul etmiş iken Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir İstanbul Darülfünun'unda karma öğretim 1914-1921 yılları arasında gerçekleşmiştir.


Kadınların özel hukuktaki konumuna ilişkin reformlar Türkiye'de II. Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir çok eşlilik ilk kez 1917'de çıkarılan bir yasayla Avrupa normları doğrultusunda düzenlenmiştir. Özel hukukta kadın-erkek eşitliği (bazı istisnalarla) 1926 tarihli Medeni Kanun'la gerçekleşmiştir.


Kadınların siyasi ve mesleki yaşamda hak iddia etmelerinin örneklerine 1908-1914 yıllarından itibaren rastlanırsa da Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir bu alanda önemli gelişmeler ancak Cumhuriyet döneminde gerçekleşme fırsatını bulmuştur.


Kadınlara oy hakkı veren ilk ülke olan Finlandiya'dan (1906) sonra Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1917'de Rusya Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1918'de İngiltere ve Kanada Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1919'da Almanya ve Avusturya Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1920'de ABD ve Macaristan Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir kadınlara oy hakkı tanımıştır. Türkiye'de ise kadınlar Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir gerçek siyasi seçimlerin henüz yapılmadığı bir dönemde Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir 1930 ve 1934'te bu hakka kavuşmuştur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir

Türk Kadınlarının Hak Ve Özgürlükleri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kadınların hak ve hürriyetleri, kadınların hak ve hürriyetleri nelerdir, ülkemizde kadınların hak ve hürriyetleri nelerdir, ülkemizde kadınların hak ve hürriyetleri nelerdir kısaca, kadın hak ve hürriyetleri nelerdir, kadınların hak ve özgürlükleri, kadinlarin hak ve hürriyetleri nelerdir, hak ve özgürlükler nelerdir, kadın hak ve özgürlükleri nelerdir, türk kadının özgürlükleri nelerdir, ülkemizde kadın hak ve hürriyetleri nelerdir kısaca, kadinlarin temel hak ve hurriyetleri, kadınların hak ve hürriyetleri nedir, türkiye de kadınların hak ve hürriyetleri, türk kadınının hak ve özgürlükleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Geleneksel Türk Müzikleri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 8 19-12-2016 09:52
En İlginç Türk Buluşları Nelerdir elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 12-02-2012 05:03
Rus kadınlarının güzellik ve gençlik önerileri elif Güzellik Önerileri 0 06-03-2011 06:18
Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 04-02-2011 04:05
Rus Kadınlarının Güzellik Sırları elif Güzellik Önerileri 6 17-09-2010 09:30

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats