bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-03-2013, 11:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir?

Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir?


Demokrasi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? halkın halk tarafından ve halk için yönetilmesi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla halkın egemenliğini kullanmasında yöneticilerin belirlenmesinde tek yetkili olduğu rejimin adı demokrasidir.
Demokrasi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? günümüzde çağdaş yöntemlerle siyasal iktidarı elde etme ve onu kullanma tekniğidir. Köklerinde sosyal düzen ve sosyal ilişkiler ağı vardır. Ulusal egemenlik ilkesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkan bir rejimdir.
Demokrasi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? özgürlükleri kullanarak daha fazla özgürlüğe ulaşmayı sağlayan rejimin adıdır. Bu sebeple Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasinin temel amacı Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? bireylerin ve toplumun gerçek anlamda özgürlükler içinde olmasını sağlamaktır.
Bu nedenle Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasi ile insanın temel hak ve özgürlükleri birbirinden ayrılmayan ve birbirlerini tamamlayan iki kavram haline getirmiştir.
Bu amacı sağlamak için özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra iki ayrı demokrasi anlayışından bahsedilmiştir. Birincisi Klâsik demokrasi veya çoğulcu Batı demokrasisi; diğeri ise Marksist halk demokrasileridir. Tüm kitaplarda bu ayrıma rastlamak mümkündür.
Çoğulcu demokrasi bir idealdir. Özgürlükleri kullanarak onları geliştirmek ve daha fazla özgürlüğe ulaşmak ister. Halbuki Marksist demokrasilerde ne halkın kendini yönetmesi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? ne de özgürlükler amaç değildir. Her şey Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? Marksizmin son aşaması olan komünizme ulaşmak için bir vasıtasıdır.
Bu nedenle Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? Marksizmin demokrasi olduğundan bahsetmek 70 yıl hem dünyayı Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? hem de insanlığın 0 Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir?40’ını kandırmaktan başka bir işe yaramamıştır.
Çağdaş demokrasi çoğulcu demokrasidir. Marksizm gibi katı bir ideoloji değil Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? mevcutlar içinde mahsur ve kötülükleri en az olan bir yönetim biçimidir. Akılcı ve realisttir. Modern insan akıl ve mantığı ile özgür insan düşüncesinin ürünüdür.
Bu nedenle Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? insani ve adildir. Zorlayıcı Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? zorbacı ve baskıcı değildir. Adına (sözde) demokrasi denilen Marksizm gibi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? insanı araç olarak kullanmaz. Tüm uygulamalarda insan amaçtır. Demokrasi sadece çoğulcu değil Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? uzlaşmacıdır. Hoşgörülüdür. Katılımcı ve kendini çağdaş ihtiyaçlara göre gelişmesini öngören bir rejimdir.
Çağdaş demokrasilerde insanın kişiliği maddi ve manevi nitelikleri Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? temel hak ve özgürlükleri Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? insanın kutsal bir varlık olması (dokunulmaz Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? devredilmez ve vazgeçilmez haklara sahip bulunması) Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? insanın üretkenliği ve çok yönlülüğü esas alınmaktadır.
Bu nedenle siyasal iktidarın kaynağı Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? uygulanışı ve amacında bireylerin ve toplumun refah ve mutluluğu esas alınmaktadır. Sonuçta Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? insan Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? temel hak ve özgürlükleri ve yöneticilerin erdemliliği ve adaleti Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasisinin özünü oluşturmaktadır.
Egemenliğin ve siyasal iktidarın kullanılmasında toplumun bütünü ve çoğunluğu etkiliyse Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasi kurulmuş demektir. Çünkü Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasilerde halk Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? yönetilen olduğu kadar Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? bir çok alanda yönetici konumundadır.
Halkın egemenliği seçimlerde oy kullanması ve böylece kendi istek ve iradesini ön plana çıkarması ile gerçekleşir. Bu nedenle seçmenlik yetkisi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? seçim düzeni Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? siyasal partiler Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? oy kullanma biçimleri ve bunları özgür bırakan yasalar Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasilerinin temel ilkeleridir.
Yukarıda belirtilmiş olduğumuz gibi demokrasinin temel ilkelerinden biri de yönetim ve yöneticilerdeki erdem ve erdemliliktir.
Halkın yönetime katılmadığı ve etkili olmadığı sistemlerde erdemin varlığından bahsedilemez. Öncelikle yöneticiler erdemli olmak Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? kendi yaptıkları yasalarla ve koydukları kurallarla bağlı bulunduklarını unutmamak zorundadır.
Eşitsizlik Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? haksızlık erdemi ortadan kaldırır. Erdemsiz demokrasi kendiliğinden çöker.
Bu nedenle özellikle az gelişmiş ülkelerde Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasi ve özgürlük geleneği yerleşmiş toplumlarda Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? siyasal kadro ve yöneticilerin “ahlaki nitelikleri” çok daha fazla önem kazanır.
Çünkü Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? çoğunluğun sosyo-politik ve kültürel bakımdan henüz yeterli ölçüde gelişmemiş olmasına rağmen Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? yönetici kadroların ülkücülüğü (idealizmi) ve erdemliliği sayesinde Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? orada demokratik ve özgür bir düzenin kurulması ve başarılı bir biçimde yürütülmesi şansı artacaktır.
Bazen devlet iktidarını kullanacakların “ahlâki standartları” yasal olarak belirlenebilir. Örneğin yasama meclislerine seçilenlerin ve devlet kadrosunda görev alacakların ağır ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamaları Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? belli bedeni ve fikri yeteneklere sahip olmaları belli koşullara bağlanabilir Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve çeşitli yasalarında bu tür standartlar vardır.
Ancak Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? siyasal ahlâk koşullar Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? yasal yoldan ve zorla sağlanamaz. Çünkü Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? ahlâk ve erdemlilik bir formasyon Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? bir karakter eğitimi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? moral ve siyasal olgunluk sorunudur.
İnsanların ve yöneticilerin ahlâksızlığı iktidara geldikleri zaman görülür ve denenir. Fakat Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? iktidar olgusunun kendi içinde bozulma ve kötüye kullanma tohumları taşıdığı hakkındaki yaygın kanı Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? günümüzde de sürmektedir. Hatta bu kanıyı güçlendiren örnekler Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? Türkiye’den ABD’ye Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? Rusya’dan Almanya’ya İtalya’dan Japonya’ya kadar bir çok ülkede günlerce basında yer almakta ve hatta bağımsız yargı önünde sorgulanmaktadır.
Sonuçta şunu söylemek mümkündür. Moral ve manevi değerlere sahip Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasinin erdemine inanmış Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? adalet ile temel hak ve özgürlüklere inanmış yöneticilerin siyasal iktidarda ve devlet yönetiminde bulunması Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? devlet yetkisinin “kötüye kullanılmasını” önler.
Bu tür yöneticiler ve siyasal iktidar sahipleri Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? devlet güç ve olanaklarını toplumda adaletin gerçekleşmesi ve toplumun iyiliği için kullanılır. Kullanmayanlar Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? gerçek demokrasinin uygulandığı ülkelerde hesap vermek zorunda kalır.
Öyleyse Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? demokrasi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? sadece egemenliğin asıl sahibinin halk olduğu Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? halkın bu egemenliği bizzat kendisi ya da temsilcileri eliyle kullandığı rejimin adı değildir.
Demokrasi aynı zamanda egemenliği ve siyasal iktidarı kullananların çeşitli yollardan denetlendiği bir rejimin adıdır. Bu nedenle Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? temel hak ve özgürlükler Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? sadece iktidar sahiplerine değil Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? iktidarda olmayan parti ve yandaşlarına da tanınmıştır.
Günümüzde özlenen ideal demokrasi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? çerçevesi çizilmiş ve kalıplaşmış bir kavram değildir. Toplumlar geliştikçe Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? ekonomik Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? sosyal ve kültürel seviye arttıkça Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? gelişen ve değişen seviyeye uygun biçimde demokrasi de gelişmekte ve temel hak ve özgürlükler genişlemektedir.
Aksi tutum ve uygulamalar Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? çağdaş demokrasinin evrensel ilkeleri ile bağdaşmaz. Bilindiği gibi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? çağdaş demokrasi ideal seviyesine ulaşamamıştır. Ancak Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? bugünkü seviyeye de kolay gelmemişdir.
17 ve 18. Yüzyılda sermayeye dayanan burjuvazi Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? toplumun en güçlü sınıfı haline geldi. Sanayii devrimi işçi sınıfını yarattı. Krallarla burjuva sınıfı arasındaki çekişme uzun mücadeleden sonra İngiltere’de demokrasiyi doğurmuştur.
Zamanla Avrupa’daki monarşilerde yıkılarak 19.yüzyılın sonunda pârlamenter demokrasiye geçilmiştir. Böylece Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? burjuvazinin güçlü merkezi Krallıklara karşı açtığı mücadele Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? 200 yıllık aşamadan geçerek klâsik ya da Batı demokrasisi denilen siyasal rejimin doğmasına neden olmuştur.
Zaman içinde verilen mücadeleler ve gelişmeler Klâsik Demokrasinin temel ilkelerini ve ortak özelliklerini de oluşturmuştur.
Bu ortak özellikler satırbaşlarıyla şöyle sıralanabilir:
1-Seçim ve temsili ilkesi
2-Genel ve eşit oy ilkesi
3-Siyasal çoğulculuk ve çoğunluğun yönetim hakkı
4-Çoğunluğun sınırlanması ve azınlığın korunması
5-Temel Hak ve Özgürlüklerin teminat altına alınması
6-Toplumda herkese fırsat eşitliğinin sağlanması
Bu ilkelerin özet olarak açıklanması Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? çağdaş demokrasinin açıklanması anlamını taşır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir?

Evrensel İlke Ve Değerler Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: degerler nelerdır formasyon, evrensel deger nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Evrensel Değerler Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 8 02-04-2014 06:43
Her İnsanda Bulunması Gereken Evrensel Değerler Nelerdir? elif Soru Cevap 0 26-02-2013 08:30
Evrensel Değerler Nelerdir? Evrensel Değer Ne Demek? elif Soru Cevap 0 22-02-2013 03:56
Milli Ve Evrensel Değerler Nelerdir? elif Soru Cevap 0 21-02-2013 02:47
LES Nedir? Temel İlke ve Koşulları Nelerdir? Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 07:59

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats