bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-03-2013, 11:02   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir


Engellilere yasalarca tanınmış hak ve pozitif ayrımcılıktan yararlanabilmek için engellilerin engelli olduklarını alacakları ‘Özürlü Sağlık Kurulu Raporları’ ile kayıt altına almış olmaları gerekmektedir.
Özürlü Sağlık Kurulu Raporları hakkında birçok soru ve sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle elimden geldiğince bu konudaki soru işaretlerini gidermek adına bu dosyayı hazırladım.
1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?
%40 ve üzeri derecede engelli olduğu yapılan muayene ve tetkikler sonucu tespit edilenlere yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen rapordur.
2. Şuan Hangi Yönetmeliğe Göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Verilmektedir?
16/07/2006 Tarih ve 26230 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Özürlülük Ölçütü Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmektedir. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için
3. Ağır Özürlü Kime Denir?
Özür durumuna göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50’nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir giyinme Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir kendi başına hareket etmede ya da iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkasının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişilere denir.
4. Balthazard Formülü Nedir?
Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir.
5. Hastanelerdeki Özürlü Sağlık Kurulunda Kimler Bulunur?
İç Hastalıkları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Genel Cerrahi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Göz Hastalıkları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Kulak – Burun – Boğaz Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Nöroloji ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları bulunur. Eğer değerlendirilecek vaka bu uzmanlık dalları dışında ise ilgili daldan bir uzman bu kurula dahil edilir.
6. Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu Hangi Hastanelerden Alabilirim?
İlgili yönetmeliğin Ek:1 cetvelinde yer alan hastanelerden alabilirsiniz. Genel olarak devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri vermeye yetkilidir.
7. Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edebilir Miyim?
Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna özürlü Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir velisi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir vasisi ya da raporu isteyen kamu kurum ve kuruluşu tarafından itiraz edilebilir.
İlgililer bir dilekçe ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Sağlık Müdürlüğü bu dilekçeye istinaden raporu alacak kişiyi özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın farklı bir hastaneye gönderir. Daha önce alınmış olan özürlü sağlık kurulu raporu ile verimiş olan yeni özürlü sağlık kurulu raporu kararları aynı ise rapor kesinleşir.
Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının farklı olması durumunda yönetmelikte belirtilen hakem hastanelerden kişinin ikamet ettiği yere en yakın olan hakem hastaneye Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi için yine Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin verdiği karar kesindir.
8. Birden Fazla Özür ve Hastalığı Olanlara Nasıl Bir İşlem Uygulanır?
Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir en fazla kayba sebep olan hastalığın fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.
9. Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Nedir?
Her Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda raporun ‘sürekli’ ya da ‘süreli’ olduğu belirtilmiştir. Süreli olan rapor sahipleri rapor süreleri bittiğinde yeniden müracaat ederek rapor çıkartmaları gerekmektedir.
10. 16/07/2006’dan Önce Alınan Raporlar Geçersiz Mi?
Daha önce alınmış olan raporlar geçerlidir. İlgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre:
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir
b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir
c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir
ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir
geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
(2) Ancak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.
(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
11. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Rapor almak için başvuruda bulunurken dolduracağınız dilekçe ya da formda yer alan ‘ehliyet Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir vergi indirimi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir sakatlık maaşı’ v.s. her maddeyi işaretleyiniz aksi taktirde her hak için ayrı bir rapor almanız gerekecektir. Raporun veriliş amacına ‘Durum Bildirir Rapor’ yazdırın ki her yerde kullanabilesiniz. Raporunuzda ‘Çalışabilir’ ya da ‘Çalışamaz’ ibarelerinin işaretli olmasına dikkat ediniz. İstihdam edilmeniz sırasında bu alan sizin için önemli olacaktır.
12. Almış Olduğumuz Raporlar Başka Kurum ve Kuruluşlara Gönderilir Mi?
Sizin kendi bireysel başvurunuzla almış olduğunuz raor siz ve hastane arasında kalan bir özel belgedir. Hiçbir şahıs ya da kurum bu raporları isteme ya da alma hakkına sahip değildir.
13. Rapor Oranım Düşük Geldi Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir İtirazdan Da Netice Alamadım Ne Yapabilirim?
Başka hastanelere giderek yeniden rapor almak için müracaat edebilirsiniz.
14. Rapor İçin Ücret Verecek Miyiz?
Yayınlanan tebliğe göre verilmemesi lazım ancak hastaneler özürlü sağlık kurulu raporu olanlara ücretsiz yeni rapor veriyor ilk defa başvuranlara henüz özürlü oldukları belgelenemediği için ücret mukabilinde rapor veriliyor.
Engelli Memura Yeni Haklar
Özürlü memurlara kurum değiştirme hakkı !!
Devlette memur olarak çalışan özürlüler Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir yeni sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda da mesleklerine uygun kadrolara atanabilecek.
Devlet Personel Başkanı (DPB) Mehmet Tekinaslan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir AA muhabirine yaptığı açıklamada Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik sonucu kamuda özürlü personel istihdamının daha kolaylaştırıldığını söyledi.
Anayasada Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir devletin engellileri koruması ve toplum hayatına intibakları konusunda gerekli tedbirleri almasının öngörüldüğüne işaret eden Tekinaslan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bu çerçevede sadece özürlüler için kamu kurumları tarafından yılda 3 kez memur sınavı yapılması uygulamasının getirildiğini Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir kamu kurum ve kuruluşlarında da dolu kadrolarının yüzde 3'ü oranında özürlü çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.
Devlet Personel Başkanlığının da özürlülerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunması Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir istihdama katılmaları Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir ekonomik bağımsızlığı bulunan bireyler haline gelmeleri ve bu yolla refah düzeylerinin artırılması konusunda çalışmalar yaptığını vurgulayan Tekinaslan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bunlar hakkında da şu bilgileri verdi:
-GEÇEN YIL 212 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir BU YIL 7.526 YENİ İSTİHDAM-
''Daha önceden özürlü istihdamı ile ilgili zorunluluk kapsamında bulunmayan düzenleyici ve denetleyici kurumlar da özürlü personel çalıştırma zorunluluğu olan kuruluşlar arasına alınmıştır.
- Özürlü istihdamına ilişkin zorunluluk kapsamında 2010 yılı içerisinde yapılacak olan atamaların kamu kurumlarına her yıl bütçe kanunları ile tahsis edilen kadro sayılarına ilişkin sınırlamanın dışında tutulması sağlanmıştır.
Özellikle 2010 yılında Bütçe Kanununda yapılan değişiklik sonucunda Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir kamudaki özürlü istihdamının kadro sınırlamasının dışında bırakılması ile kurumlara özürlü istihdamı konusunda kolaylık sağlanmış ve özürlü personel istihdam açığı bulunan kurumların bu açıklarının kapatılması amaçlanmıştır. 2009 yılında kamu kurumları Nisan-Mayıs döneminde 30 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Temmuz-Ağustos döneminde 56 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Ekim-Kasım döneminde ise 126 olmak üzere toplam 212 özürlü personel istihdamı için ilana çıkmış iken Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bu yıl kamu kurumları sadece Nisan-Mayıs dönemi için toplam 5 bin 148 Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Temmuz-Ağustos dönemi için 2 bin 378 olmak üzere 2 dönemde toplam 7 bin 526 özürlü personel istihdam için Başkanlığa başvurmuş Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir bunlar uygun görülmüş ve sınav ilanları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.''
-İŞ DEĞİŞTİRME HAKKI-
Devlet Personel Başkanı Tekinaslan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir özürlülerin kamuda istihdamı ve böylece toplumsal hayata katılmaları konusundaki son çalışmanın da Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikteki değişiklik olduğunu ifade etti.
Tekinaslan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir Yönetmelik değişikliği ile uygulamaya konulan düzenlemeleri de şöyle sıraladı:
''- Halen devlet memuru olarak çalışmakta olan özürlülerin tekrar özürlü alım sınavında başarılı olmaları kaydıyla diğer kurumlarda mesleklerine uygun kadrolara atanabilmeleri yolunda kendilerine fırsat sağlanmıştır. Önceki uygulamada özürlülerin sadece yapılan sınav sonucunda ataması yapılıyordu ve tekrar özürlü alım sınavlarına girmesi mümkün değildi. Son değişiklik ile bu kısıtlama da kaldırılmıştır.
- Kurumlarca yapılan özürlü memur alımına ilişkin sınavların sonuçlarının Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir sınava giren adayların almış oldukları puanlar ile birlikte ilan edilmesi ve ilgililere yazılı olarak bildirilmesi yönünde değişiklik yapılarak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir sınav sonuçlarının şeffaflığının sağlanması amaçlanmıştır.
- Özürlü personel alımına ilişkin duyuru giderlerinin azaltılması sağlanmıştır.
- Mevcut Yönetmelik'te yer alan memurluğa alınma şartlarının Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartlara paralel olarak değiştirilmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi öngörülmüştür.
- İş talep formu ile istihdam edilen özürlü memurlara ilişkin bilgi formu güncellenmiş ve duyuru başvuru formu Yönetmeliğe eklenmiştir.''


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sağlık kurulu raporu 6 aylik sure verilen rapor bakim ucreti icin gerlimi gecerlimi, 2003 tarihli engelli sağlık raporları geçerli mi, g z raporunedir, tüm hastaliklara göre özür dereceleri nelerdir, ozurlu yonetmenlikler degisti 2011 de almis okdugum engelli hakem hastene raporu gecerlimi, balthazard formulu kimlere uygulanır, sağlık raporu iş değiştirmek için geçerlimi, yardıma muhtaç olanlara dilekçe örnekleri, balthazard formülü geçerlimi, özürlü raporu surekli ise geçerlimi, ozurlu raporu alirken neye dikkat edilmeli, sağlık kurulu raporu başka kurumlara gönderilirmi, 2006 yılından önceki raporlar geçersizmi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sağlık Raporu Dilekçesi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 06-12-2011 10:25
Evlilik Sağlık Raporu Nasıl Alınır elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 01-12-2011 04:05
Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 01-12-2011 03:43
Kaynaştırma raporu nedir? elif Sağlık Soruları ve Cevapları 0 08-06-2011 06:12
Özürlü lezbiyenlerden özürlü bebek Bakimliyiz Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 16-05-2008 06:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats