bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-03-2013, 11:07   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi

Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi


TÜRKİYE’DE KADIN

Türk toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Orta Asya'da kurulan ilk Türk

Osmanlı Devleti Dönemi'nde kadın haklarında gerileme oldu. Kadınlar evlenme Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi boşanma Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi miras ve eğitim işlerinde pek çok haklarını kaybettiler. Bununla birlikte köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınlar Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi her alanda eşlerine destek oluyordu. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi erkeği cepheye giden Türk Kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta silâh ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu davranışı ile Türk Kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Türk

Atatürk Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadınlarımızın medenî Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi siyasal ve sosyal haklarına kavuşması gerektiğine inanıyordu. Türk kadınının bu durumunu Atatürk şu sözü en güzel şekilde ifade eder: "... Dünyada hiçbir milletin kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ben Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Anadolu kadınından daha fazla çalıştım Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi milletimi kurtuluşa ve zafere ***ürmekte Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Anadolu Kadını kadar gayret gösterdim diyemez".

Türk toplumunda ailenin Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ailenin içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.
Türkiye'de aile çağdaş hukuk anlayışına uygun olarak medenî kanun esaslarına göre kurulmuştur. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir.
Ailenin toplumdaki yerini ve önemini Atatürk şu sözü ile açıklar: "Medeniyetin esası Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ilerlemenin ve kuvvetin temeli Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi muhakkak sosyal Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ekonomik ve siyasî bozulmaya sebep olur.

KADININ SOSYAL VE SİYASÎ HAKLARINI KAZANMASI

Atatürk Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadının erkekle birlikte öğrenim yapması Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi sosyal Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kültürel ve ekonomik hayatta onlarla birlikte görev alması görüşünü benimsemiş ve savunmuştur. Atatürk Dönemi'nde Türk kadını aile kurma Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi eğitim yapma ve istediği mesleği seçme hak ve özgürlüğü gibi sosyal haklar kazanmıştır.
Türk ailesinin kuruluşunu yeniden düzenleyen Türk Medenî Kanunu'nun kabul edilmesiyle Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştı. Burada kadınların siyasî haklarından söz edilmemekteydi. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşebilmesi için Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadınlarımıza siyasî hakların verilmesi gerekiyordu. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında görevini fazlasıyla yapmış olan Türk kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ülke yönetimine de katılmalıydı.

Medenî kanun ile kazanılan haklardan sonra Türk kadınına yönetimde görev alabilmesini sağlayan siyasî haklar 1930'dan itibaren verilmeye başlandı. Önce 1930'da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanındı. TürkTürk kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi 1934'te yapılan anayasa değişikliği ile Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandı.

Atatürk bir konuşmasında; "Türk kadını dünyanın en aydın Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır." demiştir. Atatürk "Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi erkek ve kadının beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasıdır." sözü ile toplum hayatında kadının önemini belirtmiştir.Böylece Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Türk kadını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi modern Türkyeri tam olarak aldı.TÜRKİYE'DE KADIN VE BİLİM

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'de kadınların bilim dünyası içinde var olmaları karşı çıkılmayan Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi tam tersine devletçe ideolojik olan desteklenen bir olgudur. Kadınların yüksek eğitim görmesi Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi meslek sahibi olması Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kamu alanına açılması ve bunu özellikle toplumda prestiji yüksek kabul edilen dallarda gerçekleştirmeleri daima önemsenmiştir; çünkü böylesi başarılar hep Cumhuriyetin Türkiye'yi modern ve batılı bir ülke yapma ülküsünün göstergeleri olarak algılanmıştır.

Bu yaklaşımın sonucu olarak da kadınlar ülkemizde Batı’da pek çok yerde olanın tersine üniversitelere ve bilim dünyasına salt girebilmek; hele Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi toplumsal değerlerce "erkeğe daha uygun" diye tanımlanan temel bilim Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi mühendislik vb. alanlarda var olabilmek için ciddi mücadeleler vermek zorunda kalmamışlardır. Tam tersine Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi genç kız ve kadınların üniversite yapıları içinde öğrenci ve öğretim elemanı olarak hep artan sayılarda yer almaları teşvik edilmiştir. Üniversite giriş sınavı gibi uygulamalar da ataerkil toplumsal değerlerin kadınların bilim dünyasına adım atmalarında olumsuz sonuçlar doğurabilecek açık cinsiyete dayalı ayırımcılığı büyük ölçüde engelleyen sonuçlar doğurmuştur.

Ancak Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ne bilim dünyası ve üniversitelerin yapıları toplumun genelinden soyutlanabilecek sosyolojik anlamda "özerk" olan kurumlardır; ne de bu kurumların iç yapıları ve kültürleri toplumun başka kesitlerinde görülen cinsiyete dayalı tabakalaşmanın olmadığı ya da erkek-egemen değerlerin denetleyici etkisinin bulunmadığı ortamlardır.

Cumhuriyet reformlarının getirdiği yasal ve kamusal alana ilişkin çarpıcı iyileşmelere karşın Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Türk toplumunda Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadın erkek rollerinin Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi özellikle "özel alana" ilişkin olarak Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi yeniden tanımlanmasını sağlayacak sosyal yapısal dönüşümler yaygınlaşmamıştır. Öte yandan Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi erkek-egemen değerlerin "kadına bakış açısı" içeren merceklerden sorgulanması ancak son on yılda gündeme gelmeğe başlamıştır. Hal böyle olunca Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi bir yandan akademik yaşam içinde öğrenci ya da öğretim elemanı olarak yer alan genç kız ve kadınların toplumdaki konumu Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi hemcinslerinin çoğunun toplum içindeki yeri ile kıyaslandığında paradoksal bir görüntü olarak kalmaya devam etmiş; diğer yandan Cumhuriyet reformlarının kadına bilim dünyasında açtığı olanaklar güdük kalmıştır.

Ayrıca Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi bugün kadınların bilim dünyası içindeki durumu çağdaş ve eşitlikçi ölçütlerle değerlendirildiğinde zaman içinde artan bazı olumsuzlukların da Türkiye'de durumu etkilediği görülmektedir. Diğer bir deyişle Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadınların daha "kadınca" diye düşünülen alanlara toplanmaları Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi üniversitelerde alt düzey ve önü kapalı Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi destek personeli nitelikli konumlarda bulunmaları Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi buna karşın karar verici idari yetki kullanan pozisyonlarda sayılarından çok daha az bir oranda temsil edilmeleri bilim kurumları açısından üzerinde durulması gereken olumsuz gerçeklerdir. Daha da önemlisi son yıllarda Cumhuriyet politikalarının kadına biçtiği rol toplumda daha çok sorgulanır hale geldiğinden özellikle yeni oluşan bilim kurumlarında (Anadolu Üniversitelerinde) kadınların konumuna özellikle dikkat etmek gereği vardır.
Ancak Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi zaman içinde ortaya çıkan tüm eksikliklere ve gelişen çeşitli olumsuz sapmalara karşın Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi Türkiye'de kadınların bilim dünyasında varlığı özünde sorgulanamayacak sağlam bir alt yapıya oturmuştur. Nitekim son yıllarda bu konumdan güç alan bilim kadınları ülkemizde de yalnızca kadınların toplumdaki yerini eleştirel olarak inceleyip değerlendiren çalışmalara yoğunluk vermekle kalmamışlar Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi geleneksel bilim algılamasını ve pek çok "bilimsel" varsayımı ve bilim kurumlarının kendine özgü kural ve değerlerini de 'kadın bakış açısından' sorgulayan kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi yeni yaklaşımları üniversitelerimiz bünyesinde kurumsallaştırmayı başarmışlardır.

KADINLAR VE ŞİDDET
Şiddet iyiliği önlemek ve zarar vermekten öte insan haklarını Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi temel özgürlüklerini ihlal etmesinin yanı sıra Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi insan sağlığını olumsuz etkileyerek toplumların sağlık sistemleri üzerine extra bir yük getirir. Toplumları incelediğimizde tarih boyunca şiddetle en çok karşılaşan ve mağruz kalanların kadınlar olduklarını görmekteyiz. Bu şiddetin ilk görüldüğü yer olarak kadının üyesi olduğu aile kurumu karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar cinsiyetin belirlendiği andan itibaren erkek egemen toplum yasaların geçerli olduğu bir dünyada Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi erkeklerin dayattıkları cinsiyetçi bir düzen içinde özel yaşamlarında ya da kamusal alanda çeşitli şiddet olayları ile karşılaşmaktadır. Tarih boyunca kadına şiddet uygulama erkek otoritesinin dışa vurumunun yasal yollarından biri olarak görülmekte ve bu nedenledir ki yazılı ve yazısız toplumsal kurallarla kadına yönelik şiddet hoş görülmekte Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi hatta desteklenmektedir. Erkeğe güçlü ve yönetici imajı çizilirken Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kadın baskı altında tutulur ve kadın çevresindeki olumsuz giden her şeyden kendini sorumlu tutmaya başlar. Böylece kendi içinde huzuru ve uyumu yakalayamaz Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi hedefleri ve kendince önemliler için savaşacak gücü kendinde bulamaz ve her şeye evet der. Kadının çaresiz tavrı erkeğin şiddet uygulamasına katkıda bulunur. Buna tanık olan ailenin diğer küçük üyeleri ilk önce inanmama ve inkar Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ardından kayıp ve kaygı yaşayarak ebeveynlerin davranışlarını model olarak alırlar ve bu kuşaklar arasında aktarılır. Ve ilerde şiddet uygulayan veya uygulanan bireyler olmak için risk oluştururlar.

Kız çocuklarının istenilmemesi Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi önemsenmemesi erkek çocuk oluncaya kadar çocuk yapma şeklinde cinsiyet seçimi yapılarak başlatılan kadına yönelik şiddet Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi kız çocuklarının okul çağında okula gönderilmeyerek eğitim hakkının elinden alınması Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi adölesan döneminde kendi fiziksel gelişimini tamamlamadan evlendirilmesi ve gebe kalması Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi evlendikten sonra da eş tarafından fiziksel Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi psikolojik Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi cinsel boyutta aile içi şiddet olarak da her yaş ve her dönemde farklı şekilde görülebilmektedir. Daha okul döneminde 'Kız çocuğu okur mu? Okuyup da ne olacak' gibi ayrımcı anlayışlarla okula gönderilmeyip erkek çocuklarının okutulması ya da en fazla kız çocuklarının ilkokula kadar gönderilip sonra okuma hakkının elinden alınması ile kadınlar şiddete açık hale gelmektedir. Çalışma hayatında da kadın çoğu kez kadın işi denilen ve uzmanlık gerektirmeyen maddi gücü az olan işlerde çalıştırılmaktadır. İşe almada önceliğin erkeğe Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi işten çıkarılmada önceliğin kadına verilmesi Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi terfilerdeki eşitsizlikler kadının ekonomik olarak güçlenmesi engellenmeye çalışılarak yapılan şiddet tipleridir. Buda kadını ekonomik olarak erkeğe bağımlı hale gelmesine neden olmuştur.

Her gün yaşanan binlercesinden sadece kadının ölümü ve sakatlanmasıyla sonuçlananlar basına yansımasına rağmen Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi yine de gazetelerde kadına yönelik şiddet haberlerinin yer almadığı gün yoktur. Basında bu kadar çok yer almasına rağmen medyadaki haberlerin yer alma biçimi genellikle şiddeti körükleyecek ve kadınları bir kez daha mağdur edecek niteliktedir. Yine ülkemizde medya organları kadına yönelik şiddeti yansıtırken genellikle taraflı davranmakta Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi şiddet olayını şiddet uygulayan kişilerin anlattıklarına göre yorumlanmakta adeta şiddete uğrayan kadını suçlu duruma sokmaktadır. Böylece medya şiddetin olumsuzluğunu ifade etmek yerine kadınların geleneksel bakış açısına uymayan davranışları karşısında şiddete maruz kalmasının normal bir sonucu olduğu mesajını vermektedir. Her ne şekilde şiddet görürse görsün kadının yaşadığı bu şiddet onunzihinsel Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi cinsel Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi fiziksel Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi duygusal sağlık sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Sağlıklı olmayan kadın sağlıklı nesiller yetiştiremez ve aynı zamanda da çocukluk döneminde şiddete tanık olan ya da yaşayan çocuksa bu şiddeti hayatının her alanında ümitsizlik Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi depresyon Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi suçluluk Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi ambivalan duygularla yaşamaya devam eder.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi

Kadının Toplumdaki Yeri - Türk Kadının Önemi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkiye kadınının toplumsal politika ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunlar nelerdir, türkiye kadınının toplumsal politik ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunlar nelerdir, türk kadınının toplumsal alanda karşılaştığı sorunlar, türk kadınının toplumda karşılaştığı sorunlar, türkiye kadınının toplumsal politika ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunlar, türkiye kadınının toplumsal politik kamusal alanda karşılaştığı sorunlar, türk kadınının yaşadığı zorluklar, kadının iletişimdeki yeri ve önemi, türkiye kadınının toplumsal politik ve kamusal alanlarda karşılaştığı sorunlar, kadinin toplumdaki yeri icin oneriler, kadinin sosyal alandaki onemi, kadının kamusal alanda karşılaştığı sorunlar, türk kadınının toplum hayatında yaşadığı zorluklar, türk kadının toplum hayatında yaşadığı zorlukları, kadının toplumdaki yeri ve önemi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Dilin Toplumdaki Yeri ve Önemi Nedir elif Soru Cevap 0 14-02-2013 06:49
Kadının Çalışma Hayatındaki Yeri elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-12-2011 09:20
Kadının yeri neresi :)) nimlahza LakLak Bölümü 2 12-09-2011 12:23
kadının en tatlı yeri neresidir ?... daywest LakLak Bölümü 9 29-09-2009 01:29
Türk kadının süsü kına Bkmlyz Güzellik Önerileri 9 12-04-2009 09:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:45 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats