bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-03-2013, 04:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Veri toplama yöntemleri nelerdir?

Veri toplama yöntemleri nelerdir?A- Yazılı Kaynaklar (kitap Veri toplama yöntemleri nelerdir? dergi Veri toplama yöntemleri nelerdir? istatistik sonuçları Veri toplama yöntemleri nelerdir? raporlar...)

B- Gözlem (Olayları doğal gözlem Veri toplama yöntemleri nelerdir? pasif gözlem Veri toplama yöntemleri nelerdir? aktif gözlem. Grubun içine girince (aktif) objektif olunmaz)
C- İçerik Çözümlemesi
D- Görüşme (Mülakat)
E- Soru Kağıdı – Anket

Belirtmek gerekir ki bir araştırma yukarıdaki tekniklerden birisine ağırlıklı olarak dayandırılmış olabilir. Örneğin yalnız anket çalışmalarına Veri toplama yöntemleri nelerdir? gözlem veya yazılı kaynaklara dayalı araştırmalar gibi. Ancak daha yaygın olanı bunların hepsinin veya birkaçının birlikte kullanılmasıdır. Özellikle yazılı kaynak derlemesi olmadan sırf görüşme Veri toplama yöntemleri nelerdir? anket veya içerik çözümlemesine dayalı olarak bir araştırma yapılması ender bir uygulamadır.

A- Yazılı Kaynaklar:
Konu hakkında diğer kişi ve kurumlar tarafından yazılmış Veri toplama yöntemleri nelerdir? hazırlanmış ve yaratılmış çeşitli yazı belge Veri toplama yöntemleri nelerdir? yapım veya kalıntının toplanması ve incelenmesidir. Genellikle alan araştırmalarına başlamadan önce konuyla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların kayıtlarından ve derlenmiş bilgi kaynaklarından yararlanılır. Örneğin yazılı kaynaklar arasında konuyla ilgili olmak koşulu ile her türlü kitap Veri toplama yöntemleri nelerdir? makale Veri toplama yöntemleri nelerdir? istatistik Veri toplama yöntemleri nelerdir? gazete yazısı Veri toplama yöntemleri nelerdir? yasal belge Veri toplama yöntemleri nelerdir? tutanak Veri toplama yöntemleri nelerdir? biyografi Veri toplama yöntemleri nelerdir? kişisel anı Veri toplama yöntemleri nelerdir? mektup vs. sayılabilir. Ancak bunların yanında harita Veri toplama yöntemleri nelerdir? resim Veri toplama yöntemleri nelerdir? fotoğraf ve görüntü bandı gibi görsel araçlarla teyp Veri toplama yöntemleri nelerdir? plak Veri toplama yöntemleri nelerdir? kaset gibi işitsel kaynaklar da önemli yer tutarlar. Yazılı kaynaklar da kendi aralarında çeşitli şekilde gruplandırılabilir.

1- Kitaplar Veri toplama yöntemleri nelerdir? dergiler Veri toplama yöntemleri nelerdir? çeşitli istatistiki kaynaklar Veri toplama yöntemleri nelerdir? resmi rapor ve yazışmalar Veri toplama yöntemleri nelerdir? kurum kayıtları.
2- Vak’a çalışmalarına ilişkin kayıtlar.
3- Kişisel belgeler
4- Dolaylı belgeler; araştırma konusuyla doğrudan doğruya ilgili olmasa bile dolaylı olarak konuya ışık tutabilecek belgeler (rehber Veri toplama yöntemleri nelerdir? yıllık Veri toplama yöntemleri nelerdir? ansiklopedi ve sözlüklerle diğer teknik belgeler).

Günümüzde bilgisayarların birbirine bağlanması ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar ağları oluşturulmuştur. Bu da Veri toplama yöntemleri nelerdir? bazı firmaların belirli konularda ayrıntılı bilgi toplayarak “bilgi bankaları” oluşturmalarına olanak vermiştir. Araştırmacı bir ücret karşılığında ya da bağlı bulunduğu kuruluş aracılığıyla Veri toplama yöntemleri nelerdir? dünyanın neresinde olursa olsun Veri toplama yöntemleri nelerdir? bilgisayardaki bu bilgilere anında ulaşma olanağına sahip bulunmaktadır. Bu da araştırıcıya yeni ufuklar açmakta ve geleneksel yöntemlerle kaynak derlemenin sınırlamalarını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

B- Gözlem:
Gözlem tekniği genellikle doğa ile uğraşan bilim adamlarının uyguladığı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Gözlem Veri toplama yöntemleri nelerdir? doğal olay veya davranışların seçilmesi Veri toplama yöntemleri nelerdir? kaydedilmesi ve kurallaştırılmasına yönelik sistematik bir faaliyettir. Gözlemin bilimsel bir nitelik taşıması için veri toplama işlemi sistematik bir biçimde yapılmalıdır. Elde edilen bilgiler yine sistematik olarak toplanan başka verilerle ilişkilendirilmeli ve genel davranış kalıplarına ulaşılması öngörülmüş olmalıdır.

Gözlenen nesnenin Veri toplama yöntemleri nelerdir? olayın ve davranışın doğal ortamında olması Veri toplama yöntemleri nelerdir? sonuçların daha nesnel olmasını sağlamaktadır. Ancak bu yöntem toplumsal bilimlerde pek fazla kullanılmamaktadır. Toplumsal olayların Veri toplama yöntemleri nelerdir? olguların gözleminde gözleyenin öznel bir takım değerlendirmelerde bulunması Veri toplama yöntemleri nelerdir? araştırma sonuçlarını belli ölçülerde nesnellikten uzaklaştırma tehlikesini de beraberinde getirir.

Doğal ortam araştırmalarının tipik bir örneği olan gözlem Veri toplama yöntemleri nelerdir? olayların doğal oluşum içinde izlenmesini esas alır. Fakat gözlemin sıradan bir faaliyet olmaktan çıkıp bilimsel bir nitelik kazanabilmesi için bazı koşullar gerekir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

- Gözlem belirli bir araştırma amacına hizmet etmelidir.
- Araştırmacı tarafından önceden planlanmış bir faaliyet olmalıdır.
- Gözlem sonuçları sistematik olarak kaydedilmelidir.
- Tutarlılık ve geçerlilik açısından gözlem sonuçları kanıtlanabilmelidir.

Araştırmacı gözlemlenecek olay ve davranışları belirledikten sonra ne zaman ve ne şekilde gözlem yapacağına karar verecektir. Olaylar belirli aralıklarla ya da sürekli biçimde gözlemlenebilirler. Sürekli zaman gözlemleri olayın gerçek oluşum sıklığını ya da süresini gösterir. Sürekli gözlemin olanaksız ya da gereksiz bulunduğu durumlarda hangi sıklıkta gözlem yapılacağına karar vermek gerekir. Bu amaçla zaman örneklemesi de yapılabilir.

Gözlem sonuçları kayda geçirilmelidir. Bunun içinde sonuçlar ölçülebilir nitelikte olmalıdır. Fakat bazen sosyal olay veya davranışları ölçmekte önemli güçlükler bulunabilir. Araştırmacı Veri toplama yöntemleri nelerdir? güvenilir gözlemde bulunabilmek için bu konuda hazırlığını tamamlamış olmalıdır. Eğer gözlemde alet kullanma olanağı varsa bundan da yararlanılmalıdır.

Gözlem günlük Veri toplama yöntemleri nelerdir? sıradan olaylar üzerinde yapılabileceği gibi en karmaşık laboratuvar deneylerini de kapsamına alabilen bir tekniktir. Bu nedenle hem basit Veri toplama yöntemleri nelerdir? hem de gelişmiş bir teknik olarak algılanabilir. Basit ve sistematik olmak üzere iki grupta incelenir.

1- Basit Gözlem: Standart bir tekniğe dayanmayan Veri toplama yöntemleri nelerdir? tekrarlanması rastlantılara bağlı olan gözlemdir.
Basit gözlem;
a- Katılımlı Veri toplama yöntemleri nelerdir?
b- Katılımsız
olmak üzere iki biçimde gerçekleştirilir.

a- Katılımlı gözlem:
Bu gözlem biçiminde gözlemci Veri toplama yöntemleri nelerdir? herhangi bir gözlem aracı kullanmadan olaya doğrudan katılır. Gözlemci olayın içinde grubun bir üyesi gibi yer aldığından gerçek kimliğini gizlemek durumundadır. Bu tekniğin en olumlu yanı Veri toplama yöntemleri nelerdir? katılımcıların gözleyenin gerçek kimliğini bilmediğinden daha doğal ve net davranışlar sergilemesidir. Gözlemci için olumlu yanı ise diğer tekniklerle elde edemeyeceği bazı bilgilere bu yöntemle daha rahat ulaşabilmesidir. Bu yöntemin olumsuz yanları hakkındaki değerlendirmeler Veri toplama yöntemleri nelerdir? şu dört nokta üzerinde yoğunlaşmaktadır.

1- Gözlemci Veri toplama yöntemleri nelerdir? amacının bilincinde olduğu için olaya tam katılımı mümkün olamaz.

2- Gözlemcinin olaylara katılım ölçüsü Veri toplama yöntemleri nelerdir? gözlenen olaylar açısından araştırmacının görüşünü sınırlamaktadır.

3- Gözlemcinin grup üyeleri ile bütünleşmesi tarafsızlığını yitirmesine neden olmaktadır.

4- Aynı grup ve aynı koşullarda farklı gözlemcilerin katılımı sonucu elde edilen veriler ya da sonuçlar belli ölçülerde öznel bir takım yargıları da içereceğinden ortak sonuçların alınması zordur.

b- Katılımsız gözlem:
Gözlemcinin gözlenen olayın içerisinde doğrudan bulunmadığı gözlem türüdür. Dışarıdan bakan gözlemci Veri toplama yöntemleri nelerdir? içeride olup bitenleri gördüğü halde Veri toplama yöntemleri nelerdir? gözlenen kişinin veya grubun bundan haberi olamaz. Gözlemcinin varlığı ile gözleneni etkileme tehlikesi en düşük düzeydedir.

2- Sistematik gözlem:
Sistematik gözlemde gözlenen olay veya olguda belirli bir kalıbın gözlemci tarafından gözönünde bulundurulması söz konusudur. Bu da verileri denetleme olanağı ile basit gözlemde doğabilecek bazı sakıncaların ortadan kalkmasını sağlar. Bu türde Veri toplama yöntemleri nelerdir? bir uçta yapılanmamış ya da açık - sonlu gözlemler Veri toplama yöntemleri nelerdir? diğer uçta ise nispeten yapılanmış ve önceden belirlenmiş yöntemler yer alır. Birincide araştırmacı ayrım gözetmeden Veri toplama yöntemleri nelerdir? olabildiğince araştırmanın tam bir tanıtımını vermeye çalışır. Diğeri ise olayın sayımı Veri toplama yöntemleri nelerdir? dökümü ve gruplandırılmasına dayanan bir yöntemdir. Dolayısıyla ikinci yaklaşımda ne tür olay veya davranışların kaydedileceğine ve gözlemin hangi sıklıkta yapılacağına önceden karar verilmelidir.

En aşırı durumda gözlem Veri toplama yöntemleri nelerdir? olayla ilgili her şeyi aynen ortaya koyar Veri toplama yöntemleri nelerdir? yani bir tür olayın gerçek yansıması durumundadır. Fakat buna ne olanak ne de gerek vardır. Gözlemde temel ilke Veri toplama yöntemleri nelerdir? olayı aynen yinelemek değil Veri toplama yöntemleri nelerdir? onu özetlemek Veri toplama yöntemleri nelerdir? basitleştirmek ve sistemleştirmektir.

C- İçerik Çözümlemesi:
Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler bu alandaki araştırmaları da önemli ölçüde etkilemektedir. İçerik çözümlemeleri Veri toplama yöntemleri nelerdir? yazılı Veri toplama yöntemleri nelerdir? görsel ve işitsel alanlardaki yayınların irdelenmesini amaçlamaktadır ve İletişim alanında oldukça yoğun olarak kullanılır. İçerik çözümlemesi Veri toplama yöntemleri nelerdir? bir mesajın içindeki verilerden yinelenebilir ve anlamlı çıkarımlar yapabilen ve güvenilir sonuçlar vermesi beklenen bir araştırma tekniğidir. Amaca yönelik olarak yapılan çözümlemenin üç farklı uygulamasından söz edilebilir.

1- Pragmatik (faydacı) çözümleme: İletilerin verildiği zamanlardaki sıklığın sayılarak nasıl bir etkisi olacağını ortaya çıkarmak. (Örneğin TV’de reklamların verilme sıklığı)

2- Anlambilimsel çözümleme: İletide ya da içerik analizi yapılan görsel Veri toplama yöntemleri nelerdir? işitsel veya yazısal olayların metinlerindeki sözcük Veri toplama yöntemleri nelerdir? terim ve kavramların yinelenme sayıları ortaya çıkarılır.

3- İşaret aracı olarak çözümleme: İletinin içeriğinin özelliklerine göre sıklığının sayılması.

D- Görüşme (Mülakat-Interview):
Herhangi bir konuda geniş bilgi edinilmek istendiğinde başvurulan bir yöntem olan görüşme toplumbilimcilerin sık sık başvurdukları bir tekniktir. Görüşülen her kişiye aynı sorular yöneltilir. Yüz yüze bir ilişkiye dayanması Veri toplama yöntemleri nelerdir? verilerin elde edilmesinde açıklık ve kesinlik kazandırır. Konuyu daha fazla aydınlatmak için yeni sorular sorma olanağı vardır. Bu bağlamda görşülen kişinin fazla sınırlandırılmadığı bir yöntemdir. Alınan yanıtlar Veri toplama yöntemleri nelerdir? görüşmecinin elindeki yönerge doğrultusunda değerlendirilir. Bununla birlikte kendisiyle görüşülen kişinin inanç Veri toplama yöntemleri nelerdir? düşünce ve yargıları dolayısıyla sonuçlarda bir sapma olasılığı ortaya çıkabilir. Bir araştırma tekniği olarak görüşmeye daha önceden hazırlanan bir soru klavuzu ile başlamakta yarar vardır.

E- Soru kağıdı - Anket:
Toplumu ilgilendiren konularda objektif bilgi toplamak için kullanılır. Soru kağıdı Veri toplama yöntemleri nelerdir? farklı şekillerde adlandırılabilir. Bu tanımlamalarda soru kağıdının kullanım şekli büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Prof.Dr. Birsen GÖKÇE’nin yaptığı sınıflamada “soru kağıdı” posta yoluyla ya da topluluklara dağıtılarak yapılan bir uygulama olarak tanımlanıyor. Posta ile olması durumunda Veri toplama yöntemleri nelerdir? gönderilen soru kağıtlarının tümünün geri gelmemesi gibi bir sakıncayı da beraberinde getirir. Ancak bu yöntemde soru kağıdını yanıtlayan kişinin doğrudan doğruya yanıtları soru kağıdına aktarması Veri toplama yöntemleri nelerdir? daha sağlıklı sonuçlar vermesi açısından yararlıdır.

Anket Veri toplama yöntemleri nelerdir? bilgi alınacak kişilerin doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları bir soru listesinin hazırlanması şeklinde yapılan gözlemdir. En çok uygulanan şekil yukarıda da belirtildiği gibi anket soru veya listelerinin deneklere postayla gönderilmesi Veri toplama yöntemleri nelerdir? cevapların da yine postayla alınmasıdır. Posta yoluyla uygulanan ankette Veri toplama yöntemleri nelerdir? soru listelerine araştırmanın amaçlarını Veri toplama yöntemleri nelerdir? araştırmayı yapan kişi ve kuruluşları ve cevaplamayla ilgili özellik taşıyan diğer noktaları açıklayan bir de yazı eklemek gerekir.

Anket soruları postayla gönderilebileceği gibi Veri toplama yöntemleri nelerdir? cevaplama bir anketçi yardımıyla da yapılabilir. İkincisinde sorulara verilen cevapları anketçinin kendisi anket kağıdına işaretler. Diğer bir yol da denekleri bir araya toplayarak veya toplu olarak bulundukları bir yerde anket uygulayarak soruların doğrudan cevaplandırılmasıdır. Örneğin bir fabrikada çalışan işçiler veya bir kütüphanedeki okuyucular üzerine uygulanan anketler bu türdendir.

Anket uygulamasında en önemli noktalardan birisi kuşkusuz anket sorularının hazırlanmasıdır. Anket sorularının düzenlenmesi Veri toplama yöntemleri nelerdir? bilgi Veri toplama yöntemleri nelerdir? sabır Veri toplama yöntemleri nelerdir? özen isteyen ve ön araştırmayı gerektiren bir işlemdir. Sorular Veri toplama yöntemleri nelerdir? herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak biçimde kısa Veri toplama yöntemleri nelerdir? açık ve kesin olmalıdır. Görüşme tekniğindeki gibi soruların yeniden dile getirilmemesi veya tamamlayıcı soru sorulamaması Veri toplama yöntemleri nelerdir? anket sorularının baştan dikkatli bir şekilde hazırlanmasını gerektirir.

Sorular hazırlanmadan önce çalışmanın kapsamı ayrıntılı olarak belirlenirse bu farklı bölümleri soru şekline dönüştürmek oldukça kolaylaşır. Daha açık bir deyişle Veri toplama yöntemleri nelerdir? elde edilmeye çalışılan her bilgi ankette bir soru şeklinde ifade edilmelidir.

Anket sorularını hazırlamada geçerli iki ana ilke vardır. Bunlardan birisi Veri toplama yöntemleri nelerdir? sorulacak her sorunun araştırmanın ana konusu veya hipotezi ile doğrudan ilişkili olması Veri toplama yöntemleri nelerdir? ikincisi ise soru cetvelinin bir iç bütünlüğe sahip bulunmasıdır. Bu ilkelerden birincisi ilgisiz soruların sorulmamasını Veri toplama yöntemleri nelerdir? ikincisi birbirine benzer soruların kendi aralarında gruplandırılmalarını ve dolayısıyla soru cetvellerinin mantıki bir bütünlük oluşturmasını ifade eder.

Hazırlama tekniği bakımından da anket soruları iki türlü olabilir: “Kapalı-uçlu” sorular ve “açık-uçlu” sorular. Eğer sorulan soruya verilecek cevap seçenekleri tam olarak belirlenmişse Veri toplama yöntemleri nelerdir? başka bir deyişle Veri toplama yöntemleri nelerdir? sorular sistemleştirilmişse bunlara kapalı-uçlu sorular denir. İkinci durumda deneğe Veri toplama yöntemleri nelerdir? soruları serbestçe cevaplama ve cevapları kendi ifadeleriyle dile getirme olanağı verilmiş olmaktadır. Araştırmacının cevaplar konusunda önceden bilgi sahibi bulunmadığı Veri toplama yöntemleri nelerdir? çok değişik cevaplar alma olasılığının söz konusu olduğu veya derinlemesine cevaplar alınmak istendiği durumlarda açık - uçlu soru şekli tercih edilmelidir.

Demek oluyor ki hangi ölçüde bir sistemleşmeye gidileceği Veri toplama yöntemleri nelerdir? ya da cevaplamada ne ölçüde serbest davranılacağı Veri toplama yöntemleri nelerdir? biraz da araştırmanın özelliğine bağlı olacaktır. Örneğin bilgi ve sondaj soruları Veri toplama yöntemleri nelerdir? nitelikleri gereği açık uçlu olmaktadır.

Sistemleştirilmiş sorular ise düşünülen cevapların önceden belirlenip seçenekler şeklinde sunulduğu sorulardır. Araştırmanın özelliğine göre bir ankette her iki türden de soru yer alabilir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Veri toplama yöntemleri nelerdir?

Veri toplama yöntemleri nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: content, veri toplama şeyleri nelerdie,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Diş Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir elif Soru Cevap 0 19-02-2013 05:40
Bilimsel Araştırma Yöntemleri nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 26-02-2012 06:37
İks Öğrenci Veri Girişi Nasıldır? elif İlköğretim 0 16-06-2011 11:03
İks Öğrenci Veri Girişi Nasıldır? elif İlköğretim 0 10-06-2011 02:28
Saç Düzleştirme Yöntemleri Nelerdir? elif Güzellik Önerileri 0 12-03-2011 04:14

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:47 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats