bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-03-2013, 07:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır

Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır


Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
"Depreme dayanıklılık" kavramı Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır zihinde bir yapının yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmasını Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır hesaplanmasını ve uygulanmasını çağrıştırmaktadır ve genellikle de yönetmeliğe uygunluğun Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır depremlere karşı güvenliği garanti ettiği düşünülmektedir. Oysa bu ve buna benzer yorumlar gerçekle sınandığında Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır kısmen geçerlidir (Zacek Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır 2000a).
Deprem yönetmeliklerinin amacı yapıların hasar görmesini engellemek değil Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır can kaybını önlemektir. Büyük bir depremde yapı büyük miktarda strüktürel ve strüktürel olmayan hasara uğrayabilir Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır fakat yapı yıkılmadığı müddetçe Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır yönetmelikler amaçlarına ulaşmış olarak kabul edilir (Arnold ve diğ. Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır 1982).
Bu nedenle Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır ABD Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Japonya Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır İtalya gibi deprem yönetmeliklerinin sürekli geliştirildiği Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır yasaların ve yönetmeliklerin titizlikle uygulandığı Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır malzeme ve uygulama kalitesinin belirli bir düzeyin üzerinde olduğu ülkelerde dahi Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır depremlerde oluşan hasarların çoğunlukla tasarım hatalarına bağlı olduğu görülmektedir (Şekil 1 ve Şekil 2).
Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Şekil 1. 1995 Kobe Depreminde komşu katlar arası rijitlik düzensizliği olan bir yapının birinci ve üçüncü katlarının tamamen yıkılması. Kobe depreminde yumuşak kat etkisine bağlı olarak özellikle zemin katların tamamen yıkılması oldukça yaygın olarak görülmüştür. (Clark Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır W. Peter Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Kobe Collection Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Niseehttp://ıusee.berkeley.edu/images/seMet/EqiisDetail?slide=K0068)

Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Şekil 2. 1994 Northridge Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır California Depreminde Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır bir apartmanın zemin katının yumuşak kat etkisine bağlı olarak yıkılması (Niseehttp://nisee.berkeley.edu/images/servlet/EqiisDetail?slide=NR328)
Cezayir Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır ABD ve Japonya'da deprem hasarları konusunda çalışmalar yürüten Wang Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Kaliforniya'da hasar gören yapılar üzerinde yaptığı incelemelerde Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır mimari tasarım kararlarının Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır bazı yapıların hasar görmesinde Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır diğer tasarım kararlarına göre açık bir şekilde belirleyici olduğu sonucuna varmıştır (Charleson Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır 1995).
Depreme dayanıklı mimari tasarımın en az yönetmeliklerin uygulanması kadar önemli bir rol oynadığı görülmektedir.
Depreme dayanıklı mimari tasarım Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır tasarımda ve uygulamada yer ve zemin etkilerinin (topografya Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır zemin v.b.) Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır uygun yapı biçimlenmesinin Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır taşıyıcı sistem seçiminin Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır yapısal ayrıntıların biçimlendirilmesinin Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır tasarım süreci içinde ele alınmasını içermektedir.
Yıkıcı depremlerden çıkarılan dersler Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır depreme dayanıklı yapı tasarımı için aynı önemde ve aynı anda üç temel koşulun bir araya getirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
a. Depreme dayanıklı mimari tasarım
b. Yasa ve Yönetmeliklere uygunluk
c. Nitelikli malzeme Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır uygulama ve denetim
Mimari tasarım açısından hatalı ve eksik tasarım kararları Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır özellikle rezonans Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır burulma Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır farklı salınımlara bağlı gerilme yığılmaları Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır deprem yükleri altında bazı yapı bölümlerinin zayıflaması (yumuşak kat etkisi) Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır deprem yüklerinin bazı elemanlar üzerinde yoğunlaşması (kısa kolon etkisi vb.) gibi etkenlere bağlı olarak yıkıcı hasarlara neden olabilmektedir (Zacek Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır1996).

Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Şekil 3. Mimari tasarım açısından hatalı ve eksik tasarım kararlarına bağlı olası hasar ve yıkım nedenleri (Zacek Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır 2000b)
Mimar Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır mesleği gereği Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır her türlü emniyet ve konfor şartlarını sağlayan binalar gerçekleştirmekle sorumludur. Bir binanın depremlere karşı dayanımı sadece yönetmeliklere uygun hesaplamalar ile sağlanamayacağı için Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır tasarım Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır aynı zamanda yönetmeliklerin olumsuz özelliklerini gidermeye yönelik olmalıdır.
Taşıyıcı sistemi çok iyi hesaplanmış Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır ancak düzensiz taşıyıcı sisteme sahip bir yapının deprem davranışı Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır taşıyıcı sistemi kabaca hesaplanmış Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır ancak taşıyıcı sistemi oldukça düzenli olan bir yapının davranışından daha olumsuzdur. Taşıyıcı sistemi iyi düzenlenmemiş bir yapının depremde davranışını hesapla artırmak olanaklı değildir (Çelik ve diğ. Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır 2000).
Bu nedenle Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır depreme dayanıklı yapı tasarımı sürecinde Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır mimari tasarım kararları en az yasa ve yönetmeliklerin uygulanması kadar yapının deprem sırasındaki davranışını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır hayati bir öneme sahiptir.
Bu önem öncelikle Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır yapının deprem sırasındaki performansını büyük oranda etkileyecek ve mimar tarafından mimari tasarım süreci eskiz aşamasında karar verilecek olan yapı geometrisi Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır taşıyıcı sistem seçimi ve taşıyıcı sistemin deprem yükleri altındaki davranışı gibi kritik ve temel kararlara bağlıdır.
Özellikle tasarım atölyeleri ölçeğinde Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır bu bilincin mimar adayı öğrencilere verilmesi gerekli görülmektedir. Güncel yönetmeliklerin karmaşıklığı ve bunların tasarım ve uygulamada birçok soruna neden olabileceği olasılığı Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır bu karmaşıklığın önlenmesine yönelik olarak depreme dayanıklı mimari tasarımın Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır tasarım atölyelerinde özel bir eğitim süreci ile verilmesini zorunlu kılmaktadır.
6 Mayıs 2002 tarihli Ulusal Deprem Konseyi Raporunda Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır Depreme dayanıklı yapı tasarımı ve uygulamalarının başarısının Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır bu alanda faaliyet gösteren meslek adamlarının ve teknik elemanların üniversite eğitimlerinin iyileştirilmesine bağlı olduğu vurgulanmaktadır.

M. Tolga AKBULUT1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır
Mimarlık Bölümü Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır İstanbul


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır

Depreme Dayanıklı Japon Evlerinin Yapısı Nasıldır konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: japon evlerinin özellikleri, japon evleri ve özellikleri, japonya evlerinin özellikleri, jopon depren evler ozellikleri, japonya evlerindeki sistem, japonların evleri nasıldır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Gözün Yapısı Nasıldır? elif Sağlığımız 1 31-10-2013 07:47
RNA modelinin yapısı nasıldır ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 05-02-2012 10:58
Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır? elif Biyoloji 0 25-02-2011 03:02
Dünyanın İç Yapısı Nasıldır? elif Coğrafya 0 04-02-2011 03:36
Memenin yapısı nasıldır? Bkmlyz Göğüs Sağlığı ve Bakımı 0 06-07-2008 01:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats