bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-03-2013, 08:01   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?TÜRKİYE’ DE AKARSU ve BARAJLAR
1. AKARSU
Yağmur olarak yeryüzüne düşen Su üç yoldan dağılır. Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Atmosfere geri döner. Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur. Geri kalanı da toprağın Altına sızar. Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır. Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır. Eriyen Kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar.
Böylece oluşa dereler birleşerek ırmak denen büyük akarsuları oluşturur. Bir akarsuya çığırı (yolu) boyunca katılan bu dere ve çaylara da o akarsuyun kolları denir. Bir akarsu ve kollarının beslendiği Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? daha doğrusu sularını topladığı alan o akarsuyun akaçlama havzası ya da kısaca havzasıdır. Aynı uzunluktaki iki ırmaktan birinin havzası çok geniş Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? öbürününki daha dar olabilir.
Eskiçağlardan bu yana insanlara içme Suyu sağlayan ve balık gibi değerli bir besin sunan akarsular Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur. Nil ve Ren ırmakları yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır. Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri karayolları ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir. Ayrıca akarsular Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? geçtikleri yerlerde kayaları oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Akarsuların taşıdığı Alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovaları verimli tarım alanlarıdır. Üstelik hem ekinleri sulamak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? hem de Elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez barajlar yardımıyla akarsulardan yararlanılır.
2. BARAJ
Akışını denetim altına almak amacıyla bir akarsuyun önüne yapılan sete baraj denir. Barajların sulama Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? taşkınları önleme Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? kentlere su sağlama Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? elektrik üretme gibi çok çeşitli yararları vardır.
Yeri doğru seçilmiş bir baraj Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ırmağın geçtiği bütün bölgeyi geliştirebilir. Barajın ardında yeterli su toplanınca geniş alanlar sulanarak verimli hale getirilebilir. Irmağın Suyunun çok fazla olduğu dönemlerde Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? baraj gölünde su tutularak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ırmağın aşağı kesimlerinde düzenli bir akış sağlanır Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? taşkınlar önlenir ve zamanla bataklıklar kurutulur. Daha binlerce yıl önce Mısır’ da Nil ırmağı ve Babil’ de Dicle ırmağı boyunca sulama amaçlı barajlar yapılmıştı.
Elektrik enerjisi üretiminde de barajlardan yararlanılır. Aşağı akabileceği yüksek bir yerde toplanmış olan su bir enerji kaynağıdır. Yüksekten aşağı akan su Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? bir su çarkını ya da onun günümüzdeki gelişmiş türü olan bir su türbinini döndürmek için kullanılır. Su türbinine bağlı olan bir üreteç (jeneratör) aracılığıyla elektrik elde edilir.
Barajların bir başka yararı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ırmağın barajın gerisinde kalan kesimlerinin derinleşmesi ve dolayısıyla ırmağın yukarı çığırında akışın yavaşlamasıdır. Artan derinlik ve daha yavaş akış Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ırmağın daha önce ulaşıma elverişli olmayan kimi yerlerinde ulaşım olanağı sağlar. Ayrıca Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? baraj Gölleri balık yetiştirmek için de kullanılabilir.
3. TÜRKİYE’ DEKİ AKARSULAR
Türkiye’ nin coğrafi konumu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır. Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? kısa boylu çok sayıda akarsu görülür. Büyük akarsular ise Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? bu dağları enine yararak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar. Bu büyük akarsular Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar. Batıda Ege Denizi’ ne doğru akan ırmaklar ise Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar. Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/7’ sini kaplar. Tuz Gölü Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Van Gölü Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Eğridir Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir. Orta Anadolu’ da denize açılmayan akarsular Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Tuz Gölü dışında da göller Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? bataklıklar Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? sazlıklar oluşturur. Batı Toroslar üstünde yer alan Göller Bölgesi ise Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? kalkerli taban nedeni ile aslında geniş bir yer altı akarsu ağı içinde kalır. Akdeniz kıyı dağlarında fışkıran Düden’ de olduğu gibi bu Sular çeşitli çıkış noktaları bulur. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sularının önemli bölümü Fırat Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Dicle ve kolları tarafından Basra Körfezi’ ne taşınır. Ancak en doğuda Aras ve daha sonra Kura’ yı oluşturacak küçük akarsular Hazar Denizi’ ne açılır. Karadeniz’ e dökülen Kızılırmak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ülke sınırları içinde en uzun akarsudur. Çoruh Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Yeşilırmak ve Sakarya da Karadeniz’ e açılır. Susurluk Çayı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Marmara Denizi’ ne dökülen en önemli akarsudur. Gediz Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege Denizi’ ne dökülür. Ayrıca Yunanistan sınırını çizen Meriç Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Trakya bölümünün başlıca akarsu ağını oluşturan Ergene’ yi de alarak Ege Denizi’ ne açılır. Göksü Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Seyhan ve Ceyhan Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Akdeniz’ e dökülen en önemli ırmaklardır. Öte yandan Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Suriye’ den gelen Asi (Orontas) Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ülke içinde 97 km.’ lik bir yay çizerek sularını Akdeniz’ e boşaltır. Türkiye’nin ırmakları Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? mevsimlere göre değişen Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? düzensiz akışlıdır. Ya kuraklığının yarattığı cılızlaşma Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? ilkbaharda Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? yerini eriyen karlar ve yağan yağmurların yarattığı gür akışa bırakır. Doğu Karadeniz Bölgesi hemen hemen her mevsim yağışlı geçtiği için Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? bu bölge ırmaklarında önemli bir su azalması görülmez. Ama dik akarsu yatakları Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? burada da Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? akışı düzensiz kılar. Doğu Anadolu’ da yüksek Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? dar ve derin vadiler boyunca akan ırmakların suyu kışın azalır. Yine de eriyen karlar sürekli ve bol bir akış sağlar.
AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR
SEYHAN
Zamantı Suyu ile Göksü Irmağı’ nın Adana il sınırları içinde Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Dezmir Dağı yakınlarında birleşmesiyle oluşur. Güneye doğru akarak Toros Dağları’ nı aşar ve Adana Ovası’ na çıkar. Burada sağdan en önemli kolu Çakıt Suyu’ nu alır. Ovada menderesler çizdikten sonra Tarsus Çayı ağzının 3 kilometre doğusunda Deli Burun adı verilen bir çıkıntı oluşturarak Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 560 km.’ dir.
CEYHAN
Söğütlü ve Hurma Çayları’ nın birleşmesi ile oluşur. Göksun Çayı’ nı aldıktan sonra Berit ve Engizek Dağları arasındaki dar ve ormanlık boğazlardan geçip Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Maraş Dağı’ nın batı uzuna yönelir ve buralarda en önemli kolu olan Aksu ‘ yu alır. Amanos Dağları’ nın batısından geçerek güneye iner Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? sonra Bahçe’ den gelen Bulanık Suyu’ nu alır ve Çukurova’ ya çıktıktan sonra bir çok menderes çizerek Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Doğu yönünde Yumurtalık (Aya) Limanı’ nın önündeki deltayı oluşturup denize dökülür. Uzunluğu 509 km’ dir.
ASİ IRMAĞI
Suriye’ den doğup Türkiye’ de Akdeniz’ e dökülen 380 km uzunluğundaki ırmağın 92 km.’ si Türkiye topraklarında akar. Suriye’ de Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Lübnan ve Antilübnan Dağları arasından doğar. Bir süre Türkiye-Suriye sınırını çizdikten sonra Amanos ve Kas Dağları arasından geçip Amik Ovası ‘ nı sulayarak Samandağı önünde Akdeniz’ e dökülür. Kışın ve ilkbaharda en yüksek debiye ulaşan suları yazın azalır.
MANAVGAT ÇAYI
Batı Toroslar’ ın güney yamaçlarından doğar (Akdağlar). Güneye doğru ormanlık bir alan içind akar. Manavgat’ ın 3 km. kadar kuzeyinde ünlü Manavgat Çağlayanı’ nı oluşturur. Manavgat Çağlayanı’ ndan sonra çayın suları hızını yitirerek Antalya Körfezi’ ne dökülür. Uzunluğu 93 km.’ dir. Ülkemizin debisi en düzenli olan akarsuları arasındadır. Üzerinde kurulan Oymapınar Barajı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? 1980 de işletmeye açıldı.
DALAMAN ÇAYI
Teke yöresini batısında Yeşilgöl Dağı’ ndan doğar Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Horzam adı ile kuzeye akarak Acıpayan Ovası’ na girer. Kireniş Suyu adıyla güneybatıya kıvrılarak Dalaman Ovası’ na iner ve Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 229 km.’ dir.
AKSU ÇAYI
Eğridir Gölü’ nden doğar. Antalya’nın 18 km doğusunda Aksu bucağından geçerek Akdeniz’ e dökülür. Uzunluğu 136 km.’ dir. Yer altı suları ile beslenir. Yıl boyu suları boldur.
GÖKSU
Toroslar’ da Kartal Dağı’ ndan doğarak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Taşeli Yaylası’ ndan geçip Silifke yakınında Akdeniz’ e dökülen Göksu Irmağı’ nın uzunluğu 308 km.’ dir.
MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR
SUSURLUK ÇAYI
Simav kasabasının güneyinde Şaphane Dağı’nın Kalaycıkırı Tepesi’nden doğar. Simav Ovası’ndan ve aynı adı taşıyan gölden geçer. Dağlar arasında daralıp genişleyen bir vadiden geçtikten sonra Sındırgı yakınında kuzeye yönelen akarsu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? buraya dek Simav Çayı adını taşır. Balıkesir Ovası’nın doğusundan geçerek Susurluk Ovası’ na iner. Karacabey Ovası ve Güney Marmara Dağları arasındaki Karacabey Boğazı’ ndan geçerek Tirilya ve Ballıkaya açıklarında Marmara Denizi’ ne dökülür. Bu kesimi küçük tonajlı gemilerin ulaşımına olanaklıdır. Uzunluğu 321 km. olan Susurluk Çayı’ nın en önemli kolları Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Kocaçay ve Kirmasti Suyu’ dur. Yazın ırmağın suları azalarak derinliği 25 cm ye’ düşer.
GÖNEN ÇAYI
Kazdağı eteklerinden doğan Gönen Çayı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Bakırçay Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Kazak ve Akkayası çaylarını aldıktan sonra büyür ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda dar boğazlar içinde akarak Gönen Ovası’ na iner. Burada Alüvyonlar içerisinde kıvrımlar yapan ırmak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? batıdan Kocadere’ yi Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? doğudan Çakıroba Çayı’ nı alarak Misakça’ nın batısında Marmara Denizi’ ne dökülür. Uzunluğu 134 km. olan bu çayın rejimi oldukça düzensizdir.
ERGENE IRMAĞI
Meriç ırmağının kollarından biridir. Uzunluğu 281 km. olan Ergene Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Istıranca Dağları’ nda Karatepe’ nin eteklerinden doğar. Muratlı kasabasının aşağısında Çorlu Suyu ile birleşir. Alpullu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Pehlivanköy ve Uzunköprü’ nün önünden geçtikten sonra İpsala’ nın kuzeyinde Meriç’ e karışır.
EGE BÖLGESİ’ DE Kİ AKARSULAR
GEDİZ IRMAĞI
Uzunluğu 350 km. Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? akaçlama havzası 17 500km2’ dir. Murat Dağı’ nın batı ve kuzey yamaçlarından inen derelerin Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Şaphane Dağı’ ndan inen akarsularla bileşmesi ile oluşur. Dalgalı yaylalar içinde önce güneybatı sonra batı yönünde akar. Kunduzlu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Selende Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Deliinis ve Demrek çaylarını Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Kula kesiminden gelen suları aldıktan sonra güneye döner. Salihli yakınlarında dar bir boğazdan geçerek Gediz Ovası’ na iner. Ovayı geçerken de Alaşehir ve Kum Çaylarını alan Gediz Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Manisa ve Menemen önünden bir delta ovasına çıkar. İzmir Körfezi’ nin kuzeyinde Foça ile Çamaltı tuzlası arasından denize dökülür. Taşıdığı alüvyonlarla İzmir Körfezi’ nin ağzını tıkama tehlikesini doğuran Gediz Irmağı’ nın ağzı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? 1886’ da batıya çevrilerek bugünkü yatağına oturtuldu.
BÜYÜK MENDERES IRMAĞI
Eski adı Maiandros olan Büyük Menderes Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Banaz Çayı ve Küfi Suyu’ nun kollarının birleşmesi ile oluşur. Sarayköy önünde ovaya çıkarak Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Denizli önünden geçip Çürüksu’ yla birleşir ve batıya doğru yönelir. Nazilli Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Aydın Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Söke kentlerinin önünden geçer Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? güneybatıya dönüp Ege Denizi’ ne dökülür. Uzunluğu 450 km. Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? havzası 24 250 km2’ dir. Büyük Menderes Menteşe yöresinden gelen Vandolas Çayı Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Akçay ve Çine Suyu ile birleşip alüvyonlarıyla Söke’ ye dek uzanan bir ovayı doldurur.
KÜÇÜK MENDERES IRMAĞI
Bozdağı’ ndan doğan akarsu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? birleşen küçük kollarla büyüyerek güneye doğru iner. Beyder kasabası yakınlarında Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Boz ve Aydın Dağları’ nın birbirinden giderek açılan ve alçalan tepeleri arasındaki geniş havzasında batıya doğru akar. Torbalı yakınlarında güneye dönen akarsu Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? Selçuk önünde Ege Denizi’ ne delta yaparak dökülür. Uzunluğu 175 km.’ dir. Irmak kışın kabarır ve sağnak yağışlar olduğunda Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? özellikle delta alanı üzerinde yatağından taşarak geçici bataklıklar oluşturur. Yazın ise Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? suları çok azdır. Getirdiği alüvyonlar tarihi Efes kentinin kıyıdan uzaklaşmasına neden olmuştur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: bizim çevremizdeki göller, çevremizdeki akarsular, akarsuyun faydaları, çevrenizde akarsular nedir, çevremizdeki dağlar, çevremizdeki dağlar ve akarsular, akarsuların faydaları, çevremizdeki ovalar akarsular, akarsuların yararları, cevremizdeki daglar, cevremizdeki akarsular, akarsuların yararları nelerdir, çevremizdeki dağ ve akarsular, çevremizde akarsuların oluşturduğu, çevremizde bulunan su kaynakları göl deniz akarsu,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Akarsuların Oluşturduğu Aşındırma Çeşitleri Nelerdir? elif Coğrafya 1 21-01-2016 07:17
Çevremizde gerçekleşen kimyasal tepkimeler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 2 09-01-2014 07:53
Çevremizde Bulunan Ses Kaynakları Nelerdir ? Я Soru Cevap 0 04-03-2013 11:28
Türkiyede Bulunan Koylar Ovalar Akarsular Göller elif Soru Cevap 0 09-02-2013 05:14
Asya Kıtasında Bulunan Akarsular ve Uzunlukları Я Coğrafya 0 26-11-2011 05:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:16 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats