bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 09-03-2013, 04:33   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?

Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?


Sodyum. Periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktifdir Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sarı bir alevle yanar Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? vazelin Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? gazyağı vb. gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir.

Önemli özellikleri

Diğer alkali metaller gibi sodyum da Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? hafif Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yumuşak Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? gümüşümsü beyaz renkte ve reaktif bir metaldir. Yüksek reaktif özelliğinden dolayı Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? doğada hiçbir zaman saf ve elementel halde bulunmaz. Sodyum metali suda yüzer; şiddetli bir şekilde reaksiyona girerek ısı çıkışına Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yanıcı hidrojen gazı çıkışına ve kostik (NaOH) çözeltisi oluşumuna yol açar.

Kan ve vücut sıvılarının sinir uyarılarının nakli Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kalp faaliyetleri ve bazı metabolizma fonksiyonlarının düzenlenmesi için sodyum iyonları gereklidir. Pek çok insanın sodyumu Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? (sodyum klorür: NaCl) mutfak tuzu formunda gereğinden fazla tükettiği ve bunun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşüncesi oldukça yaygındır.Çok kolay yükseltgendiği için ametallerin birçoğuyla Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? özellikle hidrojenle Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? halojenlerle Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kükürtle birleşir. Bileşiklerinde +1 değerlik alır. İçinde belirli birçok bileşiğin bulunabildiği bir malgama vererek civa içinde çözünür.

Ayrıca ECF'da bol miktarda bulunur ve Impuls iletiminde en etkin elementlerden biridir.
Sodyum ve Sodyumun Özellikleri

Kaya tuzunda sodyum klorür halinde Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? bazen nitrat halinde Şili güherçilesi(NaNO3) veya deniz bitkilerinde organik asitlerle birleşmiş halde çok yaygın olarak bulunur.

Meterol. Sodyum bulutu Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? çok yükseklerdeki rüzgarları Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? belli bir yükseltide bir füze tarafından yayılan sodyum kütlesinden yararlanılarak ölçme metodu; yayılan sodyum kütlesi flüorışıl hale gelir; bunların yer tarafından izlenen evrimi Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? atmosferi yer tarafından izlenen evrimi Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? atmosferin en yüksek bölgelerindeki rüzgarların veya iyonosfer rüzgarlarının evrimini incelenmesini sağlar. (Bu usulle ancak alaca karanlıkta ölçüler yapılabilir. İyonosfer rüzgarlarının ölçülmesi için 1964’de ortaya çıkartılan yeni bir usul Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? ölçümleri “Centaure” füzeleri tarafından püskürtülen trimetil alüminyum yardımıyla Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? gece yapılmasını sağlamıştır.)

Sodyumun Atom numarası 11 Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?atom dizilişi 2-8-1dir ve kararlı hale geçerken 1 elektron verir Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?atom ağırlığı Na = 22 Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?99 olan kimyasal elementtir.Alkali madenler grubunda Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? lityum ile potasyum arasında yer alır. 1807’de Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sodyum hidroksidin elektrolizi sayesinde Davy tarafından keşfedildi. Dövülgen ve yumuşak bir madendir; kırık yüzeyleri yeni olduğu zaman parlak beyaz renktedir Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? fakat havada hızla oksitlenerek donuklaşır. 0.97 g/mL Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yoğunluğundadır Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? 98 °C’ta erir. 880 °C’ta kaynar hava etkisinden korumak için vazelin yağı veya gaz yağı içinde saklanır.

Çok kolay yükseldiğinden ametallerin birçoğuyla Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? özellikle hidrojenle Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? halojenlerle Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kükürtle birleşir. Güçlü bir indirgendir: soğukta Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? hidrojen ve sodyum hidroksit vererek suyu ve birçok oksijenli ve halojenli bileşiği ayrıştırır. İçinde belirli birçok bileşiğin bulunabildiği bir amalgam vererek civa içinde çözünür.

Ergemiş sodyum klorürün veya sodyum hidroksitin elektrolizinden veya sodyum karbonatın kömürle indirgenmesinden elde edilir. Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? indirgen olarak kullanılır Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? mesela silisyum ve borun hazırlanmasını sağlar ve organik kimyada birçok uygulaması vardır. Ayrıca sodyum peroksitin (oksilit) üretiminde de kullanılır. Malgaması hidrojenleyici olarak işe yarar.

Sodyum bileşikleri. Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? oksijenle birleşerek Na2O oksitini ve Na2O2 peroksitini verir. Sodyum oksit suyla tepkimeye girdiğinde NaOH (kostik soda veya sud kostik) veren bazik bir oksittir. Sodyum peroksit oksijen vererek su etkisi ile ayrışır (Bk.Oksilit) ve asitlerle oksijenli su (Hidrojen peroksit) verir. Sodyum hidroksit veya kostik soda (sud kostik) NaOH 320 °C’te a eriyen beyaz bir katıdır; akkor derecede uçucudur Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? suda ısı yayarak çözünür ve nem kaparak bozunur. Potasyum hidroksitle aynı özellikleri gösteren fakat ondan daha az yakıcı olan güçlü bir bazdır. Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile elde edilen Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? maddelerin birbirine etki etmesinden sakınarak Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? klor ile birlikte hazırlanır. Kirecin sodyum karbonata etkilemesiyle de elde edilebilir.

Günümüzde kullanılan solvey usulünde Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? derişik sodyum klorür çözeltisi amonyum hidrojen karbonatla (veya bileşenleri olan karbon dioksit veya amonyakla) birleşerek erimiş amonyum klorür ve çözünürlüğü az olan sodyumbikarbonat verir; dibe çökelen sodyum bikarbonat kavrularak nötür karbonat halinde dönüşür. Bu tepkimeler formülle şöyle gösterilebilir.


NaCl + CO2 + H2O + NH3 → NaHCO3 + NH4Cl

2NaHCO3 → Na2CO3 +H2O + CO2

Amonyum klorürü kireçle işleyerek amonyağı toplamak mümkündür. Kireç Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? işlem için karbon dioksit gerektiği zaman Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kireç taşının kavrulması ile elde edilebilir.

Sodyum karbonat 10 mol su alarak Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? havada çiçeklenen klinorombik prizmalar halinde billurlaşır. Ayrışmadan erir. Sudaki çözeltisi güçlü bir alkali tepkime verir. Ayrıca sodyum karbonat Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sanayide daha pahalı olan sodyum hidroksidin yerini almıştır. Camcılıkta ve birçok sodyum bileşiğinin üretiminde Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? çamaşırcılıkta Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? boyacılıkta Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? suların hazırlanmasında kullanılır. Sodyum hidrojen karbonat veya bikarbonat’a NaHCO3 “Vichy tuzu” da denir. Ve karbon dioksidin nötür sodyum karbonata etkimesi ile hazırlanır. Isıtılınca notür sodyum karbonat ile karbon dioksidin ayrışır. Tıpta ve seltz hazırlanmasında kullanılır.

Nötür sodyum sülfür NaS ve asit sodyum sülfür Na HS Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kükürtlü hidrojenin sodyum hidrokside etkimesi ile meydana gelir. Kükürt ile ısıtılınca Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? suni kükürt banyolarının hazırlanmasında kullanılan polisülfürleri verir.

Sodyum sülfata NaSO bazı inorganik kaynaklarda rastlanır. 10 mol su alarak renksiz ve hacimli klinorombik prizmalar halinde (Glauber tuzu) billurlaşır ve havada çiçeklenir ayrışmadan erir. Pencere camlarının hazırlanmasında kullanılır; tıpta mushil olarakta kullanılır. Sülfüroz asit gibi Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? bu bileşiklerde indirgen ve renk gidericidir. Sodyum hidrit NaNO sodyum nitrattan hazırlanır ve 217 derece C’te eriyen renksiz bir katıdır. Diazon boyar maddelerinin hazırlanmasında kullanılır. Boratlar arasında Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? en önemlisi borakstır. NaBO.

Sodyum tuzlarının özellikleri. Hemen hemen hepsi suda çözünür; az çözümlenenler arasında Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? ancak periyodat ile proantimonyat sayılabilir. Hepsi Bunsen bekinin alevini sarıya boyar.

Biyokim. Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? hücrelerde ve dokulardaki su metobolizmasında ve organik sıvıların asit-bas dengesini sağlamakta önemli bir rol oynar. Dokulardakine yakın bir derişilikte Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? böbrekler tarafından organizmadan atılır. Potasyum iyonları ile sodyum iyonları arasında bir denge vardır ve bu denge sayesinde potasyum sodyumu etkisiz hale getirir ve sodyumun dışarı atılmasını yol açar: bu sidik söktürünce etkiden Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? birçok hastalığın tedavisinde veya bazı ilaç tedavileri sırasında yararlanılır.

Eczc. Tedavide birçok sodyum tuzu kullanılır.

Zayıf asitlerin sodyum tuzları (bikarbonat Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? karbonat Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? borat) alkalidir ve alkali oldukları oranda kullanılır. Öbür sodyum tuzlarının tıpta kullanılma özellikleri asit köklerine bağlıdır boptik. (L)(Y)
Tarihçesi

Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? 1807'de Sir Humphry Davy'nin kostik sodayı elektroliz ederek elementel formda ayrıştırmasına kadar uzun süre bileşikleri halinde kullanılmıştı. Ortaçağ Avrupa'sında bir sodyum bileşiği (Latince adıyla sodanum) başağrısı ilacı olarak kullanılmaktaydı. Sodyumun simgesi Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? Na Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yeni Latince natrium adı verilen bir sodyum bileşiğinden gelmektedir. O da Yunanca doğal bir tuza verilen nítron adından gelmiştir.
Bulunuşu

Sodyum yerkabuğunun ağırlıkça %2 Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?6'sını oluşturur ve bu oranıyla en çok bulunan dördüncü element Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? ve en çok bulunan birinci alkali metaldir.

19. yüzyılın sonlarında Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sodyum; sodyum karbonat ile karbonun birlikte 1100 °C ye ısıtılması ile kimyasal olarak elde edilmiştir.

Na2CO3 (sıvı) + 2 C (katı Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kok) → 2 Na (buhar) + 3 CO (gaz).

Günümüzde sodyum ticari olarak Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sıvı sodyum klorürün elektrolizi yoluyla üretilmektedir. İşlem Down hücresi içinde gerçekleşir ve NaCl Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? erime sıcaklığının 700 °C nin altına düşürülmesi için kalsiyum klorürle (CaCl2) karıştırılır. Kalsiyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sodyumdan daha elektro-pozitif olduğu için Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? katotta kalsiyum toplanmaz. Bu metot Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yukarıda bahsedilen sodyum hidroksitin elektrolizi metoduna göre daha ekonomiktir.
Bileşikleri

Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? oksijenle birleşerek Na2O protoksit Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? ve Na2O2 peroksit verir. Sodyum protoksit Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? su ile birleşerek sodyum hidroksit (veya sud kostik Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? NaOH) veren bazik bir oksittir. Sodyum peroksit su etkisiyle oksijen vererek ayrışır ve asitlerle oksijenli su (hidrojen peroksit) verir.

Sodyum sülfat'a (Na2SO4) bazı inorganik kaynaklarda rastlanır. Tuzlu bataklıkların kristalleşmiş kısımlarından çıkarılır. Yapay olarak sülfürik asitin sodyum klorüre etkimesiyle de hazırlanır Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? tepkimede hidroklorik asit de oluşur. 10 mol su alarak renksiz ve hacimli klinorombik prizmalar halinde (Glauber tuzu) kristalleşir.

Sodyum nitrat (NaNO3) şili güherçilesini meydana getirir. Susuz romboedr'ler halinde kristalleşir Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? fakat nemli havada su alarak bozulur. Isıtılınca Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? önce oksijen ve nitrit Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sonra azot Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? oksijen ve sodyum oksit halinde ayrışır. Gübre olarak kullanılır; ayrıca nitrik asit ve diğer nitratlar ile nitritlerin hazırlanmasında da kullanılır.

Sodyum nitrit (NaNO2) Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sodyum nitrattan hazırlanır ve 217 °C'ta ergiyen renksiz bir katıdır. Diazo boyar maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.

Sodyum bileşikleri; kimya Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? cam Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? metal Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kâğıt Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? petrol Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sabun Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? ve tekstil ensüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir.


SODYUMUN KULLANIM ALANLARI


Sodyum Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? esterlerin ve organik bileşiklerin yapımında kullanılır. Bu alkali metal Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? yaşam için gerekli olan tuzun (sodyum klorür Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? NaCl) bileşenidir. Diğer kullanım alanları:

Yapılarını geliştirmek için bazı alaşımlarda Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?
Yağlı asitlerle birlikte sabunlarda Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?
Metallerin yüzeyini temizleyip düzgünleştirme amacıyla Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?
Erimiş tuzları saflaştırmada Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?
Sodyum buharlı lambalarda aydınlatma amacıyla ve
Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akışkanı olarak ve yüksek performasnlı Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? içten yanmalı motorlarda içi boşluklu valflerde kullanılır.


İzotopları

Sodyumun bilinen 13 izotopu vardır. En kararlı olanı 23Na dur. İki adet radyo-izotopu vardır: 22Na (yarılanma ömrü = 2 bin 605 yıl) ve 24Na (yarılanma ömrü yaklaşık 15 saat).
Sodyum ve insan vücudu

β-galaktozidaz Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? α-amilaz enzimlerinin aktivatörüdür. 3 Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?2 mg plazmada Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? 0 Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?2 mg eritrositlerde normal halde bulunur. Günlük ihtiyaç 4-6 g kadardır. Hücredışı sıvılarında bulunur.

Sodyum metabolizması Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? böbrek üstü bezinin korteks hormonları tarafından düzenlenir. İdrar yolu ile uzaklaştırılır.

Kronik böbrek hastalıkları
Yanık olayları Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? terleme
İshal Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? kusma Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? bağırsak tıkanmasında sodyum düzeyi azalır.

Dehidratasyon Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? böbrek üstü bezinin aşırı çalışmasında ise artış gösterir.
Toksikolojik önlemler

Sodyum toz halinde iken Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? su içinde çok patlayıcı olup zehirlidir. Bu metal her zaman dikkatli bir şekilde muamele edilmelidir. Daima inert bir atmosferde veya Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? sıvı hidrokarbon (mineral yağı veya gazyağı) içinde saklanmalıdır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ?

Sodyumun Kullanım Alanları Nelerdir ? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sodyumun kullanım alanları, sodyum klorür kullanım alanları, nacl kullanım alanları, sodyum sülfat kullanım alanları nelerdir, sodyum klorürün kullanım alanları, http wwwbakimliyizcom soru cevap 114575 sodyumun kullanim alanlari nelerdirhtml, sodyum klor birleşiğinin kulanım alanları, nacl bin kullanım alanları, sodyumun tıpta kullanımı, sodyum kullanim alanlari, sodyum kullanım alanları, sodyum hidroksit kullanım alanları, sodyum un kullanım alanları, sodyum klorür bileşiğinin kullanım alanları, sodyum potasyum neden gaz yağı içinde saklanır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Permütasyonun Kullanım Alanları Nelerdir elif Soru Cevap 1 10-01-2014 07:46
Linyitin Kullanım Alanları Nelerdir? elif Soru Cevap 0 20-02-2013 02:53
Kükürtün Kullanım Alanları Nelerdir elif Soru Cevap 0 18-02-2013 08:04
Permütasyonun Kullanım Alanları Nelerdir? gizem Soru Cevap 0 25-04-2012 01:52
Platinin kullanım alanları nelerdir? Я Soru Cevap 0 16-02-2012 09:09

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:53 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats