bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 09-03-2013, 05:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır?

Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır?SU KİRLİLİĞİ NEDİR? Suların kirlenmesi… Sular neden kirlenir Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? nasıl kirlenir? SU kirliliğinin nedenleri nelerdir? Su kirliliğine sebep olan şeyler nelerdir? Neler suyu kirletir? Su Kirliliğinin zararları nelerdir? Su kirliliğine karşı alınacak önlemler nelerdir?


SU KİRLİLİĞİYer yüzündeki sular Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. İnsanlar Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? ihtiyaçları için Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu süreç sırasında suya karışan maddeler Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? suyun fiziksel Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek “su kirliliği” olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Su kirlenmesi Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? su kaynağının fiziksel Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kimyasal Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? bakteriyolojik Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde olur.

Yeryüzünü saran ve okyanuslarda Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? denizlerde Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? göllerde Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? akarsularda ve yer altı sularında bulunan sularla atmosferdeki su buharının tümüne hidrosfer (su küre) adı verilir. Yeryüzündeki sular Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? güneş enerjisi etkisi ile sürekli bir dolaşım içinde bulunur. Yeryüzünden buharlaşarak atmosfere çıkan sular yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne dönerler. Bu dolaşma “Hidrolojik devre” denir. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve ekonomik ihtiyaçlarım giderebilmek için suyu bu dolaşımdan alır Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kullandıktan sonra yine aynı dolaşıma iade ederler. Bu olaylar sırasında suya karışan maddeler suların fiziksel Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kimyasal ve biyolojik olarak özelliklerinin değişmelerine neden olurlar. Su kirliliği olarak adlandırılan bu özellik değişimleri Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? aynı zamanda sularda yaşayan çeşitli canlı varlıkları da etkiler. Böylece su kirlenmesi suya bağlı eko sistemlerin etkilenmesine Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? dengelerin bozulmasına ve giderek doğadaki tüm suların sahip oldukları kendi kendini temizleme kapasitesinin azalmasına veya yok olmasına yol açabilir.SU KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ
Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? su ve toprağın kirlenmesi düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuşkusuz sudur. Çünkü her kirlenen şey genelde su ile yıkanarak temizlenir Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? bu da kirliliğin son mekanının su olması anlamına gelir. Havanın ve toprağın kirlilik bakımından zamanla kendi kendilerini yenilemeleri bir bakıma kirliliklerini suya vermelerine neden olur.

Havanın içinde bulunan katı ve sıvı tanecikler Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? havadan çok ağır olduklarından Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? çok geçmeden aşağı doğru inerek karalara ve sulara ulaşırlar. Havanın içinde bulunan gaz ve buhar halindeki kirleticilerde zamanla yağmur suları ile yeryüzünde toprak ve suya karışırlar. Bunlara örnek olarak Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kükürt Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? azot ve karbon dioksitler verilebilir. Havaya karışan pek çok kirletici madde çok dayanıklı olmadığından Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? zamanla oksijen Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? ışık ve ültraviyole ışınlarının etkisi ile parçalanır. Daha sonra dünyada toprağa Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? göle Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? denize ve havaya inerler. Bu kirleticilerden toprağa yayılanlarda zamanla mekaniksel ve sel suları yardımı ile veya başka etkenlerin yardımı ile topraktan suya geçerler.

Su kirliliği antropojin etkiler sonucunda ortaya çıkan Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ve ekonomik dengeleri bozan kalite değişimleridir. Su kirliliğinin bir başka tanımı ise; su kaynağının kimyasal Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? fiziksel Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? bakteriyolojik Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? insan sağlığında Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? su ürünlerinde Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade etmektedir.

a) Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler eninde sonunda suya geçerler.

b) Dünyadaki tüm suların % 99′undan daha fazlası bir tek sistem içinde birbirine bağlı olup genel mahiyette kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır.

c) Sularda Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? muazzam bir canlı varlık hazinesi Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? dolayısı ile gıda deposu mevcuttur. Burada vaki olabilecek bir denge bozulması bütün dünyamızdaki yaşamı ciddi ve olumsuz yönde etkiler.

d) Kirletici madde miktarı çok az olsa bile suda erimediği zaman Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? su üzerinde çok ince bir tabaka teşkil edince sudaki hayat önemli bir derecede etkilenebilir. Bunun nedeni atmosferden oksijen ve ısı alışverişinin zorlaşmasıdır.Denizlerden buharlaşan sular yukarıda yoğunlaşıp yağmur halinde aşağıya düşünce pek çok pislikleri ve suda eriyen maddeleri beraberce nehirlere ve özellikle denizlere doğru sürüklerler. Bu şekilde pislikler ve kirleticiler durmadan havadan ve topraktan sulara geçerler. Karalardan sökülebilen ve sular tarafından sürüklenen taş ve topraklarda bu kirletici maddeler gibi denizlere ulaşınca bir daha eski yerlerine gidemezler. Onun içindir ki denizler bilhassa nehir ağızlarında mütemadiyen dolmakta ve karaların yüzölçümü az da olsa artmakladır. Kısacası karalardan ve atmosferden ister suda erimiş olsun Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? ister erimemiş olsun suya sürüklenen maddeler ve bu arada kirleticiler bir daha eski yerlerine gidemezler. Her şeyden önce yer çekimi buna manidir. Erozyon sonucunda her yıl milyonlarca ton kıymetli toprak karalardan sulara ve dolayısı ile denizlere geçer. Bir bakıma bu da önemli bir çevre sorunudur.

Dünyamız verimliliği bu yüzden gittikçe azalmaktadır. Sulara ve denizlere geçen maddeler okside edilebilir cinsten iseler (mesela organik maddeler) sudaki erimiş oksijeni yakacaklarından sudaki hayat şartlarını zorlaştırırlar. Genellikle organik maddeler oksijenle tahrip edilip zamanla parçalanırlar ve hüviyetlerini kaybedip zararsız hale gelirler. Suda erimiş haldeki oksijen oradaki hayatın devamında büyük bir etkendir. Bir kısım organik madde çok dirençli olup uzun zaman bozulmadan kalabilirler. Bu gibi maddelerin çevre üzerindeki menfi etkileri de uzun sürer ve ekolojik sistem dengesini ciddi olarak bozabilirler. Örnek olarak petrol ürünlerinden Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? suda ağır olup dibe çökenler gösterilebilir.Su kirliliğine neden olan unsurları genel olarak dört ana başlık altında toplamak mümkündür: Bunlar sırasıyla Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır?

a) Nüfus artışı

b) Kentleşme

c) Sanayileşme

d) Tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler.Yukarıda belirtilen dört ana başlık içerisinde yer alan endüstriyel ve kentleşmenin önemi tartışılmazdır. Endüstri kuruluş atıklarının arıtılmadan akarsulara verilmesi veya bu atıkların toprağa gömülmesi sonucu bu atıklar yağmur sularına karışarak yeraltı sularının kirlenmesine sebep olabilmektedir.

Enerji santralleri Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? çelik Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kağıt ve araba fabrikaları gibi büyük endüstriyel kuruluşlar Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? çevreye zararlı maddeler açığa çıkaran önemli kuruluşların başında gelmektedirler. Özellikle büyük şehirlerde kurulan sanayi fabrikalarının sıvı ve katı atıklarının da su kirliliğine neden oldukları bilinmektedir. Ayrıca Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? sanayileşmenin gelişmesi ile şehirlere göç olayı daha da hızlanmış Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? bunun sonucunda da hızlı ve düzensiz şehirleşme ortaya çıkmıştır. Şehirlerdeki nüfus artışı ve buna bağlı olarak kentleşmenin yarattığı atıkların artış göstermesi Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? tarımsal mücadele ilaçlarının ve kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve kontrolsüz kullanımı da göz önüne alındığında “su kirliliğine” etki eden unsurların önemi ortaya çıkmaktadır.

Su kirliliğinin önemli bir başka nedeni olan evsel atıklarda bulunan “sert (biyolojik parçalanmaya dayanıklı) deterjan” kalıntılarının doğal su kaynaklarının kirletilmesinde önemli payı olduğu bilinmektedir. Deniz ve göl kenarı gibi ortamlara yakın kurulan büyük şehirlerde evsel atıkların fazlalığı göz önüne alınırsa Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kirlenmenin buralarda önemli boyutlarda yaşandığı açıkça görülebilir.

Su kirliliğini oluşturan diğer etmenlerin başında lağım suları Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? petrol atıkları ve nükleer atıklar Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? kimyasal kirleticiler ve tarımda verimi artırma amacıyla kullanılan doğal ve yapay maddeler Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? tarım ilaçları ve radyoaktif atıklar yer almaktadır. Bu atıklar arıtılmadan su ortamlarına boşaltıldıklarında ya da bu atıklarla kirlenen topraklardan sulara taşındıkları zaman su kirliliğine neden olurlar.

Özellikle tarımsal alanlarda üretimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal gübreler Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? böceklerle savaşmakta kullanılan bir takım kimyasal zehirler yağmur suları ile toprak altına geçerek yeraltı sularının kirlenmesine sebep olabilmektedirler.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır?

Su Kirliliği Hangi İl Veya Ülkelerde Çok Fazladır? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ses kirliliği hangi illerde daha fazladır, su kirliliği en çok hangi ülkede, su kirliliği en çok nerelerde görülür, su kirliliği en çok hangi ilimizdedir, dünyada su kirliliği en çok nerelerde görülür, su kirliliğinin en çok görüldüğü yerler, su kirlilginin en fazla oldugu ulkeler, su kirliligi hangi illerde, su kirliliği hangi ülkede daha çok bulunur, şu kirliliği hangi ülkede daha fazladır, hangi akarsularda su kirliligi fazladir, cevre kirliligi en cok hangi ulkede, su kirliliği en fazla görüldüğü iller, hangi ilde su kirliliği daha fazladır, su kirliliği en çok hangi ulkelerde görülür,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türkçe hangi ülkelerde resmi dil olarak kullanılmaktadır? gizem Soru Cevap 2 24-09-2014 05:08
Çevre Kirliliği Çeşitleri ve Çevre Kirliliği Nedenleri Nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 3 16-04-2014 12:19
Hangi Ülkelerde 4 Mevsim Yaşanmaz ? elif Soru Cevap 0 09-03-2013 05:50
Kimlerde Göz Tansiyonu Riski Fazladır? elif Sağlık Soruları ve Cevapları 0 09-06-2011 02:04
Ulkelerde Vize Uygulamasi mormavi Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-12-2010 08:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:33 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats