bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-03-2013, 08:11   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir

Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir


Nüfus artışı ile iktisadi kalkınma arsındaki sıkı ilişkiler az gelişmiş ülkeleri bir alternatifle karşı karşıya getirmiştir. Bu ülkeler nüfus artışı karşısında iki yoldan birini seçmek zorundadır:
a) Demografik yol: Nüfus artışının iktisadi koşullara göre ayarlanması Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir
b) İktisadi yol: İktisadi koşulların nüfus artışına göre ayarlanması.
Bu iki yoldan birinin izlenmesi Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir artan nüfusun ekonomiye yük olmasına veya ekonomik kalkınmada olumlu bir yer almasına sıkıca bağlıdır. Az gelişmiş ülkelerin bir çözüm yolu olarak ilk yolu seçtikleri görülmektedir.
Demografik yol artan nüfusu iktisadi kalkınmayı kösteklediği görüşünü savunanlarca izlenmektedir. Bunlara göre Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını hızlı nüfus artışı ile bir arada yürütmeleri mümkün değildir. Bu sebeple doğurganlığı azaltma yolunu tercih etmelidirler. Bununda yolu Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir “aile planlaması”dır. Cehaletin yaygın Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir tarımın temel olduğu az gelişmiş ülkelerde aile planlamasının gerektireceği bilgi ve tedbirleri yaymak kolay değildir. Kültür seviyesinin düşüklüğü ve dini inançlar bu çalışmaları engelleyebilir. Bu sebeple Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir yürütülecek kampanyalarda eğitime çok yer vermek gerekir.
Türkiye’de uygulanmasına girişilen aile planlamasının “yüksek doğurganlık”tan hemen “alçak doğurganlık”a geçişi sağlayacağı sanılmamalıdır. Nüfus politikasındaki değişiklik ilk adımda “orta doğurganlık”safhasına varabilirse Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir bunun iktisadi gelişme üzerindeki etkileri sevindirici ve ferahlatıcı olabilecektir. Yeter ki Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir aynı zamanda yatırımların verimliliği de sağlanmış olsun.

İnsan Gücü Sorunları

Bir yanı ile hızlı nüfus artışına sıkıca bağlı olan sorunlardan biri de “insan gücü sorunları”dır. Önce genel görünüşü ile ele alacağımız sorunun üzerinde durulmağa değer üç yanı vardır.

Toplum Yapısı İle İlişkisi

İnsanın gözünden kaçmayan ilk nokta Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir toplum yapısı ile insan gücü sorunları arsındaki bağlılıktır. Başka bir deyişle Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir insan gücü sorunları toplum yapısının bir neticesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun içindir ki Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir insan gücü sorunlarına bakarak toplum yapısı hakkında fikir sahibi olmak mümkün olduğu gibi Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir toplum yapısından hareket ederek de sorunlara varmak aynı derecede mümkündür. Sebep-netice ilişkisi bakımından söz konusu ettiğimiz durumun yanı sıra ilgi çekici olan ikinci nokta Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir etki bakımından tek yanlı iki yanlı bir ilişkinin varlığıdır. Toplum yapısında değişiklikler yaparak insan gücünü etkilemek mümkün olduğu kadar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir insan gücünü eğitim Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir plan ve ülkü gibi etkenlerle eylem haline getirerek toplum yapısını değiştirmekte mümkündür.
İnsan gücü kavramı Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir değişik oranlarda “fikir” ve “emek” karışımı olarak karşımıza çıkar.
Toplum yapısının hukuk planında ürünü olan yazılı kanunlarla Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir örf ve adetlerin biçim kazandırdığı gelenek ve göreneklerde yaş Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir cinsiyet Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sosyal statü Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sınıf ve tabakalar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir yerleşme düzeni Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir eğitim ve öğretim gibi bakımlardan insan gücünü Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir on un toplum içindeki yerini ve değerini etkilemekten geri kalmamaktadır. Bu arada Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir dünün ve bugünün meslek teşekkülleri (loncalar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sendikalar) Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çeşitli baskı grupları yolu ile siyasi iktidarı ortaklaşa çıkarlar doğrultusunda etkilemek de Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir dolaylı veya dolaysız bir biçimde Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir insan gücünü kullanmanın bir sonucudur. Günümüzde hükümet etmek Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir insan gücünü en elverişli biçimde planlamak ve düzenlemek demektir.

2. Az Gelişmiş Ülkelerdeki Özellikleri

Sanayi toplumlarına kıyasla tarım ekonomisinin egemen olduğu az gelişmiş ülkelerde insan gücü konusunun Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir önemi gittikçe anlaşılmakta olan bir takım özellikleri vardır.Şöyle özetlenebilir:
1. Hızlı nüfus artışı ve ortalama yaşın düşüklüğü nüfusun bileşimini iki yönde etkilemektedir. 5-6 ve daha yukarı yaşlarda olanların genel nüfus içindeki küçük yerine karşılık Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir 0-14 yaş grubu genel nüfusta büyük bir yer almaktadır.
2. Kötü beslenme Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir geleneklere sıkıca bağlılık Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir okur yazar oranının düşüklüğü Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir yaygın hastalıklar insan gücünün faydalılığını etkilemektedir.
3. Köy yerleşmeleri Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir faal nüfusun büyük çoğunluğunun tarım kesiminde bulunması Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir feodal bir yapıdan arta-kalan iş düzeyini Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çoğu yerlerde sömürge ve yarı sömürge dönemlerinden miras kalan eziklik ve burukluklarda olayda olumsuz bir yer almaktadır.
4. Aile ekonomisi diyebileceğimiz “ayni ekonomi”nin varlığı “para”nın önemli yer tuttuğu “Piyasa ekonomisi”ni daraltırken Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir kapalı toplum politikalarını sürdürmek Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sosyal değişmeyi güçleştirmek suretiyle çalışmayı genel olarak sınırlandırmaktadır.
5. Sonuç olarak mevsim işsizliğinin sebep olduğu geçici göçleri bir yana bırakacak olursak “gizli işsizlik” ve geniş ölçüde bunun etkilediği büyük şehirlere Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir yabancı ülkelere işgücü akımı az gelişmiş ülkelerin toplum yapısından doğan başlıca sorunlar olmaktadır.

3. Çelişik Durumlar

Az gelişmiş ülkelerin insan gücü sorunları Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir tarım kesiminde sayıları milyonları bulan “gizli işsiz” den büyük şehirlerde ki “açık işsiz” Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir planlama için gerekli “uzmanlar”lardan atom reaktöründe araştırma yapacak “bilgin”e kadar uzman geniş bir yelpaze görünümündedir. Gerek köyden şehre göç problemi Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdirgerekse gerekse ileri sanayi ülkelerine doğru yönelen işgücü akımı temelde gizli işsizliğe sıkıca bağlıdır.
Burada az gelişmiş ülkelerin büyük çelişmesi ortaya çıkmaktadır. Bir yandan bu ülkelerin Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir iktisadi kalkınmalarını geciktirmeden başarmaları gerekmektedir..İçinde bulundukları koşullar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir “dökme su ile değirmenin dönmeyeceğini”el atabilecekleri egane kaynağında “insangücü”olduğunu anlara göstermektedir. Ne varki bu kaynak eğitilmek Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir düzenlenmek ve harekete geçirilmek ister. Öte yandan Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir üretim üzerinde olumlu yönden bir etkileri olmayan milyonlarca insan tarım kesiminde bulunmaktadır.
Olayın daha az çelişik olmayan bir başka görünüşü de insangücünün kalkınmadaki yerini alması kadar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir gelişmiş ülkelere işgücü ihracı da az gelişmiş ülkelerin temel sorunu olmakta devam etmektedir.

Köyden Şehre Göç

Nüfus artışına bağlı sorunlardan biri de “köyden şehre göç” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Köyden şehre göçler Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir şimdi de az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden birini almıştır.İstatistikler incelendiğinde ortaya çıkan durum şudur:
a. Şehirlerdeki nüfus artışı dünyadaki nüfus artışından da hızlıdır.Ayrıca Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir şehirli nüfusu içinde büyük şehirlere düşen pay da gittikçe artmaktadır.
b. Az gelişmiş ülkelerde ki şehirleşme vetiresi Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sanayi kesiminde çalışan işgücünden daha hızlı bir seyir takip etmektedir.
Az gelişmiş ülkelerde ki şehirleşme hareketinin özellikleri arasında Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir şehirleşmenin sanayileşmeden önde olması Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir köylerin itmesi faktörünün daha ağır bastığı Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir şehirlerin sanayi merkezi olmaktan çok Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir ticari ve siyasi merkezler olarak geliştiği Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir şehre yerleşenlerde şehirlilik şuurunun mevcut olmadığı sayılabilir.

Neticeler

Köyden şehre göçlerde üç kategori ayrılabilir: Mevsimlik göçler Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir orta süreli göçler ve daimi göçler.Her üç durumda da ortaya çıkan neticeleri şöyle özetleyebiliriz.

Konut Sorunu

Köyden şehre göçün en belirgin görüntüsü konut alanında olmaktadır. Bir arada ve üst üste barınılan “bekar hanları-bekar odaları”nın yanı sıra en önemlileri şehirlileri sarmağa başlayan “gecekondulardır”.
Gece kondu bölgelerinde yapılan bilimsel araştırmamlar konunun önemini ve çeşitli yanlarını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan gecekondu ailesine ve topluluğuna şimdilik şehrin geçiş yerlerinde yerleşmiş Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir geçiş halinde ki topluluklar olarak bakmak ve gerekli tedbirleri bu anlayışa göre almak zorunluluğu açıktır.” Söylemeye lüzum yoktur ki Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir gecekondu sorunu Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir ortaklaşa özellikleriyle bütün az gelişmiş ülkelerin sorunudur.

Ailenin Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

Şehre göçle birlikte şehirdeki koşullar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir kadının ev dışında çalışması ve yeni değer yargılarıyla karşılaşma ailenin yapısında bir takım değişmeler meydana getirmektedir. Bunlardan ilki şehre göçle birlikte “büyük aile”nin parçalanması ve “çekirdek aile” eğiliminin kuvvet kazanmasıdır.
Kadının ev dışında çalışması ve nakdi bir gelir sağlaması onu erkekle eşit olmaya doğru götürmektedir. Bekarlık tercihinin yanı sıra “az çocuklu aile” eğilimi ortaya çıkmaktadır. Köyle mülkiyet ilişkisinin devamı “poligami”ye yaygınlık kazandırdığı gibi ayrıca nikahsız olarak birlikte yaşamak durumunu da yaratmaktadır. Son olarak da şehre yerleşenlerin Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çocuklarının yetişmesini kendilerine baş kaygı yaptıkları söylenebilir.

Sosyo – Ekonomik Durumlar

Halen işgücü talebini fazlasıyla aşan vasıfsız işçi kitleleri önce işsizliğe sebep olmakta Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir gezici satıcılar ortaya çıkmakta Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir suçluluk eğilimi baş göstermektedir. Bilhassa Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir ailenin ve toplumun denetiminin azalması neticesinde “çocuk suçluluğu”önem kazanmaktadır. Büyük şehirlerde erkek nüfus oranının yüksekliği ile cinsi suçlar ve fuhuş arasında da bir münasebet kurmak mümkündür.
Büyük şehirlerde kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan düzensizlikler ve güçlükler Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir iş kollarındaki yüksek işçi devri de köyden şehre göçün önüne neticelerine eklenmelidir.
Aslında “şehirleşme” hareketi Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir karşı konulacak bir hareket değil Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir düzenlenecek ve yön verilecek bir harekettir. Bununda yolu “bölge planlaması” adı verilen “ekonomik faaliyetlerin Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir kültürel ve sosyal tesislerin memleket içinde bölgeler içinde itibariyle muvazeneli bir şekilde dağılışını sağlamak” köy ile şehir arasındaki uçurumun üzerine köprüler kurmaktır.
Görülüyor ki sosyal yapı sorunlarının nüfus artışı ve tarım hayatı ile ilgili olanları belli bir doğrultuda çözüm yoluna ulaştırmaktadır. Bu çözüm yolu “şehirleşme” ve “sanayileşme” dengeli bir biçimde yürütülmesidir.Kültürel durumun ıslahı ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi de etkileri bakımından çok yanlı bir sosyal yapı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadi ve sosyal kalkınma için gerekli ortamın hazırlanması ve personelin yetiştirilmesi eğitiminin temel görevi olmaktadır. Böylece Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çözüm yolları arasında “sosyal yatırım” adını verdiğimiz eğitim ve öğretim Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir sağlık Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir konut gibi insanın yetiştirilmesiyle ilgili olanı da katmak gerekir.Girişilen çalışmaların başarısı Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir geniş ölçüde engellerin kaldırılmasına ve gelişme yolunun açılmasına bağlıdır. “İkili yapılar”dan doğan güçlükleri önlemek için”köklü reformlar”ın Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir tarım alanından idare hayatına kadar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir tez elden gerçekleştirilmesi şarttır.
Ayrıntılar bir yana bırakılıp Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çok karmaşık olan az gelişme olayının özüne inilecek olursa sosyolojik bir sorunla karşılaşıldığı görülür. Temelde “az gelişme” olayı Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir daha çok (dualiste veya pluraliste) sosyal yapının karşılaşmasından doğan gerginlikler Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir bunalımlar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir çatışmalar ve uyuşmazlıklar olayıdır.Her sosyal yapı ayrı bir dünya görüşüne Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir değişik değer yargılarına ve gerçekleşmesini amaç edindiği kapalı bir sisteme dayanır. Bunun içindir ki temel düzenlemelere başvurarak sosyal yapı birliğinin gerçekleştirilmesi “az gelişme”yi yenmenin kaçınılma yoludur.
Bunun için yapılacak şey Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir toplumun bütün sosyal kurumlarında ve işleyişinde uyumlu bir bütüne götürecek “ortak amaç”larda birleşilmesidir. Bunu sağlayacak yöntemlerin seçilmesi ve uygulanması gerekir. Gelişme yolunu açıp temizlemeden Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir uygulamanın nimetlerine ve külfetlerine herkesin eşitçe katılmasını sağlamadan çıkış yolu bulunamaz. Yurt yöneticileri Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir aydınlar Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdiriş adamları ve emekçiler mevcut düzeni kendi çıkarları doğrultusunda sürdürmek yerine çağdaş uygarlık düzeyine götürecek doğrultuda değiştirmek zorundadırlar. Başka türlüsü “havanda su dövmek” olur.
Siyasi bağımsızlıklarını kazanmakla amaçlarına ulaşamayan “Üçüncü Dünya” ülkelerinin Atatürk”ün sözlerinden ve Türkiye tecrübesinden alacakları dersler vardır.
Az gelişmiş ülkeleri Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir gelişmiş ülkeler karşısında ki aşağılık duyguları hırçınlıkları ve umutsuzlukları değil gerçek durumlarının bilincine vararak ana kitleye mal edecekleri “Büyük uyanış”ları kurtarabilir. Kendi gerçeklerini kendi gözleriyle görmeden “Üçüncü Dünya” yolunu bulamaz.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir

Aile Planlamasında Çözüm Yolları Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: nüfus artışına çözüm yolları, aile planlamasi olmayan bir aileye cozum yollari, nüfus artışına çözüm yolları nelerdir, yetersiz aile planlaması hakkında çözüm yollari, aile planlamasi cozum, nüfus artışı için cözümler nelerdir, aile planlamasına çözüm yolları, aile planlamasında kaynak yolu, nüfus artışı çözümler nelerdir, hızlı nüfus artışına çözüm onerileri nelerdir, dunyada nufus artisina cozum yollari, populasyon artisi cozum onerileri, aile planlamasi çözümlü soru, yetersiz beslenme cozum yollari nufus planlamasi, nufus artisi nin cozum onerileri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Çevre Kirliliği Ve Çözüm Yolları Önerileri Nelerdir elif Soru Cevap 29 26-04-2016 03:37
Çevre sorunları ve çözüm yolları nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 2 26-03-2015 09:21
zararlı alışkanlıkların çözüm yolları nelerdir? Kayıtsız Üye yelda Soru Cevap 4 27-03-2012 04:36
Sigarayı Bırakmanın Yolları Nelerdir? - Sigaradan Kurtulmanın Yolları Nelerdir? elif Sağlığımız 0 14-03-2011 02:53
Tüylenmeye bitkisel çözüm yolları elif Güzellik Önerileri 0 06-03-2011 05:31

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:56 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats