bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-03-2013, 12:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir?

Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir?Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? dini Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? milli Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? siyasi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? askeri neticeleri ve Türk-İslam tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir.

Selçuklu Türkleri Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Malazgirt Meydan Muharebesinden yıllar önce Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu içlerine gaza akınları tertip ettiler. Bu akınlarda Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu’nun Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklerin yerleşmesine müsait coğrafi önem ve zenginliklere sahip olduğu tespit edildi. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya akınları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans Devletini telaşlandırdı. Akıncıların bu gazalarında Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? zalimleri ortadan kaldırmaları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? can Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? mal Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ırz emniyetini sağlamaları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açtı. Doğu hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizanslı idareciler; ülkelerinin bütünlüğü ve devletin bekası için tedbir almaya başladılar. Bizans’ın ancak meşhur tarihi entrikalarla yüzyıllardan beri Anadolu’da hakimiyetini koruyabilmesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? zulme varan sıkı tedbirleri Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? halka kötü muamelesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı.

Bizans İmparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen) iyi bir savaşçıydı. Fakat hanedan mensubu değildi. Askerlik bilgisi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? tecrübe ve cesareti Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? dul Bizans İmparatoriçesi Eudoxie’nin dikkatini çektiğinden Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? diğer aday ve teklifleri reddederek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 1068’de Diyojen’i tercih etmesine sebep oldu. Hanedan dışından bir şahsın Bizans İmparatorluğuna getirilmesi üzerine asiller Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? iktidara karşı cephe aldılar. Ülke içindeki muhalefeti tasfiye etmekle meşgul olan Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? zeka ve tecrübesine inandığı şahısları devlet kadrolarında vazifelendirip Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans’ın doğu hududundaki hadiseleri de dikkatle takip ettirdi. Ani ve Kars’ı zaptederek Ani’nin askeri mevkilerini tahrip eden Selçuklulara karşı Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? tahta çıkışından Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 1071 yılına kadar her yıl sefere çıktı. 1068’de Pozantı’ya Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 1069’da Palu’ya kadar geldi. 1070’te de Kayseri’ye ordu gönderdi. Bu seferlerle Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans ordusunun muharebe kabiliyeti ve tecrübesi arttırılıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? disiplinli olması sağlandı.

Selçuklu akınlarının Ege Denizine Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Marmara’ya kadar uzanması ve 1071’de Şii-Fatımi Devletinin Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? İslam ülkeleri ve Abbasi Halifeliği için tehlike arz etmesi üzerine Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Mısır Seferine çıkan Selçuklu Sultanı Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Suriye’de bulunuyordu. Türklerin Suriye topraklarındaki harekatını haber alan Bizans İmparatoru Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? doğuya hareket etti. Hareketinden önce verdiği nutukta azmini şöyle belirtiyordu: “Doğu hudutlarımızda büyük bir İslam tehlikesi belirmiştir. Bu tehlikeyi büyümeden ortadan kaldırmalıyız. Ordunun başında; bu tehlikeyi kesin olarak kaldırmaya gidiyorum.”

Romen Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 13 Mart 1071’de İstanbul’dan 200 000’den ziyade Frank Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Norman Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Slav Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Gürcü Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Abaza Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Ermeni ve Rumeli’de yaşayan İslam dinini kabul etmemiş Peçenek ve Uz Türklerinden de ücretli asker alarak Anadolu’ya geçti.

Bütün kaynaklarını seferber ederek hazırladığı ordusuna güvenen Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizanslılara büyük zaferle dönmeyi vaad ediyordu. Sivas’a gelen Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bu bölgedeki Ermeni Prensleri ile ahalisini Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? toptan öldürttü. Ermenilerin mallarını askerlerine yağma ettirdi. Sivas’tan hareket etmeden önce Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? generalleri ile harp meclisi kurdu. Bu harp meclisinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebenin Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? alınacak karar Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? plan ve hedefi tayin edilecekti. Gerçi Diyojen’in plan ve hedefi kafasında çizilmişti. Bu Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklerin Anadolu’ya bir daha akın yapmamalarını sağlayacak bir plandı. İran’ın içlerine ilerleyecek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türkleri daha da doğuya sürecek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? başşehirlerini zaptedecekti. İmparator Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yalnız Anadolu’yu elinde bulundurmak ve Türkleri yok etmek değil Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bütün İslam ülkelerini de almaya karar vermişti. Horasan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Rey Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Irak-ı Acem ve Arap Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Suriye valiliklerini komutanlarına vermeyi tasarlamış ve hatta vaad etmişti. İstila edeceği İslam ülkelerindeki camilerin yerine kiliseler açmayı ve bu suretle İslam dinini ortadan kaldırmayı da aklına koymuştu. Harp meclisinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? generallerden Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? takip edilmesini lüzumlu gördükleri tekliflerin Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ortaya konmasını istedi.

Sivas’taki harp meclisinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yapılacak harekatın plan ve hedefi hakkında Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? iki ana teklif ortaya çıktı. Birincisi; Bizans ordusunun en bilgili ve tecrübeli komutanlarından Rumeli ordusu kumandanı General Nikefor Bryennes ile iyi bir stratejist ve tecrübeli bir komutan olan Türk asıllı general Magistors Tarkhal'dan (Jozeph Tarhchaniotes) geldi. Bu iki general Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? hudut boylarındaki tecrübelerine dayanarak Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklere karşı çok ihtiyatlı harekata girişmeyi tavsiye edip Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ordunun Erzurum’a kadar ilerleyerek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? burada Türk ordusunu muharebeye zorlayacak ve kışkırtacak bir tertibin alınmasını Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bu suretle muharebenin kendi toprakları içinde yapılarak lojistik desteğin kolaylaştırılmasını ve Türklerin istifadesine yarayacak her türlü maddi imkanların tahrip edilmesini teklif ettiler. Bu teklife karşılık Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? İmparator’a hoş görünmek isteyen ikinci teklif sahibi muhalif generaller ise Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? hedefin daha derin olmasını ve ordunun vakit kaybetmeden Erzurum’a varıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? İran’a yönelmesini ve Türk ordusu ile nerede rastlanırsa orada Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? daha ziyade Türk ülkeleri içinde harp edilerek yok edilmesini teklif edip Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? birincileri korkaklıkla itham ettiler. Bu son teklif Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? esasen Bizans İmparatoru’nun planına uygun düştüğünden Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ordunun doğuya hareketini emretti.

Bizans ordusunun doğuya hareketini haber alan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Mısır Seferinden vazgeçti. Suriye’den geri dönüşte Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? önce doğuya yönelerek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? gerekli savaş hazırlıklarını yaptı. Bu arada karakulakları (casus) vasıtalarıyla da Bizanslılara Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklerin Rey’e çekildiği haberlerini yaymakta idi. Nihayet Diyarbekir’den kuzeye yöneldi ve Bizans’ın beklemediği bir anda Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Malazgirt’in doğusunda ordugahını kurup savaş hazırlığına başladı. Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebe azmiyle ordugah kurarken Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? önceden Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? düşmanla dövüşeceğini Bağdat’taki Abbasi Halifesine bildirdi. Büyük Sultan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? savaş başlamadan evvel Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Halife El-Kaim'in (1031-1075) gönderdiği İbnü’l-Mahleban’ı (İbn-i Mühelban) Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? değerli komutanlarından Sav Tigin’le birlikte Diyojen’e elçi gönderdi.

Sultan Alparslan’ın heyeti Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? 25 Ağustos 1071 sabahı Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans ordugahında hafife alınıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? hakarete uğradı. Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? heyet başkanına; “Kışlamak için İsfahan’ın mı Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yoksa Hemedan’ın mı” daha iyi olduğunu sordu. Sulh teklifini şiddetle reddedip; “Sultanınıza söyleyiniz; kendileriyle sulh müzakerelerini Rey’de yapacağım Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ordumu İsfahan’da kışlatıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Hemedan’da sulayacağım” dedi. Heyet başkanı da Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Diyojen’e; “Atlarınızın Hemedan’da kışlayacaklarından ben de eminim Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum” diyerek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? gereken karşılığı verdi.

Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebe öncesi Halife’den dua talep etti. Abbasi Halifesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? camilerde cuma hutbesinde Alparslan ve ordusunun muzaffer olması için okunacak hutbe metni gönderdi. Muharebe gecesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ayırdığı bir kuvvetle Bizanslıları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? atılan ok ve naralar ile bütün gece taciz ederek yorgun bir hale düşürdü. Selçuklular Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizanslı safında bulunan Türk asıllı birliklerle temas kurdu. Onların Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans ordugahından ayrılarak Selçuklu ordusuna katılmalarını temin etti.

Malazgirt Muharebesinde Bizans ordusunun kumanda kademesi şu şekilde idi: Merkezde Bizans İmparatoru Romen Diyojen olup Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yanında hassa ve seçkin birlikler vardı. Sağ kanatta Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu ordusu kumandanı Mikhail Attalicpiates; sol kanatta Rumeli ordusu kumandanı Nikefor Bryennes; ihtiyatta da Andronikos Doucas vazifeliydi. Bizans ordusunun taktiği Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türkleri imha etmekti. Sultan Alparslan kumandasındaki kırk bin kişilik Selçuklu ordusu Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yarım hilal şeklinde tertibat aldı. Hafif süvari kıtaları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? kanatlara yerleştirildi. Ordu merkezi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? düşman karşısında birleşmeden yavaş yavaş geri çekilecek ve onu hırpalayacak Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? at üstünde ok atan süvariler Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizans ordusunu dağıtmaya çalışacaklardı. Taarruza katılan düşman süvarisi ezilerek geri atılacaktı. Bu şekilde ilerleyen düşman ordusu Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? karargahından kafi derecede uzaklaştıktan sonra Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? baskın kıtaları Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? düşmanın gerilerine taarruz edecek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? asıl ordu da Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bir ağırlık teşkil ederek Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? düşmanın kanatlarından birine taarruzla Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? onu yıktıktan sonra saldırıyı diğer kanada çevirmek suretiyle sonuca gidilecekti.

Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? alim ve devlet adamlarının tavsiyesiyle Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebeyi Cuma günü yapmayı tercih etti. 26 Ağustos Cuma günü askerlerini toplayan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? atından inip secdeye vardı; “Ya Rabbi sana tevekkül ediyor Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi niyetim halistir. Bana yardım et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret!” diye dua etti. Sonra askerlerine dönerek; “Burada Allahü tealadan başka bir sultan yoktur Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? emir ve kader O’nun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihad etmekte veya benden ayrılmakta serbestsiniz” dedi. Askerler coşarak hep bir ağızdan; “Asla emrinden ayrılmayacağız” karşılığını verdiler. Sonra hepsi ağlayarak helalleştiler. Sultan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? beyazlar giydi. Atının kuyruğunu bağlayıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? eline er silahı olan gürzü alıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? şöyle hitap etti: “Askerlerim! Şehit olursam Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bu beyaz elbise Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? kefenim olsun. O zaman rûhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah’ı tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? istikbal bizimdir”. Bu nutku Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? hitabet sanatının ve muharebe öncesi psikolojik şartların Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bütün inceliklerine sahipti. Askerler coşup Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? şevke geldi.

Cuma namazından sonra başlayan muharebede Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? fevkalade bir muharebe taktiği uyguladı. Bozkır çevirme hareketiyle Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türk ordusu hilal şeklinde yayıldı. Muharebenin başlamasından iki saat sonra Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Peçenek ve Uz Türkleri Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizanslılardan ayrılıp Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? milli bir his ile Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Müslüman Selçuklu Sultanına tabi oldular.

Mezhep baskısı sebebiyle Bizanslılara kırgın ve kızgın bulunan Ermeni kuvvetleri de Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebe meydanını terk etti. Bu hadiseler Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Bizanslılarda manevi bozguna yol açtı. Bizans ordusunda Türklerin ok Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? gürz ve kılıcından kurtulanların Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? akşam teslim olmaya can attıkları görüldü. Cengaverliğine rağmen hiçbir şey yapamayan mağrur Bizans İmparatoru Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yaralı halde bütün maiyeti ile birlikte esir edildi.

Malazgirt meydanındaki mücadeleden yenik çıkan İmparator Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Sultan’ın huzuruna getirildiğinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? utancından başını kaldıramıyordu. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? onu nezaketle kabul edip oturttu Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? gönlünü aldı. Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muharebe öncesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? muazzam ordusunun Türkleri muhakkak yeneceğine inandığını itiraf etti. Sultan Alparslan; “Eğer zafer sizin olsaydı Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bana ne yapardın?” diye sordu. Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? öldürteceğini açıklayamadı. “Kamçılardım” cevabını verdi. Alparslan; “Benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sordu. “Ya öldürtürsünüz Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yahut İslam memleketlerinde bir esir gibi dolaştırır Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? süründürürsünüz. Belki de... Fakat onu düşünmek bile istemiyorum; mümkün görmüyorum Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? ama... Belki de Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? affedersiniz!” dedi. Alparslan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? yenilgiye uğramış bir insanı daha da küçük düşürmek istemedi. Bizans İmparatorunu affetti. Ağır şartlarla antlaşma imzaladı. Fakat Romen Diyojen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? dönüşünde Bizanslılar tarafından Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklerden görmediği hakaretlere uğrayıp öldürüldü. Yeni Bizans İmparatoru Yedinci Mihail Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Diyojen’in Türklerle yaptığı anlaşmayı kabul etmedi.

Kazanılan büyük zaferden dolayı Abbasi Halifesi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Sultan’a tebrik ve teşekkür mektupları gönderdi. Birçok İslam şairi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Alparslan’ı öven kasideler yazdılar.

Türklerin yeni yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferinden sonra Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? on beş yıl içinde Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu ele geçirildi. Bu zaferle Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu’nun tapusu Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türklerin eline geçti. Bu bakımdan Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Malazgirt Zaferi Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu.


Anadolu’ya Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? burayı vatan edinen Selçuklu Türkleri ile diğer Türk boyları yerleştirildi. Bozkır kültüründen Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? İslam medeniyeti dairesine bütünüyle giren Türklerin dünya görüşü daha da gelişti. Doğudan gelen göçebe Türkler Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? Anadolu’da yerleşik medeniyete geçirildi. Şehirler kurup geliştirerek kültür Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? sanat Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? sosyal müesseseler tesis edildi. Kıymetli mimari eserlerle Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? bu yerleşim merkezleri süslendi.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir?

Malazgirt Savaşı'nın Sebepleri Ve Önemi nedir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: malazgirt savaşı nerede yapıldı, malazgirt savaşının sebepleri, malazgirt meydan savaşı bakimliyiz, alparsan malazgirt savasina neden girmek istemedi, malazgirt savaşı nerede oldu, malazgirt savasi nerde yapildi, malazgirt meydan savaşı nerede yapıldı, malazgirt meydan savaşının nedenleri, malazgirt meydan savasi neden olmuştur, malazgirt meydan savaşı neden yapıldı, malazgirt savaşı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Talas Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları Я Tarih 28 11-04-2017 10:19
TSK'nın Önemi Nedir? - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Önemi Kısaca elif Soru Cevap 0 16-02-2013 01:51
malazgirt savaşı nerede yapıldı ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 19-12-2012 09:02
Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? elif Tarih 0 21-06-2011 02:29
Malazgirt zaferi bayrak_007 Tarih 0 28-11-2008 09:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:41 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats