bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-03-2013, 02:09   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi

Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi

Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi


Kırmızı kan hücrelerinin üzerlerinde bulunan ve diğer kanlarda “antijen” özelliği gösteren maddelere göre insan kanlarının gösterdiği farktan doğan sınıflar.

Yirminci yüzyıldan önceki kan nakli denemeleri vahim ve düş kırıklığına sebeb olacak sonuçlar vermişti. 1900 yıllarında Karl Landsteiner kanın dört ana grupta olduğunu Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi bu grupların kişiden kişiye farklı bulunduğunu gösterdi. Bu gruplama ABO sistemi olarak bilinir. Landsteiner’in buluşu kan naklinde emniyetlilik yolunu açtı. 1940 yılında yine Landsteiner ve çalışma arkadaşı Amerikalı Patolog Alexander S.Wiener Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kan gruplamada yeni bir sistem keşfettiler. Rhesus türü maymunlarda yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmasından dolayı bu sisteme “Rh sistemi” denildi.

ABO sistemi: Bu sisteme göre her kişi dört kan grubundan birine girer. Gruplar A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB ve 0’dır. Ayırma işi Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kırmızı kan hücreleri ve plazmada bulunan özel proteinlere göredir. Plazmadaki proteinler “aglutininler” Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi alyuvarların üzerindekiler ise “aglutiojenler” olarak adlandırılırlar. A ve B diye adlandırılan iki cins aglutinojen Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi a (alfa) ve b (beta) olarak adlandırılan iki cins aglutinin vardır. A grubu bir kişi alyuvarlarında A aglutinojenini ve plazmasında b aglutinini taşır. Bu kişinin kanı B aglutinojeni ve a aglutinini taşıyan B grubu bir kişiye verilirse alcının kanındaki a aglutininleri verenin A aglutinojeniyle birleşir ve çöker. Bu çökme vücûdun her yanında olur ve hayatla bağdaşmaz. Verilen kan oldukça az miktardaysa ortaya çıkan az miktar çökelti Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi çeşitli damarları tıkayarak birçok organlarda hasar yapar.

AB grubundaki kişiler A ve B aglutinojenlerine sâhiptirler. Ancak bunların plazmasında aglutinin bulunmaz. 0 grubunda ise hiç aglutinojen olmayıp a ve b aglutininleri vardır. Tabloda kan gruplarına göre aglutinojen ve aglutininler gösterilmiştir.

Alyuvarlardaki Plazmadaki

Kan Grubu Aglutinojen Aglutinin

AAb (Anti A)

BBa (Anti B)

ABAB(-)

0(-) (Yok)a Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgib (Anti A ve B)

Tabloda görüldüğü gibi grupların adlandırılması aglutinojenlerine göre olmaktadır. Aglutinini olmayan AB grubuna “genel alıcı” grup Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi aglutinojeni olmayan 0 grubuna da “genel verici” grup isimleri verilmiştir. Tabloya bakarsak: Bir kan naklinde aynı harfli aglutinojen ve aglutinin karşılaşınca Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi çökelme (aglütine durumu) olacağı anlaşılır.

Rh sistemi: Rhesus proteini veya diğer adıyla Rh faktörü Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kırmızı kan hücreleri üzerinde bulunan bir özel proteindir. Rh faktörüne göre iki tür kan ayrılır Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi Rh (+) ve Rh (-); yâni Rh proteinine sâhip veya sâhib olmayan kanlar. Rh (+) kişiye Rh (-) kan verilmesi hiçbir reaksiyon ortaya çıkarmaz. Rh (-) kişiye Rh (+) kan verilince ilk nakilde bir olay ortaya çıkmaz. Ancak bu sırada alıcının kanının serumunda verilen kanın Rh faktörüne karşı ortaya çıkan Anti Rh antikorları teşekkül eder. Aynı durum Rh (+) baba ile Rh (-) anneden doğan Rh (+) çocukta da söz konusudur. Çünkü Rh negatif olan annenin serumunda çocuğun Rh (+) antijenine karşı anti Rh antikorlar meydana gelir. Bu antikorlar müteakip hamileliklerde annenin kanıyla fetüsa geçtiğinde doğum sırasında veya hemen sonra hemolitik anemi ve buna bağlı ölümle biten durumlar ortaya çıkar. İkinci Rh (+) kan vermede birinci nakilde vücûdun meydana getirdiği anti Rh antikorları verici kanıyla reaksiyona girer ve damar içinde çökelme ortaya çıkar. Âcil kan değişimi uygulanmazsa bu durum hayatla bağdaşmaz.

Çocuğun kan grubu ana-babasına benzemeyebilir: Çocuğun kan grubu Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi baba veya anasınınkine benzer. Bâzan her ikisine de benzer veya her ikisine de benzemez. Eğer çocuğun kan grubu Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi ana-babasının kan grubundan başka türlü olmasaydı Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yeryüzünde yalnız iki çeşit kan grubu bulunurdu. Çünkü bütün insanlar Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi bir erkekle bir kadından meydana gelmişlerdir.

Âdem aleyhiselâmın kan grubu (A) Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi hazret-i Havva vâlidemizin kan grubu (B) ise; (A) grubunda Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi (B) grubunda ve (AB) grubunda çocukları olacağı gibi Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 (Sıfır) grubunda da çocukları olabilir. Çünkü A ve B’nin yarısı 0 (Sıfır) genini taşır. Hamilelik Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi lohusalık Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi narkoz Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi radyoterapi ve arsenikli ilâçlar bâzan kan grubunu değiştirir. Bir insanın kan grubu değişince anasının da Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi babasının da kan grubuna benzemeyebilir. Bu bakımdan aynı ana-babadan meydana gelen çocukların kan grupları iki çeşit değildir. Kan grupları sistemler şeklinde incelenmektedir. Meselâ ABO Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi Rh sistemi gibi başka kan grubu sistemleri de bilinmektedir. Daha başka bilinmeyenlerin de bulunduğu söylenmektedir. Her kan grubu sistemi Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi diğer sistemlerden müstakil olarak çalışmaktadır.Tıbbî tatbikatta Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yâni hastalık ve tedâviyi ilgilendiren kan grubu uyuşmazlıklarında herkesin bildiği yukarıdaki ABO ve Rh sistemleri önemlidir.

ABO sistemindeki kan gruplarından;

1. Sıfır (0) grubunda Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kişiler 0 ve 0 genlerini taşır ve homozigottur (iki geni aynı).

2. A grubundakinin genleri Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A ve 0’dır (heterozigot Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yâni iki geni farklı) veya A ve A’dır (homozigot).

3. B grubundakilerin genleri Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi ya B ve B’dir (Homozigot) veya B ve 0’dır. (heterozigot).

4. AB grubundakinin genleri ise Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A ve B’dir. (heterozigot).

Mesela Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A grubundaki heterozigot bir erkeğin toplam spermlerinin yarısı A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yarısı da 0 genini taşır. B grubundaki heterozigot bir dişinin yumurta sayısının yarısı B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yarısı da 0 genini taşır. Bu vasfa hâiz kimseler Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi evlendiklerinde aşağıdaki şemada görüldüğü gibi Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi ABO sisteminin dört grubunda da Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yâni A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 gruplarında da çocukları olabilir.

Bunu açıklayalım:

1. Birinin A genini taşıyan yumurta veya sperm Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi diğerinin 0 genini taşıyan üreme elemanı ile bir embriyon yaparsa bundan A grubunda çocuk olur.

2. B geni 0 ile birleşince B grubunda Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi

3. A geni B geni ile birleşince AB grubunda Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi

4. 0 geni 0 geni ile birleşince 0 grubunda çocuk veya çocuklar olur. Rh sisteminde de Rh (+) olan bir kimse Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi heterozigot ise Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi yâni genlerinden biri (+) Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi diğeri (-) ise Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kan grubu Rh (-) olan biri ile evlenince Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi çocukların kan grubu Rh (+) da olabilir Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi Rh (-) de olabilir. Yukarıdaki sistemde genlerin A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B ve (+) genleri Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 ve (-) genlere karşı baskın (dominant) olup Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi onların özelliklerini örter.

Diğer kan grubu sistemlerinde de durum böyledir.

Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan kan grup sistemleri Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi ABO ve Rh sistemleridir. ABO grup sistemine göre kan grupları Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB ve O grubu diye dörde ayrılırken Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi Rh sistemine göre ise Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi RhD Pozitif ve RhD Negatif diye ikiye ayrılır. Her iki sistem birlikte kullanıldığından Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi ortaya sekiz farklı kan grubu çıkar. Ancak kan grupları Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi sadece bununla sınırlı değildir. Bazı kişilerde hem ABO grup sistemine ait alt gruplar (A1 Kan Gruplarının Uyumu Hakkında BilgiA2 Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgigibi) ve hem de Rh sistemine ait alt gruplar (D Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgid Kan Gruplarının Uyumu Hakkında BilgiC Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgic Kan Gruplarının Uyumu Hakkında BilgiE Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgie Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgigibi) bulunmaktadır. Bir kanın "Rh Negatif" diye nitelenebilmesi için bu alt grup antijenlerinden hiçbirinin bulunmaması gerekir. Ülkemizde CD pozitifliğine oldukça sık rastlanırken Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi DE pozitifliği daha nadirdir.Genel olarak bakıldığında Rh D pozitifliği %85-90 arasında değişmektedir.

Kan Gurubu uyum tablosu için


[Kan Grubu Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi insan kanındaki antikorlara bakılarak Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi Rh değeri + veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin birleşiminden 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur. Türkiye'de iki sistem yan yana yazılarak belirtilir. Örneğin; A türü kanda Rh değeri negatif ise Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi o kan için A Rh- grubu denir. Türkiye'de Kızılay'ın verilerine göre en fazla bulunan grup A Rh+'dir.0 kan grubunda olanlar herkese kan verebilir ama sadece kendi kan gruplarından kan alır.] [1]

[Kan Uyum Tablosu:

Kan grubu AB Rh+: Tüm kan gruplarından kan alırlar. Tablonun devamını incelerseniz; AB Rh+ kan grubu hiçbir kan grubuna kan verememektedir.

Kan grubu AB Rh-: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB Rh- kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu A Rh+: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 Rh+ Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A Rh+ kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu A Rh-: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi A Rh- kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu B Rh+: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 Rh+ Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Rh+ kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu B Rh-: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Rh- kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu 0 Rh+: 0 Rh- Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 Rh+ kan gruplarından kan alırlar.

Kan grubu 0 Rh-: 0 Rh- kan grubundan kan alırlar. Yani 0 Rh- kan grubuna sahip olanlar bir tek 0 Rh- kan grubundan kan alırlar. Fakat tüm kan gruplarına kan verebilirler.] [1]

[Kana ihtiyacı olan insanlara kan verilmesine “kan nakli” denir. Kan nakli kan gruplarının uygunluğuna göre yapılmalıdır. “0”(sıfır) ve “AB” kan grupları ise farklı bir özelliğe sahiptir. “0” kan için genel verici Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB kan grubu diğer tüm kan gruplarından kan alabileceği için genel alıcı olarak bilinir. Dört tane kan grubu vardır; Bunlar A Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi B Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi AB Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi 0 grupları diye çeşitlenir. Kan grupları tayin edilirken birde Rh faktörü belirlenir. Kan grupları RH faktörüyle adlandırılır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi

Kan Gruplarının Uyumu Hakkında Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 0 rh b rh uyumu, b grubu ile 0 grubunun birlesiminden dogan cocuk kan grubu, heterozigot arh bir anne ile heterozigot brh bir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
ATP Hakkında Bilgi Я Soru Cevap 6 15-12-2016 06:48
Sure Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 01:53
Bilgi Felsefesi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:22
Gündelik Bilgi Ve Sağduyu Bilgisi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:21
Burçların Aşk Uyumu Hakkında Bilmediklerimiz elif Burçlar, Tarot ve Astroloji 3 21-11-2009 10:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:31 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats