Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/114959-salih-amel-ne-demektir-salih-amel-neye-denir.html)

elif 13-03-2013 02:12

Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir?
 
Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir?SÂLİH AMEL
İyihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güzelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg faydalıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg haram sınırına girmeksizin kişinin imanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar.

"Amel"http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iş manasına gelir. "salih" isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg elverişlihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yararlıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yarayışlı demektir. Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamayahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır.

İmanı kuvvetlendirenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sağlamlaştıranhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onu çepeçevre sararak koruyan salih amellerdir. Amel-i sâlih Kur'an-ı Kerîm'de doksan küsür yerde doğrudan doğruya veya dolayı olarak emredilmiştir. Sâlih amelden sözeden ayetler genelliklehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg önce imana değinerek başlarlar. Bunların hep "İman edip salih amel isleyenler..." şeklinde oldukları görülmektedir. Bu da iman ile amelinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koyar. iman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg salih amel olmadan da kuru bir imanın tadı yoktur.

Bir müslümanın imanını salih amellerle bütünleştirmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg dünya ve ahiret hayatına bağlı olarak bütün davranışlarını güzelleştirmesi gerekir. İslam'ın müminlerden istediği iman ve salih amel budur. Nitekim Cenâb-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erebilecek kimseleri şöyle tanıtıyor: "Asr'a yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna." (el-Asrhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 103/1-3). "Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yaratıkların en hayırlısıdırlar." (el-Beyyinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 98/7). Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi imanın yanında mutlaka salih amel gerekir. Bu da İslâm'ın bütün emir ve yasaklarının yeryüzünde uygulanmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg insanların hayatına hakim kılınması için gereken amelî ve sözlü tebliğdir. Allah'ın emirlerini uygulayıphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunları kendi nefislerinde yaşayarak toplumda yerleşmesi için çalışmak amel-i salihtir. En hayırlı yaratık olmanın şartı budur. Kur'an-ı Kerîm'de salih amel'den söz eden bütün ayetlerde hemen hemen önce imandan söz edilmektedir.

"Kadınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg erkek iman etmiş olarak kim salih amel islerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz. " (en-Nahlhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 16/97).
"İşte o gün hükümranlık Allah'ındırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg O. aralarında hükmeder. İnanıp salih amel isleyenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg en güzel Cennetlerdedir." (el-Hacchttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 22/56).
"İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeli ile mükâfatlandırırız." (el-Ankebûthttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 29/7).
"İman edip salih amel isleyenleri iyilerin arasına koyarız. " (el-Ankebûthttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 29/9).

Amel-i salih ister istemez ihlâsı çağrıştırırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg işin salih olması ancak Allah rızasının mutlaka gözetilmesi ile gerçekleşir. Amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah rızası için olacak ve insan bu amelinin karşılığını yalnız Allah'tan isteyip yalnız ondan bekleyecektir. İnsanların hoşnutluğunu ve beğenisini kazanmak için yapılan ameller asla amel-i salih değildir. Zira buradaki niyet bozukluğu insanı ihlâssızlığa ve riyaya götürür. Riya ile yapılan amellere ise Cenâb-ı Hak iltifat etmez ve karşılığını da vermez.

Amel-i salihhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış bir amel olursa kişinin duasının kabul olunmasına sebep ve vesile olabilir. İnsan sıkıntı anlarında daha önceden yapmış olduğu salih bir amelden dolayı Allah'ın izniyle sıkıntıdan kurtulabilir.

Bu hususta müttefekun aleyh olarak nakledilen hadis meşhurdur. Pek uzun olan bu hadiste kısaca şu olay anlatılır: "Üç kişi yağmurdan korunmak için bir mağaraya girerler ve mağaranın ağzına bir taş yuvarlanıp mağaranın kapısı kapanır. Duadan başka çareleri yoktur. Onlardan birisi anne-babasına hürmette en ufak bir kusurda bulunmadığınıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğeri çalıştırdığı işçinin hakkına son derece riayet ettiğini ve kendi uhdesinde kalmış olan işçinin hakkını yine onun namına çalıştırıp büyük bir meblağ:olarak yıllar sonra ona verdiğinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg öbürü ise her türlü imkân ve uygun bir ortam mevcut olduğu hâlde zina etmediğinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bütün bunları da sadece Allah rızası için yaptıklarını söyleyerek o sıkıntının giderilmesini dilerler. Sonunda Allah'ın izniyle tas yuvarlanır gider ve onlar da kurtulur" (Buhârîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Edebhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 5; Müslimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Zikirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 100). Burada bizler için ibretler mevcuttur: Kişi sıkıntıya düşebilir. O anlarda Allah'a dua ederken zikretmesi gereken amel-i salihi bulunmalıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg o güne kadar kişihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg amel defterine bu türden ameller kaydettirmelidir. İhlâsla yapılan amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inciye benzer. Ne kadar küçük olursa olsun o yine de çok kıymetlidir.

Allahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisine ulaşmamız için vesileler aramamızı emreder (el-Mâidehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 5/35). "Vesile" kelimesinin akla getirdiği mana ise Allah'ı razı edecek amel vb. dir. (İbn Kesîrhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tefsirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 563).

Bu arada hayırlı evlâd da amel-i salih cümlesinden sayılmıştır. Hayırlı evlâd yetiştirmek zamanımızda müslümanlar için hayli önem arzeden bir meseledir. Resulullah (s.a.s.): "İnsan ölünce ameli kesilir (amel defteri kapanır). Ancak üç şey müstesna (onlar yazılmaya devam eder): Sadakayı cariye (insanların uzun zaman istifade ettiği çeşmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yolhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg köprühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hastahanehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cami...)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisinden istifade olunan ilim (kitap vb.)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisine duacı olan salih evlâd" buyurmuştur (Ebû Dâvudhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Vesâyâ; 14; İbn Mâcehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mukaddime; 20). Evlâtlarınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg amel-i salih olacak şekilde yetiştirilip ardımızdan bizlere hayır dua eder bırakılması önemli görevlerimizdendir.

Bunun aksinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg makbûl olmayan çocuklara "amel-i gayr-i salih" denilmiştir. Hz. Nûh (a.s.)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisine isyan edip gemiye binmediği için sularda boğulan oğlunu tufandan sonra yeniden Allah'tan isteyince Allah'u Teâlâ cevaben "Ey Nûhhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg senin ailenden değildir. Çünkü ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg amel-i gayri salih (salih olmayan bir amel-sahibidir..." (Hûdhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 11/46) buyurdu.

Ameli salihhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg imanın tabii bir semeresidir. Eğer bir kalpte iman yerleşmiş isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu imanın gerektirdiği hareketlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yavaş yavaş ve kendiliğinden tezahür etmeye başlar. Bu kaçınılmazdır. Çünkü iman sadece dil ile ikrar edip monoton bir hayat tarzını benimsemek demek değil; bilâkis dil ile ikrarın yanındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müspet ve hareketli bir gerçekten ibarettir. Salih ameldehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg vicdanda yer eden imanınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg vakit kaybetmeden kendini dış dünyaya açıklaması demektir. İslâm'da sözü edilen imanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg işte bu şekilde salih amellerle tamamlanan bir imandır. Bu imanın pasif kalmaya asla tahammülü yoktur. Müminin içinden çıkıp dışına aksetmesi gerekir. Eğer bir imanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu tabii hareketi sağlayamıyorsahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg o ya sahtedir veya ölüdür. İmanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güneşten uzak kapalı bir kutuda yetiştirilmeye çalışılan çiçek misalihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sadece kişinin iç dünyasında gizlenip kalamaz. Böyle bir iman yok olmaya mahkûm veya ölüme terk edilmiş demektir. O. ancak salih ameller ile beslendikçe kuvvet kazanır ve hayat bulur.

İmanın kıymeti buradan gelmektedir. iman; amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg harekethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bina ve imar işidir. Kişiyi Allah (c.c.)'a yöneltir.
"İnanıp salih ameller işleyenlere gelince. Onların yaptıklarına karşılıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg varacakları Cennet konakları vardır. " (es-Secdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 34/19).
"İnanıp salih amel işleyenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında onlara diledikleri verilir. İşte büyük lütuf budur." (eş-Şûrâhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 42/22).
"Kim salih amel işlerse lehinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kim kötü amel işlerse aleyhinedir. " (Fussilethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 41/46). "Allah'a iman edip salih amel işleyenlerin günahları affedilir. " (et- Teğabunhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 64/9).
"Allahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeryüzüne salih kullarım vâris ve hakim olacaktırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diye hükmetmiştir. " (el-Enbiyâhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 21/105).

Orhan ÇEKERhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Şâmil İslam Ansiklopedisi

Salih kelimesi; doğruhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güzelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hayırlı anlamlarına gelir. Amel kelimesinin Türkçe'deki en yakın karşılığı ise "iş"tir. Dolayısıyla salih amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iyi ve hayırlı iş anlamına gelir kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu da Kuran'da Allah (cc)'ın rızasına uygun her türlü fiil ve hareketi ifade eder.

Bir Müslümanın Kuran'a göre yapması gereken şeyhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yalnızca iman etmesi değilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aynı zamanda o imanın gerektirdiği salih ameller işlemesidir. Salih amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah (cc) için sürekli hayırlı iş yapan samimi bir mümininhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg samimi imanının bir göstergesidir. Bir ameli salih kılan şeyhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onun sonucu değilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onun ardındaki niyettir. İşte bu nedenlehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir amelin salih olmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yalnızca Allah (cc) rızası gözetilerek yapılmış olmasına bağlıdır. Bu gerçekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg "salih amel" kavramınıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cahiliye toplumundaki "hayırseverlik" kavramından ayırır. Kuşkusuz Allah (cc)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her türlü kusur ve eksiklikten uzaktırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hiçbir şeye ihtiyacı olmayandırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müstağnidir. Dolayısıylahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah (cc)'ın yapılan salih amellere ihtiyacı yoktur. Salih amelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak Müslümanın ahireti içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Müslümanın kendisi için gerekli bir ibadettir.

Salih amellerde bulunan samimi kulların ahirette alacakları karşılık isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Kuran'da şu şekilde haber vermiştir:

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Buhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onlarahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Oradahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 25)

Eğer "salih amel" tanımına uygun olan işlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg katıksız Allah (cc) rızasından uzaklaşırsahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg o zaman salih amel olma özelliklerini yitirirler. Bu durumhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aksinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg insanın başka insanların rızasını araması anlamına gelir kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunun Kuran'daki tanımı "şirk"tir ve şirk büyük bir günahtır. İşte bu nedenlehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg salih amel yapılırkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg niyetin sürekli olarak sağlam tutulmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yani yapılan işin sadece Allah (cc) rızası için yapıldığının akılda tutulması son derece önemlidir. Bu amaçla dahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah'la manevi bir bağlantı içinde olmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir iş yaparken yalnızca O'nun rızasını akılda tutmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg O'nu tesbih etmek ve işin kabulü için Allah'a dua etmek gereklidir.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:03 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.