bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-03-2013, 10:24   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Su Kimyası Korozyon Nedir?

Su Kimyası Korozyon Nedir?01.Giriş Korozyon geniş anlamlı bir sözcüktür. Sözlük anlamı Su Kimyası Korozyon Nedir? paslanma Su Kimyası Korozyon Nedir? aşınma Su Kimyası Korozyon Nedir? çürüme Su Kimyası Korozyon Nedir? bozukluk Su Kimyası Korozyon Nedir? çürüklük şeklindedir. Teknik açıdan ise Su Kimyası Korozyon Nedir? önceleri sadece metale özgü bir deyim olarak kullanılmış Su Kimyası Korozyon Nedir? sonraları en sert taşlarla Su Kimyası Korozyon Nedir? tahta vb. malzemelerinde korozyonundan bahsedilir olmuştur. Korozyon Su Kimyası Korozyon Nedir? nitelik olarak mekanik ve kimyasal olarak sınıflandırılabilir. Mekanik korozyonda sürtünmeden kaynaklanan aşınma Su Kimyası Korozyon Nedir? dolayısıyla madde kaybı söz konusudur Su Kimyası Korozyon Nedir? maddenin özelliğinde değişme olmaz sadece şekli bozulur.


Kimyasal korozyonda ise Su Kimyası Korozyon Nedir? madde değişerek özelliğini yitirir Su Kimyası Korozyon Nedir? metalik kökenlidir.

Metalik korozyonda Su Kimyası Korozyon Nedir? metal Su Kimyası Korozyon Nedir? kimyasal ve elektro kimyasal reaksiyonlarla iyon haline geçerek metalik özelliğini yitirir. Bu tür korozyon metalin Su Kimyası Korozyon Nedir? doğada bulunduğu hale dönme eylemi olarak tanımlanır. Metaller Su Kimyası Korozyon Nedir? doğada saf halde bulunmazlar Su Kimyası Korozyon Nedir? genellikle oksit Su Kimyası Korozyon Nedir? sülfür ve karbonat cevherleri vardır. Bu cevherler Su Kimyası Korozyon Nedir? metallerin en kararlı durumlarıdır Su Kimyası Korozyon Nedir? ancak metal Su Kimyası Korozyon Nedir? saf haldeyken kendisini cevherden arındırmak için harcanan enerji kadar bir enerjiyi geri vererek hızla doğada bulunduğu cevher durumuna dönmeye meyleder.

Kimyasal korozyon Su Kimyası Korozyon Nedir? normal ve elektro kimyasal olarak iki kısımda yorumlanabilir.

Normal kimyasal korozyonda Su Kimyası Korozyon Nedir? herhangi bir elektrik akımı yoktur. Tekdüze reaksiyonlar sonucu kimyasal kinetiğin temel yasalarına uygun olarak Su Kimyası Korozyon Nedir? dış etkenler nedeniyle metal yapılarında oluşur. Yüksek sıcaklık ortamında kuru gazların neden olduğu korozyon buna örnektir. Ayrıca asit kullanan veya üreten endüstri kollarında da kimyasal korozyon çok görülür.

Elektrokimyasal korozyonda ise Su Kimyası Korozyon Nedir? mutlaka bir elektrolit ve elektrik akımı vardır. Nemli havada toprak ve su altı yapılarında oluşan korozyon buna örnektir.

Elektrokimyasal korozyon su ve elektrik gibi gömülü boru hatlarında büyük zararlar verir. Örneğin yeraltındaki metal su borularının sızıntılarına ve patlaklarına sebep olur. Sonuçta Su Kimyası Korozyon Nedir? işletmede durma Su Kimyası Korozyon Nedir? onarım zorunluluğu Su Kimyası Korozyon Nedir? iş gücü ve parasal kayıplara yol açar.

Elektrokimyasal korozyona genellikle galvanik korozyon da denir. Zira Su Kimyası Korozyon Nedir? korozyona sebep olan akım dıştan değil Su Kimyası Korozyon Nedir? pil oluşmasından hasıl olmaktadır. Pil Su Kimyası Korozyon Nedir? bilindiği gibi bir elektrolit içine daldırılmış anot ve katottan oluşur. Anot ve katot bir iletkenle birbirlerine bağlandığında akım geçer ve anotta korozyon oluşur. Eğer anot Su Kimyası Korozyon Nedir? bir yapının veya metal bir iletim hattının bir bölümünü oluşturuyorsa Su Kimyası Korozyon Nedir? sistemde büyük bir korozyon oluşur.

Elektrik enerji tesislerinin çoğunda bu durum görülür. Bu tesislerdeki metal bölümler anot Su Kimyası Korozyon Nedir? katot ve bağlantı iletkeni gibi davranabilir. Toprak içindeki su veya nem Su Kimyası Korozyon Nedir? pil devresini tamamlayan elektrolit olur. Böylece yapı Su Kimyası Korozyon Nedir? doğal bir korozyon pili gibi davranır.

Demir boruların suyla temas ettiği bir ortamda Su Kimyası Korozyon Nedir? demir + 2 değerlikli katyon şeklinde solüsyona geçer Su Kimyası Korozyon Nedir? arkasında 2 elektron bırakır Su Kimyası Korozyon Nedir? diğer katyonlarla yer değiştirir. Örneğin saf suda H+ iyonlarıyla yer değiştirir. H+ iyonları elektronlarla birleşerek H2 gazını meydana getirirler. Demir 2 katyonunun solüsyondan ayrılması korozyonu doğurur :

2 Fe++ + 1/2 O2 + H2O + 4 OH- à 2 Fe(OH)3

Korozyon hızı Su Kimyası Korozyon Nedir? genellikle hidrojenin çözülmüş oksijenle birleşmesi yani sudaki çözülmüş oksijen konsantrasyonu ile ilgilidir.

Demiri olmayan metallerde benzer şekilde korozyona neden olabilirse de çoğunun oluşturduğu oksit veya karbonatlar metali korozyondan korur. Örneğin alüminyumun kalın bir oksit tabakası Su Kimyası Korozyon Nedir? bakırın ve çinkonun karbonatları gibi.

Korozyon mekanizması oksideredüksiyon (redoks) ve çözeltilerin elektrolizi teorileriyle gayet açık olarak izah edilebilir.

02. Korozyon Teorileri
1. Okside - Redüksiyon Teorisi : Redoks diye de adlandırılan okside redüksiyon teorisi maddenin atom yapısına bağlı bir kuram üzerine kurulmuştur.

Maddenin özelliğini taşıyan en küçük parçası olan atom bir çekirdek ve elektronlardan oluşur. Çekirdek pozitif Su Kimyası Korozyon Nedir? elektronlar ise negatif elektrikle yüklüdür. Elektriksel bakımdan nötr olan atom bazı etkiler sonucu elektron verir veya alır. Böylece iyon haline dönüşür ve elektron vermişse pozitif Su Kimyası Korozyon Nedir? almışsa negatif olur. Birinci durumda oksidasyon yani yükseltgenme Su Kimyası Korozyon Nedir? ikinci halde redüksiyon yani indirgenme söz konusudur. Oksidasyon durumunda

Fe àFe++ + 2 e-

Metalik demir 2 elektron kaybederek pozitif iyon haline geçer. Bu iyon da karşılaştığı bir negatif iyonla birleşerek çözeltiye geçer. Böylece demir korozyona uğramış olur. Redüksiyon durumunda ise Su Kimyası Korozyon Nedir?

Fe++ + 2 e- à Fe

demir 2 elektron alarak metalik demir haline döner. Görüldüğü gibi metal korozyonuna engel olmak için elektron kaybının önlenmesi zorunludur.

2. Çözeltilerin Elektrolizi Teorisi : Asit Su Kimyası Korozyon Nedir? baz ve tuzların sulu çözeltileri içine daldırılan ve bir iletkenle bağlanan 2 metalden akım geçirildiğinde Su Kimyası Korozyon Nedir? çözeltiyi oluşturan madde pozitif ve negatif iyonlarına ayrılır.

Pozitif elektrik yüklü iyonlar akımın elektrolitten çıktığı katot Su Kimyası Korozyon Nedir? negatif yüklü iyonlar ise akımın elektrolite girdiği anot denilen metal tarafından tutulur.Katot tarafından çekilen (+) iyonlar yani katyonlar Su Kimyası Korozyon Nedir? kaynak tarafından yayılan (-) elektronlarla birleşerek nötr olurlar. Yan reaksiyonlar olmazsa katotta bir metal birikmesi veya hidrojen çıkışı olur. Katodun madde durumu değişmez.

Anot tarafından çekilen (-) iyonlar Su Kimyası Korozyon Nedir? yani anyonlar elektron kaybederek nötr olurlar. Kaybedilen elektronlar elektrik kaynağına dönerler. Böylece elektrolit anodun madde kaybına karşı yenileşir ve anot korozyona uğramış olur.

03. Korozyon Çeşitleri

Genellikle dört tip korozyonun varlığı kabul edilir :
1. Galvanik Korozyon : Hızlı paslanmalar Su Kimyası Korozyon Nedir? genellikle iki ayrı metalin arasındaki galvanik faaliyet sonucu (galvanik pil olayı) olarak ortaya çıkar. Bu faaliyet bildiğimiz bir flaş lambasının pilinde meydana gelen işlemin aynısıdır.
2. Elektrolitik Korozyon : Elektrolitik korozyon ve elektroliz korozyon Su Kimyası Korozyon Nedir? tesislerin yapısı sırasında insanların sebep olduğu paslanma olayıdır. Bu olayın başlıca kaynağı elektrikli tren ve tramvayların demir yollarındaki elektrik akımıdır. Bu işletmelerde genellikle bir doğru akım kaynağı mevcuttur. D.C. kaynağın bir ucu hava hatları vasıtasıyla elektrikli tren veya tramvaya verilir Su Kimyası Korozyon Nedir? dönüş iletkeni olarak da demir raylar kullanılır. Rayların tekbir parçadan yapılması mümkün olmadığından ek yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu ekler de kötü yapılırsa Su Kimyası Korozyon Nedir? bu kötü ekin sonucu direnç arttığından akım ek yerinden devam etmeyip Su Kimyası Korozyon Nedir? o noktadaki toprak üzerinden devresini tamamlar. Bu toprak da kablo Su Kimyası Korozyon Nedir? boru vs. olabilir Su Kimyası Korozyon Nedir? devresini onun üzerinden yapar. Genellikle akımın borulara girdiği noktalarda değil Su Kimyası Korozyon Nedir? boruları terk ettiği noktalarda borulardan madeni parçalar taşıyarak korozyonu meydana getirdiği tespit edilmiştir.

3. Gerilme Korozyonu : Madenlerin iç gerilmeleri Su Kimyası Korozyon Nedir? o madenin imalat tekniğine Su Kimyası Korozyon Nedir? içindeki katkı maddelerine Su Kimyası Korozyon Nedir? su verilmesine ve maden haline geldikten sonra muhtelif tezgahlarda bazen darbe ile dövülerek Su Kimyası Korozyon Nedir? bazen taşlanarak vb. işlemlerle iç gerilmelerinde farklılıklar meydana gelir. Aynı cins maden olsalar da işlenmiş bir maden parçasıyla işlenmemiş arasında iç gerilme farklarının mevcudiyeti yukarıdaki sebeplerden dolayıdır. Aynı cins metalin biri işlenmiş Su Kimyası Korozyon Nedir? diğeri işlenmemiş olarak bir konstrüksiyonda kullanılırsa bunların birbirine temas ettiği noktalar arasında en azından hava kalacaktır veya bazı şartlarda bir elektrolit tabaka içinde kalırlar. Bu halde ise iki plaka arasında bir pil teşekkül eder Su Kimyası Korozyon Nedir? (madenin iç gerilme farkından) buda gerilme korozyonu'nu meydana getirir.

4. Biyokimyasal Korozyon : Biyokimyasal korozyon Su Kimyası Korozyon Nedir? bakteri faaliyetleri sebebiyle toprağın değişikliğine sebep olan kimyasal maddelerin meydana getirdiği olaydır. Şimdilik Su Kimyası Korozyon Nedir? toprak ve sudaki bu tip korozyonun ana sebebinin sülfat azaltıcı bakterilerin olduğu bilinmektedir.

04. Korozyona Sebep Olan Etkenler
1) Metallerin elektrot potansiyellerinin farklı olması nedeniyle Su Kimyası Korozyon Nedir? sistemde birbirinden farklı metal kısımların bulunması halinde potansiyeli daha negatif olan metal bölümü iletkenlik sağlandığında anot Su Kimyası Korozyon Nedir? diğeri katot olur. Örneğin bakır - çelik Su Kimyası Korozyon Nedir? bakır - font bölümleri olan bir metal yapıda pil oluşarak korozyona yol ayar.
2) Aynı cins bir metalin bileşiminin tekdüze olmaması için Su Kimyası Korozyon Nedir? yani metal yapısındaki saf olmayan bölümler Su Kimyası Korozyon Nedir? alaşım bileşiminde yer yer farklılıklar Su Kimyası Korozyon Nedir? metaller içinde çeşitli artık maddelerin bulunuşu Su Kimyası Korozyon Nedir? fabrikasyon kusurları Su Kimyası Korozyon Nedir? metal yüzeyindeki koruyucu kaplama veya oksit tabakasının her yerde aynı olmayışı pil oluşumuna sebep olarak korozyon hasıl ederler.
3) Metalin hazırlanması esnasında yapılan işlemlerde farklılıklar Su Kimyası Korozyon Nedir? tavlama Su Kimyası Korozyon Nedir? temizleme Su Kimyası Korozyon Nedir? parlatma Su Kimyası Korozyon Nedir? cilalama gibi.
4) Zeminin değişen kimyasal yapısı Su Kimyası Korozyon Nedir? oksijen veya nem miktarındaki değişmeler Su Kimyası Korozyon Nedir? litolojik yapı farklılığı Su Kimyası Korozyon Nedir? mikrobiyolojik organizmaların işlevleri gibi nedenlerle korozyon kutupları oluşur.
5) Elektrolit (zemin suyu veya yer altı suyu) içindeki farklı konsantrasyondaki çözünmüş tuzlar Su Kimyası Korozyon Nedir? gazlar Su Kimyası Korozyon Nedir? elektrolitin akış hızında farklılıklar Su Kimyası Korozyon Nedir? sıcaklık değişimleri Su Kimyası Korozyon Nedir? erimiş oksijen miktarı Su Kimyası Korozyon Nedir? suyun pH değeri Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinitesi Su Kimyası Korozyon Nedir? karbondioksit içeriği gibi çeşitli etkenler korozyona sebep olabilir.
05. Korozyondan Korunma Yolları
Yapının bulunduğu çevredeki doğa şartlarını değiştirmek genellikle mümkün olmadığı için Su Kimyası Korozyon Nedir? korozyonu önleme veya geciktirme yolları araştırılır. Bu konuda birinci adım çevre şartlarına dayanıklı metalin seçimidir. İkinci yöntem metalin bir koruyucu ile kaplanması yani çevreye karşı izolasyonu Su Kimyası Korozyon Nedir? üçüncü yöntem ise katodik koruma yapılmasıdır.

1. Uygun Metal Seçimi : Metal seçimi Su Kimyası Korozyon Nedir? işin rantabilitesi ile ilgili olduğu için her yeraltı ve sualtı yapısı için özel alaşımların kullanılması beklenemez. Bu nedenle bu yolla korozyondan korunmak her zaman mümkün değildir.

Yer altı suyu temini için açılan sondaj kuyularında kullanılan filtre boruları değişik zemin Su Kimyası Korozyon Nedir? sıcaklık ve kimyasal içeriği değişik su katmanlarını kestikleri için korozyona uğrama ihtimalleri de oldukça fazladır.

% 18 den fazla krom Su Kimyası Korozyon Nedir? % 8 den fazla nikel Su Kimyası Korozyon Nedir? % 72 kadar demir Su Kimyası Korozyon Nedir? 0 Su Kimyası Korozyon Nedir?08 den az karbon içeren 304 paslanmaz çeliği de kuyu filtresi olarak güvenilir bir alaşımdır. Ancak çözünmüş oksijen muhtevasının normalin üzerinde olduğu bilinen akiferlerde paslanmaz çelik kuyu filtrelerinin kullanılması uygundur.

2. Koruyucu Kaplamalar : Korozyondan korunmak için metalin koruyucu kaplamalar ile kaplanarak çevre ile yapı arasında az veya çok yalıtkan bir engel oluşturmak daha ekonomik bir yoldur.

Kaplamaların kalitesi elektriksel dirençleri ile ilgili olup Su Kimyası Korozyon Nedir? 10000 ohm / mm2 den büyük dirençliler korozyon açısından uygundur.

Kaplamalar malzemelerine göre :
a) Metalik
b) Organik
c) İnorganik

olmak üzere 3 gruba ayrılabilirler. Bu kaplamaların hangisinin seçileceği Su Kimyası Korozyon Nedir? korunacak metalin cinsine Su Kimyası Korozyon Nedir? biçimine Su Kimyası Korozyon Nedir? boyutuna ve çevre etkilerine ve de şüphesiz ekonomik şartlara bağlıdır. 1977 yılında Adana - Ceyhan BOTAŞ Bölge Müdürlüğünün DSi F-31/ 20578 Nolu kuyusundan beslenen bitüm benzeri bir izolasyon maddesi ile kaplı Su Kimyası Korozyon Nedir? 17 mm lik 8" kapalı çelik boru ile yine kapalı bir su tankına verilen suyun Su Kimyası Korozyon Nedir? bu maddenin suda çözünmesi sonucu kesif H2S yayımına neden olduğu yapılan incelemeyle tespit olunmuş ve şebeke hatalı kaplama nedeniyle iptal edilmiştir.

Kaplamalarda Kullanılan Malzemeler

Metalik kaplamalar : Demiri kaplamak için kullanılan metallerin başında çinko gelir. Daha sonra nikel Su Kimyası Korozyon Nedir? kalay Su Kimyası Korozyon Nedir? kadmiyum Su Kimyası Korozyon Nedir? kurşun ve alüminyum kullanılır.

Organik kaplamalar : Asfaltik boyalar Su Kimyası Korozyon Nedir? maden kömürü zifti Su Kimyası Korozyon Nedir? epoksi resin boyaları Su Kimyası Korozyon Nedir? klorlanmış sert plastik Su Kimyası Korozyon Nedir? polietilen kullanılır.

İnorganik kaplamalar : Asit Su Kimyası Korozyon Nedir? baz gibi kimyasal maddelerin taşınmasında inorganik enamel kaplamalar uygundur. Genellikle feldspat Su Kimyası Korozyon Nedir? kaolin Su Kimyası Korozyon Nedir? boraks Su Kimyası Korozyon Nedir? soda ve litarj karışımı kullanılır.

Enamal kaplamalar mükemmel kaplama özelliği vermelerine karşın Su Kimyası Korozyon Nedir? mekanik çarpmalarına ve sıcaklık değişmelerine karşı dayanıksızdır ve çabuk kırılabilir.

3. Kullanma Sularında Korozyonun İnhibitörle Önlenmesi

Kullanma sularında metallerin korozyonunun kontrolü zordur. Çünkü suya ancak bazı toksik olmayan maddeler Su Kimyası Korozyon Nedir? küçük dozlarda ilave edilebilir.
Avrupa'da bazı belediye dağıtım sistemlerinde korozyon önleyiciler kullanılmaktadır. Korozif sulara tatbik edildikleri zaman metalin yüzeyinde çözünmeyen çinko sülfat filmi teşekkül ederek koruma temin edilir.

Bu şekilde metaller bol havalı yumuşak atmosfer sularından çok fazla çözünmüş madde içeren çeşitli sulara karşı korunabilirler.

İnhibitör (önleyici) bileşimleri : 3 mol çinko sülfat Su Kimyası Korozyon Nedir? 2 mol sülfamik asit ve 2 mol mono sodyum ortofosfattan meydana gelen karışım önleyici olarak iyi neticeler vermiştir.

3 ZnSO4 + 2 HNH2SO3 + 2 NaH2PO4 à Zn3(PO4)2+ 2NaNH2SO3+ 3H2SO4

484 Su Kimyası Korozyon Nedir?32 194 Su Kimyası Korozyon Nedir?20 240 Su Kimyası Korozyon Nedir?0 386 Su Kimyası Korozyon Nedir?10 238 Su Kimyası Korozyon Nedir?18 294 Su Kimyası Korozyon Nedir?12

Aşağıdaki karışım 50 Ib (22679.59 gr) 1 milyon gal.(3 Su Kimyası Korozyon Nedir?7.106 litre) suya ilave edildiğinde 1 Su Kimyası Korozyon Nedir?2 ppm çinko dozajı elde edilir.

ZnSO4.H2O 27 Su Kimyası Korozyon Nedir?65 lb 12541 Su Kimyası Korozyon Nedir?81 gr
HNH2SO3 10 Su Kimyası Korozyon Nedir?00 lb 4335 Su Kimyası Korozyon Nedir?92 gr
NaH2PO4 12 Su Kimyası Korozyon Nedir?35 lb 5601 Su Kimyası Korozyon Nedir?86 gr
50 Su Kimyası Korozyon Nedir?00 lb 22679 Su Kimyası Korozyon Nedir?59 gr
Önleyici çözeltinin fiziksel karakteristikleri :
Renk Renksiz
Baume 45.2 (20 °C)
pH 1 Su Kimyası Korozyon Nedir?0 (20 °C)

İnhibitör dozajı :
Korozif suya başlangıçta 2 - 3 ppm çinko tatbik edilmelidir. Dağıtım sisteminin muhtelif noktalarına bu dozaj tatbik edilir.

Her yerde bu konsantrasyona ulaşıldığı an dozaj devamlı 1 ppm temin edilecek şekilde indirilir. Dağıtım sistemini pasifleştirmek için başlangıç dozajı verildikten sonra geçecek zaman 3 hafta olarak hesaplanmıştır.

Bazı yüksek alkali sularda kalsiyum karbonatın çökmesini önlemek için 0 Su Kimyası Korozyon Nedir?5 - 1 Su Kimyası Korozyon Nedir?0 ppm sodyum hexameta fosfat ilavesi gerekebilir. Kalsiyum karbonat çökmesi çinko fosfat tabakasının koruyucu özelliklerini zayıflatır ve korozyon önleyici tesirini bozar. Emniyet : Kaliforniya eyaleti Sağlık Bakanlığı kullanma suları için çinko dozajını 2 ppm veya daha küçük kabul etmiştir. Long Beach (California) şehri dağıtım sisteminde iki senelik tatbikattan sonra 1 ppm dozajın mide Su Kimyası Korozyon Nedir? barsak ve diğer suyla ilgili hastalıklara yol açmadığı görülmüştür.(1970)

06. Kalsiyum Karbonat Birikimi ile Korozyon Kontrolü

Kalsiyum karbonat çöktürülmesi ile korozyon kontrolü pratikte kullanılan çok yaygın bir metoddur. Koruyucu CaCO3 tabakasının oluşturulması için gerekli hesaplar Su Kimyası Korozyon Nedir? kaplama tekniği ve uygulama zor değildir. Korozyon kontrol problemleri Caldwell-Lawrence diyagramları kullanılarak çözümlenebilir. Ham suyun durum Su Kimyası Korozyon Nedir? tip Su Kimyası Korozyon Nedir? koruma için gerekli kimyasal madde miktarı ve boruda birikecek CaCO3 miktarı diyagramlardan bulunabilir.

Kimyasal Reaksiyonlar : Bu reaksiyonlar sistemindeki ana bileşenler su Su Kimyası Korozyon Nedir? karbondioksit Su Kimyası Korozyon Nedir? karbonik asit Su Kimyası Korozyon Nedir? hidrojen iyonu Su Kimyası Korozyon Nedir? hidroksit Su Kimyası Korozyon Nedir? bikarbonat ve kalsiyumdur. Bazı şartlarda Ca ve CO3 arasındaki reaksiyon sonucu CaCO3 çökebilir.

Ca++ + CO3à CaCO3

Çökme Ca ve karbonat konsantrasyonları çözünürlük çarpımını aştığı anda olur. Koruyucu sular olarak isimlendirilen sular da CaCO3 çökerek koruyucu bir film tabakası oluşturur. Başka bir deyimle bir suyun bir tabaka oluşturabilmesi için (Ca)(CO3) değerinin çözünürlük çarpımı değerinden fazla olması gerekmektedir. Aksi halde çökme olmaz. CaCO3 değerinin doygunluğun altında olduğu hallerde su koruyuculuk özelliği göstermez ve bu sularda genellikle korozyon hızlıdır.

(Ca)(CO3) değerinin çözünürlük çarpımına eşit olduğu hallerde su doygundur. Bu doygunluğu sağlayan bilgileri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

1. Suyun doygunluğunun tespiti
2. Elde edilecek aşırı doygunluk derecesinin seçimi
3. Kullanılacak kimyasal maddelerin tiplerinin ve şartlarının seçimi
4. Arzu edilen aşırı doygunluğu sağlayacak miktarda kimyasal madde katılması
5. Çökme ile oluşacak CaCO3 miktarının tayini

Bu faktörlerin tayininde kullanılan teori ve matematiksel işlemler oldukça kompleks olmakla beraber Caldwell ve Lawrence in ortaya koyduğu diyagramlar bu işe çok basit çözüm yolu getirmiştir.

Borudan geçen suyun özellikleri : Metalik korozyon elektro kimyasal bir reaksiyon olup metal ve metalin temasta bulunduğu suların meydana getirdiği elektrik akımı neticesi oluşur. Metal ve suyun temasta bulunduğu yüzeyde oluşturulacak film tabakası yoğun kopmaz ve düzgün bir şekilde oluşturulmuş olmalıdır. Aşırı doymuş suda aşağıdaki özellikler yerine geldiğinde böyle bir film tabakası oluşabilir.

1. Su CaCO3 ile aşırı doymuş olmalıdır. Bu aşırı doygunluk sınırı 4 - 10 mg / lt CaCO3 Su Kimyası Korozyon Nedir? yani teorik çökme potansiyeli 4 - 10 mg / lt olmalıdır.
2. Kalsiyum ve alkalinite değerlerinin her biri en az 40 mg / lt (CaCO3) veya ekonomik ise daha fazla olmalıdır. Her iki değerin yaklaşık eşit konsantrasyonlarda olması gerekir.
3. Alkalinite / klorür + sülfat oranı en az 5 : 1 olmalıdır.(Bütün konsantrasyonlar mg / lt CaCO3 olarak)

4. pH 6 Su Kimyası Korozyon Nedir?8 - 7 Su Kimyası Korozyon Nedir?3 aralığında olmalıdır.
5. Su hızı 0 Su Kimyası Korozyon Nedir?6 m / s den fazla olmalıdır.

Bu şartlardan bazıları ortak olarak (karşılıklı) hariç bırakılabilir Su Kimyası Korozyon Nedir? birisi diğerinin hesabına alınabilir. 1 Su Kimyası Korozyon Nedir? 2 veya 3 şartlarının en önemlisi olduğuna ve korunması gerektiğine inanmışlardır. Pratik olarak 4 şartı tasfiye edilmemiş suyun başlangıçtaki kalsiyum ve alkalinitesi yüksek olduğuna korunabilir. Ekonomik nedenlerle tasfiye sırasında düşük Ca ve düşük alkaliniteli suların pH ı 8 Su Kimyası Korozyon Nedir?0 veya daha büyük yapılır. Bu pH larda meydana gelen CaCO3 filmi daha az koruyucudur. Fazla pH değerinden kaçınılmalıdır.

07. Caldwell - Lawkence Diyagramları

Caldwell-Lawrence diyagramları CaCO3 dengesi ile ilgili problemlerin çözümünde kullanılır. Diyagramda gösterilen bütün konsantrasyonlar çözülebilir bileşenleri gösterir. Her diyagram verilen sıcaklık ve toplam çözünmüş madde içindir. Örneğin 25 °C ve 40 mg / lt toplam çözünmüş maddeye ait diyagramdan alınan sonuçlar diğer şartlar için geçerli değildir. Bununla birlikte pratik olarak incelenen suyun bulunduğu şartlar diyagramdakine yakınsa kullanılabilirler. Bütün sıcaklık ve toplam çözünmüş madde ikilisi için diyagram yapmak pratik olmadığından bazı kabuller yapılarak diyagramlar kullanılmalıdır. 2 Su Kimyası Korozyon Nedir? 5 Su Kimyası Korozyon Nedir? 15 ve 25 °C sıcaklık ve onlara bağlı 40 Su Kimyası Korozyon Nedir? 400 ve 1200 mg / lt toplam çözünmüş madde için diyagramlar verilmiştir.

j1100201260ok.jpg

Caldwell - Lawrence diyagramlarında (yukarıda) kalsiyum Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinite ve pH değerleri vardır. Diyagram karışık görünmesine rağmen kullanılması kolaydır. Diyagramdaki bazı terimler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. Konsantrasyon : mg / lt CaCO3 olarak veya mg / lt CaCO3 . Aksi söylenmedikçe bütün miktarlar mg / lt CaCO3 olarak verilir. Bu şekilde uygunluk sağlanır. İkisi de CaCO3 mg / lt olarak verilmiş olan bir madde diğer bir mg / lt olan bir madde ile tamamen reaksiyona girer. Bu şekilde her sefer kimyasal eşitlik ve reaksiyonun düşünülmesine gerek kalmaz. Örneğin 25 mg / lt Ca hidroksit CaCO3 olarak Su Kimyası Korozyon Nedir? 25 mg / lt HCO3 la CaCO3 olarak veya 25 mg / lt CO2 ve 25 mg / lt CO3 Su Kimyası Korozyon Nedir? CaCO3 olarak reaksiyona girer. pH : Sıcaklık düzeltmeli pH metreden okunur.

Toplam çözünmüş madde : C-L diyagramlarında eğrilerin şekillerini etkiler. Toplam çözünmüş madde Su Kimyası Korozyon Nedir? suyun tam analizi yapılarak hesap edilir. Bazen numune kuruluğa kadar buharlaştırılıp kalıntı ağırlığı alınır. Burada toplam çözünmüş maddeler CaCO3 olarak verilmeyip mg / lt olarak verilmiştir.

Sıcaklık : Sıcaklık eğrilerin şekline çok fazla etki eder. Bu nedenle hesap yapılacak suyun sıcaklığı ile kullanılan diyagramdaki sıcaklık arasında birkaç dereceden fazla olmamalıdır.

C = (F - 32) : 1 Su Kimyası Korozyon Nedir?8
C : Centigrad derecesi
F : Fahrenheit derecesi

Alkalinite : Alkalinite asidi nötralize etme kapasitesidir. Metil oranjla pH 4 Su Kimyası Korozyon Nedir?5 a yakın suyu kuvvetli asitle titre ederek bulunur.

Alk = HCO3 + CO3 + OH + H + ... (3)

Bu eşitlikteki miktarlar kalsiyum karbonat olarak mg litre verilmiştir. Alkelinite önemli bir su kalite parametresidir. Kimyasal katma veya çökme sonucu alkalinitedeki değişmeler basit olarak şu şekilde hesaplanabilin :

Alk son = Alk Başlangıç + Alk Katma Alk Çökme (4)

Kimyasal katma ve çökme sonucu alkalinitedeki değişimler aşağıdaki örnekte verilmiştir.

ÖRNEK 1 : Başlangıç alkalinitesi 15 mg / lt olan su 30 mg / lt sodyum karbonatla muameleden sonra 5 mg / lt CaCO3 çökelmesi yapmıştır. Çözeltinin alkalinitesi nedir? (Toplam çözünmüş maddeden başka hepsinde CaCO3 olarak mg / lt kullanılmıştır)

1. Alk Başlangıç = 15 mg / lt
2. Alk Katma = 30 mg / lt Su Kimyası Korozyon Nedir? 3 eşitliği katılan CO3 kadar alkalinitenin arttığını göstermektedir. Na2CO3 şeklinde 30 mg / lt CO3 katılmıştır. Bu nedenle alkalinitede 30 mg / lt artar.
3. Alk Çözelme = 5 mg / lt Çözeltiden 5 mg / lt CaCO3 ayrılmıştır. 3 eşitliğine göre alkalinlte aynı miktarda azalır.
4. 4 eşitliğinden Alk Son = 15 + 30 5 = 40 mg / lt

Alkalinitenin ikinci bir özelliği sıcaklığa bağlı olmamasıdır. Verilen bir sıcaklıkta ölçülen alkalinite Su Kimyası Korozyon Nedir? suyun sıcaklığı düşürüldüğünde veya yükseldiğinde CaCO3 çökmesi olmadığı zaman değişmez. Böylece Su Kimyası Korozyon Nedir? laboratuvar sıcaklığında bulunan alkalinite numunenin alındığı nehrin sıcaklığında bulunan alkalinite ile aynıdır. Bununla birlikte ısınma sırasında CaCO3 çökerse 3 ve 4 eşitliğindeki gibi alkalinite değişir.

ÖRNEK 2 : Nehirden alınmış suyun sıcaklığı 2 °C Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinite analizi yapılacak Laboratuvar sıcaklığı 25 °C ise ve ısınma sırasında
CaCO3 çökmesi olmuyorsa Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinite 25 mg / lt bulunmuşsa Su Kimyası Korozyon Nedir? suyun 2 °C deki alkalinitesi 25 mg / lt dir.

Asitlik = C-L diyagramında asitlik düşey eksenlere işaretlenmiştir. Asitlik suyun bazikliğini nötralleştirme kapasitesi olarak ölçülür.

Asitlik : CO2 + H2CO3 + HCO3 + H-OH ------ (5)

bütün miktarlar CaCO3 olarak mg / lt dir. Asitlik pozitif olduğu gibi negatif de olabilir. Sıfır işaretli yerin üstünde değerler pozitif Su Kimyası Korozyon Nedir? altındakiler negatiftir. Asitlik alkalinite gibi sıcaklıkla değişmez. Ancak ısıtma ve soğutma sırasında atmosferle CO2 alışverişi olmaması gerekir. Başlangıç eşitliği Su Kimyası Korozyon Nedir? katılan kimyasal madde ve çöken madde miktarları bilindiğinde 6 eşitliğinden son asitlik hesaplanabilir :

Asitlik Son = Asitlik Başlangıç + Asitlik Katılan - Asitlik Çökme

Bundan başka CaCO3 çökmesi veya çözünmesi sırasında da asitlik değişmez. Bu özellik C-L diyagramlarında CaCO3 ve çözünmesinin izlenmesini kolaylaştırır. Örnek 3 de kimyasal katma ve çökme ile eşitlikte olan değişim verilmiştir.

ÖRNEK 3 : Kireç katılmış numunenin eşitliği 200 mg / lt dir. 60 mg / lt CO2 katılmasıyla 45 mg / lt CaCO3 çökme olmaktadır. Son asitlik ne olur ?
1. Asitlik Başlangıç = 200 (Verilmiş)
2. Asitlik Katılmış = 60 mg / lt CO2 : 5 eşitliği asitliğin katılan CO2 kadar arttığını gösterir.
3. Asitlik Çökmüş = O Su Kimyası Korozyon Nedir? CO3 Su Kimyası Korozyon Nedir? CaCO3 la çökmüştür Su Kimyası Korozyon Nedir? fakat 5 eşitliğinde CO3 terimi olmadığından asitlik çökmesi yoktur.
4. 6 eşitliğinden Su Kimyası Korozyon Nedir? Asitlik Son = - 200 + 60 - 0 = - 140 mg / lt pratikte titrasyon sonunun tayini zor olduğundan asitlik çoğu kez ölçülmez. Bununla birlikte alkalinite ve pH bilindiğinde asitlik hesaplanabilir. C - L diyagramlarından suyun asitlisini bulmak için ölçülen pH ve alkalinite değerlerinin kesişme noktasından yatay bir çizgi çizilir Su Kimyası Korozyon Nedir? dikey (asit) eksenini kestiği nokta alınır. Yatay eksen Su Kimyası Korozyon Nedir? C2 : Yatay eksen C2 aşağıdaki gibi tarif edilmiştir :

C2 = Alk - Ca = HCO3 + CO3 + - H - Ca ........ (7)

CaCO3 çökelmesi ve çözünmesi sırasında CO3 ve Ca aynı miktarda değişir. C2 değişmez. Bu şekilde CaCO3 çökme ve çözünmesi CL diyagramlarından kolayca bulunabilir Su Kimyası Korozyon Nedir? çünkü dikey olarak sabit C2 çizgisi üstünde hareket ederler. Herhangi bir suyun C2 değerini bulmak için suyun kalsiyum ve alkalinitesinin kesim noktasından dikey çizilir. Yatay C2 eksenindeki kesim noktası alınır.

Yön Vektörleri ve pH-Mg nomografi : Suyun yumuşatılma hesaplarında yukarıdaki sekilin üst köşesindeki yön vektörleri ve sol alt köşedeki pH - Mg nomografi kullanılır. Korozyon kontrol problemlerinde kullanılmaz.

08. C - L Diyagramlarının Kullanılması

Referans olarak yukarıdaki şekil kullanılarak bazı korozyon kontrol problemleri çözülebilir. Suyun doygunluk hali ölçülmüş kalsiyum alkalinite ve pH değerinden bulunur. Eğer eğriler bir noktada kesişiyorlarsa su tam doygundur.

1. Sıcaklık : 15 °C
2. Toplam çözünmüş madde : 96 mg / lt
3. pH : 8 Su Kimyası Korozyon Nedir?6
4. Kalsiyum : 70 mg / lt
5. Alkalinite : 37 mg / lt

15 °C sıcaklık için birçok diyagram vardır. Örneğin toplam çözünmüş madde 40 mg / lt ve 400 mg / lt için diyagramlar vardır.

96 mg / lt Su Kimyası Korozyon Nedir? 40 mg / lt ye yakın olduğundan pratikte bu diyagram kullanılmalıdır. 40 mg / lt ve 400 mg / lt diyagramları kullanılarak interpolasyonla daha doğru sonuç alınabilir.

25 °C ve toplam çözünmüş madde (40 mg / lt) diyagramları kullanılarak pH 8 Su Kimyası Korozyon Nedir?6 Su Kimyası Korozyon Nedir? Ca 70 ve alkalinite 37 işaretlenir. Üç çizgi de tek bir nokta Su Kimyası Korozyon Nedir? A noktasında kesişmektedir. Böylece su tam doygundur. Aşırı doygun veya doygun olmayan sularda ise çizgiler bir noktada kesişmez Su Kimyası Korozyon Nedir? fakat bir zarf şekli meydana getirirler.

ÖRNEK 5 : Aşağıda verilmiş suyun saturasyon durumunun bulunması Su Kimyası Korozyon Nedir?
1. Sıcaklık : 15 °C
2. Toplam çözünmüş madde :115 mg / lt
3. pH : 9 Su Kimyası Korozyon Nedir?5
4. Ca : 28 mg / lt
5. Alkalinite : 70 mg / lt

15 °C ve 40 mg / lt toplam çözünmüş madde için yukarıdaki şekilde 4 örneğinde olduğu gibi kalsiyum Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinite ve pH çizgileri işaretlenir. Sonra kesim noktaları birleştirilir. Bu su için nokta yerine BCD zarfı oluşmuştur. Onun için su doygun değildir Su Kimyası Korozyon Nedir? fakat doygunluk altında veya üstündedir. Bunu söylemek için aşağıdaki kural kullanılır. Eğer ölçülen kalsiyum değeri pH ve alkalinite çizgilerinin kesişmesinden bulunandan daha büyükse su doygunluğun üstündedir Su Kimyası Korozyon Nedir? eğer daha küçükse doygun değildir.

Bu örnekte Su Kimyası Korozyon Nedir? ölçülmüş kalsiyum değeri ( 28 mg / lt ) Su Kimyası Korozyon Nedir? alkalinite ve pH çizgilerinin kalsiyum çizgisini kestiği (6 mg / lt) yi aştığı için doygunluk üstündedir. Çökme yaparak koruyucu CaCO3 tabakası oluşturulabilir.

Bu sudan teorik olarak ne kadar CaCO3 çökelir? Çökme sırasında Su Kimyası Korozyon Nedir? doygunluğun üstündeki su (aşırı doygun) kolaylıkla tutabileceğinden fazla olan Ca ve CO3 iyonlarını çökeltir. Bu noktadan sonra artık CaCO3 çökmesi olmaz. Aşırı doygun sudaki kalsiyum değeri ile doygun haldeki kalsiyum değeri arasındaki fark çökebilecek maksimum CaCO3 ı verir. Hesabı tamamlamak için C- L diyagramında doygunluk haldeki kalsiyum değeri bulunmalıdır.

Doygunluk hali bulunurken aşağıdaki faktörler kullanılır.
1. Asitlik CaCO3 çökmesi sırasında değişmemelidir.
2. C2 Su Kimyası Korozyon Nedir? CaCO3 Su Kimyası Korozyon Nedir? çökmesi sırasında değişmemelidir.

ÖRNEK 6 : Örnek 5 deki suyun asiditesi pH ve alkalinite çizgilerinin kesiminde 56 mg / lt bulunmuştur.(Şekil de C noktası) C2 değeri 42 mg / lt ve asidite değerleri çökme sırasında değişmemiştir. Bu şekilde doygun su da başlangıçtakinin aynıdır. Asitlik ve C2 nin kesim noktası E doygun suyu gösterir.(Ca 17 Su Kimyası Korozyon Nedir? Alk 59 Su Kimyası Korozyon Nedir? pH 9 Su Kimyası Korozyon Nedir?01) Diyagramdaki E noktasından bu doğrudan okunabilir. Aşırı doygun suda kalsiyum değeri (28 mg / lt) ile doygun suyun kalsiyum değeri (17 mg / lt) arasındaki fark çökebilecek maksimum CaCO3 (11 mg / lt) verir. Aynı miktar alkalinite ve kalsiyum çökmesi gerektiğine göre başlangıç alkalinitesi (70 mg / lt) ve doygun su alkalinitesi (59 mg / lt) arasındaki fark da çöken CaCO3 a eşittir. (11 mg / lt) Bu şekilde çöken kalsiyum ve çöken alkalinitenin eşit ligi çalışmanın doğruluğunun kontrolü için kullanılabilir.

09. Katodik Koruma

Katodik koruma ilk kez 1824 yılında Humphry Davynin bulduğu elektrokimyanın ilk mühendislik uygulamasıdır. Bu yöntemin ana prensibi Su Kimyası Korozyon Nedir? herhangi bir elektrolit içindeki bir metal yapının korunması gerekli bölümlerinin yapay olarak katot haline getirilmesidir.

Buraya kadar anlatılanlara göre borulardaki suyun yarattığı dahili korozyonun kontrolü için Su Kimyası Korozyon Nedir? aşağıdaki metotlardan uygulamaya gidilerek yapıla bilinir.

a. Oksijenin uzaklaştırılması
b. Serbest karbon dioksitin uzaklaştırılması
c. Koruyucu bir tabaka ile kaplamak
d. İç kısımları boya gibi pasif koruyucu ile kaplamak
e. Biyokimyasal faaliyeti önlemek için bilhassa dağıtım sisteminin ölçü uçlarında klorlama yapmak.

Suyun Su Kimyası Korozyon Nedir? korozif olup olmadığı Langeller Denge İndeksi Metodu ile tespit edilebilir. Bunun için sudaki Ca Su Kimyası Korozyon Nedir? CO3 Su Kimyası Korozyon Nedir? HCO3 iyonlarının miktarı ile pH değerinin bilinmesi gereklidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Su Kimyası Korozyon Nedir?

Su Kimyası Korozyon Nedir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: dsi korozyon soru,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Mikrobiyolojik Korozyon Nedir? elif Soru Cevap 0 13-03-2013 10:23
Aşınmalı Korozyon Nedir? elif Soru Cevap 0 13-03-2013 10:20
Taneler Arası Korozyon - Taneler Arası Korozyon Nedir? elif Soru Cevap 0 13-03-2013 10:19
Seçimli Korozyon - Seçimli Korozyon Nedir? elif Soru Cevap 0 13-03-2013 10:18
Galvanik Korozyon - Galvanik Korozyon Nedir? elif Soru Cevap 0 13-03-2013 10:14

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats