bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-03-2013, 01:05   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir

Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir

Çiçek


Tohumlu bitkilerin üreme organı olan çiçeğin görevi Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir aynı bitkinin bütün özel*liklerini taşıyan yeni bitkilerin gelişeceği to*humları üretmektir. Bu nedenle Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çiçekleri incelerken organın bu temel görevini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nitekim bazı bitkilerin Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir örneğin atatürkçiçeğinin çiçek san*dığımız bölümleri bu anlamda gerçek birer çiçek değildir; ortada kümelenmiş küçük sarı çiçekleri çevreleyen parlak kırmızı renkli özel yapraklardır. Bürgü ya da brakte denen ve ilk bakışta çiçeği andıran bu biçim değiştirmiş yapraklara daha başka birçok bitkide rast*lanır.
Bir botanikçi gözüyle çiçek Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir tohum üreti*miyle ilgili bütün organları içeren karmaşık bir yapıdır; dolayısıyla yalnızca tohumlu bitki*lerin çiçeği vardır. Nitekim bitkiler âlemi de kabaca çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak iki büyük gruba ayrılır. Açıktohumlu bitkilerin çiçeği çok belirgin olmadığından ve bildiğimiz çiçeklere pek benzemediğinden Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çiçekli bitki*ler dendiğinde daha çok kapalıtohumlular anlaşılır. Yaprakyosunları Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir ciğeryosunları Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir kibritotları Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir atkuyrukları ve eğreltiotları ise çiçeksiz bitkilerdir.
Çiçek dendiğinde hemen herkesin aklına kırlarda Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çayırlarda Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir ormanlarda kendiliğin*den yetişen alımlı kır çiçekleri ya da insan eliyle yetiştirilen gösterişli bahçe ve saksı çiçekleri gelir. Oysa "çiçek" terimi yalnızca iri ve renkli taçyaprakları Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir güzel kokularıyla tanıdığımız süs çiçeklerini kapsamaz; ilk ba*kışta çiçeksizmiş gibi gözüken pek çok bitki*nin de çiçekleri vardır. Örneğin çayırları kaplayan yeşil otların çoğu ve tarlalarda yetiştirilen buğday Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir arpa gibi tahıllar da çiçek*li bitkilerdir. Hepsininki badem Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir kayısı Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir kiraz gibi meyve ağaçlarınınki kadar alımlı olma*makla birlikte Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bütün
öbür ağaç ve çalılar da çiçek açar. Meşe ağacının pek göze çarpma*yan küçük Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yeşil tırtılları ya da akçaağaçlann minicik sarımsı salkımları birer çiçektir ve hepsinin görevi tohum üreterek bitkinin soyu*nu sürdürmesini sağlamaktır.

Bir Çiçeğin Bölümleri • Üstte: Bir çiçekli bitki.
 • Ortada: Tek bir çiçeğin boyuna kesiti.
 • Altta sağda: Bir çiçeğin başlıca bölümlerinin yerleşimini gösteren şema:
  • A Çanak yaprak
  • B Taç yaprak
  • C Yumurtalık
  • D Tohum taslakları
  • E Erkek organ (başçık)

Çiçeklerin çoğu dıştan içe doğru sırasıyla çanak Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir taç Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir erkekorganlar ve dişiorganlar denen dört temel bölümden oluşur. Ama bazı çiçeklerde taç bölümü yoktur; bazılarında da Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir örneğin lalede taç ve çanak bölümleri ayırt edilemeyecek kadar biribirine benzer. Ayrıca çiçeklerin bazısında erkek organlar Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bazısında dişi organ bulunmaz. Kısacası çiçekler Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir domates çiçeğindeki gibi yarı yarıya birleşmiş ya da petunyanın huni biçimindeki çiçeklerinde ol*duğu gibi tümüyle birleşmiş olabilir. Bazı çiçeklerde taç yaprakların sayısı yalnızca dört ya da beş tane Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bazılarında çok fazladır. Bir çiçeğin bütün taç yaprakları aynı biçimde ola*bileceği gibi Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bazen de birkaçı birleşerek bezelye çiçeklerinde Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir aslanağzında ve orkide*lerde görülen "kanat" Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir "dudak" ya da "kele*bek" gibi özel biçimler alabilir.
En dışta Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çanak yaprakların birleşmesiyle oluşan ve gerçekten bir çanağı andıran çanak bölümü bulunur. Çanak yapraklar genellikle yeşil renklidir ve çiçek henüz tomurcuk durumundayken içte katlanmış halde bulunan taç yaprakların çevresini sararak koruyucu bir örtü oluşturur. Çanak yapraklar yüksükotunda olduğu gibi birleşerek kaynaşmış ya da düğünçiçeğindeki gibi ayrı ayrı olabilir.
Çanağın içinde taç yaprakların oluşturduğu taç bölümü yer alır. Taç yapraklar da düğünçiçeğinde olduğu gibi birbirinden ayrı Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yapı olarak birbirinden çok farklıdır. Gene de düğünçiçeği ve yüksükotu gibi tipik bir çiçek*te bu dört bölüm açıkça görülebilir.
Taç yapraklar genellikle bir çiçeğin en göze çarpan Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir en renkli bölümüdür ve birçok kişi çiçekleri taç yapraklarının sayısına Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir biçimine ve rengine bakarak tanır. Oysa bazen bu görünüm yanıltıcı olabilir; örneğin nergislerin dıştaki sarı renkli "taç yaprakları" aslında iyice irileşmiş Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir renkli çanak yapraklardır.
Tacın içinde sayıları iki ile birkaç yüz arasında değişebilen erkek organlar dizilidir. Çiçek tozlarını üreten bu organlar ipçik ya da telcik denen ince bir sap ile bu sapın tepesin*deki bir başçıktan Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yani çiçek tozu kesesinden oluşur.
Çiçeğin en ortasında meyve yapraklarından (karpellerden) oluşmuş tek ya da birkaç tane dişi organ bulunur. Her dişi organın en üst bölümünde bir tepecik Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bunun altında tepeci*ği taşıyan bir boyuncuk ve en dipte tohumtaslaklarını barındıran şişkince bir yumurtalık vardır. Erkek organlardan gelen çiçek tozları Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yüzeyi yapışkan bir sıvıyla kaplı olan tepeciğe konar Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir sonra boyuncuk kanalıyla dipteki yu*murtalığa ulaşır. Bu yapışkan sıvının çok önemli bir işlevi vardır; çünkü çiçek tozları boyuncuğun altındaki yumurtalığa ulaşmadık*ça buradaki tohum taslaklarını dölleyemez. Ancak bu dişi ve erkek üreme hücreleri birleştiğinde tohum taslağı tohuma dönüşür; bu tohum toprağa düşerek çimlendiğinde de bitkinin küçük bir kopyası olan yeni bir bitki gelişebilir.
Çiçek tozlarının erkekorgandan dişiorgana taşınmasına tozlaşma denir. Çiçektozları rüz*gârla Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir böceklerle Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir kuşlarla ya da başka hay*vanlarla Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir hatta bazı su bitkilerinde suyun akıntısına kapılarak bir çiçekten öbürüne taşınır.

Tohum Nasıl Oluşur?
Çiçek tozları tepeciğin üstüne konduktan son*ra büyümeye başlar ve her çiçek tozu taneciği Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yani erkek üreme hücresi kök gibi ince bir borucuk geliştirerek dişiorganın boyuncuğundan yumurtalığa doğru uzatır. Bu borucuklardan her birinin içinde iki tane çekirdek vardır. Borucuk uzayarak yumurtalığa ulaştığında kopar ve içindeki hücre çekirdekleri serbest kalır. Böylece çekirdeklerden biri yumurta*lıktaki bir tohum taslağının yumurta hücresiy*le birleşerek tohumu Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir öbür çekirdek de aynı tohumtaslağındaki başka bir hücreyle birleşe*rek tohumun çimlenmesi için gerekli besin deposunu oluşturur. Bu olaya döllenme de*nir. Demek ki Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan her tohumda bir bitki embriyonu ve gelişecek yeni bitkinin kök salıncaya kadar beslenmesine yetecek ölçüde besin deposu vardır. Bu tohumun üstü fasulye tanesinde olduğu gibi ince bir zarla ya da kiraz çekirdeğinde olduğu gibi odunsu ve sert bir kabukla örtülüdür
Tozlaşma konusunda unutulmaması gere*ken en önemli nokta Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir her bitkinin yalnız kendi türünden bir bitkiyi dölleyebileceğidir. Eğer bir bitkinin çiçek tozları başka türden bir bitkinin örneğin buğdayın çiçek tozları bir elma ağacının çiçeklerine taşınırsa ağaç elma vermez.
Tohumlar gelişirken Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir bunları barındıran yumurtalık da değişime uğrayarak bir meyve*ye dönüşür. Meyve çok çeşitli yöntemlerle tohumların daha uzak bir alana yayılmasını sağlar; böylece bütün tohumlar anaç bitkinin dibine düşerek onun besinini bölüşmemiş olur.

Çiçeklerin Sınıflandırılması
Botanikçiler çiçekli bitkileri çiçeklerinin özel*liklerine göre sınıflandırırlar:

 • Birçenekliler
 • İkiçenekliler

Aynı türden birçok bitki çok değişik koşullar altında gelişmesini sürdürür*se hepsinin gövde ve yaprakları değişik biçim*ler alabilir; ama çiçeklerindeki temel bölüm*lerin düzenleniş biçimi hep aynı kalır.
Bitkilerin sınıflandırılarak familya Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir cins ve türlere ayrılmasında çiçeğin yapısı Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir yani çeşitli bölümlerinin nasıl bir düzen içinde yerleştiği çok önemlidir. Oysa çiçeğin rengi ve büyüklü*ğü iklime Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir toprağın bileşimine ve öbür çevre koşullarına bağlı olarak değişebildiği için sı*nıflandırmada fazla önem taşımaz. Bu yüzden bitkilerin sınıflandırılmasında botanikçilere yardımcı olan en önemli ayrıntılar çanak yaprakların Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir taçyaprakların Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir erkekorganların ve dişiorganların sayısı ile düzenleniş biçimidir.
Çiçeklerin çiçek sapı üzerindeki konumu da sınıflandırma açısından önemli özelliklerden biridir; çünkü çiçeklerin yerleşme biçimi he*men her bitkide değişir. Örneğin menekşe ve nergiste her sapın ucunda tek bir çiçek açar. Oysa elma ağacı ve hüsnüyusuf gibi bazı bitkilerde çiçekler sapların tepesinde kümeler halinde bulunur. "Çiçek durumu" denen bu kümelenmenin değişik biçimleri vardır. Örne*ğin yüksükotu ve aslanağzı gibi bazı bitkilerin çiçekleri kısa birer sapla ana eksene bağlana*rak salkımlar oluşturur. Buğdayda ana eksene sapsız bağlanan çiçekler başak denen sık bir salkım biçimindedir. Maydanoz gibi bazı bit*kilerde ise çiçekler sapın tepesinde şemsiye biçiminde kümelenir.
Çok sayıda küçük çiçeğin bir araya gelerekbileşikgiller (Compositae) familyasında top*lanmıştır. Bu bitkilerde tek bir çiçek gibi görünen yapı Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir aynı çiçektablasının üzerinde özel bir düzene göre yerleşmiş yüzlerce küçük çiçekten oluşan bir çiçekler topluluğudur. Bir papatyayı yakından incelerseniz Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çiçek başı*nın ortasında sarı bir küme Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çevresinde de taçyaprakları andıran beyaz yapraklar görür*sünüz. Aslında ortadaki yoğun kümede yüz*lerce minicik sarı çiçek bir araya toplanmıştır; bunlara tüpsü çiçek denir. Tüpsü çiçekleri çevreleyen beyaz yapraklardan her biri de birer dilsi çiçektir. Bileşikgillerdeki bu çiçek yapısı tozlaşmayı çok kolaylaştırır. Bir arının tam açılmış bir papatya çiçeği üzerinde dola*şırken bu minicik çiçekçiklerden pek çoğunu tozlaştırmaması hemen hemen olanaksızdır.

Çiçeklerin Yararları
Çağımızda fabrikalarda yapay olarak üretilen kokular giderek doğal çiçek kokularının yeri*ni almaktaysa da Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir çiçekler bugün bile parfüm sanayisinin önemli hammaddeleridir. Lavan*ta Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir kekik ve biberiye esansı ile gülyağı büyük ölçüde bu bitkilerin çiçeklerinden elde edilir. Haşhaştan elde edilen afyon tıpta kullanılan güçlü bir uyuşturucudur. Safran çiçeklerinden sarı renkli bir boyarmadde elde edilir. Baha*rat olarak kullanılan tarçın da tropik bir ağacın çiçek tomurcuklarıdır. Çok değerli bir besin olan balı arılar çiçeklerin balözünden yaparlar. Alımlı renkleri Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir görünümleri ve kokularıyla doğayı güzelleştirmeleri bir yana Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir eğer çiçekler olmasaydı insanın en önemli besin kaynaklarından olan meyve ve tohum*lar da olmazdı.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir

Bitki Anatomisi ( Çiçek ) - Çiçeğin Anatomisi Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: tahıllarda çiçek yapısı, çiçeklerin anatomik yapısı, çiçekli bitkilerin anatomik yapısı, anatom cicegi, çiçek anatomisi, buğdayda çiçek yapısı, orkide anatomisi, buğdaygillerde çiçek yapısı, cicegin anotomisi, anatomi cicegi, buğdayın çiçek yapısı, buğdayın anatomik yapısı, orkide cicegi anatomisi, cicek anatomisi, buğday çiçek yapısı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kalbin Anatomisi Nasıldır? elif Biyoloji 0 11-12-2011 07:02
Nargilenin Anatomisi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 06-12-2011 07:15
Diş Anatomisi Nasıldır? elif Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 07-06-2011 03:06
Omurga Anatomisi Hakkında elif Sağlığımız 0 14-03-2011 12:37
Köpeğin Anatomisi Nasıldır? elif Sevimli Dostlarımız Köpekler 0 01-02-2010 03:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:17 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats