bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-03-2013, 01:07   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir

Çiçek Tozunun Görevleri NelerdirÇiçek Tozunun Görevi


Tohumlu bitkilerin üreme organı olan çiçeğin görevi Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir aynı bitkinin bütün özel*liklerini taşıyan yeni bitkilerin gelişeceği to*humları üretmektir. Bu nedenle Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çiçekleri incelerken organın bu temel görevini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Nitekim bazı bitkilerin Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir örneğin atatürkçiçeğinin çiçek san*dığımız bölümleri bu anlamda gerçek birer çiçek değildir; ortada kümelenmiş küçük sarı çiçekleri çevreleyen parlak kırmızı renkli özel yapraklardır. Bürgü ya da brakte denen ve ilk bakışta çiçeği andıran bu biçim değiştirmiş yapraklara daha başka birçok bitkide rast*lanır.
Bir botanikçi gözüyle çiçek Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir tohum üreti*miyle ilgili bütün organları içeren karmaşık bir yapıdır; dolayısıyla yalnızca tohumlu bitki*lerin çiçeği vardır. Nitekim bitkiler âlemi de kabaca çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak iki büyük gruba ayrılır. Açıktohumlu bitkilerin çiçeği çok belirgin olmadığından ve bildiğimiz çiçeklere pek benzemediğinden Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çiçekli bitki*ler dendiğinde daha çok kapalıtohumlular anlaşılır. Yaprakyosunları Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir ciğeryosunları Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir kibritotları Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir atkuyrukları ve eğreltiotları ise çiçeksiz bitkilerdir.
Çiçek dendiğinde hemen herkesin aklına kırlarda Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çayırlarda Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir ormanlarda kendiliğin*den yetişen alımlı kır çiçekleri ya da insan eliyle yetiştirilen gösterişli bahçe ve saksı çiçekleri gelir. Oysa "çiçek" terimi yalnızca iri ve renkli taçyaprakları Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir güzel kokularıyla tanıdığımız süs çiçeklerini kapsamaz; ilk ba*kışta çiçeksizmiş gibi gözüken pek çok bitki*nin de çiçekleri vardır. Örneğin çayırları kaplayan yeşil otların çoğu ve tarlalarda yetiştirilen buğday Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir arpa gibi tahıllar da çiçek*li bitkilerdir. Hepsininki badem Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir kayısı Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir kiraz gibi meyve ağaçlarınınki kadar alımlı olma*makla birlikte Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bütün
öbür ağaç ve çalılar da çiçek açar. Meşe ağacının pek göze çarpma*yan küçük Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yeşil tırtılları ya da akçaağaçlann minicik sarımsı salkımları birer çiçektir ve hepsinin görevi tohum üreterek bitkinin soyu*nu sürdürmesini sağlamaktır.


Bir Çiçeğin BölümleriÇiçek Tozunun Görevleri Nelerdir
Üstte: Bir çiçekli bitki. Ortada: Tek bir çiçeğin boyuna kesiti. Altta sağda: Bir çiçeğin başlıca bölümlerinin yerleşimini gösteren şema: A Çanak yaprak B Taç yaprak C Yumurtalık D Tohum taslakları E Erkek organ (başçık)Çiçeklerin çoğu dıştan içe doğru sırasıyla çanak Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir taç Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir erkekorganlar ve dişiorganlar denen dört temel bölümden oluşur. Ama bazı çiçeklerde taç bölümü yoktur; bazılarında da Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir örneğin lalede taç ve çanak bölümleri ayırt edilemeyecek kadar biribirine benzer. Ayrıca çiçeklerin bazısında erkek organlar Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bazısında dişi organ bulunmaz. Kısacası çiçekler Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir domates çiçeğindeki gibi yarı yarıya birleşmiş ya da petunyanın huni biçimindeki çiçeklerinde ol*duğu gibi tümüyle birleşmiş olabilir. Bazı çiçeklerde taç yaprakların sayısı yalnızca dört ya da beş tane Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bazılarında çok fazladır. Bir çiçeğin bütün taç yaprakları aynı biçimde ola*bileceği gibi Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bazen de birkaçı birleşerek bezelye çiçeklerinde Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir aslanağzında ve orkide*lerde görülen "kanat" Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir "dudak" ya da "kele*bek" gibi özel biçimler alabilir.

En dışta Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çanak yaprakların birleşmesiyle oluşan ve gerçekten bir çanağı andıran çanak bölümü bulunur. Çanak yapraklar genellikle yeşil renklidir ve çiçek henüz tomurcuk durumundayken içte katlanmış halde bulunan taç yaprakların çevresini sararak koruyucu bir örtü oluşturur. Çanak yapraklar yüksükotunda olduğu gibi birleşerek kaynaşmış ya da düğünçiçeğindeki gibi ayrı ayrı olabilir.
Çanağın içinde taç yaprakların oluşturduğu taç bölümü yer alır. Taç yapraklar da düğünçiçeğinde olduğu gibi birbirinden ayrı Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yapı olarak birbirinden çok farklıdır. Gene de düğünçiçeği ve yüksükotu gibi tipik bir çiçek*te bu dört bölüm açıkça görülebilir.
Taç yapraklar genellikle bir çiçeğin en göze çarpan Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir en renkli bölümüdür ve birçok kişi çiçekleri taç yapraklarının sayısına Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir biçimine ve rengine bakarak tanır. Oysa bazen bu görünüm yanıltıcı olabilir; örneğin nergislerin dıştaki sarı renkli "taç yaprakları" aslında iyice irileşmiş Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir renkli çanak yapraklardır.
Tacın içinde sayıları iki ile birkaç yüz arasında değişebilen erkek organlar dizilidir. Çiçek tozlarını üreten bu organlar ipçik ya da telcik denen ince bir sap ile bu sapın tepesin*deki bir başçıktan Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yani çiçek tozu kesesinden oluşur.
Çiçeğin en ortasında meyve yapraklarından (karpellerden) oluşmuş tek ya da birkaç tane dişi organ bulunur. Her dişi organın en üst bölümünde bir tepecik Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bunun altında tepeci*ği taşıyan bir boyuncuk ve en dipte tohumtaslaklarını barındıran şişkince bir yumurtalık vardır. Erkek organlardan gelen çiçek tozları Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yüzeyi yapışkan bir sıvıyla kaplı olan tepeciğe konar Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir sonra boyuncuk kanalıyla dipteki yu*murtalığa ulaşır. Bu yapışkan sıvının çok önemli bir işlevi vardır; çünkü çiçek tozları boyuncuğun altındaki yumurtalığa ulaşmadık*ça buradaki tohum taslaklarını dölleyemez. Ancak bu dişi ve erkek üreme hücreleri birleştiğinde tohum taslağı tohuma dönüşür; bu tohum toprağa düşerek çimlendiğinde de bitkinin küçük bir kopyası olan yeni bir bitki gelişebilir.
Çiçek tozlarının erkekorgandan dişiorgana taşınmasına tozlaşma denir. Çiçektozları rüz*gârla Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir böceklerle Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir kuşlarla ya da başka hay*vanlarla Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir hatta bazı su bitkilerinde suyun akıntısına kapılarak bir çiçekten öbürüne taşınır.


Tohum Nasıl Oluşur?


Çiçek tozları tepeciğin üstüne konduktan son*ra büyümeye başlar ve her çiçek tozu taneciği Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yani erkek üreme hücresi kök gibi ince bir borucuk geliştirerek dişiorganın boyuncuğundan yumurtalığa doğru uzatır. Bu borucuklardan her birinin içinde iki tane çekirdek vardır. Borucuk uzayarak yumurtalığa ulaştığında kopar ve içindeki hücre çekirdekleri serbest kalır. Böylece çekirdeklerden biri yumurta*lıktaki bir tohum taslağının yumurta hücresiy*le birleşerek tohumu Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir öbür çekirdek de aynı tohumtaslağındaki başka bir hücreyle birleşe*rek tohumun çimlenmesi için gerekli besin deposunu oluşturur. Bu olaya döllenme de*nir. Demek ki Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir erkek ve dişi eşey hücrelerinin birleşmesiyle oluşan her tohumda bir bitki embriyonu ve gelişecek yeni bitkinin kök salıncaya kadar beslenmesine yetecek ölçüde besin deposu vardır. Bu tohumun üstü fasulye tanesinde olduğu gibi ince bir zarla ya da kiraz çekirdeğinde olduğu gibi odunsu ve sert bir kabukla örtülüdür (bak.
Tohum).

Tozlaşma konusunda unutulmaması gere*ken en önemli nokta Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir her bitkinin yalnız kendi türünden bir bitkiyi dölleyebileceğidir. Eğer bir bitkinin çiçek tozları başka türden bir bitkinin örneğin buğdayın çiçek tozları bir elma ağacının çiçeklerine taşınırsa ağaç elma vermez.


Tohumlar gelişirken Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir bunları barındıran yumurtalık da değişime uğrayarak bir meyve*ye dönüşür. Meyve çok çeşitli yöntemlerle tohumların daha uzak bir alana yayılmasını sağlar; böylece bütün tohumlar anaç bitkinin dibine düşerek onun besinini bölüşmemiş olur.Çiçeklerin Sınıflandırılması


Botanikçiler çiçekli bitkileri çiçeklerinin özel*liklerine göre sınıflandırırlar:

Birçenekliler İkiçenekliler Aynı türden birçok bitki çok değişik koşullar altında gelişmesini sürdürür*se hepsinin gövde ve yaprakları değişik biçim*ler alabilir; ama çiçeklerindeki temel bölüm*lerin düzenleniş biçimi hep aynı kalır.
Bitkilerin sınıflandırılarak familya Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir cins ve türlere ayrılmasında çiçeğin yapısı Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir yani çeşitli bölümlerinin nasıl bir düzen içinde yerleştiği çok önemlidir. Oysa çiçeğin rengi ve büyüklü*ğü iklime Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir toprağın bileşimine ve öbür çevre koşullarına bağlı olarak değişebildiği için sı*nıflandırmada fazla önem taşımaz. Bu yüzden bitkilerin sınıflandırılmasında botanikçilere yardımcı olan en önemli ayrıntılar çanak yaprakların Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir taçyaprakların Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir erkekorganların ve dişiorganların sayısı ile düzenleniş biçimidir.
Çiçeklerin çiçek sapı üzerindeki konumu da sınıflandırma açısından önemli özelliklerden biridir; çünkü çiçeklerin yerleşme biçimi he*men her bitkide değişir. Örneğin menekşe ve nergiste her sapın ucunda tek bir çiçek açar. Oysa elma ağacı ve hüsnüyusuf gibi bazı bitkilerde çiçekler sapların tepesinde kümeler halinde bulunur. "Çiçek durumu" denen bu kümelenmenin değişik biçimleri vardır. Örne*ğin yüksükotu ve aslanağzı gibi bazı bitkilerin çiçekleri kısa birer sapla ana eksene bağlana*rak salkımlar oluşturur. Buğdayda ana eksene sapsız bağlanan çiçekler başak denen sık bir salkım biçimindedir. Maydanoz gibi bazı bit*kilerde ise çiçekler sapın tepesinde şemsiye biçiminde kümelenir.
Çok sayıda küçük çiçeğin bir araya gelerekbileşikgiller (Compositae) familyasında top*lanmıştır. Bu bitkilerde tek bir çiçek gibi görünen yapı Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir aynı çiçektablasının üzerinde özel bir düzene göre yerleşmiş yüzlerce küçük çiçekten oluşan bir çiçekler topluluğudur. Bir papatyayı yakından incelerseniz Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çiçek başı*nın ortasında sarı bir küme Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çevresinde de taçyaprakları andıran beyaz yapraklar görür*sünüz. Aslında ortadaki yoğun kümede yüz*lerce minicik sarı çiçek bir araya toplanmıştır; bunlara tüpsü çiçek denir. Tüpsü çiçekleri çevreleyen beyaz yapraklardan her biri de birer dilsi çiçektir. Bileşikgillerdeki bu çiçek yapısı tozlaşmayı çok kolaylaştırır. Bir arının tam açılmış bir papatya çiçeği üzerinde dola*şırken bu minicik çiçekçiklerden pek çoğunu tozlaştırmaması hemen hemen olanaksızdır.

Çiçeklerin Yararları


Çağımızda fabrikalarda yapay olarak üretilen kokular giderek doğal çiçek kokularının yeri*ni almaktaysa da Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir çiçekler bugün bile parfüm sanayisinin önemli hammaddeleridir. Lavan*ta Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir kekik ve biberiye esansı ile gülyağı büyük ölçüde bu bitkilerin çiçeklerinden elde edilir. Haşhaştan elde edilen afyon tıpta kullanılan güçlü bir uyuşturucudur. Safran çiçeklerinden sarı renkli bir boyarmadde elde edilir. Baha*rat olarak kullanılan tarçın da tropik bir ağacın çiçek tomurcuklarıdır. Çok değerli bir besin olan balı arılar çiçeklerin balözünden yaparlar. Alımlı renkleri Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir görünümleri ve kokularıyla doğayı güzelleştirmeleri bir yana Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir eğer çiçekler olmasaydı insanın en önemli besin kaynaklarından olan meyve ve tohum*lar da olmazdı.elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir

Çiçek Tozunun Görevleri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: çiçek tozlarının görevi nedir, alımlı çiçekler, üzerinde çiçek tozu denilen sarı bir toz üretilir, çiçek tozlarının görevi, çiçeğin görevleri nelerdir, çicek tozlarının görevi ne olabilir, çiçek tozlarının görevleri, çiçek tozlarının görevleri nelerdir, çiçek tozları nın görevi nedir, çiçek tozlarının görevi ne olabilir, çiçek tozlarinin görevi nedir, cicek tozlarının gorevi nedir, çiçeğin organları ve görevleri, çiçek tozunun görevi, cicek tozlarinin gorevi nrdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Düz Kasların Görevleri Nelerdir? Я Soru Cevap 18 15-07-2016 01:24
Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Kaymakamların Görevleri elif Soru Cevap 0 10-03-2013 05:47
Vali'nin Görevleri Nelerdir? elif Soru Cevap 0 10-03-2013 05:41
Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir? Я Biyoloji 0 05-02-2012 11:40
Ağzın Görevleri Nelerdir? elif Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 07-06-2011 01:40

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:10 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats