bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-03-2013, 10:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi

Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgibakterilerin hücre yapıları - bakterilerde hücre duvarı - bakterde kapsül - bakteri sporları - bakteri hücre duvarı yapısı

Ökaryötik Hücre Nedir; Ökaryötik yapılı canlı hücresinin (alg Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi maya Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi mantar Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi protozoon Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ve gelişmiş canlılar) temel özelliği Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi genetik şifreleri taşıyan DNA'nın bir zarla çevrili olan çekirdekte bulunmasıdır

Prokaryotik Hücre Nedir; Prokaryotik yapıdaki hücrelerde (Bakteriler) ise hücre duvarların kompleks olması ve tek kromozomdan ibaret olan genetik materyalin sitoplazma içerisinde dağınık bir şekilde bulunmasıdır

Bakterilerde Hücre Yapısı

Bakteri hücresi ışık mikrokobu ile incelendiğinde Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi yuvarlak (kok) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi basil (çomak Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi çubuk) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi virgül Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi filament (uzun saç benzeri) gibi morfolojik yapısı ile Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi kapsül Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi flagella ve spor gibi yapıları görülebilir Gram boyama metodu kullanıldığında hücre duvarı yapısı hakkında (Gram pozitif veya Gram negatif) bilgi edinilir

Bir bakteri hücresinin ana yapıları merkezden dışa doğru şunlardır:

1- Genetik materyal (kromozom)
2- Sitoplazma
3- Sitoplazmik membran
4- Periplazmik boşluk
5- Hücre duvarı
6- Kapsül (bazılarında)
7- Pilus/fimbria (bazılarında)
8- Flagella (bazılarında)
9- Spor (bazılarında)

Genetik Materyal (Çekirdek Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi DNA)

Bakteri hücresi elektronmikroskop ile incelendiğinde; genetik materyalin Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi memeli hücrelerindeki gibi bir zarla çevrilmediği Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi fibriler yapıda merkezde olmakla beraber sitoplazma içerisinde dağınık bir şekilde olduğu ve mitotik aygıt bulunmadığı görülür Bakterilerde DNA yapısındaki genetik yapının 1 kromozomlu olduğu kabul edilir Yaklaşık 1 mcm boyundaki bir bakteri hücresinin kromozomunun boyu 1 mm (1000 mcm) kadardır Bu da kromozomun sitoplazma içerisinde ancak katlanarak sığabileceğini anlatır Bakteri kromozomunun moleküler ağırlığı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi yaklaşık 2-3 X 109 daltondur

Sitoplazma Nedir ve Sitoplazma İçi Yapılar Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Sitoplazma Özellikleri

Bakteri hücresinin iç kısmı sitoplazma sıvısı ile doludur Sitoplazma Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi saydam Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi hafif akışkan kıvamda ve kolloidal karakterdedir Sitoplazmada bakteri hücresinin yaşlanmasına bağlı olarak artan ve ozmotik olarak inert nötral polimer yapısında bir kısım granüller bulunabilir Bakteri hücresi bu granülleri rezerv maddeler olarak kullanır Bazı bakteriler protein ve nükleik asit sentezi sırasında bu granülleri karbon kaynağı olarak kullanır Bazı bakterilerdeki sülfür granüllerini okside ederek hidrojen sülfür (H2S) oluşturur

Sitoplazmada mikrokopla görülemeyen ancak ultra santrifüj teknikleri ile ortaya konabilen bazı yapılar bulunur Bunların en önemlisi ribozomlardır Ribozomlar Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ribo-nükleik asid ile protein moleküllerinin karışımlarından ibaret enzimleri yapan üniteler olarak bilinirler Ribozomlar bakteri hücresi için gereken her türlü protein ve enzimin sentezlendiği ünitelerdir Ribozomlar yaklaşık 10-20 nanometre (nm) çapındadırlar Bir bakteri hücresinde 10000-15000 kadar bulunabilir Temel olarak ribozomal PNA'yı oluştururlar Hücre rRNA'sının % 80-90'ı ribozomlarda bulunur Bakteri ribo-zomları 70 S'lik ribozomal RNA özelliği gösterirken Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ökaryotik hücrelerde 80 S'lik ribozomal RNA bulunur

Bakteri sitoplazmasında sık rastlanan bir yapıda "ekstra kromozomal genetik elementler" olarak tanımlanan plazmidlerdir Bunlar DNA yapısında olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri genomundan bağımsız olarak replikasyon (çoğalma) yaparlar Bir bakteriden diğerine F pilusları vasıtasıyla aktarılabilen-bulaştırılabilen- plazmidler Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi toplumda bilinçsiz antibiyotik kullanımı neticesinde artan antibiyotiklere dirençlilikten Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi enterik bakterilerde enterotoksin sentezinden ve barsaklara tutunma faktörlerinin hücrede sentezinden sorumlu genleri taşımakla sorumludurlar Bazı bakterilerde bakteri virusları olarak da bilinen bakteriofaj genomlar (DNA veya RNA) da bulunur

Sitoplazmik Membran Nedir

Hücre zarı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi hücre membranı olarak da bilinen bu yapı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi fosfolipid ve protein yapısındadır Ökaryotların aksine bakteri sitopiazmik membranında sterol bulunmaz Sitopiazmik membranın başlıca görevleri Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
1- Hücreye girecek-hücreden çıkacak maddelerin taşınması ve seçimi Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
2- Sitoplazmanm sarılarak kolloidal yapısının korunması Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
3- Enzimlerin birçoğunun depolanması Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
4- DNA replikasyonu sırasında mezozom oluşturmak Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
5- Hücre için gerekli bir çok protein Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi lipid Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi enzim vs'nin sentezinde gerekli maddelerin taşınması Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi barındırılmasını sağlamak Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi
6- Hidrolitik enzimlerin periplazmik aralığa salgılanması ve hücre dışındaki besinlerin parçalanması ve hücre içine alınacak hale getirilmesinde yardımcı olmaktır

Periplazmik Boşluk

Hücre duvarı ile sitopiazmik membran arasında kalan bu kısım Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi jelimsi karakterde olup peptidoglikan ile doludur Periplazmik aralık olarak da tanımlanan bölgede bazı proteinler Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi enzimler ve oligosakkaridler bulunur Bunlar jel içerisinde serbestçe diffüze olurlar Periplazmik proteinler arasında Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi hücre dışından içeriye alınacak besinleri parçalayacak enzimler bulunur Periplazmik oligosakkaridler ise ozmoregulasyonda görevlidirler

Hücre Duvarı Yapısı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Bakteri Hücre Duvarı

Bakteri hücresinin sitopiazmik membranı ile kapsülü arasındaki yapılar (pilus ve flagellalar hariç) hücre duvarını oluştururlar Hücre duvarının yapısı; Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde birbirinden farklıdır Bakterilerin Gram negatif veya pozitif olarak sınıflandırılmaları hücre duvarlarındaki yapı farklılarından ötürüdür Gram pozitiflerde protein ağırlıklı yapı olduğundan mor Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Gram negatiflerde hücre duvarı LP ve LPS ağırlıklı olduğundan pembe boyanırlar Bu farklılık rutin mikrobiyolojide oldukça pratik bir şekilde bakterilerin tasnifinde işe yarar Hekimlikte kullanılacak antibiyotiklerin seçiminde de bu özellik göz önünde tutulur

Gram pozitif bakterilerin hücre duvarları temel olarak başlıca peptidoglikan (PG) ve teikoik asitten ibaret iken Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Gram negatif bakterilerde içten dışa doğru peptidoglikan (PG) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi lipoprotein (LP) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi dış membran ve lipopolisakkarid (LPS) katmanlardan oluşur

Bakteri cinsleri hatta bazılarında türler arasında hücre duvarlarının antijenik özellikleri farklıdır Bu antijenik farklılıklardan faydalanılarak hasta kan serumundan bakteri enfeksiyonları teşhis edilebilmektedir
Gram negatif bakterilerin hücre duvarlarındaki LPS katmanındaki (lipid A ve polisakkarid) lipid A Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi endotoksin dir Bu tür bakterilerin inaktive edilmiş (öldürülmüş) hücreleri bile konakçıda pirojenik (vücut ısısını arttıran) etki gösterir

Bakteriler Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi izotonik bir ortamda tutulurlarsa Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi dezenfektanlar Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi antibiyotikler veya bazı kimyasal maddelerin etkileri ile hücre duvarları parçalanabilir veya sentezleri durdurulabilir Böylece hücre duvarsız (involusyon form) kalabilirler Basiller iç basınçtan ötürü yuvarlak-şekilsiz bir hal alır Gram pozitiflerde bu duruma protoplast Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Gram negatiflerde ise sferoblast adı verilir

Gram pozitiflerde peptidoglikan katman Gram negatiflerden yaklaşık 40 kat daha fazla bulunur Gram negatiflerde PG sitoplazmik membranm hemen üstünde yerleşmiştir

Peptidoglikan Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi N-asetil muramik asit (NAMA) ve N-asetil glikoz amin (NAGA) moleküllerinin B-l Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi 4 glikozid bağlarıyla birleşmelerinden oluşmuş heteropolimerlerdir

Gram negatiflerdeki Lipoprotein (LP) molekülleri Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi dış membran ve PG tabakalarını birbirlerine bağlar Gram negatif bakteri hücre duvarının en önemli yapı birimi olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bir molekül LP 57 aminoasitten oluşur Dış membran Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi periplazmik proteinlerin sızmasını önler Özellikle Enterobacteriaceae familyasındaki bakterileri safra tuzlarından ve hidrolitik enzimlerden koruyucu görev ifa eder Dış membran Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi sitoplazmik membran gibi yapısında fosfolipid molekülleri ve bazı özel proteinleri sıvı mozaik yapıdadır Dış membranda proteinimsi porların olması bu katmanın küçük moleküllere karşı per-meable (geçirgen) yapar Lipopolisakkaridler Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi dış membrana hidrofobik bağlarla bağlanmış olan yüzey yapıları gibi hücre duvarı katmanı olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bazı işlemlerle saf olarak elde edilebilirler Lipid A ve polisakkarid olarak 2 temel alt birimden oluşan LPS'lerin Lipid A kısımları Gram negatif bakterilerin enfeksiyon mekanizmasındaki önemli silahlarından olan endotoksinler olarak etkirler
Okaryotik hücrelerde bulunan otolitik enzimler Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri hücresinde de bulunur Bunlar PG'a bağlı olan amidaz Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi glikosidaz ve peptidaz enzimleridir Bu enzimler bakteri hücresinin gelişmesinde Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bölünmesinde Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi çoğalmasında ve nihayet ölümünde görev alırlar PG Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi lizozim enzimi (tükürük Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi gözyaşı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi vajen akıntısı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ter Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi yumurta akı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi makro-faj hücreleri vs) ile kolaylıkla hidrolize edilir

Kapsül

Bakterilerin tümünde kapsül olamamakla beraber önemli bir çoğunluğu doğal ortamında veya doğala yakın hazırlanmış besiyerlerinde üretildiklerinde kapsül oluştururlar Kapsül Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi tüm bakterilerde polisakkarid (Bacillus anthracis te ise poli-D-glutamik asit) yapısındadır

Bakteriyi konakçının fagositik hücrelerinden koruyarak daha patojen olmasını sağlarlar Vücut hücrelerine tutunmada da (adhezyon) işe yarar Birkaç kat olduğunda gliko-kaliks adını alır

Besiyerlerinde mukoid koloni oluşturarak üreyen bakteriler genellikle kapsüllüdürler Kapsül bazı bakterilerde mikrokapsül halinde bulunabilir Bakteri kapsülü negatif boyama veya kapsül boyama metotları ile ışık mikroskobunda görülebilir Değişik cins ve türdeki bakterilerde kapsülün aminoasit dizilişi değişiklik gösterdiğinden antijenik yapıları da farklılık gösterir

Flagella

Bakteri flagellası 130 nm çapında protein yapısında ve sitoplazmadan köken alan iplik benzeri uzantılar olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakterinin hareketli olmasını sağlar Her bakteride bulunmaz Bir bakterideki flagella sayısı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakterinin cins ve türlerine göre değiştiği gibi yerleşim yerleri de farklılık gösterir Bulundukları konuma göre monotrik (bir flagellalı) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi multitrik (çok flagellalı) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi lofotrik (bir uçta toplanmış flagellalar) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi amfitrik (karşılıklı iki uçta toplanmış flagellalar) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi peritrik (bakteri hücresinin her tarafında flagella bulunması) gibi isimler alır

Bir flagella Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi flagellin adı verilen alt birim proteinlerden oluşur Flagellalarm sentezleri Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri genomunun kontrolündedir Sıvı besiyerlerinde üremiş bakterilerin flagellalan çalkalanarak koparılabilir 3-6 dakikada yeniden sentezlenir Flagellinlerde türlere göre (hatta aynı tür içerisinde bile) farklı antijenite gösterebilir

Pilus (Fimbria)

Flagellalardan daha kısa ve daha ince tüysü yapılar olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi sitoplazmik membrandan köken alırlar Protein yapısındadırlar Antijenik farklılıkları vardır Bakterilerde iki çeşit pilus bulunabilir

1 Konakçının hücre ve dokularına tutunmaya yarayan piluslar (Escherchia coli'lerdeki Colonisatioıı Factor Antigens I Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi CFA II Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi CFA III Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi üropatojen E coli'lerdeki P piluslar Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Streptococcus'lardaki M ve X proteinler gibi)
2 Bakteriyel konjugasyonda verici hücrenin alıcıya tutunmasına ve plazmid aktarılmasında görevli olan F piluslar Bakter Serin biı çoğunda pilus sentezi Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi plaz-midlerin genetik kontrolündedir

Spor

Bakterilerde spor Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi zor çevre şartlarından kendi neslini koruma için geliştirdiği bir form değişikliği olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri sporlu iken üreyip çoğalamaz ancak yıllarca (örneğin B anthracis'te 2500 yıl) sonra bile vejetatif hale gelebilecek şekilde Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi korunabilmektedir Aerobik bakterilerden Bacillus cinsi (B anthracis Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi B subtilis Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi B ccreus Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi B megatarium) ile anaerobik bakterilerden Clostridium cinsi (Cl tetani Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Cl botulinum Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Cl perfiringens Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi Cl septicum Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi vs) bakterilerde bulunur Koklarda (bazı Sarcinia türleri hariç) Gram negatiflerde ve spiroketlerde spor oluşumu tespit edilmemiştir Aerob bakterilerde spor sadece in vitro gelişirken Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi anaerob bakterilerde hem in vitro hem de in vivo oluşabilmektedir

Vejetatif bakterilerin % 70'i su iken Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri sporlarında su oranı % 5-20 kadardır

Bakteri sporlanacağı zaman Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi hücre içerisine yeterli besin maddelerini depoladıktan sonra vejetatif hücre için gerekli bazı genlerin çalışmasını durdurarak Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi spor oluşumunda görevli genleri faaliyete geçirir Önce bakteri genomu sporun oluşacağı kısma doğru uzamaya başlar Çift katmanlı zar oluşması diğer dış katmanların sentezi için pre-kürsör (başlatıcı) görevi görür İki kat membran arasına PG Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi dipikolinik asit ve kalsiyumca zengin maddeler birikerek korteks şekillenir Spor oluşumu 50 kadar gen tarafından kontrol edilmektedir Yukarıda da belirtildiği gibi sporlanmış bakteri uygun ortamda yıllarca korunabilir Çevre Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri için uygun hale geldiğinde veya sporlu bakteriler insan veya hayvanlarca alındığında Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi bakteri vejetatif hale geçer Bu 3 aşamada olur

1 Aktivasyon Sporun ısı Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ışık Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi nem Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi pH Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi uygun aminoasitler vs bulunan bir ortama kavuşması Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi vejetatif hale geçmesini uyarır

2 Jerminasyon Aktive olmuş sporun bazı aminoasitlere minerallere (özellikle Mn++) ve suya gereksinimi vardır Bu maddeler aktivasyon sırasında oluşan çatlamalardan içeriye girerek spordaki dipikolinik asit ve kalsiyumun spordan atılmasını sağlar ve bakteri vejetatif hale dönüşür

3 Basilin boyu uzar ve normal şekle döner

Bakteri sporları genellikle oval veya yuvarlak şekilli olup Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi basilin uç kısmında (terminal) Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi ortasında (sentral) veya ikisi arasında (subterminal) yerleşebilir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi

Mikroorganizmaların Hücre Yapıları Hakkında Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mikroorganizmalar hakkında bilgi, mikroorganizmalarin sitoplazmik,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hücre Döngüsü Nedir? Hücre Döngüsü Nasıl Olur? elif Soru Cevap 0 28-02-2013 10:30
Toprak Yapıları hakkında bilgi verir misiniz? elif Soru Cevap 0 28-11-2011 05:19
Hücre Bölünmeleri Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 03:59
Bilgi Felsefesi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:22
Gündelik Bilgi Ve Sağduyu Bilgisi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:21

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:17 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats