bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-03-2013, 02:02   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ?

Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ?Tasarının madde gerekçelerinde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? değişikliklerin gerekçesi yer aldığı için burada sadece çok genel olarak getirilen yenilikler değerlendirilecektir.

Tasarının Birinci Kısmı Genel Hükümler başlığı altındaki Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Birinci bölümde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Görev Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Yetki ve Yargı Yeri Belirtilmesi incelenmiştir. Bu Bölümün Birinci Ayırımda görev düzenlenmiştir. Görevle ilgili yenilik yapılmamış sadece maddelerde tereddüt edilen hususlarda açıklık getirilmiş veya uygulamada kısmî dava açılmasında görevin belirlenmesindeki gibi bazı zorluklar aşılmaya çalışılmıştır. Nitekim Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? kısmî dava açan kişinin saklı tuttuğu kısmın çekişmeli olup olmadığını çoğu zaman bilmesi mümkün olmadığından maddede daha basit bir düzenleme yapılmış ve alacağın saklı tutulan kısmı da nazara alınarak görevli mahkemenin belirlenmesi kabul edilmiştir.

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanun ile Tasarıda 8 inci maddede düzenlenmiştir. Farklı olarak iflâs davaları dışında konkordato veya uzlaşma suretiyle sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması sulh hukuk mahkemelerinin görevi dışında tutulmuştur.

Yetki konusunda daha sistematik Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? daha açık bir düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Bu Kısımda yeni olarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yetki sözleşmelerinin sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri arsında yapılması kabul edilmiştir. Çünkü yetki sözleşmeleri ile genellikle güçlü olan taraf Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yetkili olmayan ve dilediği bir mahkemeyi yetkili kılabilmektedir. Usul hukukunun sosyal yönü güçsüz olan kişileri yargılama sırasında korumayı gerektirmektedir. Bu nedenle Tasarıda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tacir olmayanlar bakımından yetki sözleşmesi yapılabilmesi olanağı kaldırılmıştır. Yeni getirilen hükümlere göre Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tacirler ve kamu tüzel kişileri Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? aralarında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında bir veya birden fazla mahkemeyi yetkili kılabileceklerdir. Yine taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen mahkemelerde açılabilecektir. Böylelikle olumsuz yetki sözleşmesi yapılabilmesi tacirler veya kamu tüzel kişileri bakımından kabul edilmiştir.

Birinci Kısmın Üçüncü Bölümünün İkinci Ayırımında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hâkimlerin sorumluluğu düzenlenmiş ve hâkimlerin fiillerinden dolayı Devletin birinci derecede sorumluluğu kabul edilmiştir. Böylelikle Anayasamızın 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasına uygun bir düzenleme yapılmıştır. Bu Kısmın Dördüncü Bölümünde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? taraflar ve davaya katılan üçüncü kişiler düzenlenmiştir. Aslî müdahale de Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? davaya müdahale maddeleri arasında açıkça düzenlenmiştir.

Tasarı ile getirilen yeniliklerden biri de avukatla temsil zorunluluğudur. Ancak bu zorunluluk belli bir miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar için getirilmiştir. Çünkü adlî yardım konusundaki hükümlerin yeterli olmayışı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu konuda daha düşük miktar ve değerdeki uyuşmazlıklar için bu zorunluluğun getirilmesini engellemiştir. Ancak bu konuda siyasî iktidarın daha fazla kaynak ayırabilmesi ve destek olması halinde bu miktarın daha aşağıya çekilmesi mümkün olabilir.

İkinci Kısımda düzenlenen dava çeşitleri ve dava şartları ile ilgili hükümler yenidir. Eda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tespit ve inşaî davalar dışında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? kısmî dava Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? davaların yığılması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? terditli dava Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? seçimlik dava ve topluluk davası yeni olarak düzenlenmiştir. Topluluk davası ile derneklerin üyeleri adına tespit davası açabilmeleri ya da müdahalenin önlenmesini isteyebilmeleri mümkün hâle getirilmiştir. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir tüketici derneği Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tüketicilerle ilgili dava açabilecektir. Bu Kısmın İkinci Bölümünde dava şartları genel olarak sayılmış ve ayrıca bu dava şartlarının incelenmesi ele alınmıştır. Derdestlik dava şartı hâline getirilerek Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? aynı davanın ikinci kez açılması durumunda derdestliğin ilk itiraz olarak ileri sürülüp her iki davanın gereksiz yere görülmesi önlenmek istenmiştir. Bu sayede hem gereksiz masraf yapılması önlenecek hem de mahkemeler gereksiz yere meşgul edilmeyecektir. Bu Kısmın İkinci Bölümünün İkinci Ayırımında ilk itirazlar düzenlenmiştir. İlk itirazların sayısı azalmıştır. Dava ve cevap dilekçesindeki eksikliklerin ilk itiraz olarak ileri sürülmesi kaldırılmıştır. Zira bu dilekçelerdeki zorunlu unsurların ilk itiraz olarak ileri sürülmese bile her zaman ileri sürülebilmesi mümkün idi. Bunun gibi davaların birleştirilmesi de ilk itiraz olarak kabul edilmemiştir. Çünkü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ilk itiraz olarak ileri sürülmediği takdirde ayrı mahkemelerde görülen davaların birleştirilmesi mümkün değildir. Bu ise uygulamada davaların daha da gecikmesine neden olan bir davanın diğeri için bekletilerek Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yani bekletici sorun sayılarak uzamasına neden oluyordu. Üçüncü Kısım olan Yazılı Yargılama Usulü Kısmının Beşinci Bölümünün Üçüncü Ayrımında ise ön sorun ve bekletici sorun düzenlenmiştir. Ön sorun 1086 sayılı Kanunda “hadise” olarak düzenlendiği hâlde bekletici sorunla ilgili hüküm yenidir.

Üçüncü Kısımda Yazılı Yargılama Usulüne ilişkin hükümler yer almaktadır. Burada en önemli yenilik davanın açılmasıyla davacıdan avans alınmasıdır. Böylelikle dava sırasında her işlem için ayrı ayrı masraf alınması sebebiyle zaman kaybı önlenmek istenmiştir. Davanın başında avans alınması bu gecikmeleri önleyecek niteliktedir. Yargılama giderlerinin zamanında yatırılmaması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tek başına davaların gecikme sebebi olmamakla birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? önemli etkenlerden biridir. Gerek kanundan gerekse yerleşmiş yargı uygulamalarından kaynaklanan bu aksaklığın önlenebilmesi amacıyla Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? öncelikle dava açılmasıyla ilgili “Harç ve avans ödenmesi” kenar başlıklı 125 inci madde düzenlenmiştir. Bu hüküm Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? davacının dilekçesini mahkemeye sunarken Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? açtığı davadan kaynaklanan yargılama giderlerinin yaklaşık olarak mahkemece hesaplanarak kendisinden peşin olarak tahsilini öngörmektedir. Yine hangi masrafların yargılama giderleri kapsamına girdiği belirlenmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ayrıca davacının davayı açarken ödemek zorunda olduğu giderin peşin olarak tahsilinden sonra Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için belirlenen avansı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? verilen kesin süre içinde yatırma zorunluluğu getirilmiştir.
Uygulamada kabul edilmemekle beraber Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? doktrinde genel kabul gören iradî taraf değişikliği Tasarıda kabul edilmiştir.

Üçüncü Kısmın Dördüncü Bölümünde Ön İnceleme düzenlenmiştir. “Ön İnceleme” başlığını taşıyan bu Bölüm Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? medenî usul hukuku alanındaki kanunlaştırmada Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hukukumuz için önemli bir yeniliktir. Uygulamada en çok şikâyet edilen ve yargılamanın gecikmesi sebebi olarak gösterilen önemli bir husus Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tam hazırlık yapılmadan tahkikata başlanmasıdır. Hatta çoğu kez Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? taraflar delillerini tam olarak göstermeden ve dilekçelerine eklemeden Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? mahkeme de delilleri tam olarak toplamadan tahkikata başlamaktadır. Delillerin ve hukukî uyuşmazlığın tartışılması için yeterli hazırlık yapılmadan tahkikata başlandığında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? istenen sonuç elde edilememekte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikat Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delillerin toplanması için gereksiz yere uzamaktadır. Bunun yanında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? mahkemelerce Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yeterli hazırlık yapılıp dosyalar incelenmediğinden ve taraflar da bu konuda gerekli açıklamaları tam olarak yapmadıklarından Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yargılamanın başında karar verilmesi gereken Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? usule ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar davanın sonunda karar verilebilmektedir. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? iki yıl süren bir davanın sonunda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bazen mahkemenin görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verdiği veya zamanaşımı gerekçesiyle davayı reddettiği görülebilmektedir. Dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan ve tarafların elinde bulunan delillerin mahkemeye sunulmasından Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? elde olmayanların ise masrafları ödendikten ve nereden getirtileceğine ilişkin bilgiler verildikten sonra Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikatın başlatılması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikatın Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? amacına uygun olarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? sadece uyuşmazlığın ve uyuşmazlığa ilişkin delillerin incelendiği ve tartışıldığı bir aşama hâline getirilmesi; bunun için de tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tahkikat başlamadan tam tespiti gereklidir. Ayrıca Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? işin esasına girilmesi gerekli olmayan Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? usule ilişkin kararlarla sürelere ilişkin kararların da başlangıçta verilmesi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir çok uyuşmazlığın baştan hâlli sonucunu doğuracaktır. Bu aşamada Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? uyuşmazlık konuları tam ve açık olarak tespit edilmiş olacağından Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tarafların durumlarını gözden geçirerek sulh olmaları da daha kolay hâle gelebilecektir. Bu aşamanın diğer bir olumlu yönü ise Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? uyuşmazlık noktaları kesin olarak tespit edildiğinden Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? inceleme ve hukukî tartışma da bu noktalara münhasır olarak yapılacak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? gereksiz işlemlerin ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

Ön incelemenin amacına uygun yapılması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? taraflar arasında sulh imkânını artıracak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hatta yargılama dışı uyuşmazlık çözüm yollarıyla da bağlantılı olarak tarafların doğrudan ya da arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözmelerinin yolunu açacaktır. Taraflar sulh olmadıklarında ise tahkikat için tüm hazırlıklar yapılmış olduğundan Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikatta sadece tanık dinlenmesi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bilirkişiye başvurulması ve keşif gibi usul işlemleri gerçekleştirilecek Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikatın arka arakaya yapılacak birkaç oturumda da tamamlanması mümkün olabilecektir. Bu Bölümün “Ön İnceleme” olarak ifade edilmesinin sebebi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? dilekçelerden sonra Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? mahkemece yapılacak ilk inceleme aşaması olması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ancak işin henüz esasına tam olarak girilmemesidir. Bu aşama Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikat olmadığından tahkikat ifadesi de kullanılmamıştır. Çünkü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu aşamada bir ön tahkikat ve benzeri işlemlerden daha çok Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikattan önce yapılması gereken işlemler tamamlanmaktadır. Bu Bölüm Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Tasarıda yeni olmakla birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hukukumuza tamamen yabancı da değildir. Nitekim istinaf aşamasında ön inceleme kabul edilmiştir. Yine temyiz aşamasında da işin esasına girilmeden ön inceleme yapılmaktadır.

Dördüncü Kısım “İspat ve Deliller” başlığını taşımaktadır. Bu Kısımdaki ispat hakkı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ispat yükü ve karşı ispatla ilgili hükümler yenidir. Dördüncü Kısmın İkinci Bölümünde “senet” yerine “belge ve senet” ibaresine yer verilmiştir. Bu Bölüm içinde delil olarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belge ve senet düzenlenmiştir. Burada ilk defa hukukumuzda belge kavramı ile senet kavramı birbirinden ayrılmış Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belge Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? senet kavramını da içine alacak şekilde bir üst kavram olarak kabul edilmiştir. Belge ile senedin ayrılması hem kavramsal hem de hukukî anlamda önemlidir. Her şeyden önce Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belge genel anlamda bir bilgiyi taşımaya elverişli ortamı ya da şeyi ifade etmektedir. Şüphesiz her bilgi taşıyıcının delil olarak bir değeri olmakla birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? o bilginin ne kadar güvenli taşındığı ve kesinliği ile bağlantılı şekilde delil olarak kullanılırken farklı kuvvette kabul edilmektedir. Bu sebeple örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? altı imzalanmış kağıt üstüdeki bir metin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yazı veya imzası inkâr edilmedikçe senet olarak kesin delil niteliğine sahiptir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik ortamdaki veriler ise doğrudan senet olmamakla birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? senet kuvvetindedir. Oysa Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? imzasız sadece içinde belirli bilgiyi taşıyan bir kağıt üzerindeki yazı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yazılı delil başlangıcı olarak senet kuvvetinde değildir.

Senet kesin olarak kullanılan ve kanunun özel bir anlam yüklediği belge türüdür. Oysa Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? her belge senet olmadığı gibi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? kanunun senet dışında da delil olarak kabul ettiği belgeler mevcuttur. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yazılı delil başlangıcı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? niteliği itibariyle bir belgedir Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ancak kanunda kabul edilen şekliyle senet değildir. Bunun dışında günümüzde elektronik ortamda oluşturulan veriler mevcuttur. Elektronik ortamda oluşturulan bu veriler genel anlamda belgedir Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ancak senet sayılmamaktadır. Gerek 1086 sayılı Kanunda gerekse Tasarıda düzenlenen hükümler arasında elektronik ortamda oluşturulan verilerin tamamı değil bir kısmı senet hükmünde kabul edilmiştir. Dikkat edilirse Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu tür elektronik belgeler dahi teknik anlamda senet değil Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? senet hükmündedir.

Ayrıca Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belgenin üst kavram olarak kabul edilmiş olması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ilerde meydana gelecek teknik gelişmelere daha kolay ayak uydurulmasını ve bu yönde düzenleme yapılmasını mümkün kılacaktır. Herhangi bir veri taşıyıcısı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bugün anladığımız anlamda senet ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik verilerden daha kuvvetli bir ikna gücüne ve güvenliğe sahipse Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? onun kesin delil olarak kabulü de kolaylaşacak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bunun için kanunun sisteminin bozulması da gerekmeyecektir.

Açıklanan sebeplerle Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belge ve senet arasında bir ayrım yapılarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? senetle ispat hükümleri gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler bu Bölümden çıkarılmış bulunmaktadır. Bunun bir sebebi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delillere ilişkin genel bölümde bu hükümlerin yerini alabilecek hükümlere yer verilmesi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? diğer sebebi ise Tasarıda düzenlenen maddelerden bir kısmının kaldırılan hükümleri de kapsayıcı nitelikte olmasıdır. 1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler ise Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? güncelliğini kaybettiğinden kaldırılmış bulunmaktadır.

1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler Dördüncü Kısmın İkinci Bölümüne alınmamıştır. Çünkü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? belge ve senetle ilgili bazı hususlar Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? dilekçelerin verilmesiyle bazıları da ispat ve delillere ilişkin genel hükümlerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tarafların ellerindeki belgeleri dilekçelerine ekleyerek mahkemeye vermelerine ilişkin hususlar dilekçelere ilişkin Bölümde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? başka yerden getirilecek delillerle Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delillerin incelenmesi genel olarak ispat ve delillere ilişkin genel hükümler içinde düzenlenmiştir. Bunun dışında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? uygulanma kabiliyeti kalmayan hükümlerle Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? kaldırılması boşluk doğurmayacak hükümlere bu Tasarıda yer verilmemiştir. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanunun 305 inci maddesinde yer alan Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? nüfus kayıtlarının zıyaı hâlinde o kimsenin ailesine ilişkin özel belge ve kayıtların delil olarak kullanılacağı hakkındaki hükme Tasarıda yer verilmemiştir. Zira Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu hüküm mevcut olmasa da zaten genel hükümlere göre ispatı ve tespiti mümkündür Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? nitekim Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Yeni delil ibrazına ilişkin husus (HUMK m. 306) Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikata ilişkin Bölümde “Yeni delil gösterilmesi” kenar başlığı ile Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delil ibraz eden tarafın karşı tarafın onayı olmadan bundan vazgeçemeyeceğine ilişkin hüküm ise (HUMK m. 307) delillere ilişkin genel hükümlerde “Delilden vazgeçme” başlığı altında düzenlenmiştir. Senetlere ilişkin bazı hükümler ise 1086 sayılı Kanunda ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş olmalarına rağmen aslında aynı hususa ilişkindir; benzer mahiyetteki hükümler mümkün olduğunca sadeleştirilerek birleştirilmiştir. Hukukî işlemlerin belli bir miktar veya değerin üzerinde olması hâlinde senetle ispatı kuralı muhafaza edilmiştir. Akdeniz ülkeleri olan Fransa Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? İtalya ve Yunanistan hukukunda da senetle ispat kuralı korunmaktadır. Yaklaşık yüzelli yılın üzerinde bir uygulaması olan ve uygulamada herhangi bir şikâyet konusu olmayan senetle ispat kuralı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Komisyonumuz tarafından da çoğunlukla kabul edilmiştir.

Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümünde yemin düzenlenmiştir. Tamamlayıcı yemine Tasarıda yer verilmemiştir. Takdiri delillerle ispatın mümkün olduğu hâllerde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hâkimin kanaatini yemin ile değil Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? diğer delillerle tamamlaması kabul edilmiştir. 1086 sayılı Kanunda yer alan yemin formülü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? taraf yemini düzenlemesinde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? daha laik hale getirilmeye çalışılmıştır.

Dördüncü Kısmın Dördüncü Bölümünde düzenlenen tanıkla ilgili hükümlerde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

Dördüncü Kısmın Beşinci Bölümünde bilirkişi incelemesi düzenlenmiştir. Bu Bölümde yeni olarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü ve bilirkişinin yetkilerine yer verilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanununun bilirkişi ile ilgili hükümlerine paralel bir düzenleme yapılarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bilirkişilerin bölge adliye mahkemesi adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek listelerde yer alan kişiler arasından seçilmesi kabul edilmiştir. Böylelikle bilirkişilerin uzman kişilerden oluşması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hukukî konularda gereksiz yere bilirkişiye başvurulmaması ve denetimi sağlanmak istenmiştir. Bilirkişi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi olarak kabul edilmiştir. Bilirkişinin kasten veya ağır kusuru sonucu düzenlediği gerçeğe aykırı raporun karara esas alınması nedeniyle zarar gören kişilerin devlete karşı sorumluluk davası açabileceği düzenlenmiştir.

Dördüncü Kısmın Altıncı Bölümünde keşifle ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. 1086 sayılı Kanundan farklı şekilde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? keşfin sadece taşınmazlara ilişkin olmadığı daha açık olarak düzenlenmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ayrıca keşfe katlanma zorunluluğu ve soybağının tespiti için inceleme yapılması hakkında yeni hükümler getirilmiştir.

Altıncı Kısmında basit yargılama usulü düzenlenmiştir. Seri yargılama ve sözlü yargılama usullerine Taslakta yer verilmemiştir. 1086 sayılı Kanunda seri yargılama usulü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? sadece cevap dilekçesi ile cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için yazılı yargılama usulüne nazaran kısa süreler öngörmekteydi. Bu kısa süreler dışında yazılı yargılama usulüne atıf yapıldığı için Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? seri yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasında bir fark bulunmamakta idi. Hatta cevap ve diğer dilekçeler için çoğu kez mahkemeye müracaat ederek sürenin uzatılması istendiğinden ve bu talep kabul edildiğinden Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? adı seri olan yargılama usulü çoğu kez yazılı yargılama usulünden daha uzun sürmekte idi. Bu nedenle uygulamada ismi dışında seri bir yargılama öngörmeyen bu usule yer verilmemiştir. Keza sözlü yargılama usulü de uygulamada yazılı yargılama usulü gibi uygulandığından Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu iki yargılama usulü kaldırılarak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? basit yargılama usulü Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yazılı yargılama usulüne nazaran daha hızlı daha kolay bir usul hâline gerilmeye çalışılmıştır.

Basit yargılama usûlünde yapılan düzenlemede Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? genel hatlarıyla Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? sadece dava ve cevap dilekçesi şeklinde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? dilekçe aşamasına yer verilmiştir Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? replik düplik safhası çıkartılmıştır. Ön inceleme ve tahkikat aşamaları birleştirilmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ilk duruşmada ön incelemeye ilişkin işlemlerin de yapılmasına imkân tanınmıştır. Kural olarak ilk duruşmadan sonra Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? en fazla iki duruşmada (yani en fazla üç duruşma) tahkikatın tamamlanması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? çok özel durumlarda duruşma sayısının artırılması amaçlanmıştır. Sözlü yargılama ve hükmün verilmesinin aynı duruşmada yapılması ve hükmün de kural olarak aynı duruşmada tüm unsurlarıyla tefhimi düşünülmüştür. Yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? davanın takipsiz bırakılması hâlinde bir defa dosya işlemden kaldırıldıktan sonra Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi kabul edilmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? iddia ve savunmanın değiştirilip genişletilmesinin başladığı an öne çekilmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? duruşmalar arasındaki süreler kısa tutulmuş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? tahkikat işlemlerinin kısa sürede tamamlanması öngörülmüştür.

Kanun yolları Sekizinci Kısımda düzenlenmiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanuna 5236 sayılı Kanunla eklenen istinaf ve temyiz ile ilgili hükümler aynen muhafaza edilmiştir. Bu hükümler 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve fakat bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamaması nedeniyle henüz uygulanmadığından ve bu hükümlerin değiştirilmesi yönünde bir eleştiri yapılmadığından aynen benimsenmiştir.

Geçici hukukî koruma kavramı doktrinde kullanılmakla birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Tasarıda ilk defa yer almaktadır. Geçici hukukî korumalar Onuncu Kısımda düzenlenmiştir. Asıl nihaî hukukî korumanın zaman alması ve ayrıntılı bir incelemeyi gerekli kılması sebebiyle Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? günümüzde geçici hukukî korumalar daha da önem kazanmıştır. Hatta denilebilir ki Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? asıl yargılama veya davadan önce Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? geçici korumalar adeta bir ön yargılama hâlini almıştır. Geçici hukukî korumalar Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hak arama özgürlüğü ve kişilerin haklarının korunması bakımından özel bir öneme sahiptir. Hak arama özgürlüğü çerçevesinde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hukukî korunma talebi için artık günümüzde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? “etkin hukukî koruma” ihtiyacı ve talebinden söz edilmektedir. Yani Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir devletin sadece yalın olarak hak arama ve hukukî korunma yollarını düzenlemesi ve bunları açık tutması yeterli değildir; aynı zamanda bu yolların etkinliğini sağlamak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? elde edilecek kararların uygulanabilir olması imkânını ayakta tutmak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? hukukî korunma ihtiyacı ile orantılı ve bağlantılı bir yöntemi benimsemek gibi yükümlülüğü söz konusudur.

Belirtilen sebeplerle günümüzde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? klasik ve temel geçici hukukî koruma türü olan ihtiyatî tedbir dışında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir çok yeni geçici hukukî koruma türü benimsenmiştir. Asıl dava veya yargılama konusuna ilişkin olarak ihtiyatî tedbirler yanında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? para alacaklarına ilişkin takibin sonucunun güvence altına alınabilmesi için ihtiyatî haciz Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delillerin korunması için delil tespiti bilinen geçici hukukî koruma türleridir. Ancak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? özel kanunlarda bu geçici hukukî koruma türlerinin içinde yer almayan farklı geçici hukukî korumalara da yer verilmiştir. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? aile hukukuna ilişkin bir çok geçici hukukî koruma Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? önleyici tedbir Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? koruma önlemleri ve aile ilişkilerinin geçici düzenlenmesi gibi farklı geçici hukukî korumalar mevcuttur. Bu geçici korumalar Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bazı yönleri ile ihtiyatî tedbire benzemekle birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ihtiyatî tedbirden daha farklı ve geniş bir alana sahiptir. Bu sebeple Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? genel bir geçici hukukî koruma başlığı altında temel olarak ihtiyatî tedbir düzenlenmekle birlikte Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? diğer geçici hukukî korumalara da değinilmiştir. İhtiyatî haciz Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? İcra ve İflâs Kanununda düzenlendiğinden Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu başlık altında düzenlenmemiş Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu Kısımda ihtiyati tedbir ve delil tespiti ayrıntılı olarak düzenlenip Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? diğer özel geçici hukukî korumalara ilişkin genel atıf yapılmakla yetinilmiştir. Bunun dışında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? klasik ihtiyatî tedbir türü olan teminat amaçlı ihtiyatî tedbirler dışında Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? eda veya düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbirler de oldukça yaygınlaşmıştır.

Hukuk yargılaması bakımından en sorunlu alanlardan biri de geçici hukukî korumalardır. Uygulamada Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? haksız alınan ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararlarından dolayı telafisi güç zararların ortaya çıkmasına rastlandığı gibi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? gerekli durumlarda ilgili geçici hukukî korumaya karar verilmediğinden dolayı elde edilen hükmün bazen uygulama kıymeti kalmamaktadır. Ayrıca Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? uygulamamızda önemli bir sorun da geçici hukukî korumaların birbirine karıştırılması ve gereği gibi uygulanmamasıdır. Örneğin Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? para alacakları için kural olarak ihtiyatî haciz istenmesi gerekirken ihtiyatî tedbir talep edilmesi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? delil tespiti yerine bir dava türü olan tespit davası açılması Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bunun en sık rastlanan örnekleridir. Ayrıca Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir mahkemeden ihtiyatî tedbir talep edilip reddedilmesi durumunda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? başka bir mahkemeden böyle bir talepte bulunulması gibi davranışlara da uygulamada sıkça rastlanılmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar gözönünde tutularak geçici hukukî ko*rumalar Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bu çerçevede ihtiyatî tedbir ve delil tespiti yeniden düzenlenmiştir.

Tahkim Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ülkemizde ilk kabul edildiği tarih olan 1856 yılından bu yana etkin olarak kullanılamamaktadır. Tahkim kurumunu etkin kılmak için Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yani özü var olan tahkim kültürünü ülkemizde geliştirmek amacıyla yapılması gereken ilk iş şüphesiz iç tahkim yani millî tahkime ilişkin usul ve esasları düzenleyen hükümleri Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? günümüz tahkim yaklaşımına uygun hâle getirmektir. Tasarının Onbirinci Kısmında yer alan tahkim hükümleri düzenlenirken Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu esas alınmıştır. 4686 sayılı Kanun Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? bir kaç istisna dışında esas olarak 1985 tarihli Uncitral Model Kanununu benimsemiş ancak iktibas esnasında bazı konular eksik alınmış ve yine bazı konularda tercihler Model Kanundan değişik olarak kullanılmıştır.

Tahkim hakkındaki hükümler Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Milletlerarası Tahkim Kanunundaki hükümlerin hemen hemen aynısıdır. Tasarıda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 4686 sayılı Kanundaki hükümlerin kabulü ile millî ve milletlerarası tahkim hükümleri arasındaki fark önlenmek istenmiştir. Ayrıca dünyada pek çok ülkenin milletlerarası ve millî tahkim için esas aldığı Uncitral Tahkim kuralları iç tahkim bakımından da benimsenmiştir.

1086 sayılı kanunda öngörülen cezalar Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? Tasarıda “disiplin hapsi” ve “disiplin para cezası” olarak düzenlenmiştir. Disiplin hapsi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? özellikle duruşmanın düzeninin sağlanması gibi hâllerde öngörülmüştür. Davanın görülmesi sırasında kötü niyetli davranışları önlemek ve yargılamayı daha etkin kılabilmek için ise Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? disiplin para cezası düzenlenmiştir. Bu cezaların tecili veya ertelenmesi gibi sebeplerle uygulanamaması önlenerek Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yargılamanın işleyişinin güvence altına alınması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu Tasarıda Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? disiplin para cezasının özelliklerinin neler olduğu ve bu cezanın nasıl tahsil edileceği hususları da açıklığa kavuşturulmuştur.

Tasarı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yürürlük ve yürütme maddesi ile birlikte 455 maddeden oluşmaktadır. Bilindiği üzere Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanun 582 maddedir. Genel gerekçenin değişik yerlerinde de açıklandığı üzere Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanunun farklı kısımlarında yer alan Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? ancak Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? birbirine benzer hükümleri düzenleyen maddeler bu Tasarıda tek madde altında birleştirilmiştir. Ayrıca Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? yürürlükteki Kanunun yaklaşık aaaaen maddesi değişik zamanlarda yürürlükten kaldırıldığı hâlde Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? kaldırılan maddeler dikkate alınarak teselsül ettirilmemiştir. Dolayısıyla hazırlanan Tasarıdaki madde sayısı Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? 1086 sayılı Kanunda yer alan madde sayısından daha azdır. Bunun sebebi Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? uygulaması olmayan Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? eskimiş ya da başka kanunlarda düzenlenmiş maddelerin Tasarıya alınmamış olmasıdır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ?

Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürk Önderliğinde Ölçme Birimlerine Getirilen Yenilikler Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 24 30-04-2017 10:12
Biyoteknoloji Alanındaki Son Yenilikler Nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 1 28-10-2013 11:02
Sanayi alanında yenilikler nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-02-2011 04:06
Ticaret alanında yenilikler nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-02-2011 04:03
Bayındırlık alanında yenilikler nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-02-2011 04:00

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:39 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats