bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-03-2013, 03:04   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Muhasebenin Temel Kavramları NelerdirMuhasebe işlemleri ve olayları kaydederken belirli prensiplere uyar Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Böylece muhasebe ıuygulamaları belirli kurallara dayanmış ve uygulamada ortaya çıkabilecek bazı karışıklıklar önlenmiş olur Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Mu*hasebenin temel kavramları ve prensipleri Amerikan Yeminli Hesap Uzmanları Enstitüsü'nün Muhasebe Prensipleri Kurulunun yayınladığı bültenlerde yer almıştır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Muhasebenin temel kavramları muhasebe bilgisinin bir esasa dayanmasını bu bilgiyi kullananlara sağlık tu*tarlı ve karşılaştırılabilir bilgi sunulmasını sağlar Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Temel muhasebe kavramları şu şekilde sıralanmışiır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdira Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Sosyal Sorumluluk Kavramı

b Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Kişilik kavramı

c Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir İşletmenin sürekliliği kavramı

d Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Para ölçüsü (parayla ölçülme) kavramı

e Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Dönemsellik kavramı

f Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Maliyet esası kavramı

g Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Objektif belge (tarafsızlık ve belgelendirme) kavramı

h Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Tutarlılık kavramı

i Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Muhafazakarlık (ihtiyatlılık) kavramı

j Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Tam açıklama kavramı

k Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Önemlilik kavramı

I Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Özün önceliği kavramı

İlk beş kavram işletme ile ilgili olup işletme ile muhasebe fonk- siyonları arasındaki ilişkiyi kurar Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bunlara temel varsayımlar da den- mektedir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Temel muhasebe kavramlarının son yedisi ise tamamen muhasebe kayıt düzeni ve rapodama tekniği ile ilgili kavramlardır Muhasebenin Temel Kavramları NelerdirSosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin ahlaklı adaletli ve tarafsız olması gerektiğini işletmeyle ilgili çeşitli gruplara (hissedarlar çalışanlar müşteriler satıcılar tüketiciler devlet) gerçek ve doğru bilgileri eksiksiz ve tarafsız bir şekilde sunması gerektiğini ifade eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Kişilik kavramı; işletmenin işletme sahiplerinden ve üçüncü şahıslardan ayrı bir kişiliğe âahip olduğunu buna bağlı olarakta işletmeye konan varlıkların işletmenin kişiliğine ait olduğunu kabul eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Kişilik kavramı sebebiyle işletme sahiplerince işletmeye konan sermaye işletmenin kişiliğine ait olmakta buna karşılık işletme konan sermaye kadar işletme sahiplerine borçlanmaktadır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Işletme sahiplerinin kişisel işlemleri bu kavram sebebiyle işletmenin kâr ve zararını etkilemez Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdirİşletmenin sürekliliği kavramında işletmenin belirsiz bir süre faa*liyetine devam edeceği varsayılmaktadır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Böylece belirli süreler so*nunda işletmenin tasfiyesi düşünülmemekte ve işletme varlıklarını piyasa değeri ile değerleme probleminden kaçınılmaktadır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Ancak günümüzde enflasyon muhasebesinin uygulanması ile bu kavramın kabul ediliş sebepleri geçerliliğini Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdirkaybetmiştir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Para ölçüsü kavramı muhasebenin işletme faaliyetlerini kayde*derken standart bir ölçü birimi ile itade etmesi gerektiğini açıklar Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bu 8lçü birimi muhasebenin uygulandığı üilkenin para birimidir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Para öl*çüsü kavramı para biriminin değerinde zamanla bir değişme olma*dığını kabul eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Para biriminin satınalma gücü sabittir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bu kavramın kabul ettiği para biriminin satın alma gücünün değişmediği varsayımı günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Enflasyon muhasebesinde pa*ra birimi ile ifade edilen işlemler bugünkü satınalma gücünü ifade edecek katsayılarla çarpılarak güncel değerler haline getirilmektedir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Dönemsellik kavramı işletmenin faaliyetlerinin neticesinin görüle*bilmesi için kabul edilmiştir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Böylece genellikle bir takvim yılı olan muhasebe dönemi itibariyle işletme faaliyetleri değerlendirilerek işlet*menin kairı veya zararı hesaplanır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Muhasebe dönemi başında bütün hesapların açılması ve muhasebe dönemi sonunda bütün hesapların kapatılması bu kavram sebebiyledir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Her muhasebe dönemi başında bir önceki dönem sonunda kapatılmış hesapların yeniden açılması işletmenin devamlılığı kavramını kayıtlar üzerinde yerine getirmiş ol*maktadır Muhasebenin Temel Kavramları NelerdirMuhasebe dönemi bazı özel durumlarda bir takvim yılından az veya çok olabilir Muhasebenin Temel Kavramları NelerdirMaliyet kavramı işletmeye alınan kıymetlerin yapılan harcamala*rın ve sağlanan gelirlerin elde edildikleri tutarlarla kaydedilmesini itade eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bu kavram vasıtasıyla uygulamada ortaya çıkabilecek işletme faaliyetlerinin kaydedilmesi ile ilgili karışıklıklar önlenmiştir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bu kavram da günümüzde geçerliliğini kaybetmişttr Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Gelişmiş ülke*lerde işletme değerlerinin maliyet değeri ile olan girişleri dönem son*larında güncel değerlerine göre düzeltilmektedir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Objektif belge kavramı işlemler ve olaylar muhasebe detterlerine kaydedilirken mutlaka bir müsbet belgeye dayandırılması gerektiğini belirtir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir İşletme faaliyetleri objektif bir belgeye dayandırılırken belge*nin gerçek ve geçerli olması belge üzerindeki rakamlarla defter kayıtlarının uyuşması gerekmektedir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Tutarlılık kavramı muhasebe kayıt ve raporlama sisteminin yıllar boyunca tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Bu kavramın uygulanması ile işletmenin farklı dönemlerdeki mali tablola*n arasında aynı sektördeki işletmelerin mali tabloları arasında tutarlı*lık bulunacaktır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Şüphesiz gelişen ve değişen şartlar karşısında işlet*melerin hesap planları ve raporlama teknikleri bu değişikliklere ce*vap verecek esnekliğe sahip olarak hazırlanmaktadır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Muhafazakarlık kavramı temkinli ihtiyatlı olma şeklinde açıklan*mıştır Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir İşletmenin karşılaştığı veya karşılaşabileceği zararlar için karşılık ayırmasını gelecekteki gelişmesini sağlayabilmesi için karın bir kısmını dağıtmayarak ihtiyat (yedek akçe) olarak ayırmasını ifade eder

Tam açıklama kavramı ise mali tabloların işletmeye ait bütün olayları tam ve detaylı olarak göstermesi gerektiğine işaret eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Açıklanması gereken bilgiler işletmenin mevcut durumu ile ilgili bilgi*ler ve gelecekte gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan olaylarla ilgili bilgiler olarak gruplandırılabilir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir İşletmenin mevcut durumu ile ilgili bil*gilere mali tablolardaki bilgiler ipotekli veya rehinli değerler kullanı*mı şarta bağlı paialar vadesi geçmiş borç ve alacklar örnek göste*rilebilir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir Gelecekte gerçekleşmesi mümkün olaylarla ilgili bilgilere de henüz karara bağlanmamış davalar stokların ve iştiraklerin piyasa değerindeki düşüşler örnek olarak gösterilebilir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir İşletmeler mali tab*lolarda yer almayan ancak işletme ile ilgili karar alıcıların kararlarını etkileyecek bilgiteri mali tabloların dip notlarında belirtmelidirler Muhasebenin Temel Kavramları NelerdirÖnemlilik kavramı bir hesap kalemi veya mali bir olayın nlsbi ağırlık veya değerinin finansal analizlerde veya alınacak kararlarda etkili olacak düzeyde olması durumunda bu hesap veya fınansal olayların mali tablolarda yeralması gerektiğini ifade eder Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Özün önceliği kavramına göre işlemlerin muhasebeye yansıtıl*masında ve onlara ilişkin değerlemelerin yapılmasında işlemlerin bi*çimleri ile özleri arasında farklılık çıkarsa biçimlerinden çok özlerine öncelik verilmesi gerekmektedir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Kavramların işletmeler açısından geçerliliği bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda bu husus mali tabloların eklerinde belir*tilir Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdirelif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir

Muhasebenin Temel Kavramları Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: muhasebede objektif belgeler nelerdir, muhasebenin temel kavramları ile ilgili örnekler, muhasebenin temel kavramları nelerdir, muhasebenin temel kavramları nelerdir 11 sınıf,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Olgu ve Görüş Kavramları Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 15 10-10-2015 09:07
mit ve mitoloji kavramları Я Soru Cevap 0 24-11-2012 02:30
Bilgi Kuramının Temel Kavramları Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 03:20
3.Sınıf Hayat Bilgisi Tema Kavramları Nelerdir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 03:37
Temel Haklarımız Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 07:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:46 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats