bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-03-2013, 06:10   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları

Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıALİ KUŞÇU:
Türk İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip Ali Kuşçu Osmanlı Türkleri'ndeastronominin önde gelen bilgini sayılır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları "Batı ve Doğu Bilim dünyası onu 15 Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları" Öyle ki; müsteşrik W Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıBarlhold Ali Kuşcu'yu "On Beşinci Yüzyıl Batlamyos'u" olarak adlan-dırmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Babası Uluğ Bey'in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Kuşçu soyadı babasından gelmektedir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Asıl adı Ali Bin Muhammet'tir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Doğum yeri Mave-raünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
Ancak doğum şehri Semerkant doğum yılının ise 15 Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 16 Aralık 1474 (h Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 7 Şaban 879) tarihinde İstanbul'da ölmüş olup mezarı E-yüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Ölüm tarihi; torunu meşhur astronom Mirim Çele-bi'nin (ölümü Edirne 1525) Fransça yazdığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Mezar yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ve hüsn-ü muhafazasının yapıldığı; ancak 1819 yılından sonra Ali Kuşcu'ya ait mezarın yerine zamanının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının konmuş olduğu anlaşılmaktadır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Uluğ Bey'in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasın-daSemerkant'ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Küçük yaşta iken astronomi ve matema-tiğe geniş ilgi duymuştur Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
Devrinin en büyük bilginlerinden; Uluğ Bey Bursalı Kadızade Rumi Gıyaseddün Cemşid ve Mu'in al-Din el-Kaşi'den astronomi ve matematik dersi almıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları ÖnceUluğ Bey tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü Gıyaseddün Cemşid'in kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi'nin ölümü üzerine Uluğ Bey Rasathane-ye müdür olarak Ali Kuşcu'yu görevlendirmiştir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Uluğ Bey Ziyc'inin tamamlanmasında büyük e-meği geçmiştir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Nasirüddün Tusi'nin Tecrid-ül Kelam adlı eserine yazdığı şerh bu konuda da gayret ve başarısının en güzel delilini teşkil etmektedir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Ebu Said Han'a ithaf edilen bu şerh Ali Kuşcu'nun ilk şöhretinin duyulmasına neden olmuştur Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telih eseriyle değil talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Öyle ki; telif eserlerinin dışında torunu Mirim Çelebi Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astronomların da yetişmesine sebep olmuştur Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Bu bilginlerle be-raber Ali Kuşcu'yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları

CAHİT ARF:
1910 yılında Selanik'te doğdu Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Yüksek öğrenimini Fransa'da Ecole Nor-male Superieure'de tamamladı (1932) Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakül- tesi'nde doçent adayı olarak çalıştı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Yurda dön-düğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Burada 1962 yılına kadar çalıştı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Daha sonra Ro-bert Koleji'nde Matematik dersleri vermeye başladı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim kolu başkanı oldu Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kalifor-niya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olrak görev yaptı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1967 yılında yurda dönüşünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine getirildi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1980 yılında emekli oldu Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Emekliye ay-rıldıktan sonra TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1985 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
Arf İnönü Armağanı'nı (1948) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı (1974) Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Cebir ve Sayılar Teori-si üzerine uluslararası bir sempozyum 1990'da 3 ve 7 Eylül tarihleri arasında Arf'in onuruna Siliv-ri'de gerçekleştirilmiştir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984'te İstanbul'da ya-pılmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Arf matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Cahit Arf 1997 yılının Aralık ayında bir kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları

KERİM ERİM:
(1894 - 1952) Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
İstanbul Yüksek Mühendis mektebi'ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesi'nde Albert Einstein'in yanında doktorasını yaptı (1919) Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Türkiye'ye dönünce bitirdiği okulda öğretim ü-yesi olarak çalışmaya başladı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde analiz profesörü ve dekan olduğu gibi Yüksek Mü-hendis Mektebi'nde de ders vermeye devam etti Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştürülünce buradan ayrıldı ve yalnızca İstanbul Üniversitesi'nde çalış-maya devam etti Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Daha sonra burada ordinaryüs profesör oldu Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 1948 yılında Fen Fakültesi Dekanlığı'na getirildi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
1940 - 1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Matematik Enstitüsü-'nün başkanlığını yaptı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Türkiye'de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağ-daş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynadı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Mekaniğin matematik esaslara dayandırıl-masına da öncülük etti Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ilişkileri üzerinde de ça-lışmalarda bulunan Erim'in Almanca ve Türkçe yapıtları bulunmaktadır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıBunlardan bazıları şunlardır:
Nazari Hesap(1931) Mihanik(1934) Diferansiyel ve İntegral Hesap(1945) Über die Traghe-its-formen eines modulsystems(Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne - 1928)

ÖMER HAYYAM:
Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları 18 Mayıs 1048'-de İranin Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden almıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıFakat o soyisminin çok ötesinde işlere imza atmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıDaha yaşadığı dönemde İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyor-du Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Tıpfizik astronomi cebir geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli çalışmaları olan Ömer Hayyam için zamanın bütün bilgilerini bildi ği söylenirdi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almadı oysa O is-mini çokça duyduğumuz teo-remlerin isimsiz kahramanıdır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Elde bulunan ender kayıtlara da-yanılarak Ömer Hayyam'ın çalışmaları şöyle sıralanabilir:
Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine Fiziksel Bilimler Alanın-da Bir Özet Varlıkla İlgili Bilgi Özeti Oluş ve Görüşler Bilgelikler Ölçüsü Akıllar Bahçesi yer alır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Enbüyük eseri Cebir Risalesi'dir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları On bölümden oluşan bu kitabın dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Matematik tarihinde ilk kez bu sı-nıflandırmayı yapan kişidir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları O cebiri sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini a-maçlayan bilim olarak tanımlardı Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Nitekim Hayyam 13 farklı 3 Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları dereceden denklem tanımlamıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Denklemleri çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüştür ve bu çözümler zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Bu kitabında iki koniğin arakesitini kullanarak 3 Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizi-mi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları
Bunun yanısıra Hayyam binom açılımını da bulmuştur Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Binom teoerimini ve bu açılımdaki kat-sayıları bulan ilk kişi olduğu düşünülmektedir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları (Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında bir Hayyam üçgenidir) Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının HayatlarıÖğrenimi tamamlayan Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar uzana-cak bir ün kazandıran Cebir Risaliyesi'ni ve Rubaiyat'ı Semerkant'ta kaleme almıştır Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam bu şehirde bir araya gelmiştir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Dönemin hakanı Melikşah adı devlet düzeni anlamına gelen ve bu ada yakışır yaşayan veziri Nizamül-mülk'e çok güvenirdi Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Ömer Hayyam ile ilk kez Semerkant'ta tanışan Nizam onu İsfa-han'a davet eder Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Orada buluştuklarında O'na devlet hülyasından bahseder ve bu büyük ha-yalinin gerçekleşmesi için Hayyam'dan yardım ister Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları Fakat Hayyam devlet işlerine karışmak istemez ve teklifini geri çevirir Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur' da fani dünyaya veda eder Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları

Ünlü Matematikçi Bilim Adamlarının Hayatları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: matematik bilim adamları kısaca, matematik bilim adamlarının isimleri, matematik bilim adamlarının hayatı, matematik bilim adamları, matematikçi bilim adamlarının hayatı, matematik bilim adamları ve buluşları kısaca, matematik bilim adamları hayatı, bilim adamlarının isimleri ve buluşları, ünlü matematikçiler ve buluşları, matematik bilim adamları isimleri, matematik bilim adamının hayatı, matematikçi bilim adamlarının kısaca hayatı, ünlü matematik bilim adamları, ali kuşcu hayatı ve buluşları kısaca, matematik bilim adamları kısaca hayatları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ünlü matematikçi bilim adamlarının hayatları ve yaptığı buluşlar ´ λŋтiьioтiף ´ Soru Cevap 44 27-02-2017 05:06
Türk Bilim Adamlarının Adları elif Soru Cevap 0 08-12-2011 07:34
Türk bilim adamlarının isimleri ve buluşları nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 02:13
Müslüman Bilim Adamlarının Buluşları Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 02-04-2010 02:16
Müslüman Bilim Adamlarının Bilinmeyen İlkleri elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:30

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:41 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats