bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-03-2013, 08:35   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Askerlik Tecili Hakkında BilgiYoklama Kaçağı olmamak: Son yoklamaya bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışında elçilik veya konsolosluklara süresi içinde kabul edilebilir kanuni bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile işlemlerini sonuçlandırmayanlardır Askerlik Tecili Hakkında BilgiBakaya Kalmamak: Sevk için çağrıldığı halde sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde birliklerine katılmayan yükümlülerdir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi20 ile 29 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:


Öğrencilerin askerlik hizmetleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde tecil edilebilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Buna göre…Yurtdışı Dil Okulu öğrencileri: Yurtdışında herhangi bir dil okuluna devam eden öğrenciler 18 Ay süre ile Askerlik Hizmetini tecil etme hakkına sahiptir Askerlik Tecili Hakkında BilgiÖn lisans Öğrencileri: 2 Yıl süreli Ön lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 4 yıldır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Bu öğrenciler 4 sene boyunca Askerlik hizmetlerini tecil edebilmekteler Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Ancak eğitimini normal süresi içinde tamamlayanlar takip eden yılda askere alınırlar Askerlik Tecili Hakkında BilgiLisans Öğrencileri:

¨ 4 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 7 yıldır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

¨ 5 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 8 yıldır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

¨ 6 Yıllık Lisans öğrencilerinin azami öğrencilik süresi 9 yıldır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Eğitimin normal süresi içinde tamamlanamaması halinde belirtilen sürelerde tecil hakkı doğmaktadır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Buna karşın eğitimlerini normal süresinde tamamlayan öğrenciler takip eden yılda askere alınır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi29 ile 36 Yaş arası Yükümlülerin Askerlik Tecil Süreleri:


Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri Millî Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

1- 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli2- Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj yüksek lisans ihtisas veya doktora yapanlar Askerlik Tecili Hakkında Bilgi(Ek: 17/5/1961- 303/1 md Askerlik Tecili Hakkında Bilgi) Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi


Dövizli-Bedelli Askerlik İçin Aranan Koşullar Neler?

1 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi işveren veya herhangi bir meslek yada sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

2 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

3 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

4 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi 15 Mart 15 Haziran 15 Eylül 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde bu haklarını kaybederler Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Yine döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?

1 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edenler;

2 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye'de kalanlar;

3 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Resmi burslu ve resmi pasaport ile Yurtdışında bulunanlar (Hizmet pasaportu diplomatik pasaport)


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Form Başvuru Dilekçesi

Yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi ile il millî eğitim müdürlüklerinden
Yurt dışında eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden/konsolosluklardan temin edilebilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Belgeler ilgili Yönetmeliğin 7’nci maddesi gereğince her yıl Mayıs ayı içinde Bakanlıkça belirlenir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

2) Mezuniyet Belgesi

Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi
Yurt dışındaki;
Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden eğitim müşavirlikleri/eğitim ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden yüksek öğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği (lise ve dengi okullardan alınacak belgelerden 1’er üniversitelerden alınacak belgelerden 2’şer adet) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

3) Kayıt Belgesi

Yurt dışında hazırlık dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak; öğrenim seviyesi ve dalını öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi :
Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) göndermeleri gerekir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yüksek öğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

4) ÖSS Sonuç Belgesi

Adayların;
ÖSS’de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya Yeni Zelanda Kanada AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerhariç ön lisans öğrenimi için en az 160;lisans öğrenimi için 185 veya üzerinde puan almış olmaları
Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere beden eğitimi resim müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarının özel yetenek sınavını kazandıklarını ve ÖSS’den en az 160 ham puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
ÖSS sonuç belgesi alındığı tarih itibarıyla öğrenim yapılacak okula kayıt-kabul için en fazla 2 yıl geçerlidir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

ÖSS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar


Öğrenim görülecek ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan
SAT 1 ; ACT ; Abitur; Fransız Bakaloryası; GCE A Level Sertifikası Uluslar Arası Bakalorya ; Matura Diploması alanlardan
Yurt dışında ülkemizdeki liselere denk okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan

Türkiye’deki konservatuvarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı kazananlardan

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları dışındaki yüksek öğretim kurumlarında yüksek öğretim kurumlarının şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden
Türkiye’de veya yurt dışında ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama öğrenimi göreceklerden
ÖSS’ye girme şartı aranmaz Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

5) Nüfus Cüzdanı Örneği

6) Askerlik Durum Belgesi

Askerlik çağına girenlerden
Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi (Askerlik Tecil Belgesi) Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet-onaylı)
Askerliğini yapmış olanlardan Askerlik Terhis Belgesi istenir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

7) Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

8) Zorunlu Hizmet Belgesi

Zorunlu hizmetle yükümlü olanların zorunlu hizmetini yaptığını karşılığını ödediğini taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi (1416 sayılı Kanunun 21 Askerlik Tecili Hakkında Bilgi maddesi)


Türkiye’ye izinli geleceklerden öğrenim durumlarını belgelendirenlerin askerlik tecil pasaport uzatma gibi işlemleri ilgili müşavirlik/ataşelik/konsolosluklarca yürütülür Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri askerî mahkemece kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâlinde bu karar ve yeni tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile; Yurt dışında eğitim müşavirliğine/eğitim ataşeliğine/konsolosluğa
Yurt içinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Askerlik ertelemelerinde;
Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Özüre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik Md Askerlik Tecili Hakkında Bilgi14) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara okullarınca gerekli görülen izin verilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili yönetmelik Md Askerlik Tecili Hakkında Bilgi15 Askeralma Yönergesi ) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Ancak özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Özüre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik Md:16) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Özüre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik Md:16) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
Kayıtları dondurulanların bu süreleri tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir Askerlik Tecili Hakkında Bilgi Bu süre iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

2) Kimlerin İlişiği Kesilir

Lisans öğrenimi gören erkek öğrenciler 29; lisans üstü öğrenim gören erkek öğrenciler 33 yaşını doldurdukları yılın sonunda (1111 sayılı Askerlik Kanunu Madde 35/c ve ilgili Yönetmelik Madde-26)
Öğrenimini tamamlayanların
İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin
Öğrenimi bırakanların
Öğrenime devam etmeyenlerin
Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığına yakışmayan harekette bulunanların Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin
Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin
Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin
Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi İlgili yönetmelik) Askerlik Tecili Hakkında Bilgi
En geç 6 ay içinde müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara başvurmayan dosya açtırmayanların


Başvuru Adresi:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
06648 Bakanlıklar Ankara
Tel : 0312-413 16 32 Faks :0312-418 45 53elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Askerlik Tecili Hakkında Bilgi

Askerlik Tecili Hakkında Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: askerlik tecili hakkında bilgi, okula devam etmeyenler icin askerlik tecil hakkı varmı, askerliğini tecil etmeyenler, askerlikte izin ile ilgili bilgiler, kamu kurumlarında askerlik tecili, lisans öğrenimine devam etmeyenlerin askerlik tecili, askerlik tecil ile ilgili genel bilgi, askerlik tecil hakkında bilgi, yüksek lisans yapanlar için askerlik yaşı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Askerlik Kaç Gün 2013 Я Soru Cevap 0 11-02-2013 02:40
Bilgi Felsefesi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:22
Gündelik Bilgi Ve Sağduyu Bilgisi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:21

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats