bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 27-03-2013, 08:08   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin Görevleri Nelerdir?-Enzimler Nasıl Çalışırlar?-Enzimlerin Görevi Hakkında


Enzimler Proteinlerden yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar tarafından sentezlenirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Hücre içerisinde meydana gelen binlerce tepkimenin hızını ve özgüllüğünü düzenlerler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Çok defa hücre dışında da etkinliklerini korurlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Solunumun büyümenin kas kasılmasının sinirdeki iletimin fotosentezin azot bağlanmasının deaminasiyonun sindirim vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir?'nin temelini oluştururlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak 0-50°C; çoğunlukla da 20-42°C arasında meydana gelir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bu sıcaklıkta tepkimelerin oluşması biyokatalizör denen enzim ya da fermentlerle olur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bu aktivasyon enerjisinin düşürülmesi ile olur Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Başlangıçta "E n z i m" terimi sindirim kanalında olduğu gibi bir çözelti ya da sıvı içerisinde etki ettiği durumlarda (Kühn 1878); buna karşın "Ferment = Maya" terimi çoğunluk hamur mayasında olduğu gibi hücreye bağlı olduğu durumlarda kullanılmıştır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Buchner (1897) fermentlerin de hücre dışında etki ettiğini bulunca iki terim arasındaki farklılık ortadan kalkmış oldu Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Her iki terim arasında bugün herhangi bir fark olmamakla beraber bakteri mantar ve diğer hücreli enzima tik işlevler mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak kullanılacaktır Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin özellikleri

Yalıtılan enzimlerin tümü protein yapısındadır ya da protein kısmı bulundururlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Etki ettiği maddenin sonuna "Ase = Az" eki getirilerek ya da katalizlediği tepkimenin çeşidine göre adlandırılırlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Örneğin kitine etki eden kitinaz enzimi vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Çok defa renksizdirler bazen sarı yeşil mavi kahverengi ya da kırmızı olabilirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Suda ya da sulandırılmış tuz çözeltisinde çözülebilirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Fakat mitokondrilerde bulunan enzimler lipoproteinler ile bağlandığından (bir fosfolipit-protein kompleksi) suda çözünmez Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimlerin etkinlikleri akıllara durgunluk verecek derecededir; örneğin sığır karaciğerinden elde edilen ve bir molekül demir içeren katalaz enzimi bir dakikada O C°'de 5 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?000 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?000 hidrojen peroksit (H2Cy molekülünü H2O ve 1 /2 O2'ye parçalayabilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimin etki ettiği bileşiğe "Substrat" denir; bu durumda hidrojen peroksit katalazın substratıdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimin saniyede etki ettiği substrat molekül sayışma Enzimin Etkinlik Değeri = Turnover Sayışı denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bu O C°'de katalaz enzimi için 5 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?000 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?000 dür Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı enzimler tepkimelerde yan ürün olarak vücutta H2O2 meydana getirdiğinden ve bu da vücut için zehirli olduğundan katalaz enzimi onları sürekli parçalayarak hücreleri korur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bir molekül katalaz enziminin parçaladığı H2O2'i demir atomu yalnız başına ancak 300 senede parçalayabilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ya da mol başına aktivasyon enerjisi için 18 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?000 kalori vermek gerekir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Kolloyidal platin bu aktivasyon enerjisini 11 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?700 Kal Enzimlerin Görevleri Nelerdir?/Mol Enzimlerin Görevleri Nelerdir?'a katalaz enzimi de 5500 Kal Enzimlerin Görevleri Nelerdir?/Mol Enzimlerin Görevleri Nelerdir?'a düşürür Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı enzimler çok özgüldür; yalnız bir substrata etki eder Enzimlerin Görevleri Nelerdir? örneğin üreaz yalnız üreye etki ederek onu amonyak ve CO2'de parçalar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Halbuki bazıları çeşitli substratlara etki eder; dolayısıyla daha az özgüldürler örneğin peroksidaz başta hidrojen peroksit olmak üzere birçok bileşiğe etki eder Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı enzimler yalnız bazı bağlar için özgüldür örneğin pankreastan salgılanan lipaz yağlardaki ester bağlarına etki eder Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Kuramsal olarak enzimli tepkimeler dönüşlüdür; enzim tepkimenin yönünü değil dengenin oranım saptar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Tipik örnek lipazın yağı parçalaması; fakat aynı zamanda gliserin ile yağ asitlerini birleştirmesidir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ortamda sadece yağ asidi ya da sadece gliserin ile yağ asitlerinin birleşimi varsa denge ona göre
Yağ -------> gliserin + 3 yağ asidi şeklinde olur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Denge noktası yani tepkimenin hangi yöne gideceği termodinamik yasalanna göre belirlenir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Çünkü denge bir tarata doğru giderken enerji verir tersine enerji alır Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Enerjiye gereksinim gösteren tepkimelerin enerji meydana getiren tepkimelerle aynı zamanda meydana gelmesi gerekir ya da enerji herhangi bir şekilde önceden depo edilmelidir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Canlı bünyesinde enerji depo etme fosfor esterleri şeklinde olur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Yaşamsal işlevlerin yürütülmesinde ATP (adenozin trifosfat) en önemlilerindendir; bu bileşik batarya gibi görev yapar
Enzimler hücrede bir takım 'team' halinde çalışır; birinin son ürünü kendisinden sonraki enzimin substratını yapar örneğin amilaz enzimi nişastayı iki zincirli maltoza maltaz enzimi ise maltozu tek zincirli glikoza çevirir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bir seri enzim aracılığıyla (11 kadar)daha sonra göreceğimiz gibi glikoz da laktik aside çevrilir vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin Yapısı

Tüm enzim proteinleri genler tarafından şifrelenir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Dolayısıyla amino asit dizilimi kendine özgüdür (bir gen-bir enzim kuralını hatırlayınız) Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı enzimler (pepsin ve üreaz gibi) yalnız proteinden oluşmuştur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Fakat diğer çoğunluğu iki farklı kısımdan meydana gelmiştir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bunlar:
a) Protein Kısmı (enzimin Apoenzim kısmı): Bu kısım enzimin hangi maddeye etki edeceğini saptar Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
b) Koenzîm Kısmı: Organik ya da inorganik çok defa fosfattan meydana gelmiş protein kısmına göre çok daha küçük moleküllü bir kısmıdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimde işlev gören ve esas iş yapan kısım bu kısımdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Koenzim kısmı genellikle protein kısmından ayrılabilir ve analizlerinde birçok vitamini bünyesinde bulundurduğu (thiamin niacin riboflavin vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir?) görülmüştür Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Buradan şu genelleştirmeyi yapabiliriz: Bütün vitaminler hücrede enzimlerin koenzim kısmı olarak ödev görürler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ne koenzim ne de apoenzim kısmı yalnız başına etkindir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı enzimler ortama yalnız belirli iyonlar eklendiğinde etkindirler örneğin bazı enzim zincirine ancak Mg++ iyonu eklenince glikozu laktik aside çevirebilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Tükrükteki amilaz nişastayı yalnız Cl iyonlarının bulunduğu ortamda parçalayabilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Canlı bünyesinde bulunan eser elementler Mn Cu Zn Fe ve diğer elementler bu enzimatik işlevlerde aktivatör olarak kullanılır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazen enzimin iş görebilmesi için bir metal iyonuna gereksinim vardır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Yani koenzim kısmı metal iyonu ise (Ca++ K++ Mg+ Zn++) buna "Kofaktör" denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimin etkinlik göstermesi için gereksinme duyduğu organik moleküllere "K o e n z i m" denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı durumlarda koenzim kısmı apoenzim kısmına kuvvetlice (kovalent) bağlanmıştır; bu sıkı bağlanan kısma "Prostetik Grup"; prostetik grupla apoenzim kısmının her ikisine birden de "Holoenzim" denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Koenzimlerden önemli olanların bazılarını hücre metabolizmasında göreceğiz Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Enzimlerin bir kısmı sitoplazmaya serbestçe dağılmış olarak diğer bir kısmı da hücredeki bazı yapılara sıkıca bağlanmış olarak bulunur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Laktik asit amino asit ve yağ asitlerinden türeyen maddeleri karbondioksit ve suya kadar parçalayan solunum enzimlerimitokondri zarlarının yapışma katılır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Keza ribozomların işlevsel bütünlüğüne katılan enzimler de bu tiptir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Dokulardaki enzimler değişik yöntemlerle saptanabilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin Sınıflandırılması

Her enzimin 4 rakamlı bir numarası vardır örneğin 3 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?6 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?1 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?3 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? "ATP fosfohidrolaz" da birinci numara sınıfını ikinci numara alt sınıfınıüçüncü numara grubunu dördüncü numara da kendine özgü sıra numarasını) verir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Buna göre enzim sınıfları şunlardır:
1 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Oksidoredüktazlar: Redoks tepkimelerini katalizler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
a) Dehidrogenazlar: Elektron kazandırıcı tepkimeleri etkilerler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
b) Oksidazlar: Elektron kaybeden tepkimeleri etkilerler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
c) Redüktazlar: Substratı bir redüktör aracılığıyla indirgeyen enzimlere denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? örneğin asetaldehit redüktaz asetaldehiti alkole redükler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
d) Transhidrogenazlar: Bir molekülden diğerine hidrojen taşıyarak onu redüklerler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
e)Hidroksilazlar: Substratlarına bir hidroksil ya da su molekülü katan enzimlere denir örneğin fenilalanin hidroksilaz bir hidroksil grubunu fenilalanine ekleyerek onu tirozine dönüştürür Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Transferaz Enzimler: Hidrojenin dışında bir atomun veya atom grubunun (metil karboksil glikozil amino fosfat grupları) bir molekülden diğerine aktarılmasını sağlarlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Dekarboksilazlar: Karboksilik asitlerden CO2 çıkmasını sağlarlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
3 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Hidrolaz Enzimler: Bir molekül su sokmak suretiyle ya da su molekülü aracılığıyla moleküllerin yıkılmasını sağlayan enzimlerdir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ester peptit asitanhidrit ve glikozidik bağlarına etki ederler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
a) Esterazlar: Ester bağım yıkan enzimlerdir (lipaz ribonükleaz fosfataz pirofosfataz glikozidaz) Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
b) Proteazlar: Peptit bağım yıkan ezimlerdir (proteinaz) Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
4 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Liazlar: Su molekülü çıkarmadan molekülleri yıkan enzimlerdir örneğin C-C bağı aldolaz ve dekarboksilazla yıkılır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Keza C-0 ve C-N bağım yıkanlar da vardır Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
5 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? izomerazlar: Molekül içinde değişiklik yaparak onun uzayda dizilişin! değiştiren enzimlerdir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Örneğin razemaz epimeraz Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
6 Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ligazlar (= Sentetazlar): Enerji kullanarak substrat moleküllerinin birbirine bağlanmasını; örneğin amino asitlerin ve yağ asitlerinin aktifleşmesini sağlarlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin Çalışma Mekanizması

Daha önce de değindiğimiz gibi enzimin hangi substratla çalışılacağını saptayan kısmı apoenzim kısmıdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Demek ki apoenzim kısmıyla substrat arasında bir ilişki vardır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Alman kimyacısı EMIL FISCHER tarafından bunun kilit anahtar uyumu gibi olacağı savunulmuştur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Koenzim kısmı daha çok kimyasal bağa yakın olarak işlev gösterir örneğin ester bağlarını parçalar vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir? öyle anlaşılıyor ki enzimin apoenzim kısmı bir ya da birkaç yerinden (aktif bölgelerden) substrat molekülüne yapışıyor ya da bağlanıyor (yani bir enzim-substrat kompleksi oluşturuyor) ve bu arada koenzim kısmı substrat üzerindeki bağlarla gerçek anlamda birleşmeye veya bağlanmaya giderek onu parçalıyor Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Elinde kazması olan bir yol işçisi kazacağı yeri kendisi saptamasına karşın (apoenzim kısmı) kazma işlemini yapan kazmanın kendisidir (koenzim kısmı) Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimlerde kural aynıdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimlerin kimyasal yapıları özellikle üçüncül yapıları tam olarak bilinmediğinden (ilk yapışı açıklanan enzim ribonukleaz 124 amino asitten meydana gelmiştir) çalışma mekanizmaları da hala tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler : Sıcaklık

Sıcaklık 10 °C yükseldiğinde tepkime hızı iki misli artar; yani tepkime hızının yükselmesi sıcaklıkla doğru orantılıdır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Fakat belirli bir noktadan itibaren düşmeye başlar ve tamamen durur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? En iyi çalışabileceği sıcaklığa Optimum Sıcaklık denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Yüksek sıcaklıklarda enzimler etkisizdirler (genellikle 55-60 °C'de) Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı ılıcalarda yosunlar 80 °C'de yaşabilirler; fakat bunun üzerindeki sıcaklıklarda enzimleri tamamen koagüle olur ve bir daha etkili hale geçemez Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Fakat bu sıcaklığın devamı ya da sıcaklığın biraz daha yükselmesi enzimlerin etkinliğini sonsuz olarak ortadan kaldırır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Enzimlerin etkisiz hale geçmeleri ile proteinlerin koagüle olması arasında büyük bir ilişkinin olması onların büyük bir kısminin proteinlerden yapıldığım kanıtlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Doğal olarak enzimler proteinlerin bir kısmı gibi üçüncül yapıya sahiptir veya en azından moleküllerinin bir kısmı bu yapıdadır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Fakat yüksek sıcaklıklarda bu helozonik ya da üçüncül yapı parçalandığından ya da birbiri üzerine yığıldığından protein koagüle olur ve enzim etkisiz hale geçer (sütün kaynatılmasında bakteri enzimlerinin etkisiz hale geçmesi ile ekşime önlenir; bu yoldan teknikte büyük ölçüde yararlanılır; konserve vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir? yapımında) Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Düşük sıcaklıklar enzimin etkinliğini azaltır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? 0°C'de enzim ya hiç ya da pek az işlev gösterir; fakat soğuğun enzimin yapışım bozduğu görülmemiştir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Sıcaklık eski hale döndüğünde etkinlik yine başlar (dondurmak suretiyle besin maddelerinin saklanması yine enzimlerin etkisiz hale geçirilmesiyle sağlanır) insan vücudunda daha doğrusu sabit sıcaklıklı hayvanlardaki enzimler çoğunluk 37°C'de optimum etkindirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Daha yüksek sıcaklıklarda (çocuklarda 42 yetişkinlerde 41 °C) enzimler etkisizleşirler; çok defa da koagüle olurlar
pH

Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı hallerde enzimler en yüksek etkinliği belirli bir pH derecesinde gösterirler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bu pH derecesine "Optimum pH" denir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Örneğin proteini parçalayan pepsin midenin 2 pH'lık asidik ortamında maksimum çalışır; buna zıt olarak pankreastan salgılanan ve yine protein sindiriminde rol alan tripsin ancak 85 pH'de optimum olarak çalışabilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? pH'la ilgili olmasının nedeni yapılarında proteinleri taşımalarındandır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ola ki pH'a bağlı olarak protein molekülü üzerinde çeşitli elektrik yüklenmeleri ve buna bağlı olarak dış yüz şekli (üçüncül yapı) meydana gelmekte ve substratla-enzim uyuşmasını sağlamaktadır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Belki de bu elektrik yüklenmesi enzim-substrat arasındaki çekiciliği artırmaktadır Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Kuvvetli asitler ve bazlar enzimleri koagüle ederler

Enzim /Substrat Derişimi


Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Substratın ya da enzimin fazla olması bu hızı değişik şekillerde etkileyebilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bol substrat bulunan bir ortama eklenecek enzim son ürünün miktarım artıracaktır
Diğer Kimyasal Maddeler ve Suyun Etkisi
Birçok kimyasal madde enzimleri etkisiz hale getirir; örneğin siyanit solunumda önemli rol oynayan sitokrom oksidaz enzimin! etkileyerek inhibe eder (Şekil 2 Enzimlerin Görevleri Nelerdir?15/c) Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Ölüm meydana gelebilir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Florit glikozu laktik aside çeviren enzim kademele-rine etki eder Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Hatta enzimin bizzat kendisi zehir etkisi yapabilir; örneğin 1 mg Enzimlerin Görevleri Nelerdir? kristal tripsin farenin damarına enjekte edilirse ölüm meydana gelir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Bazı yılan arı ve akrep zehirleri de enzimatik etki göstererek kan hücrelerin! ya da diğer dokuları tahrip ederler Enzimlerin Görevleri Nelerdir?
Enzimlerin büyük bir kısmı işlevlerini su içerisinde gösterdiklerinden suyun miktarı da enzim işlevinde etken bir koşuldur Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Genellikle % 15'in altında su içeren ortamlarda enzimler işlev göstermezler Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Reçel ve pekmez yapımında bu faktör önemlidir Enzimlerin Görevleri Nelerdir? Sulandırılan reçelin balın ya da pekmezin vs Enzimlerin Görevleri Nelerdir?'nin mayalanması ve ekşi-mesi bu yüzdendir Hatta tahıl alımlarında su oranının % 15'in altında istenmesi de bu nedene dayanır

ALINTIelif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Enzimlerin Görevleri Nelerdir?

Enzimlerin Görevleri Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: enzimlerin görevleri, enzimin görevleri, enzim görevleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Enzimler ve Enzimlerin Özellikleri Nelerdir? elif Biyoloji 2 05-01-2017 06:51
Enzimlerin Görevleri... mormavi Biyoloji 1 27-09-2016 08:32
Kaymakamın Görevleri Nelerdir? Kaymakamların Görevleri elif Soru Cevap 0 10-03-2013 05:47
Enzimlerin Sanayide Kullanım Alanları Nelerdir? gizem Soru Cevap 0 14-08-2012 11:48
Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir? Я Biyoloji 0 05-02-2012 11:40

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats