bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-04-2013, 09:03   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Milli Edebiyat Dönemi Hangi Metin Türleri Etrafında Gelişmiştir?

Milli Edebiyat Dönemi Hangi Metin Türleri Etrafında Gelişmiştir?

1911 yılında Selanikte çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettinin Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Milli Edebiyat hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuştur. Milli Edebiyat terimi de ilk defa bu dergide kullanılmıştır.


Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. Şiir vicdani bir keyfiyettir düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlerler. Daha sonra 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda hece ölçüsünü kullanma günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatını Doğu edebiyatının sonrasını ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar.


Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi Kurtuluş savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca aşk bu dönem roman ve hikayesinin en önemli temasi olarak dikkat çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN DİL ANLAYIŞI
1) Yabancı dilbilgisi kuralları Arapça Farsça ad ve sıfat tamlamaları bırakılmalıdır.
2) Yabancı sözcükler kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türden olursa olsun Türkçede ne olarak kullanılıyorsa dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.
3) Arapça ve Farsçadan gelen sözcüklerden konuşma diline kadar girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.
4) İstanbul hanımlarının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.
5) Terimler bilimle ilgili oldukları için aynen kullanılmalıdır.
6) Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI:

ÖMER SEYFETTİN (1884-1920):
Milli Edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanatçı daha çok hikayeleriyle tanınmıştır. Yeni Lisan makalesinde ortaya koyduğu görüşlerini hikayelerinde uygulamaya çalışmış ve başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde önemli yeri olan Ömer Seyfettin anılarından tarihteki kahramanlıklardan ve günlük yaşayışlardan yararlanarak gücünü çekici anlatımından olaylardan alan çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla biten hikayeleriyle edebiyatımızda önemli bir yer tutar.


Hikayeleri: İlk Düşen Ak Yüksek Ökçeler Bomba Gizli Mabet Asılzadeler Bahar ve Kelebekler Beyaz Lale....adı verilen kitaplarda toplanmıştır.

ZİYA GÖKALP (1876-1924): Şiiri düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kabul eden sanatçı bu türde sanatsal yönden güçlü ürünler vermemiştir. Daha çok Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır. Önceleri bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı amaçlayan Turancılık görüşüne bağlıyken sonraları Türkiye Türkçülüğü düşüncesine yönelir. Günlük konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesi gerektiğine inanan sanatçı eserlerinde bunu başarıyla uygular. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan Ziya Gökalp (Turan adlı şiiri hariç) konu olarak daha çok eski Türk tarihine İslameyiet önçesi dönemlere yönelir. Ayyrıca yurt millet ahlak din ve uygarlık gibi konuları da eğitici bir yaklaşımla ele alır.
Eserleri:
Şiir: Kızıl Elma Altın Işık Yeni Hayat
Nesir: Türkçülüğün Esasları Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak; Türk Medeniyeti Tarihi Malta Mektupları.

REFİK HALİT KARAY (1888-1965): Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin en ünlü öykü ve roman yazarlarındandır. Önce Fecr-i Ati edebiyatına 1917den sonra ise Milli Edebiyata katılır. Kurtuluş Savaşına karşı yazılarından dolayı tutklanacağı zaman Halepe kaçar. Çıkarılan bir af üzerine 1938de Türkiyeye döner. Anadolu gerçeğinin ilk olarak Refik Halit Karay 'ın Memleket Hikayeleri adlı yapıtıyla edebiyata girdiği kabul ediler. Güçlü bir gözlemci olan yazar betimlemelerinde de nesneldir. Realist bir anlayışa sahip olan yazarın sade bir dili ve yalın bir anlatımı vardır. Mizah ve eleştiri onun yapıtlarının ayrılmaz unsurlarıdır. Öykü ve romandan başka anı deneme fıkra ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir.
Eserleri:
Öykü: Memleket Hikayeleri Gurbet Hikayeleri
Roman: Sürgün Hilgün Bugünün Saraylısı İstanbulun bir Yüzü......
Kirpinin dedikleri (Mizah yazıları).

HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964): Daha çok İngilizi edebiyatındaki romanlardın etkilenen sanatçının eserlerini üç grupta inceleyebiliriz. Kadın psikolojisine eğildi romanları (Seviye Talip Raik�in Annesi Handan) Kurtuluş Savaşını anlattığı romanları (Vurun Kahpeye Ateşten Gömlek) toplumsal konuları ele aldığı töre romanları (Sinekli Bakkal Tatarcık Sonsuz Panayır....)
Dilbilgisi kurallarına ve anlatıma pek özen göstermeyen sanatçinin diğer önemli eserleri şunlardır:
Yeni Turan Kalp Ağrısı Zeynonun Oğlu (Roman)
Türkün Ateşle imtihanı Mor salkımlı Ev (Anı)
Harap mabetler Dağü Çıkan Kurt Kubbede Kalan Hoş Sada (Hikaye)
Ayrıca santçının birçok araştırma yazısı ve çevirisi vardır.

REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889-1956): Realist bir analyışa sahip olan yazar Milli Eğitim müfettişliği görevi ile Anadoluyu dolaşmış buradaki yaşamı gözlemlemiş bu gözlemlerini yalın bir dil ve anlatımla eserlerinde dile getirmiştir.


Reşat Nuri Güntekin romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Bu atmosfer içinde yurt ve toplam gerçeklerini töreden kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır. Bu konular öykülerinde mizah unsuruyla da berleştirilerek verilir. Yazar ilk ününü duygulsal bir aşkı dile getirdiği ve birçok yönleriyle Anodulu anlattığı Çalıkuşu romanıyla sağlamıştır. Sanatçının önemli eserleri şunlardır:
Roman: Çalıkuşu Damga Yeşil Gece Yaprak Dökümü Bir Kadın Düşmanı Miskinler Tekkesi Kan Davası...
Öyküler: Tanrı Misafiri Leyla ile Mecnun Olağan İşler...
Oyunları: Hançer Hülleci Tanrı Dağı Ziyafeti...

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966):
Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçişi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair Mehmet Fuat Köprülü 'nün arıştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır.


Eserleri:

Türk Edebiyatı Tarihi Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar Divan Edebiyatı Antolojisi Türk Saz Şairleri Antolojisi.
YAKUP KARDİ KARAOSMANOGLU (1889-1974): Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarında kusursuz bir anlatım ve sağlam tekniği ile dikkat çeken sanatçı tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları yaşayış ve görüş ayrılıklarını işlemiş: düşünce ve teze dayalı özlü yapıtlar vermiştir. Eserlerini ve içereklerini şöyle inceleyebiliriz:
�Hep o şarkı da Abdülaziz döneminin yaşamı
�Bir Sürgün de II. Abdülhamitin baskılı yönetimiyle savaşmak için Fransaya kaçan Jön Türkler
�Kiralik Konakta Tanzimattan I. Dünya Savaşına kadar yetişen üç kaşaktaki görüş ayrılığı
�Hüküm Gecesi nde Meşrutiyet devrinindeki Bektaşi tekkelerinin durumu
�Sodom ve Gomore de mütareke döneminde işgal altındaki İstanbulda ortaya çıkan ahlaki çöküntü
�Yabanda Kurtuluş Savaşı yıllanrındaki bir Anadolu köyü
�Ankara da yeni başkentin üç dönemi
�Panorama I II de Cumhuriyet döneminin 1952ye kadarki durumunu bir bir ele almıştır.
Diğer eserleri:
Anı: Zoraki Diplomat Politikada 45 yılVatan Yolunda Gençlik ve Edebiyat Hatıraları....
Monografi: Ahmet Haşim Atatürk
Mensur şiirleri: Erenlerin Bağından Okun Ucundan
Hikayeleri: Bir Serencam Rahmet Milli Savaş Hikayeleri
Tiyatro eserleri: Nirvana Veda Sağanak Mağara
Önemli Makaleleri: İzmirden Bursaya Ergenekon Kadınlık ve Kadınlarımız....

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958):
Milli Edebiyat hareketini makaleleri ve konferanslarıyla destekleyen Yahya Kemal in esasen kendine özgü Milli Edebiyatınkinden farklı bir anlayışı vardır. İstanbul şairi olarak tanınır. Omanlı İmparatorluğunun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem duyar. Başlıca konuları: İstanbul tarih yurt sevgisi aşk ölüm ve sonsuzluktur. Divan şiirinin özünü kakalama çabası içinde olan sanatçı eski şiirin ölçü uyak ve ahenk unsurunu ön planda tutmuştur. Onun eserlerinde malzeme eski şiir ise yenidir. Örneğin Divan Edebiyatında aşkı terrennüm eden gazel biçimiyle kahramanlık şiirleri ve Istanbula duyduğu sevgiyi dile getiren şiirler yazmıştır.
Şiir kitapları: kendi Gök Kubbemiz Eski Şiirin Rüzgarıyla Rübailer


Nesir Kitapları: Aziz İstanbul Eğil Dağlar Siyasi ve Edebi Portreler Siyasi Hikayeler Edebiyat Dair.

HECENİN BEŞ ŞAİRİ (BEŞ HECECİLER)


Bu şariler 19117de Selanikte Genç Kalemlerle başlayan Milli Edebiyat akımının ilklerine bağlı olarak halk şiirimizin özelliklerinden yerli kaynaklarımızdan yararlanarak şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol aynamışlardır. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkulu bir dille işlemişlerdir. Hece ölçüsünün genellikle 11li ve 14lü kalıbını kullanmışlardır. Daha sonraları yeni biçimler arayarak oldukça uzun şiirler de yazmışlardır. Eserlerindeki dil ise konuşma dilidir. Bu şarirlerimiz şunlardır:

HALİT FAHRİ OZANSOY
ENİS BEHİÇ KORYÜREK
YUSUF ZİYA ORTAÇ
ORHAN SEYFİ ORHON
FARUZ NAFIZ ÇAMLIBEL


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Milli Edebiyat Dönemi Hangi Metin Türleri Etrafında Gelişmiştir?

Milli Edebiyat Dönemi Hangi Metin Türleri Etrafında Gelişmiştir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: milli edebiyat dönemi hatıra, milli edebiyat dönemi metin türleri, milli edebiyat dönemi tarih türü, genç kalemler dergisinde başka hangi eserler ele alınmıştır, milli edebiyat dönemi hangi metin türleri etrafında gelişmiştir, hangi metin türk edebiyatının hangi dönemine ait, milli edebiyatta hatıra, milli edebiyat döneminde en çok hangi tür gelişmiş, milli edebiyat hatira, milli edebiyat hangi metin türleri etrafında gelişmiştir, milli edebiyat döneminde hangi tür yazılar önemli, türk edebiyatı hangi metin etrafında geliştı, turk edebiyati hangi metin turleri etrafinda gelismistir, yaprak dergisi hangi edebi donem, milli edebiyat hareketi hangi düşünceye dayalı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Betimleyici Anlatımın Kullanıldığı Metin Türleri elif Soru Cevap 1 15-01-2014 08:05
Milli Edebiyat Özelikleri elif Türkçe ve Edebiyat 0 03-02-2011 06:15
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları Kimlerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:51
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir? - Milli Edebiyat Döneminde Üslup elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:47
Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu - Dönemin Özellikleri elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:25

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats