bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 03-04-2013, 06:38   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Medine Sözleşmesi Nedir

Medine Sözleşmesi Nedir-Medine Sözleşmesinin Maddeleri


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla:
1. Bu yazı Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli müminler Medine Sözleşmesi Nedir Müslümanlar Medine Sözleşmesi Nedir bunlara tabi olanlara sonradan iltihak edenler ve onlarla beraber cihat edenler içindir.
2. İşte bunlar Medine Sözleşmesi Nedir diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar.
3. Kureyş’den olan muhacirler Medine Sözleşmesi Nedir kendi aralarında adet olduğu üzere Medine Sözleşmesi Nedir kan diyetlerini ödemeye iştirak ederler. Onlar savaş esirlerinin kurtuluş fidyelerini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ölçülerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir.
4. Beni Avflar Medine Sözleşmesi Nedir kendi aralarında adet olduğu üzere Medine Sözleşmesi Nedir önceki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye iştirak edeceklerdir. Müslümanların teşkil ettiği her zümre savaş esirlerinin kurtuluş fidyelerini müminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara ve adalet ölçülerine göre ödemeye iştirak edeceklerdir.
(aynı maddeler Medine Sözleşmesi Nedir Beni Haris Medine Sözleşmesi Nedir Beni Saide Medine Sözleşmesi Nedir Beni Cuşem Medine Sözleşmesi Nedir Beni Neccar Medine Sözleşmesi Nedir Beni Amr b.Avf ve Beni Evsler için tekrarlanmıştır. Bu nedenle aynı tekrarı yazmadık.)
5. Müminler Medine Sözleşmesi Nedir kendi aralarında ağır mali mesuliyetler altında bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir.
6. Hiçbir mümin diğer müminin mevlası (kendi ile akdi kardeşlik ilişkisi kurulan kimse) ile onun aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır.
7. Takva sahibi müminler Medine Sözleşmesi Nedir kendi aralarında Medine Sözleşmesi Nedir mütecavize Medine Sözleşmesi Nedir haksız bir fiili tasarlayana Medine Sözleşmesi Nedir bir cürüme veya bir hakka tecavüze ya da müminler arasında bir karışıklık çıkarma kasdını taşıyan kimseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan birinin evladı bile olsa Medine Sözleşmesi Nedir hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır.
8. Hiçbir mümin Medine Sözleşmesi Nedir bir kafir için Medine Sözleşmesi Nedir bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez.
9. Allah’ın zimmeti (himaye ve teminatı) tektir. Müminlerin en ehemmiyetsizlerinden birinin himayesi Medine Sözleşmesi Nedir onların hepsi için bağlayıcı bir hüküm ifade eder. Zira müminler Medine Sözleşmesi Nedir diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlası (dostu) durumundadır.
10. Yahudilerden bize tabi olanlar Medine Sözleşmesi Nedir zulme uğramaksızın ve onlara karşıt olanlarla yardımlaşmazlarsa Medine Sözleşmesi Nedir yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır.
11. Sulh müminler arasında bir tektir. Hiçbir mümin Allah yolunda girişilen bir harbde Medine Sözleşmesi Nedir diğer müminleri hariç tutarak Medine Sözleşmesi Nedir bir barış anlaşması yapamaz. Bu sulh ancak müminler arasında genellik ve adalet esasları üzere yapılacaktır.
12. Bizimle beraber savaşa katılan bütün askeri birlikler Medine Sözleşmesi Nedir birbirleriyle nöbetleşeceklerdir.
13. Müminler birbirlerinin Allah yolunda akıtılan kanlarının intikamını alacaklardır.
14. Takva sahibi müminler en iyi ve en doğru yolda bulunurlar.
15. Hiçbir müşrik Medine Sözleşmesi Nedir bir kureyşlinin mal ve canını himayesi altına alamaz Medine Sözleşmesi Nedir hiçbir mümine bu hususta engel olamaz.
16. Herhangi bir kimsenin bir müminin ölümüne sebep olduğu kati delillerle sabit olur da Medine Sözleşmesi Nedir maktulün velisi rıza göstermezse Medine Sözleşmesi Nedir kısas hükümlerine tabi olur. Bu halde Medine Sözleşmesi Nedir bütün müminler ona karşı olurlar. Ancak Medine Sözleşmesi Nedir bunlara sadece bu kuralın tatbiki için hareket etmek helal olur.
17. Bu yazının muhteviyatını kabul eden Medine Sözleşmesi Nedir Allah’a ve Ahiret Gününe inanan bir müminin bir katile yardım etmesi ve ona sığınak temin etmesi helal değildir. Ona yardım ve yataklık eden Medine Sözleşmesi Nedir kıyamet günü Allah’ın lanet ve gazabına uğrayacaktır. O zaman artık kendisinden ne bir para ve ne de bir taviz kabul edilecektir.
18. Üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey Medine Sözleşmesi Nedir Allah’a ve Muhammed’e ***ürülecektir.
19. Yahudiler Medine Sözleşmesi Nedir müminler gibi savaş sürdüğü sürece harb masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler.
20. Beni Avf Yahudileri müminlerle birlikte bir ümmet (toplum) teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendilerine Medine Sözleşmesi Nedir müminlerin dinleri kendilerinedir. Buna Medine Sözleşmesi Nedir Mevlaları da dahildir.
21. Yalnız Medine Sözleşmesi Nedir kim haksız bir fiil irtikab ederse veya bir cürüm işlerse Medine Sözleşmesi Nedir o sadece kendine ve aile efradına zarar vermiş olacaktır.
22. Beni Neccar Yahudileri de Beni Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahiptirler.
(Bundan sonra; Beni Haris Medine Sözleşmesi Nedir Beni Saide Medine Sözleşmesi Nedir Beni Cuşem Medine Sözleşmesi Nedir Beni Evs ve Beni Salebe Yahudileri için 21 ve 22. maddelerdeki aynı kayıtlar olduğu için tekrar zikretmedik.)
23. Cefne ailesi Salebenin bir koludur. Bu nedenle Salebeler gibi mutalaa edileceklerdir.
24. Beni Şuteybe de Beni Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahip olacaklardır. Kurallara mutlaka riayet edilecek ve bunlara aykırı davranılmayacaktır.
25. Yahudilere sığınanlar bizzat onlar gibi mülahaza olunacaklardır.
26. Yahudilerden hiç kimse Muhammed’in izni olmadan Medine Sözleşmesi Nedir Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır.
27. Bir yaralamanın intikamını almak yasak edilmeyecektir. Biri bir adam öldürecek olursa neticede kendini ve aile efradını mesuliyet altına sokar. Aksi halde haksızlık olacaktır. Allah bu yazıya en iyi riayet edenlerle beraberdir.
28. Bir savaş vukuunda Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Bu sahifede gösterilen kimselere harp açanlara karşı Medine Sözleşmesi Nedir onlar birbirleriyle yardımlaşacaklardır. Onlar arasında iyi davranma olacaktır. Kaidelere mutlaka riayet edilecek Medine Sözleşmesi Nedir bunlara aykırı davranış olmayacaktır.
29. Hiç kimse müttefiklerine karşı bir cürüm işleyemez. Zulmedilene mutlaka yardım edilecektir.
30. Yahudiler Müslümanlarla birlikte Medine Sözleşmesi Nedir beraberce harp ettikleri sürece masrafta bulunacaklardır.
31. Bu sahifenin gösterdiği kimseler için Medine Medine Sözleşmesi Nedir vadisi dahil mukaddes bir yerdir.
32. Himaye altındaki kimse Medine Sözleşmesi Nedir bizzat himaye eden kimse gibidir. Ne zulmedilir ne de kendisi zulmedebilir.
33. Himaye verme hakkına sahip olanların dışında hiç kimse himaye veremez.
34. Bu sahifede yazılı kimseler arasında zuhurunda korkulan bütün öldürme ve münazaa vakalarının Allah’a ve Rasulüne ***ürülmeleri gerekir. Allah sahifeye en iyi riayet edenlerle beraberdir.
35. Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edecekler Medine Sözleşmesi Nedir himaye altına alınmayacaklardır.
36. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine’ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır.
37. Şayet; Yahudiler Medine Sözleşmesi Nedir Müslümanlar tarafından bir sulh yapmaya veya bir sulh aktine iştirake davet olunurlarsa Medine Sözleşmesi Nedir bunu doğrudan doğruya aktedecekler veya ona iştirak edeceklerdir. Şayet Yahudiler Medine Sözleşmesi Nedir Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa Medine Sözleşmesi Nedir müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Din konusunda girişilen harp vakaları müstesnadır.

38. Her zümre Medine Sözleşmesi Nedir kendine ait mıntıkadan sorumludur.
39. Bu sahifede gösterilen kişiler için ortaya konan şartlar Medine Sözleşmesi Nedir aynı şekilde Evs Yahudilerine Medine Sözleşmesi Nedir yani onların Mevlalarına ve bizzat kendilerine Medine Sözleşmesi Nedir yine bu sahifede gösterilen kimseler tarafından sıkı ve tam bir şekilde tatbik olunur. Kurallara mutlaka riayet edilecek Medine Sözleşmesi Nedir bunlara aykırı hareket edilmeyecektir. Haksız yollarla kazanç temin edenler Medine Sözleşmesi Nedir sadece kendilerine zarar ermiş olurlar. Allah Medine Sözleşmesi Nedir bu sahifede gösterilen maddelere en doğru ve en mükemmel riayet edenlerle beraberdir.
40. Bu yazı Medine Sözleşmesi Nedir bir haksız fiil veya cürüm işleyenin ceza görmesine engel olamaz. Harbe çıkan da Medine’de kalan da emniyet içindedir. haksız bir fiil işlemek müstesnadır. Allah ve Rasulü Muhammed himayelerini Medine Sözleşmesi Nedir bu sahifeyi tam bir sadakat ve dikkat içinde muhafaza edenler üzerinde tutacaklardır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Medine Sözleşmesi Nedir

Medine Sözleşmesi Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: medine sözleşmesi nedir 4 madde halinde anlatım,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Mekke ve Medine Albümü nimlahza LakLak Bölümü 2 03-08-2011 10:38
Okul Veli Sözleşmesi Nedir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 01:37
4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi Nedir elif Öğretmenler Forumu 0 12-06-2011 05:24
evlilik sözleşmesi nedir Jülyet Kadın ve Hukuk 1 04-12-2009 01:17
medine elif İlahiler 0 14-07-2008 01:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats