bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et

 

LinkBack Seçenekler Stil
Alt 08-04-2013, 09:07   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir

Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir


Günlük hayatımızı yakından etkileyen hizmetleri yerine getiren kuruluşlar genelde yerel yönetim kuruluşlarıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetim kuruluşları kendilerine sağlanan yasal mali ve teknik olanaklarla bu hizmetleri yerine getirmeye çalışırlar Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yönetimi hem kamusal mal ve hizmetleri temin eden hem de teminini kolaylaştıran bir araç olarak değerlendirebiliriz Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu anlamda topluma yönelik bazı hizmetler yerel yönetim dışında bireyler veya gönüllü kuruluşlar (Sivil Toplum Kuruluşları) ile özel topluluklar tarafından da yerine getirilebilmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Demokrasi anlayışının gelişmesi ve demokratik bilincin kökleşmesiyle birlikte yerel yönetimlerin önemi artmıştır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Günümüzde iki tür demokrasi vardır: doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir İnsanların toplu yaşama gereksinimlerinden dolayı şehirleşme artmış ve artık tamamen temsili demokrasiye geçilmiştir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Temsili demokrasilerde yönetim üzerinde halkın sesini duyuracak baskı oluşturacak bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Sivil toplum kuruluşları bu nedenle ortaya çıkmıştır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amacı yönetim üzerinde halk arasında bir denetim mekanizması oluşturmaktır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetimlerde demokrasiyi sağlayan sivil toplum kuruluşlarıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Böylelikle kent yönetimi üzerinde sistemli ve sürekli etki örgütlü yurttaş girişimleri aracılığı ile daha kolaylıkla sağlanmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Yerel yönetimler ülke yönetimi ile kalkınmasında merkezi genel yönetimle beraber işlev gören yönetsel ve siyasal bir sivil toplum kurumu olmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetimlerin en büyük sivil toplum kuruluşları olarak kabul edilmesine karşın merkeziyetçi yapının etkisiyle daha çok yönetsel birim olma özelliği ön plana çıkmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir bu çalışmanın amacı yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Çalışmada ilk önce yerel yönetim kavramı ele alınacak ekonomik-siyasal-hukuksal faktörlerle yerel yönetimlerin varoluş sebepleri incelenecektir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetim kurumlarının görevlerine değindikten sonra yerel yönetimlerin öneminin demokrasiyle birlikte geliştiği üzerinde durulacaktır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetimlerde demokrasiyi sağlayanın STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları) olması nedeniyle STK'lar incelenecek ve yerel yönetimler ile bunlar arasında ki ilişkiler ortaya konulacaktır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Daha sonra bu kuruluşların birbirlerinden beklentileri ve varolan yapı içinde yaşanan sorunlar ele alınacaktır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir1-YEREL YÖNETİMLERİN TANIMI

Evrensel bir tanım ile yerel yönetimler belirli bir coğrafi alanda (köy kent kasaba il v Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirb) yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşamak nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacıyla kurulan karar organları (kimi durumlarda yürütme organları) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere özel gelirlere bütçeye ve personele sahip merkezi yönetimle olan ilişkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kişileridir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Coşkun1999syf:99)
Yerel yönetim anlayışı ve uygulaması yalnızca yerel topluluğun ortak gereksinimlerin karşılanması değil aynı zamanda merkezi devlet anlayışının sakıncalarına karşı demokratik sivil toplum yönetim ve uygulamasının geliştirilerek sürdürülmesi ve her şeye karşı yaşatılması olmalıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bunun sonucu olarak yerel yönetim içinde özellikle belediyeler halka dayalı kurumlar olmak durumundadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Ancak ülkemizde bunu ileri sürmek oldukça zordur Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Çünkü belediyeler ile halkın en yakın etkileşimi ile yalnızca seçim dönemlerinde olmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Oysa yerel yönetimlerin işleyişi ve çalışması sırasında denetlenmesi belirli bir grubun tekelinden çıkarak kentte yaşayan her kesimden gelen kişiler aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmalı ve bunun için gerekli koşullar sağlanmalıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Çevikbaş1995syf:76)


2-YEREL YÖNETİMLERİN VAROLUŞ SEBEPLERİ
Günümüzde yerel yönetimlerin varoluş sebepleri açıklanırken genellikle ya faktöre yer verilmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bunlar: Ekonomikhukuksal ve siyasal faktörlerdir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir


2 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir1 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Ekonomik faktörler:

Yerel yönetimlerin var oluşları ekonomik gerekçelerle temellendirenler özellikle şu noktalara dikkati çekmektedirler Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Coşkun1999syf:97)
· Yerel yönetimler kendi bölgelerindeki ihtiyaçların neler olduklarını ve miktarlarını merkezi idareye oranla daha akılcı bir biçimde saptayabilme olanaklarına sahiptirler Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu durum kaynakların israf edilmesini azaltır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
· Aynı hizmetlerin üretilmesi halinde; yerel yönetim merkezi idareye oranla daha fazla verim elde eder Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
· Kitlelerin ekonomik taleplerini iletmeleri ve bu konuda etkinlikte bulunmaları açısından yerel yönetimler merkeziyetçi otoriteye daha fazla avantajlı konumdadırlar Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Kısacası yerel yönetimler ekonomik açıdan aynı verimi merkezi idareye oranla daha az kaynakla sağlamaktadırlar Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu nedenle merkezi idarenin yanında birde yerel bir yönetimin bulunması ekonomik açıdan zorunluluğu olarak ortaya çıkmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (a Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirg Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nediresyf:97)


2 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir2 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Siyasal Faktörler:

Yerel yönetimlerin varoluşunun siyasal gerekçesinin özünde demokrasi inancı ve yerel demokratik değerler yatmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Günümüzde demokrasi anlayışının gelişmesi ve yerleşmesine koşut olarak yerel yönetimlerin önemi de giderek artmış ve toplumsal yapı yaşamın demokratik bir şekilde düzenlenmesinde yerel yönetimler vazgeçilmez siyasal enstrümanlar haline gelmişlerdir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Toplumsal yaşama ilişkin bütün karaları merkezden almak rasyonel bir tutum değildir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Çünkü merkezi idare ne kadar iyi niyetli olursa olsun ne kadar özverili çalışırsa çalışsın o bölgenin yerel koşullarını o bölgede yaşayan insanlar kadar iyi bilemez değerlendiremez Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu nedenle bu konuda yapılması gereken şey bölgesel sınırlar içerisinde insanların kendi seçtikleri temsilcileri aracılığı ile ihtiyaçlarını belirlemeleri ve bu belirlemeler doğrultusunda yürütmede bulunmalarını sağlayacak hukuksal zemini oluşturmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (a Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirg Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nediresyf:98)2 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir3 Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Hukuksal Faktörler:

Yerel yönetimlerin varoluş nedenlerinin hukuksal dayanaklarını belirtirken merkezi yönetim ve yerinden yönetim kavramlarının açıklanması gerekir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Merkezden yönetim bir ülkede merkez memurlarının daha geniş yetkilere sahip olduğu ve alt kademe memurlarının yetkilerinin ve takdir haklarının azaldığı bir yönetim biçimidir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerinden yönetim ise kamusal güçlerden bir kısmının merkezi otoriteden alınarak daha az yetkili bir otoriteye aktarılmasıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel yönetimlerin niçin varolması gerekçesini savunan görüşlerin hukuki dayanağı da yerinden yönetim kavramıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Buna göre merkezi otoriteden alınıp yerel otoriteye aktarılan yetkiler eğer yürütmeye ilişkin yetkiler ise idari bir adem-i merkeziyet esası bir bölgenin sakinlerine o bölgedeki topluluğun ortak ve genel yararlarını gereğince saptamak ve gereğini yerine getirmek hususunda özerklik verilmesidir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (a Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirg Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedire Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirsyf:99)
Ekonomik siyasal ve hukuksal nedenlerden ötürü yerel yönetimler bugünkü toplumsal yaşamın vazgeçilmez kurumlarından birini oluşturmakta ve önemi her geçen gün artmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir


4-YEREL YÖNETİMLERDE DEMOKRASİ KAVRAMI

Bireylerin kamu yönetiminin yetki ve görev alanına giren konularda söz sahibi olmalarını amaçlayan katılım anlayışına ilişkin iki yaklaşım söz konusu olabilmektedir:bunlardan birincisi yurttaşların yasaları doğrudan demokrasi anlayışına göre bizzat katılacakları toplantılarda kabul etmeleri ve yönetimle ilgili kararları gene bu toplantılarda vermeleri yönetsel mevkileri de belli sürelerle nöbetleşe üslenmeleri anlayışıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Diğeri ise kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yurttaşın rolünü belli aralıklarla yapılan seçimlerde oy kullanma etkinliği ile sınırlı tutmayı öngören yaklaşım vardır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Günümüzde seçimlere dayalı temsil edici kurumların varlığı sağlıklı işleyen bir demokrasi için zorunlu olsa da yeterli kabul edilmemekte ve "katılımcı demokrasi"den söz edilmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir
Çağımızda doğrudan demokrasi ile temsilci demokrasi arasında denge sağlamayı amaçlayan katılımcı demokrasi anlayışı her iki aşırı yaklaşımın sakıncalarına karşı bir çözüm olarak görülmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Katılım bireylerde demokrasi duygusunu geliştirmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu yolla yurttaşlar seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerini daha etkili biçimde denetleyebilmekte karar ve uygulamalarını değerlendirebilmektedirler Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Yalçındağ1999syf:50)
Demokrasi anlayışının gelişmesiyle yerel yönetimlerin önemi artmıştır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Yerel nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesinde başvurulan örgütlenme biçimlerinden biri olan yerel yönetimler; diğer örgütlenme biçimlerinden genel olarak karar ve yürütme organlarının oluşumundaki farklılık ile ayrılmaktadır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu organlar ilke olarak yöre halkı tarafından seçimle belirlenmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Bu çerçevede yerel yönetim yerel nitelikli hizmetlerin yönetiminden daha ileri bir anlam kazanmakta ve demokrasi ile ilişkilendirilmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Coşkun1999syf:100)
Demokratik bir yerel yönetimin temel esaslarından biri de yönetimin kararları ve uygulamaları üzerinde yerel halkın sürekli etkili olması ve halk denetiminin sağlanmasıdır Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir Halk denetimini (-ki teşkilatlanmış kamuoyu ve baskı gruplarının denetimidir) etkin kılmak için bireylerin etkin bir örgütlenme bilincine sahip olmaları ve baskı grupları oluşturmaları gerekmektedir Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (a Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedirg Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedire Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir syf:105)
Yerel yönetimler yerel hizmetleri yerine getirirkenözerk demokratik ve katılımcı bir siyasal yapı içinde hizmetlerin yürütülmesinde etkinlik ön planda tutularak STK'lar ile ortak çalışmalar yaparak işlevlerini sürdürmelidirler Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir (Çevikbaş1995 syf:80)

elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 21-04-2013, 10:36   #2 (permalink)
YÖN
Avatar Yok
 
Thumbs down Site hakkında düşüncem

Berbat
 

Alt 13-05-2013, 09:14   #3 (permalink)
SEMA GÜNDÜZ
Avatar Yok
 
Face6 Kamu oyunu yerel yönetime etkisi

Lütfen bunu çobuk gönderin
 
Alt 28-05-2013, 09:04   #4 (permalink)
yarem
Avatar Yok
 
Face0 kısaaaa

ya daha kısası yok mu arkadaşlarrrr
 
Alt 31-03-2014, 10:47   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

nereleri yazacağımı şaşırdım.çok uzun yaa!
biraz daha kısa yazsaydın.
 
Alt 04-04-2014, 09:05   #6 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok uzun açıkçası hiç beğenmedim
 
Alt 06-04-2014, 07:01   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

lütfen kısaca yazın o kadar şeyi yazacak zamanım yok
 
Alt 06-04-2014, 09:33   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Çok guzel ama kısa olsaydı daha guzel olurdu
 
Alt 07-04-2014, 10:21   #9 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Berbat çok uzun
 
Alt 09-04-2014, 10:52   #10 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok uzun ama bunu bulduğunuza şükredin yani
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir

Kamuoyunun Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi, kamuoyunun yerel yönetimler üzerindeki etkisi, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi nedir, kamuoyunun yerel yönetime etkisi nedir, kamuoyu yerel yönetimin çalışmalarını nasıl etkiler, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi kısaca, kamuoyunun yerel yönetime etkisi, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi hakkında kısa bilgi, yerel yönetim nedir, kamuoyu ve yerel yönetim, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi nelerdir, kamuoyu yerel yönetimlere etkisi, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi nedir kısaca, kamuoyunun yerel yönetimlere etkisi özet, kamuoyunun yerel yönetime etkileri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Я Soru Cevap 0 08-04-2013 01:11
Savaşın insanlar üzerindeki etkisi nedir elif Soru Cevap 0 26-03-2013 03:21
Müziğin Hayvanlar Üzerindeki Etkisi Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 1 08-12-2012 08:43
Isının madde üzerindeki etkisi nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 05:49
Antibiyotiklerin Bakteriler üzerindeki Etkisi Nedir? elif Sağlığımız 0 12-03-2011 09:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:17 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.