bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 04-05-2013, 03:26   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İlk çağ uygarlıklarının kronolojik sıralaması nedir

İlk çağ uygarlıklarının kronolojik sıralaması nedir


Eski Çağlarda Türkiye:360-420 Kuzey Paralelleri ile 260-450 Doğu Meridyenleri arasında bulunan üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımadadır. İklim şartlarıyüzey şekilleri itiba*riyle insan yaşantısına uygun bir bölgedir. Türklerin vatanı Anadolu’dur.Buraya Küçük AsyaAnatolia (Güneşin Doğduğu yer)Binbir Tanrı İli adı verilmiştir. XI.Yüzyıldan sonra Avrupa kaynaklarında Turguie (Turkiya) veya Türk ülkesi olarak geçmiştir. MezopotamyaSuriye ve Ege bölgesine hakim durumdadır.Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar buradan geçmektedir.Ekonomik ve stratejik öneme sahip. Doğu ile batı kültürün geçiş noktasındadır. Yerli kültürlerle kaynaşmış farklı uygarlıkların ortak eseri olarak Anadolu’da her çağda güçlü ve büyük devletler kurulmuştur.
Türkiye’nin Tarih Öncesini Aydınlatan Merkezler:Konu ile ilgili detaylı bilgilerTarihin zamana göre ayrılması konusunda belirtilmişti.Kısaca merkezleri hatırlatacak olursak;
Eski taş Çağı : Antalya’da KarainBeldibi ve Belbaşı mağaraları
Orta taş Çağı : Samsun’da TekkeköyAntalya’da Beldibi ve Belbaşı kaya sığınakları
Yeni Taş Çağı : Diyarbakı-ÇayönüGaziantep-SakçagözüKonya-Çatalhöyük
Kalkolitik Çağ : Çanakkale-TruvaDenizli-BeycesultanBurdur-HacılarYozgat AlişarÇorum-Alacahöyük
Kayseri-KültepeVan Tilkitepe
M.Ö. 2.Binden M.Ö. 6.Yüzyıla Kadar Türkiye:İlkçağ Medeniyetleri'nin anlatımında kronolojik bir sıra takip edilmemiştir. Coğrafi bölge olarak bir ayrım yapılmış ve buna göre bir anlatım sırası takip edilmiştir.
İlk uygarlık merkezleri olarak AnadoluMezopotamya MısırEge ve Akdeniz HavzasıHindistanOrta Asya gösterilebilir. Bu yerleşim yerlericoğrafi olarak orta kuşakta yer almaktadır.
ANADOLU MEDENİYETİ:
HİTİTLER:Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya m.ö 2000 yıllarında geldikleri varsayılan HititlerHattuşaş (Boğazköy) merkezli olarak Kızılırmak yayı içerisinde devletlerini kurmuşlardır.Anittaş tarafından ilk siyasi birlik sağlanmıştır. XI yüzyıllık Hitit tarihi üç bölümde incelenir.
1. Eski Hitit Krallık Dönemi : (M.Ö. 1800 - 1400)
2.Yeni Hitit İmparatorluk Dönemi : (M.Ö. 1400-1200)
3. Geç Hitit Şehir Devletleri : (M.Ö. 1200 - 700)
Türkiye’de ilk merkezi devleti kuranHititler en güçlü dönemleriniYeni Hitit döneminde yaşamışlardır.İlk kralları Labarna olupI.HattuşilI.MurşilMuvattaliş önemli hükümdarlardandır.I.Murşil zamanında en parlak dönem yaşanmış.Geniş topraklara (Batı Anadolu’dan Fırat’aKaradeniz’den Filistin’e) sahip olmuşlardır.
MısırlılarlaSuriye toprakları için 16 yıl sürecek m.ö.1296 yılında Kadeş Savaşı yapılır.(Muvattaliş ile II.Ramses arasında) Asur tehlikesinin baş göstermesi sonucu iki devlet arasında tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması m.ö 1280 tarihlerinde imzalanır. Bu Antlaşma gereği Suriye’nin kuzeyi Hititleregüneyi Mısırlılara kalır.
Ege göçleri sonucu zayıflayan ve parçalanan Hitit Şehir devletlerine Asurlular m.ö 700 lerde son verecektir.

FRİGYALILAR :Balkan yarımadasından gelip Sakarya ırmağı ile AnkaraPolatlı ve Eskişehir arasında kalan bölgede Gordion merkez olarak kurulmuşlardır.Krallarına genelde Midas adı verilir.Kimmerler tarafından zayıflayan devlet Lidya egemenliğine girecektir.(m.ö 676)

LİDYALILAR:Batı Anadolu'da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgedeSard (Sardes) merkezli olarak kurulmuşlardır.Giges bilinen ilk krallarıdır.Krezus dönemi devletin en parlak devridir.KimmerMed ve Perslerle mücadele edilmiş.Persler tarafından yıkılmışlardır.(m.ö.546)
Lidyalılar ticarete büyük önem vermişlerdir. Ticaretin geliştirilmesi için Efes’ten başlayıpSard’tan geçip Mezopotamya'ya kadar uzanan "Kral Yolunu" yapmış*lardır.M.Ö. 700'de parayı bulmuşlardır.Böylece takas yoluyla ticaret hayatı sona ermiştir.Paranın ticaret hayatına girmesi toplumlararası ticareti kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Lidya ülkesinde paranın kullanılmaya başlanmasından sonra bankacılıktefecilik gibi yeni uğraşlar da ortaya çıkmıştır.

URARTULAR:Doğu Anadolu'daVan Gölü ve çevresinde Tuşpa merkezli olarak kurulmuşlardır.Kurucusu I.Savdur’ dur.3 yüzyıl bölgede hakimiyet sürmüşlerdir.Medler tarafından yıkılmışlardır.(m.ö 600)

İYONYALILAR:Batı Anadolu'da İzmir ve Büyük Menderes arasında Akalar tarafından kurulan 12 şehir devletidir. MiletEfesİzmir ve Foça önemli şehir devletleridir.İyon şehir devletlerinde siyasi yapıönce krallıksonra oligarşik ve en sonunda da demokratik yönetimler şeklinde sıralanmıştır.İyon şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktur. Bununla birlikte İyonya'da kültürel ve dinsel birlik denizcilik ve ticaret sayesinde sağlanmıştır.İyon şehir devletleri deniz ticareti ve kolonicilikle uğraşmışlardır.Tarihte ilk kez deniz ticaret kolonileri kurmuşlar ve kurmuş oldukları bu kolonileri kendilerine yurt edinmişlerdir. Bir çok devletin saldırınsa uğrayan iyonyalılara Büyük İskender son verecektir.
M.Ö. 2.Binden M.Ö. 6.Yüzyıla Kadar Türkiye’de Kültür ve Uygarlık:
Devlet Yönetimi:İlk siyasi kuruluşlar Kent Devletleri halinde ortaya çıkmıştır.Devleti krallar yönetir.Tanrının temsilcileridir.İdariaskeri diniadli tüm yetkiler kralda bulunmaktaydı.Feodal yapıdan merkezi yapıya geçiş yapılmıştır.
Hitit devlet yönetiminde kralın yanında "Pankuş" adı verilen bir meclis görev yapmıştır. Pankuş Meclisinin kralın yetkilerini sınırlandırdığı da görülmüştür.Hititlerde önceleri feodal bir devlet düzeni hakimken bu düzen değiştirilmiş ve ülke merkezden gönderilen valilerce yönetilmiştir.Bu uygulamanın amacımerkezi krallığı güçlendirmektir.
Hititlerde kraldan sonra gelen en yetkili kişi "Tavananna" adı verilen ana kraliçedir.Tavanannanın kralın yerine vekalet etme ve Pankuş Meclisi'ne başkanlık yapma gibi bir takım yetkileri görülmektedir. Bu da kraliçenin yönetimde etkili olduğunu gösterir.
Kral Telepinuşçıkardığı bir yasayla krala kendisinden sonra gelecek olan kişiyi seçme yetkisi tanımıştır. Bundaki amaçtaht kavgalarına engel olarak ülke bütünlüğünü korumaktır.
İyonyalılarda krallarasiller tarafından ortadan kaldırılarak yönetimi ele geçirmişler.daha sonra güçlü Tiran adı verilen kişiler devletin başına geçmişlerdir.
Hititlerin güçlü atlı ve yaya orduları varkenher erkek asker sayılırkenLidyalıların milli bir ordusu olmamış paralı ordu sistemini benimsemişlerdir. Bu da Lidyalıların en parlak dönemlerini yaşarkenkısa sürede yıkılmalarına neden olmuştur.
İnsanların birbirleri ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara Hukuk denmiştir.İnsanların uğraşlarına göre ailedinticaretmülkceza gibi alanlarda hukuk kuralları ortaya çıkmış.Hititlerde yumuşak olan kurallar Friglerde sertleşmiştir.Kanunlar Tanrı adına konur ve Tanrı adına uygulanır.Aynı suça farklı ceza verilmemesi için Hititler kanunları yazılı hale getirmişler. Aile ve miras hukukunu düzenleyen fidye esasına dayalı yasalar yapmışlardır. Bu yasalarda kölelere de mülkiyet hakkı tanımışlardır.Hitit yasaları medeni kanununun ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir.
Tarıma büyük önem veren Friglertarımsal faaliyetlerin devamı içinoldukça sert yasalar hazırlamışlardır. Bilerek saban kırmanın ve öküz kesmenin cezası ölüm ola*rak belirlenmiştir.
Din ve İnanış: Bu dönem toplumların çoğunda Çok Tanrılı bir inanç söz konusu.Hititler çok tanrılı dinler dışında Ön Asya toplumlarının tanrılarını da kutsal saymışlardır. İlkçağ da Hitit ülkesine "Bin Tanrı İli'de" denmiştir. Arinna HepatTeşup önemli tanrılarındandır.
Friglerdini inançlarında tabiat olaylarından etkilenmişlerdir. Mesela bereket tanrıçası olarak kabul edilen Kibele'nin sonbaharla birlikte öldüğüne ilkbaharla birlikte yeniden dirildiğine inanmışlardır.
Urartuların ölüleri için oda şeklinde megaron denilen mezarlar yaptıkları ve değerli eşyalarıyla birlikte gömdükleri tespit edilmiştir.Bu durumUrartuların ölümden sonraki hayata inandıklarını göstermektedir.Haldi önemli tanrılarından savaş ve devlet tanrısıdır.
İyonlarçok tanrılı bir dini inanca sahip idiler. Tanrılarını insan gibi düşünmüşlerdir.Tanrılarını insanlardan ayıran özellik ise ölümsüz olmalarıdır.İyonlar Perslerin Batı Anadolu'yu istilası sırasında yıkılmışlardır.
Sosyal ve Ekonomik Hayat:Halk genelde sınıflara ayrılmıştır.Kralasillerrahiplerhürlerkölelern amralar gibi.Genelde yönetenyönetilenler ve köleler olarakta sınıflandırılabilir.Her sınıfın kendine özgü faaliyet alanları vardır.Kölelerinde mülkiyet hakkı varbedelini ödeyenler hürler sınıfa geçebilmektedir.
Ekonomi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Saban önemli tarım aracıbuğdayçavdararpa önemli tarım ürünleridir. Tapates adı verilen halı ve kilimler Friglerin Anadolu uygarlığına kazandırdıkları önemli etkinlikleridir.Urartular ise Maden işlemeciliğinde oldukça ilerlemişlerdir.
İyonya ve Lidyalılarda ise ticaret önem kazanmıştır. Kral yolukoloni faaliyetleri paranın bulunması ticaretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
YazıDil ve Edebiyat:Hititler kendilerine özgü hiyeroglif yazısının yanında çivi yazısını da kullanmışlardır.Urartular da hiyeroglif yazı yanında çivi yazısını da kullanmışlardır.Diğer devletler ise harf sistemi olan Fenike alfabesini kullanmışlardır.
Hitit kralları tanrılarına hesap verme düşüncesiyle "anal" adı verilen yıllıklar yazdırmışlardır.Anallarda krallar zaferiyle birlikte yenilgilerinden de bahsetmişlerdir. Bu da analların tarafsız ve doğru bilgiler içerdiğini göstermektedir.Kadeş Antlaşması tarihin ilk yazılı antlaşması özelliğini taşımaktadır.Kumarbi ve Gılgamış destanı Hititçeye çevrilmiştir.
Bilim ve Sanat:Anadolu’da gelişen sanatlarda genelde Mezopotamya uygarlığının etkisi görülür.Buna rağmen kendi özelliklerini de yansıtmaktadır.Özellikle kentlerine yaptırdıkları surlarsurlar üzerindeki kapılarkabartmalar vb.
Hitit sanatının en önemli eserleri İvriz ve Yazılıkaya kabartmalarıdır.FrigyalılardaMidas'ın mezarı en önemli mimari eserdir.Urartular80 km uzunluğunda su kanalları açmışlar.Maden ve taş işlemeciliği oldukça gelişmiştir.
İyonyaİlkçağ'ın en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biri olmuştur. Bu gelişmişliğin sebepleri olarak;
Şehir devletlerinde serbest düşünce ortamının var olmasıEkonomik refahın yüksek olmasıİyonya'nın Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında yer alması gösterilebilir.
İyonlarda pozitif bilimlerle (MatematikAstronomitıptarihfelsefe vs.) uğraşan Milletli Tales (Güneş tutulmasıtales teoremidünyanın maddesi su)Pisagor (Dünya’nın yuvarlak olduğu ve pisagor bağıntısı)Aneksimenes (Dünyanın havadan oluştuğunu)İstanköylü Hipokrat (Tıp)Bodrumlu-Halikarnas Heredot (Tarih)Diojen (Astronomi-matematik) gibi bilim adamları da yetişmiştir.


M.Ö 6.Yüzyıldan M.S.11.Yüzyıla Kadar Türkiye:
İRAN MEDENİYETİ:
İlkçağ'da İran'ın siyasi hayatında rol oynayan iki önemli devlet Medler ve Perslerdir.
MEDLER:M.Ö. 7. yy.da Keyaksar tarafından Ekbatan merkez olmak üzere kurulan Medler İran'da siyasi bir güç haline geldiler. Medler Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Urartuları yıkarak sınırlarını Kızılırmak'a kadar genişletmişlerdir. M.Ö. 550 yılında Med Krallığına Persler son verdiler.
PERSLER:İran medeniyeti en gelişkin dönemini Persler zamanında yaşamıştır.PerslerII.Kiros tarafından İran’da kurulmuşsınırlarını bir taraftan Mısır'a diğer taraftan Anadolu'yu alarak Ege-Yunan Havzasına kadar genişletmişler. Anadolu’yu satraplık (eyalet)haline getirmişlerdir. İlkçağın bu önemli siyasi gücü Makedonya Kralı Büyük İskender'in Asya seferi sırasında yapılan İsos (Dörtyol) savaşında yenilen Persler yıkılmıştır (M.Ö. 333).
MAKEDONYALI İSKENDER VE HELENİSTİK DÖNEM:
II.Flip tarafından Makedonya-Yunanistan’da Helen birliği kuruldu.Büyük İskender Makedonya Kralı II. Filip'in oğlu ve Aristo'nun öğrencisidir.II. Filip döneminde Yunanistan' daki şehir devletleri hakimiyet altına alınarak Hellen Birliği sağlanmıştır.Büyük İskender'in tahta çıktığı dönemde Batı Anadolu Perslerin hakimiyetine girmiş ve Persler Yunanistan'ı tehdit etmeye başlamışlardı. Bu nedenle Büyük İskender tahta çıktıktan hemen sonra Pers*ler üzerine sefere çıkmıştır.
Büyük İskender'in Asya Seferi (M.Ö.334-323):Büyük İskender bu sefer sırasında Batı Anadolu'da Persleri yenerek Anadolu'ya hakim oldu. Büyük İskender daha sonra sırasıyla Suriye MısırMezopotamyaİran ve Hindistan'a kadar giderek buraları ele geçirdi. Buradan da Çin'e yönelmişse de Saka Türklerine yenilerekAsya Seferini bitirmek zorunda kalmıştır.Büyük İskender’in bu seferleriyle ulaşmak istediği amaçdünya hakimiyetini gerçekleştirmekti.Büyük İskender M.Ö. 323'te Arap yarımadası üzerine bir sefer hazırlığındayken olmuştur.
Bu sefer sırasında Büyük İskender adına bir çok şehir kuruldu.(İskenderiye şehri gibi)Bu şehirlerde kütüphaneler açıldı.Beraberinde götürdüğü birçok bilim adamıDoğu medeniyetlerine ait eserleri inceledi ve yeni eserler yazdı.Bütün bunların bir sonucu olarak Doğu-Batı kültürleri kaynaştı.Hellenistik dönem medeniyeti doğdu.
Helenizm:İskender’in fetihleriyle başlayıpMısır krallığının yıkılmasına kadar geçen süredir.Eski Yunan Medeniyetinin Doğu Medeniyetleriyle kaynaşması sonucunda meydana gelen medeniyete verilen isimdir.
Bu uygarlık M.Ö. IV. yy dan M.S. II. yy'a kadar Çin'den Roma'ya kadar olan bölgede etkili olmuştur. Bu uygarlıkönce Roma medeniyeti daha sonraki dönemlerde de (Abbasiler Dönemi) İslam medeniyetinin doğması ve gelişmesinde etkili olmuştur.
ROMA MEDENİYETİ:
İlkçağ'ın en büyük imparatorluğu olarak kabul edilen Romaİtalya Yarımadası'nda doğmuştur. İtalya'da yapılan arkeolojik kazılarbölgede kültürün Yontma Taş Devri'ne kadar indiğini göstermektedir.İtalya'ya göçler sonrasında gelen ilk kavimİtalikler olmuştur.İtaliklerden sonra bölgeye Etrüskler gelmiştir. Roma medeniyetinin temeli de Etrüskler tarafından atılmıştır.Roma'da siyasi yapı önce krallık daha sonra cumhuriyet en sonunda da imparatorluk olmuştur.Romulus tarafından Roma da şehrini m.ö 753 yılında kuruldu.OktavyanusAvgustus ünvanı ile imparator oldu.Cumhuriyet Dönemi sona erdi.RomalılarBatı Akdeniz'de Kartacalılarla yaptıkları Pön Savaşları'yla bölgeye hakim oldular.Daha sonraki dönemde MakedonyaAnadoluSuriye ve Mısır'da Romalıların hakimiyetine girmiştir. Böylece Romalılartarihte ilk kez Akdeniz hakimiyetini gerçekleştiren güç olmuş*tur.
Roma Medeniyeti siyasi tarihi üç döneme ayrılır:

ü Krallık: M.Ö.735-510
ü Cumhuriyet: M.Ö. 510-30
ü İmparatorluk: M.Ö. 30-395/476/1453
Roma İmparatorluğu M.S. IV. yy sonlarına kadar büyük bir güç olarak varlığını devam ettirdi. M.S. 375'te Hunların batıya hareketiyle başlayan Kavimler Göçüiç karışıklıklareğlence ve lükse düşkünlük vb nedenlerlebu büyük imparatorluğun395'te Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmasına neden oldu.
476'da da Batı Roma İmpa*ratorluğu yıkılmıştır.Doğu Roma İmparatorluğu olarak geçen Bizans ise1453'e kadar siyasi varlığını sürdürmüştür.
Konstantin tarafından kendi ismini taşıyan Constantinopolis(İstanbul) kenti kurulmuş.Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma veya Bizans Devleti olarak karşımıza çıkmaktadır.12 Sülale tahta geçmiş.1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından devlete son verilmiştir.Devletin en parlak dönemi Jüstinyen zamanında yaşamıştır. Akdeniz Bizans gölü haline gelmiştir.Latin kültürü yerine yunan kültürünüKatoliklik yerine Ortodoksluğu benimsemişlerdir.
İstanbul’da Bozdoğan KemeriÇemberlitaşAnkara’da Agustus TapınağıRoma Hamamı Roma dönemi önemli eserleri olup;Ayasofya kilisesiAya irini KilisesiKhora KilisesiSergios KilisesiBaküs KilisesiBinbirdirek ve Yerebatan Sarnıçları Bizans döneminin önemli tarihi eserleridir.
MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ:
Mezopotamyaiki nehir arası anlamına gelmektedir. Dicle ve Fırat ırmakları arasında Kalan bu bölgeyüzeyşekilleri bakımından tarıma elverişli bir yerdir.Mezopotamyacoğrafi özellik olarak Aşağı ve Yukarı mezopatamya olarak ikiye ayrılmıştır. Mezopotamya'nın bu şekilde bölümlere ayrılarak ifade edilmesinde ırmakların akış yönüne bakılmıştır.Mezopotamyaİlkçağ'ın önemli medeniyet merkezlerinden biri olmasına rağmen bu medeniyetlerden günümüze fazla bir eser kalmamıştır.Bunun temel nedenibu bölgenin yapılarında kerpiç (toprak malzeme) kullanılmasıdır.Mezopotamya medeniyetiSümerler tarafından kurulmuş ve Akadlar Babiller Asurlar Elamlar tarafından geliştirilmiştir.
Aşağı Mezopotamya :Bağdat'tan başlayıp Basra Körfezi'ne kadar olan bölgedir.
SÜMERLER:M.Ö. 4000 yıllarında doğudan Aşağı Mezopotamya'ya gelerek yerleşmişlerdir. Bölgedeki bataklıkları kurutarak tarıma açmışlardır.Sümer dilinin Türkçe gibi sondan eklemeli bir dil olması birçok kelimenin Türkiye’deki kelimelerle benzerlik göstermesi bu kavmin Orta Asya kökenli olduğu tezini güçlendirmektedir.Sümerlersite devletleri şeklinde yaşamışlardır.UrUrukLagaş önemli sitelerdir.Bu nedenle merkeziyetçi bir yönetim anlayışından yoksundurlar.Sitelerin başında "Patesi" adı verilen rahip-krallar yer almıştır. Bu da Sümerlerin "teokratik" bir yönetime sahip olduklarını göstermektedir.
ELAMLAR :Sümer ülkesinin doğusundaSus şehri merkezli olarak kurulmuşlardır.Sus şehri çevresinde yapılan kazılarda bulunan eserlerleİran bölgesindeki eserler arasında benzerlikler görülmüştür. Sümer BabilAsurlularla mücadele etmişler.Perslerin egemenliğine girmişlerdir.
AKADLAR :Sami ırkından olan AkadlarArap Yarımadası'ndan gelerek Mezopotamya'ya yerleşmişlerdir.Kral Sargon döneminde güçlü bir devlet olmuştur.Sümer şehir devletlerini yıkarakAgade başkent olmak üzere Ön Asya'nın ilk merkezi imparatorluğunu kurmuşlardır.Babil merkezli devlet kurduklarından Babil Devleti olarakta anıldılar.
BABİLLER:Babil Krallığı'nı kuranlar da Sami ırkındandır.Krallıklar halinde yaşamışlardır.I.Krallığa Hititler II.Krallığa ise Persler son vermiştir.
Yukarı Mezopotamya:Bağdat'tan başlayıp kuzeye doğru Güneydoğu Anadolu'yu da içine alan bölgedir.
ASURLAR:Yukarı Mezopotamya'da Dicle ve Zap suyu arasında Ninova merkezli olarak kurulmuşlardır. İmparatorluk haline gelen devletin sınırları Anadolu’dan BasrayaMısır’dan İran’a kadar uzanmıştır.Med-Babil işbirliği sonucu yıkılmışlardır.(m.ö.612)
MISIR MEDENİYETİ:
Herodot'a göre MısırNil'in bir armağanıdır.Mısır'a hayat veren Nil ırmağıdır. Herodot'un bu sözlerini doğrulayan gelişme ise Mısır'da insan yerleşiminin ve uygarlık merkezlerinin Nil çevresinde toplanmasıdır. Mısır medeniyetitarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamıştır.Bundaki temel etken de Mısır'ın çevre uygarlıklarla etkileşiminin az olmasıdır.Afrika’nın kuzeydoğusunda Nil nehri çevresinde kurulmuştur.M.Ö 3000 ile başlar İskender’in fethi m.ö.333 yılına kadar sürer.Mısır uygarlığı beş bölüme ayrılmıştır.
Eski Krallık (m.ö.3000-2100):Kral Menes ülkede siyasi birliği sağlamış.Piramitlerle ünlü bir dönemdir.
Orta Krallık (m.ö. 2100-1600):Yüzyıllık Hiksoslar dönemi yaşanmışSina yarımadası Mısır’a bağlanmıştır.
Yeni Krallık (m.ö.1600-1200):Afrika ve Asya da bazı yerler alınırkenparçalanmalar başlamış.Kadeş Savaşı
ve Kadeş Antlaşması yapılmıştır.
Gerileme Dönemi:Devletin gerilediği dönemdir.
Sais Krallığı:Mısır yeniden güçlendi.Yunan kültürü Mısır’a girdi.Mısır’da yunan kolonileri kuruldu.


DOĞU VE AKDENİZ UYGARLIKLARI:

EGE MEDENİYETLERİ:Ege BölgesiniBatı Anadolu kıyılarınıYunanistan'ıMakedonya'yıDoğu Trakya'yı içerisine alan ve güneyde Girit Adası ile sınırlanan bölgedir.Ege medeniyetleri doğudaki MısırAnadolu ve Mezopotamya medeniyetleri'nden etkilenmişler ve bu medeniyetleri kendi kültür unsurlarıyla birleştirerek gelişmiş bir medeniyet meydana getirmişlerdir.Ege Bölgesi'ndeki en eski medeniyet merkezi Girit Adası'nda oluşmuştur.
GİRİT MEDENİYETİ:Girit'te yapılan kazılarda toprağın en alt katında köy yaşantısını ortaya koyan bulgulara rastlanılmıştır.Bu da Girit'te insan yaşantısınınCilalı Taş Devri'yle başladığını göstermektedir. Girit medeniyetine ait bulgularAnadolu medeniyeti'ndekilerle benzerlikler göstermektedir.Girit'te yaşayanlar deniz ticareti ve kolonicilikle uğraşmışlardır.Başkenti Knossos olan Girit uygarlığı Akaların ve sonra da Dorların istilasıyla sona ermiştir.
MİKEN MEDENİYETİ:Bu medeniyetAnadolu ve Avrupalı kavimlerin karışmasından meydana geldiği kabul edilen Akalar tarafından oluşturulmuştur.AkalarMora yarımadası ve Girit’e hakim olduktan sonra bu bölgedeGirit medeniyetini devam ettirmişlerdir. Miken uygarlığını meydana getiren AkalarÇanakkale bölgesinde yaşayan Truvalılar ile savaşmışlardır.Boğazlar hakimiyeti için yapılan ilk savaş Truva savaşıdır. Çünkü Çanakkale ve İstanbul boğazları ekonomikticari ve askeri açıdan önemli yerleşim alanları idi.
YUNAN MEDENİYETİ:Yunanistan'ı etkileyen ilk göç dalgasıAkalar tarafından yapılmıştır.Akalardan sonra bölgeye Dorlar hakim olmuştur.AkalarDorlar ve yerli halkın kaynaşması sonucu Yunan toplumu oluşmuştur.Dor göçleri sonucu Akaların oluşturduğu krallık dönemi kapanmıştır.Polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. AtinaSpartaKorintTebai ve Larissa en önemli şehir devletleridir.Yunan şehir devletleri krallıkoligarşik yönetimlertiranlık ve ilkel demokrasi şeklinde yönetilmişlerdir.Bölgenin dağlık yapısındantarıma elverişli arazilerin azlığından dolayıdeniz ticaretine ve koloniciliğine yönelmişlerdir.
Yunan ve İyon koloniciliğiFenike koloniciliği gibi sadece ticarete dayanmaz.Yurt amaçlıdır.Yani kolonilere yerleşenler buraları birer vatan olarak kabul etmişlerdir.
Yunan şehir devletleri arasında siyasi birlik yoktu.Atina ve Sparta arasında da Mora ve Ege Denizi'ne hakim olmak için sürekli bir mücadele yaşanmıştır.(Paloponnes Savaşları)Bu mücadelen Atina üstünlükle ayrılacaktır.Yunan şehir devletleri arasındaki bu mücadele askeri ve siyasi güçlerini zayıflatmış ve M.Ö.IV. yy içerisinde de Makedonya Krallığı'nın hakimiyetini tanımalarına neden olmuştur.
Yunan polislerinde sınıflar arası çatışmaların başlaması üzerine "Arhon" adı verilen kanun koruyucular işbaşına getirilmiştir.Arhonların başlıcaları ve yaptıkları kanunların genel özellikleri şu şekildedir.
Drakon :Asilleri koruyan yasalar yapmıştır.
Solon:Asaletten kaynaklanan sınıf ayrılıklarını kaldırdı.Bununla birlikte halkı gelirlerine göre sınıflara ayırdı.
Klistenes :Halk meclislerini kurdu ve halkı yönetime katmaya çalıştı.
Yapılan bu yasalara bakılarakYunanistan'da uygulanan yasaların giderek daha demokratik hale geldiği söylenebilir.
FENİKELİLER:Doğu Akdeniz sahil şeridi ile Lübnan dağları arasın*da kalan bölgedetüccar kavimler tarafından kurulmuştur.Bulundukları bölgenin tarıma elverişli olmamasından dolayı da deniz ticareti ve koloniciliğe yönelmişlerdir.TrablusSaydaSur önemli liman kentleridir.Akdeniz'deki adalarda ve Kuzey Afrika'da bir çok koloniler kurmuşlardır.Kartaca en önemli kolonidir.
Fenikeliler kolonilerini sadece ticari amaçlı olarak kurmuşlardır. Bu da kolonilerdeki siyasi varlıklarının kısa süreli olmasında etkili olmuştur.FenikelilerAkdeniz'de yaptıkları ticaretin bir sonucu olarak doğu medeniyetlerini Ege-Yunan Havzasına taşımışlar ve tanıtmışlardır.
İBRANİLER:Sami ırkından olan İbranilerbugünkü Filistin toprakları üzerinde devletlerini kurmuşlardır.Hz. Davut Hz. Süleymanpeygamber olan hükümdarlardır.Tarihte tek tanrılı inanışa sahip olan ilk toplum İbranilerdir. Hz.Musa’ ya inandıkları içinde Musevi adı verilir. İsrail ve Yahudi olarak ikiye ayrılan bu devletlere Asurlular ve Babilliler son verecektir.
İbranilerRomalılar döneminde Kudüs'ten sürülmüşlerdir.Yahudilerin dünyaya yayılmasında bu olay et*kili olmuştur.Yahudiler bir arada yaşamamış olmalarına rağmen milli benliklerini kaybetmeyerekgünümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.Nitekim 1948'de Birleşmiş Milletler Örgütü'nün de desteğiyle bugünkü bağımsız İsrail Devleti'ni kurmuşlar*dır.
ÇİN MEDENİYETİ:
Çin'de Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde oluşmuş bir medeniyettir.Çin medeniyetinin oluşumunda TürkMoğolTunguz ve Tibet kültürlerinin etkisi vardır.Tarımsal faaliyetlerden dolayı Çin'de yaşayan toplumlaryerleşik bir hayat sürmüşlerdir.Başlangıçta feodal bir yapıya sahip olan ÇinlilerM.Ö. II. binde ilk merkezi imparatorluklarını kurmuşlardır.İpek üretimiipekli kumaş dokumacılığı ve porselen yapımında oldukça gelişmişlerdir. İlk ve Ortaçağ'ın en önemli ticaret yolu olarak kabul edilenİpek Yolu'nun başlangıç noktası da Çin'in başkenti Pekin'dir.Çin'in Orta Asya göçebe toplumlarla yaptığı mücadelelerin temelinde de bu ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurma düşüncesi yatmaktadır.Barutpusula kağıtmatbaa ve mürekkep gibi buluşlar Çin medeniyetine aittir.”Bu buluşlar751 Talas Savaşı'yla Müslümanlar Haçlı Seferleri'yle de Avrupalılar'ca öğrenilmiştir.”
Lao Çe (Tao)Konfüçyüs gibi düşünürlerin felsefelerini din olarak kabul etmişlerdir.Hindistan'da doğan Budizm de Çin'de yayılan dinler arasındadır.Bu dinlerÇin sanatı üzerinde de etkili olmuştur.Özellikle tapınak mimarisiÇin'de büyük gelişme kaydetmiştir.Orta Asya göçebe toplumların saldırılarından korunmak için de Çin Seddi'ni yapmışlardır. Orta Asya Türkleri'nin en yaygın ilişki kurduğu millette Çinliler olmuştur. Ticaret savaş gibi sebeplerden kaynaklanan bu etkileşimde her iki toplumun da kültürel alanda birbirlerini etkiledikleri görülmüştür. Orta Asya Türk tarihine ait en eski yazılı kaynaklarda Çinlilere aittir.
HİNT MEDENİYETİ:
Hint medeniyetiİndus ve Ganj ırmakları çevresinde oluşmuştur.Hindistansahip olduğu tabii zenginliklerinden dolayıtarihin ilk dönemlerinden itibaren göç ve istilalara uğramıştır.Hindistan'a gelen Ariler Hindistan'ı siyasi hakimiyetlerine almışlardır.Ancak nüfus olarak azınlıkta kalınca siyasi hakimiyetlerini devam ettirebilmek için Hint toplumunu sınıflara ayırarak "Kast sistemini" oluşturmuşlardır.Kast sistemine göre toplum;
* Brahmanlar (Din adamları)
* Kşatriyalar (Asiller ve askerler)
* Vaysiyalar (Tüccarlar esnaflar ve çiftçiler)
* Sudralar (İşçiler) olmak üzere dörde ayrılmıştır.
Bunların dışında "parya" adı verilen bir grup daha vardı.Paryalarsınıflardan atılanların oluşturduğu gruptur. Bunların hiçbir hakları yoktur.
Kast sisteminde tabakalar arası geçiş yoktur. Bu du*rum Hint toplumunda ortak kültürünortak ülkünün oluşmasını engellemiştir. Dolayısıyla millet olgusu da gelişememiştir.Kast sistemine ilk başkaldırı Buda tarafından gerçekleştirilmiş; ancak Buda baskılar karşısında Çin'e gitmek zorunda kalmıştır.Kast sistemi Gazneli Mahmut'un İslamiyeti Hindis*tan'da yaymaya başlamasıyla birlikte çözülmeye başlamıştır.Kast sistemi1946'da Hindistan Anayasası'nın kabulü ve Hindistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulup bağımsız bir devlet olarak Dünya siyasetine katılmasıyla birlikte kaldırılabilmiştir.Hindistan'da tarih boyunca görülen dinlerVedacılıkBrahmanizmHinduizm Bu*dizmHristiyanlık ve İslamiyet. Bu dinlerin geçerliliğini bugün dahi korumasıHindistan'da etnik ve dini sebeplerden kaynaklanan birçok olaylara neden olmaktadır.
M.Ö 6.Yüzyıldan M.S.11.Yüzyıla Kadar Türkiye Kültür ve Medeniyet:
Devlet Yönetimi:Sümerler site devleti kurmuşlar.Ensi adı verilen rahip krallar bu siteleri yönetmişler. Zamanla bu siteler krallıklara dönüşmüştür.Sümer devlet yapısında özgür insanlardan oluşan Aksakallılar Meclisi bulunmaktaydı. Fenikeliler ise ticareti geliştirmek için orduya ağırlık verdikleri için siyasi birlik kuramadılar.
Rahip kralların yeriniMısır da Tanrı kral almıştır.tanrılarına Firavun adı verilmiştir. Mısır'da uygarlık "nom" adı verilen şehir devletleriyle başlamıştır. Nomların daha sonraki dönemlerde birleştirilmesiyle merkezi yönetime geçilmiştir.Firavunların her sözünün kanun olarak kabul edilmesi yazılı hukuk kurallarının gelişimini engellemiştir.Yunanlılarda her şehir bir devletti.Polis adı verilirdi. Tiran adı verilen diktatörler ortaya çıkmış.( Pisistratos:Atina’yı zorla ele geçirerek Tiran (diktatör) oldu.)
Babil Kralı Hammurabigücünü din yerinden Ordudan almış.Mutlak Krallığın ilk temeli atılmıştır.
Sümerlerde eli silah tutan herkes savaşa katılır.İlk Savaş arabalarını kullanmışlardır.Atlı ve yaya olarak ordu ayrılmış.İlk düzenli orduya Akad ve Asurlular sahip olmuşlardır.İlk atlı birliği Asurlular kullanmışlardır.
Mısır dazenginlikleri korumak için güçlü bir ordu kurulmuş.Askerlik en saygın sınıftı.Maaş yerine askerlere toprak verilirdi.
Romalıların askeri gücüLejyon adı verilen profesyonel askerlere dayanmaktadır.Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını genişletmesinde bu güçlü ve disiplinli askeri birliklerin etkisi büyüktür.
Din ve İnanış:Çok tanrılı bir inanç yaygın sadece İbranilerde tek tanrı inancı vardı.Ayrıca Mısır Firavunu IV.Amonofis tek tanrı inancını yerleştirmeye çalışmıştır.Sümerlerde AnuEnlilEnki MısırlılardaAmonra Oziris YunanlılardaZeusAfrodit gibi.
Sümerlerziggurat adı verilen yedi katlı tapınaklar inşa etmişlerdir.Zigguratlar bir çok amaca hizmet etmektedir.En üst katta rasathane (gözlemevi)alt katlarda devlet işlerine bakan birimler ile ilk katlar ibadet yeri olarak kullanılmaktadır.
Mısır'da ölümden sonraki hayata inanılmış ve ölülerin tekrar bedenen dirileceği kabul edilmiştir. Bundan dolayı Mısır'da mumyacılık milli bir sanat haline gelmiştir.İnsan vücudunun yakından tanınması tıp ve anatominin ilaçların yapılması da eczacılığın gelişmesine neden olmuştur.Ölen firavunlar için (KeopsKefrenMikerinosCoser) dünyanın yedi harikasından biri olarak da kabul edilen piramitler halk içinde labirent adı verilen anıt mezarlar yapılmıştır.
Yunanistan da dini inanış çok tanrılı idi.Tanrılarını insan şeklinde tasvir etmişlerdir.Baş tanrıları zeus adına 776 yılında kutsal saydıkları Olimpus Dağı çevresinde Olimpiyat adı verilen spor yarışmaları düzenlemişlerdir. Olimpiyatlar sayesinde siyasi birliği olmayan Yunan şehir devletleri arasında kültürel birlik oluşturulmuştur.
İbranilerin Museviliği kendilerine ait bir din olarak görmeleri bu dininHristiyanlık ve İslamiyet gibi yayılmasına engel olmuştur. İbraniler Hz. Musa tarafından tebliğ edilen bu dini millileştirmişlerdir.
Romalılarbaşlangıçta Yunanlılarda olduğu gibiçok tanrılı dinleri benimsemişlerdir.Yunan tanrılarına tapmışlardır.Bu nedenle Hz.İsa'nın peygamberliğine inanmamışlardır.Hz.İsa'ya ve O'na inanan On İki Havari'ye de baskı yapmışlardır.Bu gelişmelerden sonra havarilerHristiyanlığın doğduğu Kudüs'ten kaçarak Roma İmpa*ratorluğu topraklarına yayıldılar.Hristiyanlığı da gizli bir şekilde yaymaya çalıştılar.HristiyanlıkRoma toprakları üzerinde kısa sürede çok sayıda taraftar buldu. Nitekim İmparator Konstantin M.S. 313'te Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. M.S.381'de de Roma İmpa*ratorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etti.
Roma İmparatorluğu395'te siyasi bakımdan ikiye ayrılmıştır.Bu siyasi ayrılıkHristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks olmak üzere dini mezhep ayrılıklarını da beraberinde getirmiştir.Katoliklerin dini lideri papa kilise merkezleri Roma'daki Vatikan Kilisesi olurken; Ortodoksların di*ni lideri patrik ve kilise merkezleri de İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi olmuştur.
Ortaçağ Avrupası'nda siyasi yapıya feodalite hakim olunca Papalık makamımerkezi otorite boşluğundan yararlanarak dini ve siyasi bakımdan önemli bir güç haline gelmiştir. Ortodoksların lideri patrik ise Bizans İmparatorluğu’nun siyasi otoritesinde kalmışPapalık gibi güçlenememiştir.


Sosyal ve Ekonomik Yaşam:Babaerkil bir aile yaşantısısınıflara ayrılmış bir halk mevcuttu. (Soylularhürler köleler) Rahipler ve askerler toplum içinde en saygılı yere sahip idiler.Mısır da bunlardan başka Katip ve memurlar saygın kişilerdi.
Roma'da halk üç sınıfa ayrılmıştır.
Patriciler :Asiller sınıfını oluşturmakta ve siyasal hakları ellerinde tutmaktaydılar.
Plepler :Siyasal haklardan yoksun olan küçük toprak sahipleri ve el zanaatlarıyla uğraşan sınıftır.
Köleler:Roma'daki en kalabalık sınıftır.Bunlar Patricilerin emrinde çalışmışlardır.Patriciler tarafından azad edilen kölelerin Plepler sınıfına katılma şansları vardı.
Roma'daki sınıflar arası mücadeleyi önlemek amacıylailkçağın akla dayanan ilk hukuk kuralları olarak kabul edilen "12 Levha Kanunları" hazırlanmıştır.Bu kanunlar aynı zamanda günümüz Avrupa devletlerinin laik hukuk kurallarının da temelini oluşturmuştur.
Sümer şehir devletlerinden Lagaş Sitesi Kralı Urgakinatarihin bilinen ilk yazılı kanunlarını hazırlamıştır. Bu yasalarda cezalarfidye esasına dayanır. Suçun bedeli malla ödenebilmektedir.
Babil Kralı HammurabiSümer yasalarını Sami geleneklerine göre yeniden düzenleyerektarihin bilinen ilk anayasası olan Hammurabi kanunlarını hazırlamıştır.Sümer yasaları fidye esasına dayalı ikenHammura*bi yasaları kısasa kısas esasına göre düzenlenmişdaha sert yasalardır.
AsurlularAnadolu'da koloniler kurarak ticaret yapmışlar;Karum adı verilen pazarlar kurmuşlardır. Mezopotamya medeniyetine ait en sert yasaları yapmışlardır.
Mısır medeniyeti kendisine has (özgü) bir medeniyet olarak gelişmiştir. Bu uygarlığın başka uygarlıklardan etkilenmemiş olmasında temel etken Mısır'ın çevresinin coğrafi engellerle çevrili olmasıdır. Tarıma dayalı bir ekonomileri vardı. Bu durum Nil ırmağının Mısır'da yaşayanlar için önemini artırmıştır.
YazıDil ve Edebiyat: Sümerlerin insanlık tarihine en büyük katkılarıçivi yazısını bularak tarihi devirleri başlatmalarıdır. Sümerler yazıyı bulmuş olmalarından dolayıedebi eserlerini de yazıya geçirmişlerdir. Bunlar arasında Yaratılış Manzumesi Gılgamış Destanı ve Tufan Menkibesi gösterilebilir.Sümerlerin bu etkinliklerine bakılarakMezopotam*ya medeniyetinin temellerini attıkları söylenebilir.Mezopotamya'da daha sonra hüküm süren diğer kavimler bu uygarlığı geliştirerek daha da ileri götürmüşlerdir.
Fenikelilerin bulduğu alfabe en son şeklini Roma’da almış ve Latin Alfabesi olarak kullanılmıştır.
Roma’da tutulan günlüklerle ilk gazetecilik başlamıştır. İlyada ve Odesa önemli Yunan destanlarıdır.
Asurlu tacirlerM.Ö. 2000'lerde Kültepe tabletleri ile çivi yazısını Anadolu'ya getirerek Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasına neden olmuşlardır. Dünya tarihindeki ilk kütüphane de Asurlular tarafından Ninova da kurulmuştur.
Mısırlılar Papirüs adı verilen bataklık bitkisinden kağıt yapmışlardır.Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır. M.Ö.1280'de de tarihin ilk yazılı antlaşması olarak kabul edilen Kadeş Antlaşması bu iki devlet arasında yapılmıştır. Bu antlaşma aynı zamanda Asurlara karşı yapılmış bir ittifak antlaşmasıdır.
İbranilerFenike alfabesini kullanmışlardır.
Bilim ve Sanat: Sümerler yaptıkları Ziggurat adı verilen katlı binalar dönemin mimarisini yansıtırken; Sümerler astronomi ve matematikte ileri gitmişlerdir.Ağırlıkuzunlukölçülerinidairenin hesaplanmasını sağlamışlar.
Mısır'da bulunan Güneş takvimiSezar döneminde Julyen takvimi olarak kullanılmıştır.Bu takvim daha sonraki dönemlerde Papa XIII. Gregor tarafından yeniden düzenlenmiş ve bugünkü Miladi takvim oluşturulmuştur. Nil ırmağının taşmasıyla bozulan sınırların yeniden belirlenmesi ihtiyacı geometrinin gelişmesine neden olmuştur. Pi sayısını (3.14) bulmuşlardır. Nil ırmağının akış düzenine göre yılı mevsimlere ayırmışlardır. Güneşin hareketlerini göz önüne alarak bir yılı hesaplamışlardır.Ayrıca tıp gelişmiş.Mumyacılıkanatomigöz ve diş hastalıkları vb.Mimari eser olarak Piramitler ve Tapınaklar önemli bir yer tutar.(Kefren-Keops-Mikerinos piramitleriKarnak-Luksor tapınaklarıSfenk heykelleridikili taşlar.)
Roma İmparatorluğu’na ait en önemli sanat eserleri İtalya ve Anadolu topraklarında yer almaktadır. Anadolu’daki Aspendos ToyatrosuBozdoğan KemeriAugustus Tapınağı ve Çemberlitaş önemli eserlerdir. Roma rakamlarını bulmuşlardır.
Babillerin meydana getirdiğiBabil Kulesi ve Babilin Asma Bahçeleri en önemli eserlerdir.
Giritlileradada yaşamış olmalarından dolayı kale ve sur mimarisi gelişmemiştir.Knossos adı verilen sarayları olduk*ça ünlüdür.MikenlerinŞatoları ve kuyu mezarları ünlüdür.
YunanlılarFelsefe tarih (AristoSokratesPlaton vs.)tıp (Hipokrat)edebiyatgeometri ve matematik gibi bir çok bilimde önemli ilerlemeler kayd etmişlerdir.Heredot ilk tarihçi olurkenTukidides ise bilimsel tarihin yazımını başlatmıştır.
Cam ve boya Fenikeliler tarafından bulunmuştur.
İbranilerden günümüze kalan en önemli eser de Mescid-i Aksa olarak bilinen Süleyman Mabedi'dir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 17-11-2016, 05:49   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

La bune yazmaya değil okumaya üşendim


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İlk çağ uygarlıklarının kronolojik sıralaması nedir

İlk çağ uygarlıklarının kronolojik sıralaması nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mezopotamya uygarlıkları kronolojisi, mezopotamya uygarlıkları kronolojik, uygarlıkların kronolojik sıralaması, ilk çağ uygarlıklarının kronolojik sıralaması, mezopotamya uygarlıkları sıralaması, mezopotamya uygarlıkları sırasıyla, ilk çağ uygarlıkları kronolojisi, ilkçağ kronolojisi, uygarlıkların sıralanışı, mezopotamya uygarlıklarının kronolojisi, anadolu uygarlıkları kronolojik sıralama, uygarlıklar kronolojisi, ilk çağ uygarlıkları kronolojik sıralaması, mezopotamya uygarlıkları kronolojik sırası, uygarlık sıralaması,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İlk çağ uygarlıklarının ortak yönleri nelerdir elif Soru Cevap 0 04-05-2013 03:22
Coğrafi keşiflerin kronolojik sıralaması ebush Eğitim ve Öğretim 0 04-04-2013 02:17
Atatürk'ün katıldığı savaşların kronolojik sırası nedir? elif Soru Cevap 0 16-02-2013 05:03
Türkiye Anayasalarının Kronolojik Sıralaması elif Kadın ve Hukuk 0 11-03-2011 04:06
Ulu Önder Atatürk'ün Hayatı (Kronolojik) Bkmlyz Hayatı, Anıları ve Eserleri 0 17-05-2008 04:57

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats