bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-05-2013, 01:17   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir

Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir-Coğrafya Müzesi-Coğrafya Müzeleri Hakkında Bilgi


Müze Sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği yerler. Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir.

Dünyada ilk müze miladdan önce üç yüz yılında İskenderiye'de birinci Ptolemaios zamanında kurulmuştur. Müze adı verilen ilk bina aslında bir üniversitedir. Sanata ve bilime değer veren okulların bir araya toplanmasından meydana getirilmiştir. Bu ilk müzede sanat eserlerinden ziyade eski kitaplar vardır. Daha sonraki yıllarda zamanla müzeler sanat eserleriyle doldurulmuştur.

Müzeler toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.


Müzelerde bulunan nesnelere ait bilgiler müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak açıklanır. Müzeyi gezen ziyaretçilerin müzedeki eserler hakkında detaylı bilgi edinmeleri sağlanır.Onlara müzelerle ilgili bilgiler verilir.

Müzeler ülkelerin kültürel değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunurlar.

Amatör dalgıçların yıllardır bildikleri sık sık dalış yaptıkları bir bölgeydi Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir Limanın birkaç kilometre açığında ve sadece 8 metre derinlikte gördüklerine de bir isim takmışlardı: "Kaya Ormanı" Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir Binlerce dev granit taştan sütun parçalarından sfenks heykellerinden ve mini dikilitaşlardan söz ediyorlardı ama kimse onları ciddiye almıyordu. Ta ki 1962 yılında içlerinde birkaç arkeologun da bulunduğu bir grup profesyonelin dalışına kadar Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.Bilim
Bilim (Os. İlim Mâlumât. Vukûf Mârifet İlmî müdevven Fen; Fr. İng. Science Al. Wissen Wissenschaft; İt. Scienza) Yöntemli bilgi Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir Önceleri bilgi terimiyle eşanlamda kullanılan bilim terimi günümüzde olayların yasalarını bulmak amacını güden araştırmaları dile getirmektedir. Bilim yöntemle elde edilen ve pratikle doğrulanan bilgidir. Bu yüzden de idealizmle bağdaşamaz çünkü idealist bilgi pratikle doğrulanamaz.
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.sanat
1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem bilgi ve kuralla*rın tümü. 2- Bir işi belli bir estetik duyguyu yansıtacak bir biçimde gerçekleştirme tarzı. Doğada olmayan bir şeyi yaratma ama*cına yönelmiş rasyonel faaliyet. 3- Sanat eserlerinin yaratılmasını mümkün kılan doğal yeteneğe dayalı ya da deneyim yoluy*la kazanılmış beceri ya da ustalık. Birtakım fiziki araçları arzu edilen sonuçlara ulaşmak üzere sezgi ya da bilgi yoluyla öğrenilen estetik ilke
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.folklor ve
Genel olarak halk bilgisi manasına gelir. Halk geleneklerini adetlerini inançlarını efsanelerini türkülerini edebiyatlarını inceleyen herhangi bir toplulukta yaşayanların örf ve adetlerini araştırıp o topluluğun yaşayışını duyuş ve düşünüşünü anlatmaya çalışan bir ilim dalıdır. Bu araştırma sahasına halka ait bütün kültür unsurları türküler masallar fıkralar atasözleri bilmeceler tekerlemeler vb. sanat ürünleri girer.

Folklor kelimesini ilk olarak 1846 yılında İngiliz eski eserler
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.antika eşyalar gibi çeşitli konulardaki eserleri bir arada sunabileceği gibi
ANTİKA Alm. Antiquität (f) Fr. Antiquite İng. Antique. Eski zamanlardan kalma tarihi değeri olan ve nadir bulunan eşya. Antika İtalyanca bir kelimedir. Osmanlılarda antika yerine “Giranbaha tuhaf tefarik” (Pahası ağır az bulunur hoşa giden mümtaz eşya) tabiri kullanılırdı. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren dilimizde kullanılmaya başlandı ve sonra da yerleşti.

Tarih boyunca kurulan devletlerin ata yadigarlarını muhafaza etmeleri saklamaları anti
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.doğa
Tabiat çevre maddesel dünya ya da evren. Doğa; kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsini kapsar.Beşeri faktörler etkin değildir. Madde ve enerji unsurlarından oluştuğu kabul edilir.
Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.etnografya ve
Etnografya(budun betimi kavmiyat) kavimleri karşılaştırarak inceleyen kültür oluşumlarını araştıran bilim.


Coğrafya Müzelerinde Neler SergilenirTümünü okumak için linke tıklayınız.
havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilirler.

Bugünkü şekliyle müzeler 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden ve 1492'de Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra insanların geçmişte yapılan eserlere karşı ilgilerinin artması ve Eski Yunan Roma Asur Babil uygarlıklarının incelenerek devlet adamlarının bu incelenen eserleri satın almaları ayrıca denizaşırı ülkelere giden seyyahların buralardan getirdikleri antika eşyaları(eski eserleri) toplamaları ile ortaya çıkmıştır.

Eski eşya ve eski eser toplama merakı on altıncı yüzyılın başında bütün dünyada yayılmış toplanan eşyalar daha sonra müzeler için malzeme teşkil etmiştir. On yedinci yüzyılda ise bilim kurulmuş. Bu derneklerin üyeleri çalışmak için malzeme aradıklarında müzelerden faydalanmışlardır.

İlk modern manada müze 1683 yılında İngiltere'de Oxford Üniversitesinde kuruldu. Bu müzede eski eser toplama meraklılarından Eliashmole'nin koleksiyonlarından faydalanıldı ve kurulan müzeye “Ashmole Müzesi” adı verildi. Daha sonra on sekizinci yüzyılda müzeler herkesin istifade edebileceği kurumlar haline getirildi. Bu devirde Sir Hans Sloane adında tanınmış bir eski eşya toplama meraklısı ölmeden önce bütün kolleksiyonunu İngiliz Parlamentosuna hediye etti ve bu eserler 1759'da kurulan Ünlü British Museum'un temelini meydana getirdi.

Amerika'da ise ilk müze 1773'te Charleston şehrinde kuruldu. Aynı müze bugün de açıktır. Bu müze Charleston kitaplık kurulunun çalışmalarıyla açıldı. Müzenin salonlarında Güney Carolina'nın eski eserleri de sergilendi.

Müzelerin görevi sanat ve bilim adamlarına tetkik ettikleri konular üzerinde malzeme sağlamak halkın kültürünün artmasına yardımcı olmaktır. Nitekim Amerika ve İngiltere'de müzeler okullara talep edildiği zaman malzeme gönderirler. Birtakım ülkelerde de okul çocukları bazı dersleri müzelerdeki eserleri inceleyerek öğrenirler.

Müzelerin esas görevlerinden biri de eski eserleri bulmak ve muhafaza etmektir. Müzeler; genel müzeler tabiat sanat tarih ve tatbiki bilimler gibi çeşitli kollara ayrılırlar. Bunlardan tatbiki bilimlere ayrılan müzelerde yeni çıkmış makinalar endüstri aletleri sergilenir. Bazı ülkelerde ise daha ziyade çocukların istifade edebilecekleri çocuk müzeleri kurulmuştur. Sanat eserlerinin bulunduğu sanat müzeleri dünyanın her yerinde büyük ilgi görmüştür. Fransa'da bulunan Louvre Müzesi Ünlü ressamların en kıymetli eserlerinin halka gösterildiği büyük bir müzedir. Ayrıca tanınmış kişilerin doğdukları ve yaşadıkları evleri de müze yapılır. Bu tip müzelerde genellikle o kişilere ait eşyalar hatıralar sergilenir. İngiltere'de Shakespear'in doğduğu ev sonradan müze yapılmış ve halkın istifadesine sunulmuş bu tip bir müzedir. Türkiye'deki Atatürk Müzelerinin bazıları da bu cins müzelerdendir.

Son zamanlarda batı dünyasının en büyük iki müzesi Paris'te “Louvre” ile New York “Metropolitan” müzeleri aralarında işbirliği yapıp bir dünya müzesinin ilk adımlarını atmışlardır. Bu anlayış müzeciliğe yeni bir görüş getirmiştir. Buna göre müzeler arasında eser değişimi yapılarak insanların her ülkenin tarihi eserlerinden faydalanması imkanı doğmuştur.

Türkiye'de müze: Türkiye'de müze kurma düşüncesi on dokuzuncu yüzyılın ortalarında doğmuştur. O zamana kadar Topkapı Sarayının bir kısmı müze durumundaydı. Bu sebeple ülkemizdeki eski eserler sarayda “Enderun Hazinesi” adı verilen dört büyük salonda tutularak korunurdu. Bunun yanında “Hırka-i saadet” dairesi Topkapı Sarayında kurulmuştu. Burada Peygamber efendimizin mukaddes emanetleri (Bkz. Mukaddes Emanetler) korunurdu. Ülkemizdeki vakıf eserlerin camilerin sebillerin korunması da dini sebeplerledir. Fakat eski eserlerin sırf tarihe mal olmuş olayları bildirdiği için veya başka milletlere başka dinlere ait olduğu ve tarih değeri taşıdığı gerekçesi düşünülerek saklanması ve korunması yapılmazdı. Çünkü bunlara değer verilmezdi. Nitekim Mısır'daki dikili taşların başka milletler tarafından kendi müzelerine koyulmak üzere alınıp götürülmesi hatta yakın zamanlarda “Semadirek Zaferi Lelos Venüs'ü” gibi eserlerin Avrupa'ya kaçırılması da bu değer vermeyişin sonucuydu.

Türkiye müzelerinin 1847 yılına kadar uzanan bir geçmişi vardır. İstanbul'un fethinden bu yana eski ve ganimet olarak alınan silahların saklanması ve teşhiri gayesiyle Aya İrini Kilisesine konularak buranın tarihi eserler deposu olarak kullanıldığı tarihlerde yazılıdır. Sonradan buraya “Müze-i Hümayun” adı verilmiştir. Tarihteki çeşitli yer değiştirmelerden sonra bu müzeye Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Mr. Goold ilk olarak müdür tayin edilmiştir. Bu yıllarda Milli Eğitim Bakanı olan Safvet Paşa bütün valilere tamim göndererek ülke sınırları içindeki eski eserlerin korunmasını istemiştir. Eski eserlerin korunması yolunda bu tamimden sonra birara müze müdürlüğü kaldırılmıştır. Fakat daha sonra Ahmed Vefik Paşanın başbakanlığı zamanında müze müdürlüğü yeniden kuruldu. Bu defa müdürlüğe yine bir yabancı olan B. Dethier getirildi. Alman asıllı olan bu müze müdürü 1874'te ilk defa asar-ı Atika Nizamnamesi (Eski Eserler Tüzüğü)ni çıkartmıştır. Bundan sonra eski eserleri toplama saklama işi iyi yürümüş bu devrede Özellikle kayda değer olarak Fatih devrine ait Çinili Köşke arkeolojik nitelikte parçalar nakledilerek burası genel karakterde bir müze haline sokulmuştur. Bu arada Aya İrini Kilisesi ise askeri müze olarak kullanılmıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir

Coğrafya Müzelerinde Neler Sergilenir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: müzelerden neler öğrenilir, müzelerde neler bulunur, coğrafya müzeleri, müzede neler bulunur, müzede neler saklanır, cografya muzeleri, coğrafya müzesi nedir, müzede neler sergilenir, cografya muzesi, coğrafya müzesinde neler bulunur, coğrafya müzeleri nedir, coğrafya muzeleri, coğrafya müzesinde ne sergilenir, cografya muzeleri nedir, corafya müzesini kim yapmış,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Müzelerde Neler Sergilenir? elif Soru Cevap 0 02-04-2013 09:17
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Nedir-Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Hakkındaa elif Soru Cevap 0 08-02-2013 02:21
Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 02:43
Coğrafya Bölümü Nedir? - Coğrafya Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 02:43
neler çıkıyor neler buda pırlanta çerçeveli lens modeli Bkmlyz Moda Hakkında Herşey 1 23-09-2008 12:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats