bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-05-2013, 02:38   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Peygamberlerin Nitelikleri ile ilgili ayetler nelerdir

Peygamberlerin Nitelikleri ile ilgili ayetler nelerdir


Peygamberler bizim gibi birer insandır.
Peygamberler de tıpkı bizim gibi etten kemikten insanlardır. Onlar tanrısal bir kimliğe sahip değillerdir. Doğmuş büyümüş ve ölmüşlerdir. Yemek içmek çalışmak yorulmak dinlenmek üzülmek sevinmek gibi beşeri özellikler herkes gibi onlarda da bulunur. Yalnız onların diğer insanlardan önemli farkları vardır. Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar bu iş için seçilmiş ve arındırılmıştır.
Peygamberlerin kendine özgü nitelikleri vardır
Peygamberlerin örnek kişilikleri ve yol göstericilikte öncü olmaları nedeniyle belli niteliklerle donanmış olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle peygamberlerin bazı üstün özellikleri ve kendine özgü nitelikleri vardır. Onların bu özellikleri yapmakta oldukları görevi yerine getirmede ve vahyin öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Kendilerine verilen elçilik görevlerini başarılı ve en iyi şekilde yapabilmişlerdir.

Peygamberler gerektiğinde mucize gösterirler
Peygamberler Allah’tan aldıkları vahyi insanlara anlatırken gerektiğinde mucizeler gösterirler. Mucize peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak üzere Allah tarafından kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylara denir. Mucizelerin gerçek sahibi Allah’tır. Onun destek ve yardımı olmadan hiçbir peygamber mucize gösteremez. Ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması Hz. Musa’nın asasının yılana dönüşmesi Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi olayları mucizeye örnektir.

Peygamberlerin her birinde bulunan nitelikler nelerdir?

1.Doğru olmak
2.Güvenilir olmak
3.Akıllı ve zeki olmak
4.Günah işlemekten kaçınmak
5.Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek
Doğruluk ne demektir?
Doğruluk niyetin sözün ve davranışların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tarih boyunca insanlık doğruluğu hep yüce bir değer olarak görmüştür.
Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır.
Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten önce gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke edinmişlerdir. Onlar sözlerinde yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar. Onlarda hile yalan iftira insanları aldatma iki yüzlülük gibi kötü huyların hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki osıdık(özü-sözü doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresi 41)
Peygamberlerin doğru olması niçin önemlidir?
Peygamberler Allah’ın öğütlerini buyruklarını insanlara bildirmekle görevli kimselerdir. Bu görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardı inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle kimse onlara kulak vermez kendilerine inanmazdı.
Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?
Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.

Bütün peygamberler emin güvenilir ve dürüst insanlardır.
Bütün peygamberler emin güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’raf 68)

Peygamberlerin güvenilir olması getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?
Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş onları önce kendi hayatlarında yaşamışlar sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
Hz. Muhammed’in güvenilirliği
Peygamberler sağlam kişilikli güvenilir insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değil kendilerine bu görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. O içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. O her bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığı şaka bile olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olması haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılması peygamberlikten önce de “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.
Nitekim peygamberliğini açıkladığı zaman iman etmeyenler bile ona yalancı yalan söylüyor diyememişlerdir. En yakın akrabalarını Safa tepesine toplayıp onları İslâm’a davet ettiği zaman “Size dağın arkasında düşman atlarının bulunduğunu söylesem buna inanır mısınız? Dediği zaman “ hepimiz inanırız çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap vermişlerdir. Uzak yerlere giden kimseler kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e teslim ederlerdi. Hz. Muhammed bu emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi. O emanetlere en zor anda bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği gibi Medine’ye hicret edeceği gece müşrikler öldürmek amacıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini terk etmeden önce yanında bulunan emanetleri Hz. Ali’ye teslim etmiş ertesi gün de sahiplerine vermesini istemiştir.
Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır

Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresi 45)

Peygamberlerin elçilik görevini yerine getirmede akıllı ve zeki olmalarının önemi nedir?

Peygamberlik büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. İşte Allah peygamberlerin vahyi en iyi bir şekilde aktarmaları sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için onlara akıl zekâ doğru kavrama yeteneği vermiştir. Bu bakımdan peygamberler son derece akıllı ve zeki ileriyi görebilen dengeli ve ölçülü kişilerdir. Bu özellikleriyle Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırma görevini başarıyla yapabilmişlerdir.

Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması ne anlama gelir?
Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması; onların gizli açık her türlü günahtan ve peygamberlik onuruyla bağdaşmayan hareketlerden uzak bulunmaları anlamına gelir. Çünkü peygamberler Allah'ın korunmasında günahsız ve tertemiz insanlardır. Allah onları doğuştan peygamber olmalarını dilemiş ve onları bu görev için özel terbiye ederek yetiştirmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: " O peygamberler Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği kimselerdir. (Muhammed) Sen de onların gittiği yoldan git." (En'am 89-90)
Her peygamber doğumundan ölümüne kadar Allah tarafından özel bir şekilde korunarak günaha ve günaha giden yollardan alıkonularak himaye edilirler. Kur'an'da peygamberlerin görevlerini yaparken Allah'ın onları koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların her türlü suç ve günah işlemelerinin önüne geçilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide 67)
Peygamberler niçin günah işlemekten kaçınmalıdır?
Peygamberler Allah'ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne olduğunu onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara anlatmaları mümkün olmaz ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi. Allah'tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi. İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.

Peygamberler günah işlemekten kaçınması getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?
Peygamberlerin görevi kendilerine bildirilen mesajı insanlara ulaştırmakla bitmemiştir. Onlar Allah'tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş onları önce kendi hayatlarında yaşamışlar sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu konuda insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler her zaman günah işlemekten kaçınan sağlam kişilikli yüksek ahlaklı insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değil kendilerine görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu sayede kendilerine verilen elçilik görevini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir.
Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmesi ne anlama gelir?

Peygamberin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri; onların kendilerine verimleş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle belirtmiştir: "Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah beni insanlardan korur." (Maide 67)
Peygamberlerin temel görevi nedir?
Peygamberlerin temel görevi Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmektir. Buna "tebliğ" denir. Peygamberlerin Allah'ın aldıkları mesajları insanlardan gizlemesi düşünülemez. Onların Allah'tan aldıkları mesajları artırma veya eksiltme yetkileri de yoktur. Yine bu emir ve yasakları susarak veya gizleyerek insanlardan uzak tutmazlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Eğer (peygamber bize atfen bazı sözleri uydurmuş olsaydı elbette onu biz kudretimizle yakalardık…" (Hakka 44-45)
Peygamberlerin tebliğ görevini yaparken herhangi baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır.
Peygamberler dini tebliğ ederken dini esasları açıklama öğretme uygulama öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getiriler. Bu görevini yerine getirirken herhangi bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan vazgeçmemişlerdir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Peygamberlerin Nitelikleri ile ilgili ayetler nelerdir

Peygamberlerin Nitelikleri ile ilgili ayetler nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: peygamberlerin özellikleri ile ilgili ayetler, peygamberlerin nitelikleri ile ilgili ayetler, peygamberlerin nitelikleri hakkında ayetler, peygamberlerin özellikleri ile ilgili hadisler, peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları ile ilgili ayetler, peygamberimizin özellikleri ile ilgili ayetler, peygamberlerin nitelikleri ile ilgili hadisler, peygamberimizin özellikleriyle ilgili ayetler, peygamberin nitelikleri ile ilgili ayetler, peygamberlerin ozellikleri ile ilgili ayetler, ornek insan niteliklerine ayet, peygamberle nitelikleriyle ayetler, peyamberlerin nitelikleri ile ilgili ayetler, peygamberlerin nitelikleri, peygamberlerin nitelikleri ile ilgili 2 ayet,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İnançla ilgili ayetler nelerdir? elif Soru Cevap 8 29-03-2017 10:08
ahlak ile ilgili ayetler nelerdir ? asda Soru Cevap 0 13-03-2013 11:46
Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler elif Soru Cevap 0 13-02-2013 02:13
Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri Nelerdir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 02:24
Allah'ın Özü ve Nitelikleri Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:03 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats