bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 07-05-2013, 02:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kocaelinin Nüfus Özellikleri Nedir

Kocaelinin Nüfus Özellikleri Nedir


Güzel ülkemizin her köşesi cennetten bir parçadır adeta. Doğusuyla batısıyla; güneyiyle kuzeyiyle her tarafı ve her şehri ayrı bir güzeldir. Evet iki kıtanın üzerinde bulunan 3 tarafı deniz ile çevrili ülkemiz bu kadar güzeldir ama her bir şehrini incelediğimizde bu güzelliklerin ne kadar muhteşem olduğunu daha iyi farketmiş oluruz. Bizde bu yazımızda en güzel ve gelişmiş şehirlerimizden olan Kocaeli’yi her yönüyle incelemek istedik. İşte size Kocaeli ile ilgili bilmek isteyeceğiniz herşey:
Kocaeli’nin Yüzölçümü : 3626 km2
Kocaeli’nin Nüfusu : 936.163
Kocaeli’nin İlçeleri : Merkez Gebze Gölcük Kandıra Karamürsel Körfez.
Marmara bölgesinde İzmit Körfezinin güney ve kuzeyinde yer alan bir ilimiz. Kuzeyinde Karadeniz batıda İstanbul doğuda Sakarya güneyde Bursa ile çevrilidir. Toprakları 29°22’ ve 30°21’ doğu boylamları ile 40°30’ ve 41°13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik numarası 41’dir.
Kocaeli İsminin Kaynağı
Osmanlı Devleti İzmit ve civarını Orhan Gazi zamanında 1337 yılında fethetmiştir. Bölgeyi fetheden Türk ordusunun komutanı Akça Koca idi. Bu komutana duyulan sevgi ve hürmetin bir ifadesi olarak “Koca ili” denmiştir. Zamanla bu ad “Kocaeli” şekline dönüşmüştür.
Tarihi
Kocaeli’nin tarihi Frikyalılara dayanır. M.Ö. sekizinci asırda Magaralılar İzmit Körfezinin ucuna yerleşmişlerdir. “Astakos” ismini verdikleri bir kent kurmuşlardır. Balkanlardan gelen Traklar muhtelif tarihlerde bu bölgeye gelmişlerdir. M.Ö. üçüncü asırda Trakya Kralı Lysimacos “Astakos” kentini tahrip etmiştir. Bu bölgenin tarihi Frikyalılardan da eski olup M.Ö. üç bin sene “Sit” ve “As” ismi verilen kavimler “Astrk” ismi verilen liderleri altında bu bölgede yerleşip İzmit şehrini kurmuşlardır.


Traklardan sonra bu bölge Perslerin istilasına uğramış ve M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralı İskender bu bölgeyi Perslerden alıp Makedonya’ya ilhak etmiştir.
Makedonya Kralı İskender’in ölümünden sonra bu bölge Bitinya Krallığının eline geçmiştir. Bitinya Kralı Birinci Nikomed M.Ö. 262 senesinde şimdiki İzmit şehrini kurmuştur. Şehre kendi ismini vererek “Nikomedya” demiştir. Krallığın başkenti yapmıştır.
Kartaca hükümdar ve komutanı Anibal Roma Devletine karşı yenilince M.Ö. 148’de Bitinya’ya sığınarak burada ölmüş ve Gebze’ye gömülmüştür. Zaman zaman Bergama Krallığı bu bölgeye saldırmıştır.
M.Ö. 2. asırda Bitinya Krallığı Roma’ya tabi olmuş M.Ö 74’te Roma bu krallığı ilhak etmiştir. M.S. 258’de Gotlar ve M.S. 284’te İranlılar bu bölgeyi ve İzmit şehrini yakıp yıkmışlardır.
Roma İmparatoru Diocletianus İzmit’i imar etmiş ve Roma İmparatorluğunun başkenti yapmayı tasarlamış ise de ömrü kâfi gelmemiştir. Roma İmparatoru Konstantin Roma İmparatorluğunun başkentini İstanbul’a nakletmiş ve kendisi İzmit’te ölmüştür. Roma İmparatoru Justinianus da İzmit’i imar etmiştir. Roma İmparatorluğu M.S. 395 senesinde ikiye bölününce bu bölge Anadolu gibi Doğu Roma olan “Bizans”ın payına düşmüştür.
M.S. 7. asırda İslam orduları İstanbul’u fetih için geldiklerinde yolları üzerinde bulunan bu bölgeyi fethetmişler fakat ellerinde devamlı tutamamışlardır. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Şahın Türk orduları bu bölgeye de geldiler. Anadolu Selçuklu Devleti kurulunca İznik başkent oldu. İzmit ve civarını fethettiler.
1097’de Haçlı seferinde Haçlı ordusu İznik’i ele geçirince Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti Konya’ya nakledildi.
1204’te Lâtinler İstanbul’u işgal edince Bizanslılar başkentlerini İznik’e naklettiler. Latinler İzmit ve civarını da ele geçirdiler. Bizanslılar 1207’de İzmit’i Lâtinlerden geri aldılar.
Kocaeli ancak Osmanlı Devletinin fethi ile kesin şekilde Türk hâkimiyetine girmiştir. Orhan Gazi 1331’de İzmit’i kuşatmış fakat Bizans İmparatoru büyük bir kuvvetle gelince Orhan Gazi muhasarayı kaldırmıştır.
1337’de Orhan Gazi zamanında Akça Koca emrindeki Türk ordusu İzmit ve çevresini fethetmiştir. Orhan Gazi İzmit’i il olarak büyük oğlu Rumeli Fatihi Veliaht-Şehzade Gazi Süleyman Paşaya vermiştir. Akçakoca Karadeniz’e kadar bütün bölgeyi fethetmiştir. Böylece ilk defa Karadeniz sahiline inilmiştir.
28 Temmuz 1402’de Ankara Meydan Savaşında Yıldırım Bâyezîd’in ordularını yenen Timur’un ordusu İzmit’e kadar gelmiş ve İzmit’i ele geçirmişlerdir. Timur’un geri çekilişinden sonra “Fetret Devri”nde Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat kavgasından faydalanan Bizans İzmit’i geri almıştır.
1419’da Gazi Timurtaşoğlu Umur Bey Pereke Gebze Pendik Kartal gibi İzmit’i yeniden fethederek Bizans’tan geri almıştır.
1481 senesinde Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir ordu ile İtalya üzerine sefere çıkarken İzmit’in Gebze ilçesinde şehit olmuştur.
Tarihte isim yapmış Fatih Sultan Mehmet Han Anibal ve Konstantin İzmit’te vefat etmişlerdir.
Osmanlı devrinde İzmit bir sancak (il) merkezi olmuştur. Bu sancak önce Hüdâvendigar eyaletine sonra Kaptan Paşa eyaletine ve İstanbul’a Tanzimattan sonra bağımsız bir sancak olarak Dâhiliye nezaretine bağlanmıştır. Adapazarı Kandıra Karamürsel Yalova Gebze kazaları 1888’de kurulan Kocaeli bağımsız sancağına bağlanmıştır.


Osmanlı devrinde İzmit Üsküdar’dan doğuya giden büyük ticaret yolu üzerinde önemli konaklardan biri olmuştur. Şehirde birçok ticaret hanları ve kervansaraylar yapılmıştır. Osmanlı Devletinin ilk tersanesi İzmit’te kurulmuştur. Bu tersanede savaş ve ticaret gemileri yapılırdı. Tersanede on dokuzuncu asrın ikinci yarısına kadar faaliyet gösterilmiştir.
On dokuzuncu asır başlarına kadar tuz işletmeleri bölgenin başlıca gelir kaynağı idi. Askerî kumaş ve fes fabrikası da İzmit’te bulunuyordu. İzmit kereste ticaretinin büyük merkezlerinden ve pazarlarından biriydi.
Evliya Çelebi eserinde 1640 yılında şehirde 1100 dükkân ve 200 kereste deposu bulunduğunu ve mühim ticaret merkezi olduğunu kaydeder.
Birinci Dünya Harbinden sonra 6 Temmuz 1920 ile 27 Haziran 1921 arasında 11 ay 22 gün (244 gün) İngiliz ve Yunan işgalinden sonra yeniden geri alınmıştır.
1924’te İzmit Kocaeli’nin il merkezi oldu. 1954’te Adapazarı il haline getirilince Karasu Akyazı Hendek Kocaeli’nden ayrılarak Sakarya’ya bağlandı.
Cumhuriyet devrinde Gölcük Türk donanmasının en mühim üssü hâline getirildi ve modern tersaneler tarihi İzmit tersanesinin yerini aldı. Kocaeli Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri hâline gelmiştir. İzmit Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en gelişmiş bir sanayi merkezidir.
Fizikî Yapı
Kocaeli il topraklarının % 74’ü platolardan % 19’u dağlardan ve % 7’ye yakını ovalardan ibarettir. Dağlar umumiyetle ormanlarla kaplıdır.
Kocaeli toprakları jeolojik olarak üç bölüme ayrılır. Kuzeydeki Kocaeli Yaylası Karadeniz’e inen derelerle yarılır. Kocaeli Yaylasının güneyinde çöküntü alanlar ve bu çöküntü alanın güneyinde uzanan Saman Dağları yer alır.
Dağları: Kocaeli ilinin başlıca dağları Samanlı Dağlar olup 130 km uzunluğunda ve 30 km genişliğindedir. İlin en yüksek noktası bu dağlar üzerinde Keltepe (Kartepe) (1606 m)dir.
Diğer dağlar Dikmendağı (1387 m) Naldöken Dağı (1125 m) Noydağı (917 m) Karatepe (530 m) ve Çene Dağı (646 m)dır. Derelerin açtığı vadilerle meydana gelen platolar bazı yerlerde yarılı bazı yerde dalgalı bir yayla görünümünde olup il arazisinin % 74’ünü kaplar.
Ovaları: Kocaeli’nde ovalar azdır. Bunlar akarsuların taşıdığı alüvyonlarla meydana gelmiş düzlüklerdir.
İzmit Ovası: İzmit Körfezi ile Sapanca bölgesi arasında yer alır.
Altınova (Hersak Deltası) üzerinde 15-29 m yükseklikte üç tepe vardır.
Akarsuları: Kocaeli il sınırları içindeki akarsuların uzunluğu 50 km’den azdır.
Çayırova Deresi: İzmit Körfezine dökülür. Uzunluğu 8 km.
Dilova Deresi: İzmit Körfezine dökülür. Uzunluğu 12 kilometredir.
Değirmendere Suyu: İzmit Körfezine dökülür.
Taşköprü Deresi: Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 35 kilometredir.
Kocadere: Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 50 kilometredir.
Ağva Deresi: Karadeniz’e dökülür. Uzunluğu 45 kilometredir.
Yulaflı Dere: Karadeniz’e dökülür.
Ayrıca Asardere Beyoğlu (Kavaklı) Deresi Karınca Dere Örcün Deresi Halideresi ve Uşaklı Deresi diğer dereleridir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kocaelinin Nüfus Özellikleri Nedir

Kocaelinin Nüfus Özellikleri Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kocaelinin nufus ozellikleri, kocaelinin nüfus özellikleri, kocaeli nin eski nüfusu, gebze nin eskinüfusu, kocaelinin nufüs özellikleri, kocaeli nin nüfus özellikleri, gebzenin eski halinin özellikleri nelerdir, kocaeli nüfus özellikleri, kocaeli hidrografya özellikleri, kocaeli nüfus ozellikleri, izmitin nüfusu ve özellikleri, kucaeli hendek nüfusu, eskı zamanda kocaelı nufusu, kocaeli nin eski adi nedir, kocaeli nin eski nufusu,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türkiyenin nüfus özellikleri nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 09-04-2013 12:50
Gelişmiş ülkelerde nüfus özellikleri nedir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 06-04-2013 01:13
Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 05-02-2013 03:23
Kocaelinin posta kodu nedir? gizem Soru Cevap 1 04-03-2012 11:32
Nufus Nedir? Türkiye’de Nufus Nasıldır? elif Coğrafya 0 06-02-2011 09:26

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:18 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats