Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Bilgi Toplama Kaynakları Hakkında Bilgi (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/127589-bilgi-toplama-kaynaklari-hakkinda-bilgi.html)

Я 22-07-2013 08:30

Bilgi Toplama Kaynakları Hakkında Bilgi
 
Bilgi Toplama Kaynakları Hakkında Bilgi

Kitaplar : Bir konuda çeşitli düzeylerde bilgi içeren, genellikle tek ciltten oluşan, bir veya daha fazla yazar tarafından yazılmış temel bilgi kaynaklarıdır

Dergiler : Belli bir alanda, uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri içeren, haftalık, aylık, üç aylık gibi düzenli aralarla, belli bir ad altında yayınlanan, sürekliliği olan kaynaklardır.

Danışma Kaynakları : Herhangi bir konuda kısa sürede bilgi edinmek için kullandığımız başvuru kaynaklarıdır. En sık kullanılan danışma kaynakları:

Sözlükler : Sözcükler hakkında bilgi veren danışma kaynaklarıdır. Bir sözcüğün anlamını bulmada, genellikle nasıl hecelendiğini ve nasıl söylendiğini öğrenmede bize yardımcı olurlar. Farklı türdeki sözlükler, bize aynı sözcükle ilgili farklı bilgiler sağlar. Bir sözcüğü hangi yönüyle tanımak istiyorsak, ona uygun sözcük seçmemiz gerekir. Sözlük türleri;
 • Etimoloji Sözlükleri
 • Argo Kelimeler Sözlüğü
 • Konu Sözlüğü
 • Kısaltmalar Sözlüğü
 • Eş ve Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
 • Deyimler Sözlüğü
 • Atasözleri Sözlüğü
 • Kullanım Sözlüğü
 • Yeni kelimeler Sözlüğü
 • Kullanılmayan Kelimeler Sözlüğü

Ansiklopediler : Çeşitli konularda uzmanlar tarafından hazırlanmış makaleler içeren danışma kaynaklarıdır. Makaleler konuya göre alfabetik düzenlenir. Ansiklopedilerin farklı türleri vardır. Türlerin özelliklerini bilmek, ne zaman hangisini kullanacağımız konusunda doğru karar vermemizi sağlar. Türleri;
 • Genel Konulu Ansiklopediler
 • Konu Ansiklopedileri

Almanaklar : "Bir icadın mucidi kimdir? Bir bölgenin en yüksek dağı hangisidir? Bir bölgedeki belli bir ayın sıcaklık ortalamaları nelerdir? Belli bir sene Nobel ödüllerini kimler kazanmıştır?" gibi çok çeşitli konulardaki soruların cevaplarını içeren, tek ciltten oluşan, çok yararlı danışma kaynaklarıdır. Bazen belli bir konu ile sınırlı oldukları da görülür.

Örnekler: Whitaker's Almanac, World Almanac and Book of Facts, African American Almanac…

İstatistiki kaynaklar : Değişik konularda istatistiksel bilgi içerirler. Bu kaynaklarda istatistikler, tablolar ve grafikler halinde verilir. Bu tablolar ve grafikler aslında uzun raporların kısaltılmış sunumlarıdır. Genelde, altlarında hangi kaynağa dayandıkları belirtilir. İstatistiksel kaynaklar genel konulu olabildikleri gibi belli bir konuda da olabilirler. Genel istatistik kaynakları hemen her konuda istatistiksel bilgi içerirler. Özel olanlar ise belli bir konuyla sınırlıdır.

Örnekler: Türkiye İstatistik Yıllığı, Statistical Abstract of the United States, Statistical Yearbook (United Nations), Turizm İstatistikleri, Digest of Education Statistics, Ulaştırma İstatistikleri…

Atlaslar : Atlas bir harita kitabıdır. Genelde 3 tür atlas vardır:

Genel Dünya Atlası
Tarih Atlası
Konu Atlası
Örnekler: Grolier World Atlas, Tarih Atlası, Ocean Atlas...

Biyografik kaynaklar : Biyografik kaynaklar, ölmüş ya da yaşamakta olan ünlü kişilerin yaşamöyküleri hakkında bilgi veren danışma kaynaklarıdır. Genel veya özel konularda olabilirler.

Kronolojiler : Kronolojiler bilgiyi tarih sırasıyla aktaran kaynaklardır. Yüzlerce yılı içeren çok uzun zaman dilimlerini kapsayabildikleri gibi, sadece bir yılı da kapsayabilirler. Kronolojilerde bilgi genellikle tablolar halinde sunulur. Bazıları genel bazıları özel konularda olur. Özel kronolojilere örnek olarak Cumhuriyetimizin 75 Yılı: 1923-1997 verebiliriz.

Bunların dışında, kütüphanelerde video filmler, kasetler, CD-ROM'lar, mikrofilmler ve mikrofişler gibi bilgi kaynakları da bulunur.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:02 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.