bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-08-2013, 01:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği han

Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği hanBalkanlardaki deyimi bugünkü Türkiye sınırları dışında bütün Balkan yarımadası ile şimdiki Romanya ve Macaristan'ı içine almaktadır. Osmanlı İmparatorluğumun bu toprakları üzerinde bugün Macaristan Bosna-Hersek Bulgaristan Romanya Arnavutluk ve Yunanistan olarak altı devlet bulunmaktadır. Buralardaki Türk eserleri hakkında yerinde kalan çok azı dışında elimizdeki yegane kaynak Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin görmediği uğramadığı yerler de malesef bunun dışında kalmıştır.

Kuzeyden başlanacak olursa Dobruca gibi büyük şehirlerin kurulmasına elverişli olmayan alçak ve bataklık arazi üzerinde Sultan II. Bayezid'den başlayarak Osmanlılar buradaki seyrek nüfusun ihtiyacını karşılayacak ölçüde mimari eserler yapmışlardır. Fakat bu eserlerin çoğu 1828'de Edirne'ye kadar inen Rus orduları tarafından tahrip edildiğinden daha sonra Sultan II. Mahmud Abdülmecid Abdülaziz tarafından yaptırılan camiler kalmıştır.

Daha önceki devirden kurtulan üç eser Sokullu'nun hanımı Esma Han Sultan'ın Mangalia'daki cami ve medresesi Babadağı'nda Gazi Ali Paşa Camii Medrese ve Türbesi ile küçük bir yapı olan Sarı Saltuk Türbesi XVI. ve XVII. yüzyıl özelliklerini korumuştur.

XIX. yüzyılın son yarısı içinde Bükreş Harşova İbrail İshaklı Kalas Köstence Maçin Mahmudiye Mecidiye Süne (Sulina) ve Tolca'da bulunan çatı örtülü basit camiler tavan ve ağaç işlerindeki oymalar ve süslemeler bakımından değer taşır.

Kubbeli tek cami Tuna'nın en kuzey ağzında Süne (Sulina)'dadır. Kalas Camii'ni de 1900 yıllarında Sultan Ab-dülhamid yaptırmıştır. Böylece köy camileri ile birlikte Dobru-ca'da 80 kadar cami ve 2 medrese mektep vardır.

Bükreş'te küçük bir cami ile bir han Yergöyü (Giurgiu) Kalafat Orşova gibi kalelerde ve Dobruca - Buğdan sınırında İbrail'de şimdi kilise olan bir cami vardı.

Kanunî Sultan Süleyman devrinde fethedilen Banat'ta hemen savaşın arkasından bütün gerekli Osmanlı müesseseleri yapılmaya başlanmıştır.

Sonraları doğu tarafından Avusturyalıların eline geçen birkaç şehri Köprülü Mehmed Paşa geri almış (1668) daha savaş devam ederken Arad'da cami mektep imaret han zaviye köprü hamam yaptırmıştır. Varat'ta da Sultan IV. Mehmed namına bir cami bir medrese bir okul ve Vezirköprüsü denilen köprüyü Yanova (Boros-yenö)'da Sultan IV. Mehmed Camii ile Köprülü Camii'ni yaptırmıştır. Daha sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa bir cami bir okul ayrı ayrı iki vezir de iki cami bir saat kulesi ve çeşitli mescitler yaptırmışlardır.

XVIII. yüzyıla kadar Osmanlılar elinde kalmış olan Tamşuvar yirmi altı eserle imar edilmiş ise de bugün eski belediye binasının kapısına duvara yerleştirilen Sultan İbrahim Hamamı kitabesinden başka iz kalmamıştır.

Macaristan'ın durumu biraz daha belirlidir. Merkez Budin (Buda Pest) için Evliya Çelebi yalnız varoşlarda 3.500 ev 24 mahalle göstermiştir. Yukarıhisar'dakiler bunun dışında kalmaktadır.

Budin'deki eserler 25 cami 47 mescit 12 medrese 16 mektep 10 tekke ve türbe 8 kaplıca 2 hamam 9 han 75 sebilhane 10 çeşme 1 baruthane 1 saat kulesi 1 bedesten olarak 217'yi bulmaktadır. Cami mescit ve medreseler tamamen kaybolduğundan bunların şekli bilinmiyor. Yalnız Toygun Paşa Camii'nin mihrap duvarlarının bir kısmı ile bir köşesinin yerine göre yapılan restitüsyonu Saraçhanebaşı'ndaki Dül-gerzade ve Fındıklı Molla Çelebi camilerinin bir eşini vermektedir. Yalnız kubbe biraz daha büyük olup son cemaat yeri de yanlara doğru taşmaktadır. Bu cami önce Fransisken Manastırı olmuş sonra yıktırılarak şimdiki kilise yapılmıştır. Bu arada camiden kalan duvar ve köşe Macarlarca temizlenerek meydana çıkarılmıştır. Sinan'ın Sokullu Mehmed Paşa Camii ve iki medresesi hakkında da bilgi yoktur yalnız gravürlerden bunun kubbeli bir cami olduğu anlaşılmaktadır. Sinan'ın imparatorluk sınırlarının en kuzeyinde ve Macaristan'da yaptığı tek cami bu olmuştur. Kuzeyde bundan sonraki eseri Drina Köprüsü 350 km güneyde kalır. Sinan'ın Macaristan'da başka eserler yaptığı hakkında bilgiler gerçeğe dayanmaz.

Budin'de yerinde kalan en önemli eserler dört kaplıcadan ibaret olup onların da soğukluk kısımları yıkılmış yalnız birisinin tek duvarı pencere ve hücreleri
bırakılmıştır. Aşı-kî'nin yazmasından soğuklukların büyük kubbeli olduğu anla
şılmakta kalan duvar da bunu doğrulamaktadır. Kaplıcaların havuz kısmında da pencereler açılıp halvetler bozularak değişiklik yapılmıştır.

Kaplıcalar imparator tarafından subaylara hediye edilmiş onlar da istedikleri
değişikliği yapmışlardır. Horozkapısı Kaplıcası Kırali ailesine verilmiş olup aynı
isimdeki apartmanın kapısından girişi vardır. Kalan soğukluk duvarı görülmektedir.

Bundan başka Budin'de kalan diğer bir eser çok tanınmış Gül Baba Türbesi'dir. Önceleri şapel haline getirilen türbe son yıllarda tamir edilip etrafı açılarak güzel bir bahçe içerisine alınmıştır. Böylece Budapeşte'deki 217 eserden bir türbe ile dört kaplıcadan başka bir şey kalmamıştır.

Fakat Pecs şehrinde kalan camiler bize iyi bir fikir vermektedir. Sigetvar'da da iki cami vardır. Macaristan'da kalan en büyük ve güzel cami Pecs'de-ca. 1579 tarihli Gazi Kasım Paşa Camii'dir. 16.35 m çapındaki kubbesi ile Üsküp ve Saraybosna camilerinden biraz daha büyüktür. Binada kilise haline getirilirken yapılan barok değişiklikler ve ilâveler temizlenerek muhteşem eser ortaya çıkmış ve şehir meydanına hayat vermiştir. Yalnız minaresi ve son cemaat revakı yıkılarak yerine kilisenin narteksi gelmiştir.
Pecs'de kalan diğer bir eser Yakovalı (Dakovica) Hasan Paşa Camii'dir. Kilise haline getirilmiş olan yapıda son tamirde değişiklikler ve ilâveler kaldırılarak üslûba uygun şekilde restore edilmiş duvarlar temizlenerek kalem işleri ve yazılar meydana çıkarılmış minarede çan takmak için bozulan petek yeniden yapılmıştır. En iyi korunan ve içinde namaz kılınabilecek durumda bir camidir. Yalnız bir sütunu açıkta bırakarak son cemaat revakını kapatan ve kubbeden yukarıya yükselen bitişik manastır binası (şimdiki dispanser) yapıyı gölgelemektedir. Bir de cami içine konulan torna işi çirkinlik numunesi minber kanser yarası gibi camiin ahenkli güzel mekânı içerisinde göze batmaktadır.
Aynı şehirde sekizgen İdris Baba Türbesi kiremit örtülü kubbesi ile sade bir yapıdır. Yuvarlak pencereler sonradan kilise haline getirilirken açılmış kubbenin şekli de biraz değiştirilerek bozulmuştur. Son tamirde yeniden sanduka konularak türbe haline getirilmiştir.

Sigetvar'da Ali Paşa Camii kilise haline getirilirken re-vak yerine bir koro ve org bölümü yapılmış kubbe incil Ahd-i atîk tasvirleri ile süslenmiş pencereler örülerek loşluk içine sokulmuştur. Böyle büyük değişikliklere uğrayan camii son zamanlarda eski haline koyma teşebbüsleri vardır. Sigetvar'da kale içinde çatı örtülü Sultan Süleyman Camii de kilise iken sonra müzeye çevrilmiştir. Yan taraftaki ilâve dışında camide fazla bir değişiklik yoktur. Kanunî Sultan Süleyman'ın ahşasının bulunduğu türbe yıkılmış yerinde bir kilise yapılmıştır.

Evliya Çelebi'nin bildirdiğine göre Romanya ve Macaristan'da toplam 873 eser vardı. Bunlardan dört kaplıca iki türbe Pecs ve Sigetvar'da kiliseye çevrilmiş dört cami kalıntısı Sikloş'da ev haline sokulan pek harap kubbeli bir cami Eğri (Eğer Erlau)'de ve Hamza Bey Palankası (Eresi)'nda ve Bu-din'in 20 km güneyinde (Erd)'de çıplak birer minare olarak ancak 13 eser kalmıştır ki nispeti yüzde bir buçuktan bile azdır.
Diğer Balkan devletleri Yugoslavya Bulgaristan kısmen Yunanistan ve Arnavutluktaki eserler için Evliya Çelebi Seyahatname'sinden başka kaynaklar vardır. XVIII. yüzyıldan başlayan vakıf tapu tahrir defterleri salnamelerden başka Yugoslavya için zengin diğer yerler için perakende yayınlar vardır. Ekrem Hakkı Ayverdi zahmetli çalışmaları ile iki cilt halinde toplayıp baskıya hazırladığı Yugoslavya'daki eserlerin sayısını 7-8 bin olarak tahmin etmektedir. Bu Romanya ve Macaristan'daki eserlerin 9-10 misline varacaktır. Bulgaristan Yunanistan ve Arnavutluk'taki eserlerin toplamı 5-6 bin olarak alınırsa imparatorluğun Avrupa kısmında 13-14 bin eser yapıldığı tahmin edilebilir. Roma imparatorluğumdan çok daha zengin bir mimari tablo imparatorluğun manevi birliğini sağlamakta önemli rol oynamıştır.

Gazi Hünkâr Murad Hüdavendigâr'ın 1364'te fethettiği Filibe'de fetihten hemen sonra yaptırdığı Hüdavendigâr Camii en erken tarihli eserlerden biridir. 8.50 m çapında üç kubbeli geniş orta nef 6 m genişliğinde üçer çapraz tonozlu dar yan netlerle aynı yıllardan Bursa Şehadet Camii plânının uzatılmasından meydana gelen çok kubbeli bir camidir. Filibe'de Evliya Çelebi'nin adını verdiği 53 camiden yalnız bu cami ile Şehabeddin Paşa Camii kalmıştır.

Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Bazıları :
ARNAVUTLUK : Tiran: Kaplan Paşa Türbesi Korça: Mirahor Camii ve Mirahor Türbesi İşkodra: Buşatlı Mehmet Paşa Camii Vlora: Muradiye Camii Berat: Bekârlar Camii Elbasan: Çarşı Hamamı
BOSNA HERSEK : Sarayevo: Ferhat Bey Camii Bursa Bedesteni Travnik: Süleyman Paşa Camii Banyaluka: Ferhat Bey Camii Mostar: Saruca İbrahim Paşa Camii Kladanj: Hacı Bali Bey Camii Odzak: Çarşı Camii Visoko: Tekke Tuzla: Cami
BULGARİSTAN : Filibe(Plovdiv): Perşembe Pazarı Camii Razgrad: İbrahim Paşa Camii Köstendil: Fatih Camii Provadija: Abdulaziz Camii Selvievo: Malkoç Bey Türbesi Karlovo: Karlı İli Mehmed Bey Camii
HIRVATİSTAN : Zadar: Valpovo Han Dırniş: Cami Osijek: Kaleiçi Mustafa Paşa Camii
KARADAĞ : Podgoriça: Hasan Ağa Camii ve Türbesi Bar: Starigrad Camii minaresi Çetinje: Türk Konsolosluğu binası
KOSOVA : Priştine: Yaşar Paşa Camii Prizren: Gazi Mehmed Paşa Hamamı Prizren KalesiPrizren Rüştiyesi Cakova: Büyük Tekke
MACARİSTAN : Eger: Valide Sultan Hamamı Peç: İdriz Baba Türbesi Yakovalı Hasan Paşa Camii Zigetvar: Kanuni Sultan Süleyman Camii Erd Camii
MAKEDONYA - Ustrumca: Banitsa Köyü Camii Hünkâr Camii İştip: Hüsamettin Bey Camii Pirlepe: Çarşı Camii Manastır: Haydar Kadı Camii İshakiye Camii Radoviş: Cami minaresi Pirlepe: Çarşı Camii Debre: Fatih Camii
ROMANYA - Köstence: Hünkar Camii Hırşova: Sultan Mahmut Camii İshakça: Mahmut Yazıcı Camii
SIRBİSTAN - Belgrad: Şeyh Mustafa Paşa Türbesi Niş: İslam Ağa Camii Novi Pazar: Altın Âlem Camii İsa Bey Hamamı
YUNANİSTAN - Selanik: II. Murad Hamamı Hamza Bey(Hafse Hatun) Camii Serez: Mehmet Bey Camii İskeçe: Sünne Camii Gümülcine(Komotini): Eski Cami Yenitsa (Yenice Vardar): Evrenos Bey Türbesi Yanya: Mimar Sinan Camii Tırkala: Osman Şah Camii

Kaynak: Balkanlarda Türk Eserlerinin Durumu Doç. Mehmet İbrahimgil.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği han

Osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği han konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği mimari eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği medreseler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği camiler, osmanlının balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği mimari eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği köprüler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra burada meydana getirdiği mimari eserler, osmanlı devletinin balkanlarda hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra burada meydana getirdiği eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra yaptığı mimari eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği hanlar, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana gelen mimari eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği hamamlar, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana gelen eserler, osmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği medreselerosmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana getirdiği medreselerosmanlı devletinin balkanlara hakim olmaya başlamasından sonra meydana ge,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
20.Yüzyılda Osmanlı Devletinin Durumu elif Tarih 12 25-09-2016 09:03
Osmanlı Devletinin yükseliş nedenleri nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 01-06-2013 05:24
Osmanlı Devletinin Fethettiği Yerlerin Haritası elif Soru Cevap 0 24-03-2013 01:26
Osmanlı Devletinin Yaşamı Nasıldı - Osmanlı Devletinin Yaşam Tarzı Nasıldı elif Soru Cevap 0 13-02-2013 09:26
Osmanlı devletinin savaştığı cepheler elif Tarih 0 21-06-2011 03:02

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:03 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats