bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-08-2013, 04:04   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İşitme engellilerde eğitsel oyunun önemi

İşitme engellilerde eğitsel oyunun önemi-bedensel engellilere yönelik oyuncaklar- engelli çocuklar için eğitsel oyunlar

24.1. OYUN VE ÇOCUK
Oyun çocukların hareket ihtiyacını karşıladığı bir metotdur.Çocuk oynarken iki şeyin etkisindedir.Birincisi; içinde bulunduğu aile doğal ve kültürel çevre; ikincisi genetik olarak taşıdığı zeka algılama yorumlama yaratma ve sosyal reaksiyon özellikleridir.Oyun çocuğu tanımada ve tahlil etmede en iyi metotdur. Freud ve Piaget oyunu çocuğun aklına açılan bir pencere olarak değerlendirirler. Yani çocuğun içinde bulunduğu ruhsal durum dinamikleri zeka yapısı sosyal olayları değerlendirmedeki tutarlı durumu oyuna yansır ve oyun içerisinde bunları gözlemek ve incelemek mümkündür. Çocuğun gelişmesini ve şekillenmesini etkileyen şeylerin başında oyun gelir. Çocuk; kavramları cisimleri toplumsal kuralları haklarını ve mücadele etmeyi oyun içerisinde önce algılar sonra anlar daha sonra da öğrenir ve geliştirir.Oyun türlerine göre farklı etkilerde önem taşımakla birlikte genel etkileri ; fiziksel gelişim ve sağlık sosyal gelişim psikolojik ve duygusal gelişim ve zeka gelişimi üzerine olumlu etkiler gösterir.
24.2.EĞİTİMDE OYUNUN KULLANILMASI
Eğitim ve öğretim sırasında dikkati dağıtmadan uzun süre muhafaza edebilmek çok zordur.Bu da algılama ve öğrenmeyi (özellikle ilköğretimdeki çocuklarda ) engelleyebilmektedir. Oyunla öğrenmenin faydalarından biri de dikkati yoğunlaştırabilmedir. Oyunlar öğrencileri pasif durumdan aktif duruma geçirmeleri nedeniyle dikkati diğer öğrenme tekniklerine göre daha fazla sağlar.
Eğitimcinin amacına ulaşabilmesi için; bireyin kapasitesini anlayabilmeli ve verilmek istenen şeylerin ne derece alınabildiğini gözlemleyebilmelidir.Böylece çocuğun hataları zayıf yönleri buluşları yetenekleri ve eğilimleri ile çocuğun gerçek kişililiğini gözlemek mümkün olur.
Dolayısıyla eğitimci çocuğun kapasitesini anlayabilecek verilmek istenenlerin ne kadarının alınabildiğini değerlendirebilecektir.
Oyun bir eğitim aracı olup temel eğitimin bütün dallarında ve beden eğitimi ve sporda hem öğretim metodu hemde öğretim aracıdır. Temel eğitimde birey düşünerek değil deneyimlerine göre öğrenmeyi gerçekleştirir. Oyunla öğretimde öğretmen hakim veya juri üyesi konumundan uzaklaşmış olmalıdır. Öğretmenin hakim rolü öğrencileri korkutmakta çekimser veya isyankar yapmakta bu da disiplin suçlarını artırmaktadır. Oyunla eğitim öğrenciye kazanma ve kaybetme anındaki hareketlerini görmelerini ve değerlendirmelerini kazandırır. Oyunla eğitim sonucunda öğrenilen daha iyi hafızada kalır mukayeseli düşünmekarar verme ustalığı gelişir ve davranışları olumlu yönde etkiler.
24.3.BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE EĞİTSEL OYUN
Oyun zevk ve yarışma duygusundan yararlanılarak oyuna katılanların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmek ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak eğitsel oyunların en büyük yararları arasındadır.Küçük yaştaki çocuklar için beden eğitimi derslerinin kurallara dayalı yapılması çocuk açısından sıkıcıdır.Oyunla eğitim çalışmaları yapıldığında hem zevkli hem de daha uzun süreli çalışmak ve katılımı artırmak mümkündür.Oyunun havasına giren çocuk ne beden eğitimi dersi yaptığının farkına varır ne de fiziksel yorgunluğunun farkına varır.Böylece onlar oyun oynarken fiziksel ve zihinsel yetenekleri de geliştirilmiş olur.

24.4. EĞİTSEL OYUNUN ÖĞRETİMİ
Oyunun öğretimi kurallarına uygun olduğunda oyun içerisindeki karışıklıklar bilinmezlikler ve oyunu kavranılmasından doğabilecek problemler başlangıçta önlenmiş olur.Oyunun öğretimi oyunu amacına ve karakterine göre bazı ufak tefek değişiklikler gösterebilir.Bir oyun öğretilirken şu hususlara dikkat edilmelidir.
  • Oyun planı hazırlanmalıdır.
  • Oyun öğretilmeye başlamadan önce iyice öğrenilmelidir.
  • Oyun tanıtılmadan önce oyun meteryalleri hazırlanmalı ve oyun öğretilirken kullanılacak araç-gereç tanıtılmalıdır.
  • Öğretilecek oyunu rahatça öğrenebilmeleri için öğrenciler çok resmi olmamakla birlikte bir düzene sokulmalıdır.
  • Oyunun adı ve kuralları anlaşılır bir dille anlatılmalıoyun ilerledikçe uygulanacak kurallar başlangıçta değil yeri geldiğinde açıklanmalıdır.
  • Oyun tanıtıldıktan sonra ‘’anlaşılmayan husus varmı’’ sorusu sorulmalıdır.
  • Oyunda avantaj sağlayan hususlar belirtilmelidir.
  • Oyunu başlatan ve durduran işaretin ‘’düdüğün’’önemi anlatılmalıdır.
  • Oyunun yapısına göre varsa grup liderlerinin veya ebenin görevleri açıklanmalıdır.
  • Oyun öğretiminde mutlaka deneme yapılmalıdır.
  • Başlangıç olarak kolay oyunlar tercih edilmelidir.

Oyunun başarılı yönetiminin istenen amaca ulaşmanın ve oyundan maksimal seviyede verim alınmasının ilk şartı iyi bir oyun öğretimidir.
24.5. EĞİTSEL OYUNUN YÖNETİLMESİ
Bir oyunda istenilen başarının ve verimin elde edilebilmesi için iyi bir öğretimden sonra aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Oyunun özelliğine göre ebe veya gurup lideri seçilmeli herkese sıra gelmesi için ebe veya liderler sık sık değiştirilmelidir.
2- Oyunda gruplar veya çiftler oluşturulurken fiziki güç olarak denklik sağlanmalıdır.
3- Oyunun yapısına ve amacına göre uygun dizilişler oluşturulmalıdır.
4- Oyuna bilenlerle başlanılması oyunun daha iyi kavranabilmesini sağlar.
5- Grupların ayırt edilebilmesi için değişik forma veya kurdelalar kullanılmalıdır.
6- Oyunda kural dışı davranışlara göz yumulmamalı ve kuralları ihlal edenler cezalandırılmalıdır.
7- Oyunda cezanın yanında ödül de olmalıdır; en iyi ödül alkıştır.
8- Bazı durumlarda oyunu yöneten kişi de oyuna katılmalıdır çünkü çocuklar bundan büyük zevk alır.
9- Oyun kendi kendine sona ermemeli ilgi düşüklüğü görüldüğü anda ya oyunda değişiklik yapılmalı ya da oyun değiştirilmelidir.
10- Oyuncuların takım arkadaşlarına teşvik amacıyla yaptıkları bağrışmalar ve gülüşmeler engellenmelidir.
11- Çok fazla rekabetten kaçınılmalıdır.
12- Oyunda mümkünse eleme yönteminden kaçınılmalıdır.Kaybeden veya hata yapan oyunculara ceza puanı verilerek oyuna devam etmeleri sağlanmalıdır.
13- Kaybeden gruba veya oyuncuya cesaret verilmeli ama taraf olunmamalıdır.Oyuncu kaybetmeyi kabullenmeli fakat kolay kaybetmemelidir.
14- Hiçbir çocuğun zavallı duruma düşmesine izin verilmemelidir.
15- Oyunda mutlaka eleme yapılması gerekiyorsa bir kişi değil birkaç kişi kalıncaya kadar devam edilmeli kalan oyuncular başarılı sayılmalıdır.
16- Oyuncu sayısı fazla ise oyuncular dönüşümlü olarak oyuna katılmalıdır.
17- Oyun yönetiminde en önemli prensiplerden biri de emniyettir.Kayma ve düşmeleri engellemek için çocuklar uyarılmalı ve zemin oyuna uygun olmalı. Çarpışmaları engellemek için oyuncuların sağda-soldan geçişleri düzenlenmelidir.Oyun alanında çocukların emniyetini bertaraf edecek olumsuzluklar ortadan kaldırılmalıdır.
24.6. KOŞU OYUNLARI
24.6.1. Kovalama Oyunu:
Oyunun başında çocukların “ebe” dedikleri bir oyuncu kovalayıcı olarak seçilir. Ebe
kendisinden kaçan diğer oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanan oyuncu ebe olur.
24.6.2. Çömelerek Kovalama:
Kaçmakta olan bir oyuncu çömelme durumuna geçerse yakalanmaktan kurtulur. Bu oyun için oyun sahası daraltılır veya oyuncu sayısı artırılır.
24.6.3. Yardımlaşarak Yakalama Oyunu:
Yakalanmakta olan bir oyuncu başka bir oyuncuyu yardımına çağırır. Her*hangi bir oyuncu gelip onun elinden tutacak olursa eşler yakalanmaktan kurtu*lurlar. Yakalanma tehlikesi geçince eşler ayrılıp tekrar oyundaki yerlerini alırlar.
24.6.4. Eşli Yakalama:
Ebe olan oyuncu yakaladığı ilk oyuncu ile elele tutuşur ve eşiyle birlikte bu vaziyette üçüncü dördüncü oyuncuyu yakalamaya çalışırlar. Her yakaladık*ları oyuncu ile elele tutuşurlar. Ancak dört yakalanan oyuncu bir arada oldukla*rında eşler ikişer olarak ayrılırlar ve bu şekilde kovalama oyunu sona birkaç oyuncu kalana dek sürdürülür.
24.6.5. Gölge Yakalama Oyunu:
Eşlerden biri diğerinin gölgesini yakalar daha doğrusu ebe olan oyuncu eşinin gölgesine basmaya çalışır ve bu şekilde eşini yakalamış olur. Bu oyun açık ve güneşli havada bahçede oynanır.
24.6. 6. İpe Basma Oyunu:
Oyunculardan biri yerde bir ucu serbest olan ipi dalgalandım ve şekilde görüldüğü gibi geri koşar. Oyuncular ise ipin üstüne basmaya çalışırlar. İpe basan oyuncu ip çevirme görevini yürütür.
24.6.7. Asya-Avrupa Oyunu:
Sahaya birbirinden 20 m.kadar uzaklıkta iki çizgi çizilir. çizgilerden birinin gerisi Asya diğerinin gerisi ise Avrupadır. Tüm oyuncular bir çizgi üzerin*de dururlar burası Asya’ dır. İki çizgi arasındaki ebe olan ve deniz aslanı adı ve*rilen bir oyuncu “Avrupa” diye bağırır. Tüm öğrenciler karşı sahile yani Avrupa çizgisine yakalanmamaya çalışarak koşarlar. Bu arada yakalanan ilk 2 oyuncu ebenin yakalama görevine yardımcı olur. Tüm oyuncular Avrupa’ya geçince bu defa Asya diye bağırılır ve yakalanmayan oyuncular Asya’ya koşarlar. Oyun bir oyuncu kalana kadar devam eder. Kalan oyuncu deniz aslanıdır.
24.6.8. Kedi-Fare Oyunu:
Bu oyunda oyuncular el uçlarının birbirlerine dokunmasıyla blok kurarlar.
Bu şekilde oluşturulmuş koridor içinde kedi olan bir oyuncu fare olan diğer oyuncuyu kovalar. Yöneticinin vereceği düdük komutu ile el ele tutuşmuş oyuncular.45 derecelik dönüş yapar ve tekrar elele tutuşarak yeni bir koridor oluştururlar. Sık sık düdük sesiyle yeni pozisyonlar yaratılır. Ayrıca tehlikeye giren farenin “imdat” diye bağırmasıyla oyuncular dönüş yaparlar. Oyunda ka*çan farelerin sayısı artırılır böylece oyunda değişiklik yapılır.
24.6.9. Yer Değiştirme Oyunu:
Eşit sayıda ve denk kuvvette oyuncular oyun yerinin durumuna göre 30-40 m. uzaklıkta önceden belirtilen çizgi üzerinde karşılıklı yerleşirler.
Yöneticinin verdiği komutla oyuncular bir hattan diğerine koşarak yer de*ğiştirirler. Hedefe önce ulaşan ve ilk durumuna gelen takım birincidir. Oyun ta*kımlara puan verilerek değerlendirilir. Oyun yalnız ayakta değil değişik vazi*yette başlatılarak dikkat refleks sürat ve beceri arttıracak tarzda da uygulana*bilir.
* Çömelme vaziyetinde
* Düz veya sırt koşu yönüne dönük oturuş vaziyette
* Yüz üstü veya sırt üstü yatış vaziyetinde başlanır. Ayrıca değişik koşu türleri ile de oyun amaca yönelik oynatılır
* Tek ayak üzerinde sıçrayarak
* Çift ayak sıçrayarak
* Eller ve ayaklarla dört ayak vaziyetinde koşarak
24.6.10. Dairede Kedi-Fare Oyunu:
Oyuncular elele tutuşarak büyükçe bir daire oluştururlar. Dairenin iki tarafı kapı olarak açık bırakılır. Fare olan oyuncu bu dairenin içindedir. Dışarıda kedi olan oyuncunun görevi fareyi yakalamaktır. Kedi dairede içten dışa yahut dıştan içe geçebilmek için bu iki kapıyı kullanır. Fare ise buna karşın oyuncuların tu*tulmuş ellerinin altından gereğinde daireyi terkedebilir. Bu oyunda kedi ve fare*nin sık sık değiştirilmesi gerekir. Kedinin fareyi yakalaması sonucu değişim kendiliğinden olur.
24.6.11. Tilki Avı Oyunu:
Oyuncular sayılarına göre dört-beş oyuncudan oluşan küçük daireler mey*dana getirirler. Bu daireler salonda veya bahçede dağılır. Her daire oyuncuları elele tutuşarak içinde bir tilki barındıracak tarzda oluştururlar. Bütün tilkiler yu*valarında gizlenir. Ancak bir tanesinin yuvası yoktur ve aralarda koşuşur. Bunu ise bir avcı kovalar.
Kovalanan tilki herhangi bir yuvaya sığındığında diğer tilkinin derhal yu*vayı terketmesi ve avcıdan kaçması gerekir. Tilkinin yakalanması ile görevler değişildiği gibi ayrıca yönetici tarafından da sık sık yuva oluşturan oyuncularla tilki ve avcı olan oyuncular değiştirilir (tek veya çift ayak koşularak da oyunda değişiklik yapılabilir).
24.6.12. Aletsiz Koşu Stafet Yarışları:
Oyuncular eşit sayıda gruplara ayrılarak sınır çizgisinin gerisinde arka ar*kaya dizilirler. Her takımın birinci oyuncusu takımlardan eşit uzaklıktaki belirli bir hedefe kadar koşar veya engelin etrafından dolaşır tekrar geri gelir ve ikinci koşucunun öne uzatılmış eline vurur. Sıranın diğer oyuncuları da aynı uzaklığı koşarlar. Bütün oyuncuları koşmuş ve tekrar eski düzenine gelmiş olan takım oyunu kazanarak puan alır (mesafelerde ve koşu türlerinde değişiklik yapılabilir ).
24.6.13. Salıngaç Stafet Oyunu:
Eşit sayıdaki takımlar iki gruba ayrılarak sahanın dar kenarında çıkış çiz*gisinin gerisine derin kolda karşılıklı yerleşirler.
Her grubun birinci oyuncusu hedefe koşar ve kendi takımının bekleyen öndeki oyuncunun eline vurarak grubun arkasına geçer. Eline vurulan oyuncu aynı yolu koşar ve bekleyen arkadaşının eline vurmak suretiyle arkaya geçer. Bütün oyuncuları koşmuş ve eski durumuna gelmiş takım birinci olur.

24.6.14. Tünel Yarışı Oyunu:
Her grubun oyuncuları arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki oyuncu verilen başla komutuyla veya düdük se*siyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en önde yerleşir. En arkada kalan oyuncu aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün oyuncuların tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır.
24.6.15. Yengeç Koşusu Oyunu:
Gruplar derin kolda arka arkaya yerleşirler. Her grubun ilk oyuncusu elle*riyle önden kendi ayak bileklerini yakalar. Bu durumda gidebilecekleri kadar çabuk giderler. Fakat yengeçler gibi geri geri. Bu oyunda mesafenin biraz kısa olması gerekir. Hedefe ulaşılınca normal düz koşu ile grubun olduğu tarafa ko*şulur ve hazır bekleyenin çıkış için eline vurularak komut verilir.
24.6.16. Tek Ayak Grupla Koşu:
Gruplar derin kolda arka arkaya yerleşirler.
Bu defa tüm grup aynı zamanda çıkış yapar. Her oyuncu öndekinin kaldı*rılmış tek ayağını tutar diğer elini aynı oyuncunun omuzuna koyar. Hedefe ka*dar bu durum muhafaza edilir. Geriye geliş ya aynı tutuş şekliyle veya serbest bırakılıp düz koşu ile olur. Önce gelen ve ilk pozisyona geçen grup yarışı kaza*nır.
24.6.17. Bayrak Koşusu
Koşu uzaklığı : 10 … 20m
Oyun gereçleri :Çıkış noktası olarak yüksek atlama dikmeleri; ayrıca ek hareket ödevleri için toplar kasa bölümleri vb.
Oyun uygulaması: Her grubun ilk oyuncusu çıkış yapar belirlenen uzaklı*ğı koşarak geçer bir sonraki oyuncuya vurur veya yanında taşıdığı herhangi bir nesneyi vererek grubun sonuncusu olarak yerini alır.
Bir grup son oyuncusu tekrar yerine geldiğinde (ya da çıkış noktasına ulaştığında) koşuyu bitirmiş demektir.
Düzenlemeler: Geri bayrak koşusu:Her grup bir çıkış noktasının arkası*na geçer.Oyuncular dönüm noktasının etrafından koşarlar.(şekil a)
Sarkaç bayrak koşusu :Her grup iki bölüme ayrılır.
Bunlar koşu mesafesinin her iki ucundaki iki çıkış noktasının arkasında karşı karşıya dururlar.Her oyuncu karşı taraftaki noktaya doğru koşar.(şekil b)
24.6.18. Fırdöndü koşusu: 4 çıkış noktası bir kare oluşturur.
Her grup karenin içinde bir çıkış noktasının. arkasında durur.Oyuncular ka*renin etrafı boyuncakoşar.(şekilc)
Değerlendirme: Her koşu için puan verilir:Son grup bir sondan bir önceki iki puan alır vs. Geçersiz bir koşu için grup puan almaz.
Çeşitlerneler: Hareket biçiminin değişimi (tek ayak üzerinde sıçrama; el*ler ya da ayaklar üzerinde koşma; geri geri koşma vs.) ek hareket ödevlerinin uygulanması.(Bir eşin taşınması; toplan yuvarlama ve topa hızla çarpma; en*gelleri aşma vb.) “isteyerek vurmalı üç top taşıma koşusu”;İki takımın üç sağlık topu taşıyarak geri geri bayrak koşusu.(şekil d)Yolda koşucular birbirlerine çar*pabilirler.Top kaybeden hepsini tek başına toplamak zorundadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İşitme engellilerde eğitsel oyunun önemi

İşitme engellilerde eğitsel oyunun önemi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: işitme engellilere yönelik oyunlar, işitme engellilere uygun oyunlar, işitme engellilerle ilgili eğitici oyun, bedensel engellilerde eğitsel oyunlar, engellilere yönelik oyunlar, engellilere uygun oyunlar, engellilerle ilgili oyunlar, tek ayak grupla koşu oyunu, asya avrupa eğitsel oyunu, işitme engelliye uygun hareketli oyun, zihin engelli cocuklarda beden eğitimde eğitsel oyunlar, işitme engellilerde eğitsel oyunun önemi, engellilere uygun eğitsel oyunların özellikleri, engellilerde eğitsel oyunlar kısaca, zihinsel engellilerle ilgili eğitsel oyunlar,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Eğitsel kulüplerde görev almak öğrencilere ne gibi fayda sağlar? ebush Eğitim ve Öğretim 0 31-03-2013 06:06
Abd halkı ve oyunun kuralları elif Soru Cevap 0 10-03-2013 02:54
Eğitsel Araç Gereçler Nelerdir? elif Soru Cevap 0 14-02-2013 03:02
İşitme kayıplarında ileri tanıda BERA Testi'nin önemi! daywest Sağlığımız 0 30-04-2011 10:12
Çocuk Sağlığına Oyunun Katkısı Bkmlyz Çocuk Psikolojisi 0 04-05-2009 12:46

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:01 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats