bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-08-2013, 02:42   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ormanların bize faydaları

Ormanların bize faydaları-ormanın bize faydaları-ormanların insanlara yararları

Orman; toprağı ağaç ve ağaççıkları yaban yaşamı otu çiçeği mantarı böceği kuşları mikroorganizmaları ile aynı sistem içinde bütün olarak yaşayan doğal bir varlıktır.
Orman ekosistemi içinde barınan her varlık sistemin uyumlu bir öğesi konumundadır. Ormanda bu hayat çemberi içine düşen her varlık ister gözle görülemeyecek ölçekte bir bakteri olsun isterse dev bir ağaç yada bir çiçek veya böcek olsun durmadan bu çemberin içinde döner durur. Böylece durmadan doğandurmadan didinen durmadan çözülen durmadan oluşan ve tabii durmadan dönen milyarlarca varlık ortaya olağanüstü bir sistem tek sözcük ile bir orman varlığı çıkarır.
Ormanlar yaşayan çoğalan; ekonomik ve teknik yararlanma olgusu içinde tükenmez kaynak özelliği gösteren bu yanıyla insanoğluna esin kaynağı olan ve ona güç veren insanlığın kalkınmasını mutluluğunu refahını sağlayan önemli bir anahtardır.
İnsanoğlu başlangıçta ağaçtan ve ormandan yalnızca günlük gereksinimleri için yararlanıyordu. Yaşantısını sürdürürken çevresindeki zenginlikleri keşfetmesi bunlardan olanakları ölçüsünde yararlanması son derece doğal bir davranıştı. Ama uygarlık geliştikçe insanın günlük gereksinimleri yalnız çeşitlenmekle kalmadı aynı zamanda boyut da kazandı. Birey örneğin ruhsal gereksinimleri için de; yücelik güzellik kavrayışına karşılık veren bir alan olarak estetik duygulanımları için de ormandan yararlanmaya koyuldu.
Ormanın somut-maddi yararları ile soyut daha doğru ifadeyle manevi-kollektif-sosyal yararlarını ayrı başlıklar altında kısa kısa gözden geçirmeye çalışalım.

Odun ve Odun Dışı Ürünler
İnsanoğlunun ilk keşfettiği ve yararlanmaya koyulduğu doğal kaynakların başında orman gelmektedir. Ormanları yukarıda kendi yaşama ortamlarında var olan çoğalan; ana elemanı ağaç ağaççık olmak üzeri diğer bitkisel hayvansal mineral öğelere de yaslanan tüm bu öğeler arasında karşılıklı etkileşim ve kendine özgü yaşama beraberliği bulunan insanlığa maddi manevi yararlar sunan bir varlık olarak almıştık.
Ancak odun hammaddesinin günümüzde artık iki binin üzerinde kullanım olanağına sahip olduğu bilinmektedir. Odunun teknolojik özellikleri üzerinde yapılan araştırmalar odundan yararlanma çeşitliliğinin her geçen gün biraz daha artacağını göstermektedir.
Bu değerli kaynağın ilk bakıştaki yararları arasında özellikle çeşitli sanayi dallarında işkollarında hammadde olarak kullanılışı gösterilebilir nitekim kâğıt sanayiinden kimya enerji madencilik ulaştırma bayındırlık tarım sanayiine dek pek çok alanda kullanılan odun aynı zamanda insanoğlunun bin yıllara yayılan uygarlık serüvenini de özetlemektedir.
Öte yandan ormanlarımızdan odun hammaddesinin yanında odun dışı ürünler de elde edilmektedir. Nitekim ormanlar reçine tanen sığla yağı defne yaprağı defne yağı mantar çamfıstığı keçiboynuzu (harnup) kestane somak cehri mahlep kitre (geven) meyankökü meyan özü kekik ıhlamur çiçeği adaçayı menengiç salep vb. sayılamayacak denli çok ürünle insanoğlunun yararlandığı en büyük doğal kaynaktır.
Bu örnekler bize ormanları odun olarak sağladığı maddi katkılar kadar ormanların tükenmez bir kaynak olduğunu da göstermektedir.

Orman Su Varlığını Korur ve Düzenler

Su doğa olaylarının yönlendirmesiyle hidrosfer (sular dünyası: okyanuslar denizler göller akarsular) pedosfer (karalar dünyası) ve atmosfer arasında sürekli olarak hareket halindedir. Suyun gaz sıvı yada katı halde bu dolaşımına hidrolojik döngü denilmektedir.
Ormanlar ortamların su dengesi üzerinde çok yönlü etkiler yaratabilmektedir. Örneği intersepsiyon olgusu sonucunda iğneyapraklı ormanlarda yağışların %30-35’i geniş yapraklılarda ise %15-20’si buharlaşma yoluyla yeniden atmosfere kazandırılmaktadır. Öte yandan bu olgunun toprağın fiziksel özelliklerin iyileştirerek yüzeysel akışı azalttığı buna bağlı olarak toprak aşınımını taşınmasını en aza indirdiği bu arada toprağın alt katmanlarına giren su miktarını artırdığı da bilinmektedir.
Ormanların yağışları artırdığına ilişkin saptamalar da söz konusudur.
Kaldı ki ormanlar ağaçların topraktan kökleriyle aldığı suyu yapraklarıyla atmosfere vermesi sonucunda da havadaki nem oranının artmasını sağlamaktadır. Örneğin bir meşe ağacı günde 570 litre suyu: ortalama olarak ise bir ağaç yılda 20 ton suyu bu yolla (transpirasyon) atmosfere verebilmektedir.
Tüm dünyada yıllık su gereksiniminin 1990’lar itibariyle 2.850 milyar m3 olduğu ancak bunun 2015 yılında 11.985 milyar m3’e yükseleceği beklenmektedir. Population Action International’ın (PAI) bir araştırmasına göre ise halen 505 milyon olan kronik ya da şiddetli su sıkıntısı çekenlerin sayısı da 2025 yılında 2.4 ila 3.2 milyara yükselmiş olacaktır.
Ormanlar suyun niteliğini iyileştirici yanıyla da önemli bir işleve sahiptir.
Görüldüğü gibi orman su varlığının yalnızca düzenliliğini değil aynı zamanda bu suların temizliğini de sağlamaktadır.

İklim ve Orman
İklim ile orman arasında karşılıklı yani çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Çünkü ormanın iklim üzerindeki etkileri kadar iklimin de orman üzerinde etkileri bulunmaktadır. İklim orman ekosistemlerinin yapısı ve dinamiği üzerinde rol oynayan egemen etkendir. Kaldı ki ormanların tipleri ve özellikleri yayılış bölgelerindeki iklim mevki ve toprak koşullarına bağlı olarak değişmektedir.
Yetişme ortamı; ormanın da içinde yer aldığı canlılar toplumunun geçek ve tipik çevresini oluştururken bu canlıların yaşamalarını ve gelişmelerini sağlayan canlılar toplumunu sürekli etkisi altında tutan doğal etkenlerin de yönlendirmesi karşısındadır. Bu dalğal etkenler yetişme ortamı etkenleri olarak “klimatik faktörler” (yağış havanın nemi hava hareketleri ışın enerjisi); “edafik faktörler” (toprak özelliklerine ilişkin karakteristikler toprak havası suyu besin maddeleri derinliği toprak tipi toprak tür vb.); “biyotik faktörler” (insanlar hayvanlar bitkiler mikroorganizmalar insanın sosyal çevresi) ve “rölyef faktörler” (genel mevki: bir yerin enlem ve boylam derecelerine göre dünya üzerindeki konumu; denizden yatay uzaklığı; ova yayla tepe dağ oluşu/ özel mevki: denizden yüksekliği; arazi eğimi; arazi yüzü şekli) biçiminde ortaya çıkar.
İşte genel iklim koşulları ve arazi yapısı bakımından belirli özellikler gösteren büyük coğrafi bölgelerdeki benzer hayvan ve bitki toplumlarına üzerinde yaşadıkları bölgelerle birlikte “biyom” adı verilmektedir.
Tropik yağmur ormanları bu sınıflandırma içinde bir biyom örneği olarak değerlendirilebilir. Örneğin tropik yağmur ormanları dünyanın öteki bölgelerindeki canlılar için de oksijen kaynağıdır. Tahriplere karşı söz konusu ormanların korunması yönünde dünya çapında kampanyalar açılması bunun göstergesidir.
Ne var ki iklim koşullarından böylesine olumsuz etkilendiği halde; ormanlar yine de insanoğlunun yararına iklime yani hava yağış nem ışın ısı hareketlerine olumlu yönde etkiler yapmakta bu yönde de büyük katkılar sağlamaktadır.
Örneğin hava hareketlerinin yönü ve hızı orman varlığına göre büyük ölçüde değişebilmektedir. Ağacın türüne sıklığına ve ağaç tepelerinin oluşturduğu kapalılığa bağlı olarak ortaya çıkan bu etkiden rüzgâr perdeleri oluşturmada yararlanılmakta; bundan hareketle tarımsa verimliliğin artırılması yönünde çaba harcanmaktadır.
Koruyucu orman kuşağının açık alanların yanı sıra kentler arası yollarda da olumlu etkiler yarattığı gözlenmektedir. Örneğin kar birikimindeki yoğunluğun ya da araçlar üzerindeki rüzgâr etkisinin azaldığı görülmektedir. Ormanlar rüzgârın hızını keserek toprak ve kar savrulmalarına engel olmaktadır.
Ormanlar güneş ışını ve ısısında sergiledikleri dönüştürücülükle de dikkat çekmektedir. Ormanların çığlara karşı etkin bir koruyucu olması ormanlık alanlarda çığ oluşumu olasılığının çok düşük kalması; ormanın iklim üzerindeki bir başka olumlu et*kisini göstermektedir. Ayrıca ormanların toprağın donmasını ve çözülmesini ge*ciktirdiği bilinmektedir.
Ormanların küçük iklimler yaratarak hava kirliliğini önlediği de gözlenmiştir. Böylesi bir etki özellikle sanayinin yoğun olduğu kentlerde çok büyük önem taşı*maktadır. Eğer orman yoksa kentin hemen üstünde çıplak gözle görülecek biçim*de kirli ve durgun bir havanın biriktiği gözlenmektedir.
Öte yandan bitkiler kendi dışlarına devamlı su vererek bu suyu buharlaştırarak düşük bir ısıda kalabilmektedir. Ayrıca bütün bunların üzerine yaprak döken ağaç türlerinin oluşturduğu ormanların kış mevsimlerinde bile yaza oranla %60 dolayında bir kirli hava süzme-emme-temizleme yetenekleri bulunduğunu eklemek gerekiyor.

Oksijen Kaynağı Orman

Dünya Sağlık Örgütü “hava kirliliği”ni “canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya canlılar üzerinde maddi zararlar meydana getiren yabancı maddelerin havada normalin üzerinde bir yoğunluğa ulaşması” biçiminde tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra şöyle bir tanım daha yapılmaktadır: “hava kirliliği atmosferdeki toz gaz duman koku su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin insana ve diğer canlılarla eşyaya zarar verici bir miktara yükselmesidir.”
Hava kirliliği yaratan maddelerin ana kaynakları enerji santralleri termik santraller çeşitli sanayi kuruluşları ile motorlu taşıtlar ve evsel gereçlerdir.
Şimdiye dek yapılan araştırmalar hava kirliliğinin insanlarda yol açtığı zararın belli başlılarının şunlar olduğunu ortaya koymuştur:
-Havadaki zararlı maddeler vücut direncini ve koruma işleyişini zayıflatmaktadır.
-Hava kirliliği kalp ve dolaşım rahatsızlıklarına neden olmaktadır.
-Hava kirliliği baş ağrısı ve solunum yollarında tahribat yapmaktadır.
-Hava kirliliği akciğer kanseri yapabilmekte ayrıca vücutta çeşitli kanser hastalıklarına bu arada kan kanserine yol açabilmektedir.
-Hava kirliliği sinir sisteminde tahriplere yol açmakta deri hastalıklarıyla deri kanserlerine neden olmaktadır.
-Hava kirliliği göz mukozasına zarar vermekte insanın iskelet sisteminde v edişlerinde çeşitli rahatsızlıkların nedenini teşkil etmektedir.
-Hava kirliliği kalıtımsal rahatsızlıklar için taban oluşturmaktadır.
Hava kirliliğine yönelik bu bilgilerin ardından ormanın çok büyük bir özelliğine onun oksijen kaynağı oluşu konusuna geçebiliriz.
Ormanın havayı arındırma oksijen yaratma özellikleriyle de yaşamsal bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Ormanlar özümleme olayı sonucunda CO2 harcamakta bunun karşılığında oksijen açığa çıkarmaktadır.
Bitkiler 264 gr CO2 ve 108 gr sudan 180 gr üzüm şekeri üretir ve 102 gr oksijeni de açığa çıkarır. Bu nedenle ormanlar hem karbon gazı tüketicisidir hem de biyolojik anlamda başlıca karbon deposudur. Ormanların yılda hektar başına 3-5 ton CO2 tutarlarken buna karşılık 8-13 ton oksijen ürettikleri saptanmıştır.
Orman havadaki kirliliği emip tozu süzerek de çok önemli bir işlev görmektedir. Örneğin 1 hektar çam ormanının yılda 30-40 ton ladin ormanının 32 ton kayın ormanının da 68 ton kadar bir tozu süzdüğü saptanmıştır.
Ormanların oksijen üretme etkinliği üzerine yapılan bir araştırmada hektar başına olmak üzere iğneyapraklı ormanların yılda 30 ton geniş yapraklı ormanların 16 ton tarım kültürlerinin ise 3-10 ton oksijen ürettiği saptanmıştır.
Esasen dünya ormanlarının ürettiği oksijen miktarı dünyadaki yeşil bitkilerin özümleme sırasında ürettikleri oksijen miktarının %33-46’sıdır. Böylece dünyadaki tüm ormanların ürettiği oksijenin 55x109 ton/yıl ile 102x109 ton/yıl arasında olduğu anlaşılmaktadır.elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ormanların bize faydaları

Ormanların bize faydaları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ormanların korunmasında eğitim önemlidir, ormanların maddi ve manevi faydaları, denizlerin ve ormanların bize faydaları, ormanların diger canlılar için faydaları, ormanlik alanda yasamanin faydalari,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ormanların asıl ve yan ürünleri nelerdir? Я Soru Cevap 0 25-02-2013 09:10
gel bize katıl bize şarkısının notaları Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 21-11-2012 12:44
Ormanların sağladığı iş olanakları Я Soru Cevap 0 28-02-2012 09:42
Ormanların faydaları nelerdir? Я Soru Cevap 0 14-02-2012 05:27
Ormanların Faydaları Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 06:49

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:36 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats