bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-09-2013, 03:11   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İnsan vücudunun kısımları

İnsan vücudunun kısımları-vücudu vücudumuzun şekli

A. HAREKET VE DESTEK
Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskelet sistemi vardır.
Nasıl ki evin esasını iskeletini birbirine bağlı demirler direkler teşkil ederse vücudunda çatısının dik durmasını birbirine bağlı ve eklemli olan sert kemikler temin ederler. Kemikler aynı zamanda iç organların birbirine bağlanmasını beyin ve akciğerler gibi bazı organların da korunmasını temin ederler. Vücudumuzda 206- 208 kadar kemik vardır. Kemiklerin hepsine birden iskelet adı verilir.
İnsan omurgalıların memeliler sınıfına giren bir canlıdır. Bütün omurgalılarda olduğu gibi insan vücudu da iskelet adını verdiğimiz kemikler ve eklemlerden oluşmuştur. Vücudumuzun iskeletinde kafatası omurga göğüs kafesi kollar ve bacaklarla bu kemikleri birbirine bağlayan hareket etmemizi sağlayan eklemler vardır.
Kemik yıldız veya örümcek şeklindeki kemik hücre ile hücreler arası sert bir madde ile doldurulmuş bir dokudur. Kemik hücreleri Havers kanalları denilen kanalların etrafında merkezleri bir daireler halinde dizilmiştir. Hücreler aralarındaki sert ara maddesi; yumurta akı maddesi ve madensel tuzlardan yapılmıştır. Yumurta akı maddeleri kemiğin 1/3 'ünü madensel tuzlar da 2/3 'ünü oluşturur.
İnsan iskeletini teşkil eden kemikler
İnsan vücudunda bulunan bütün kemiklerin (208 kadar) oluşturduğu birliğe iskelet denir. Omurgalı hayvanlarda olduğu gibi insanda da iskeletin görevleri vardır. O görevler şunlardır:

1. Bütün vücudun çatısını teşkil eder vücuda diklik ve sertlik verir.
İç organlarımızı korur. (Kafatası içinde beyin omurga kanal içinde omurilik göğüs kafesinde akciğerler ve yürek.)
İç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyini teşkil eder.
Kol ve bacaklar gibi hareket organları birtakım kaldıraçlar teşkil etmek suretiyle hareketlerimizi kolaylaştırır. **Bir kemik parçasını tuz asidi içine atıp bir müddet beklersek kemiğin tuzlan erir. Esnek yumuşak ve yapışkan olan bir kısım kalır ki bu kemiğin organik kısmıdır.Kemik ateşte yakılırsa organik kısımlar gaz halinde uçar. Ceride kemik külü denilen bir kısım kalır bu da muhtelif tuzlarlardan ibarettir. Kemikten alınan kesitlerde kan damarlarının ve sinirlerin gitmesine yarayan bir takım ince kanallar görülür. Bunlara Havers kanalları denir.

Kemiklerin Şekilleri
İnsanın vücudu 208 kadar kemikten yapılmıştır. Bu kemikler şekillere göre 3 kısma ayrılır:
Uzun kemikler
Kısa kemikler
Yassı kemikler a)Uzun kemikler boyu eninden büyük olan kemiklerdir. Kol ve bacak kemikleri uzun kemiklerdendir. Uzun kemiklerin baş tarafı şişkin orta tarafları incedir.Şişkin kısma kemik başı ince kısımlara da kemik gövdesi denir. Uzun bir kemikten dikine bir kesit alınırsakemik gövdesinin ortasında kemik kanalı görülür. Kemik kanalı yağlı bir madde olan kemik iliği ile doldurulmuştur. Kemik gövdesi dıştan 1-2 mm kalınlığında kemik zarı denen bir zarla Bir kemik parçasını tuz asidi içine atıp bir müddet beklersek kemiğin tuzlan erir. Esnek yumuşak ve yapışkan olan bir kısım kalır ki bu kemiğin organik kısmıdır.
b) Kısa kemiklerEni boyuna eşit olan kemiklere kısa kemik adı verilir. El ve ayak kemikleri kısa kemiklere örnek gösterilir. Omurgayı oluşturan omurlar ve bilek kemikleri kısa kemiklerdir. Bunların etrafında sert kemik bulunur. Ortalarında yassı kemiklerden daha fazla sünger doku bulunur. . .
c) Yassı kemikler Geniş yüzeyli kalınlığı az olan kemiklere yassı kemikler denir. Kafatasında bulunan alın yan ve art kafa kemikleri ve kaburga kemikleri yassı kemiklerdendir. Yassı kemikler sünger dokudan yapılmıştır.
Kemiklerin uzunluğuna ve enine büyümesi:
a) Kemiklerin uzunluğuna büyümeleri:
Kemiklerin boyuna büyümesi kemiklerin uçları ile kemik gövdesi arasında bulunan kıkırdak dokusu vasıtası ile olur. Bu doku çocuk doğduğu andan itibaren devamlı kemik dokusu vererek kemiğin uzamasını sağlar. Bu büyüme 12-24 yaşına kadar devam eder. Bundan sonra kıkırdak dokusu tamamen kemik dokusu hâline geldiğinden uzunluğuna büyüme olmaz.
b) Kemiklerin enine büyümesi:
Kemik zarı vasıtası ile olur. Çocukların kemiklerinde Kemik dokusu ve kemik kanalı bulunmaz. Sadece kıkırdaktan yapılmıştır. Beslenme ile kemik zarı her zaman içe doğru yeni Kemik dokusu omurgayı yay halinde bulundurur.
İSKELELETİN YAPISI VE GÖREVLERI
İnsan iskeletinin bölümleri
Baş iskeleti
Gövde iskeleti
Üyeler (kol ve bacaklar)
1. Baş iskeleti
Kemikler birbirine olabildiğince sıkı bağlanmıştır. Aralarında oynamaz eklemler vardır. Yalnız çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır. Beyin bu kemikler içinde bulunur.
2. Gövde iskeleti
Omurga ve göğüs kemiğinden oluşur.
a) Omurga: Omurga birbiri üzerine dizilmiş 33 kemikten yapılmıştır. Bu kemiklerden her birine omur adı verilir. Her omurda bir omur cismi iki kemiksel yay iki yan çıkıntı bir dikensel vardır. Omurların ortası deliktir. Bu deliğe omur deliği adı verilir. Bu delikler üst üste dizildiği zaman omurga kanalını meydana getirirler. Bu kanalda omur ilik bulunur. Omurların arasında kıkırdaktan yapılmış esnek yastıklar vardır. Omurga kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanır.Düz olmayıp hafif S şeklini almıştır.Omurga vücudu dik tutar.Omurlar şekline ve yerlerine göre beş bölgeye ayrılır
I- Boyun bölgesi 7 omurdan meydana gelir
11- Sırt bölgesi 12 omurdan meydana gelir
III-Bel bölgesi 5 omurdan meydana gelir.
IV-Sağrı bölgesi 5 omurdan meydana gelir.
V-Kuyruk sokumu -4 omurdan meydana gelir.
Bu bölgelerden boyun ve bel bölgeleri hareketlisırt az hareketlisağrı ve kuyruk sokumu omurları birbirleri ile birleşmiştir.
b)Göğüs kafesi;Sırt omurlarıkaburgalar ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğer ve kalp burada bulunur.
3.Üyeler
Kol ve bacaklar gövdeye köprülerle bağlanmışlardır. Aralarında tam oynar eklemler vardır.
a-Kollarda; Pazu dirsek ön kol el bilek el tarak ve parmak kemikleri vardır.
b-Bacaklarda;Uyluk diz kapağı baldır kaval ayak bilek ayak tarak topuk ve parmak kemikleri vardır. Bacaklar gövdeye kalça kemeriyle bağlanmışlardır.
Kafatası Kemikleri

Alın kemiği (alnımızda bulunur)
Art kafa kemiği (kafatasının arkasında)
Yan kemiği (kafanın yan taraflarında)
Şakak kemiği (kulakların bulunduğu yerde)
Temel kemiği (beynin üzerine oturduğu kemik)
Kalbur kemiği (görme ve koklama
sinirlerinin geçtiği kemik)
Yüz Kemikleri

Alt çene kemiği (bir tane ve hareketli)
Sapan kemiği (burun boşluğunu ikiye ayırırbir tane)
Üst çene kemiği (birbirine kenetlenmiş iki tane)
Damak kemiği (ağzın üst tavanı iki tane)
Elmacık kemiği (yüzde çıkıntı yapan kemik iki tane)
Burun kemiği (gözlük takılan kemik iki tane)
Boynuzcuk kemiği (burun boşluğunun yanında iki tane)Tırnakcık kemiği (göz çukurunun iç duvarında iki tane)


Omuz Kemeri ve Kol Kemikleri
Omuz kemeri arkada kürek önde köprücük kemikleri olmak üzere ikişer kemikten yapılmıştır. Bu iki kemiğin teşkil ettiği çukurluğa kolumuzun pazı kemiği yerleşmiştir. Pazı kemiğinden sonra yan yana ön kol ve dirsek kemiği gelir. Dirsek kemiğinin bir çıkıntısı pazı kemiğine bağlandığından kol kemiği arkaya doğru bükülmez.
Kol ve dirsek kemiğinden sonra 8 tane bilek kemiği 5 tane tarak kemiği baş parmak kemiği iki diğerleri üçer olmak üzere 14 tane parmak kemiği gelir. En küçük kemikler ayak parmak kemikleridir.
Omuz kemiklerine bağlı kol kemikleri:
Pazı kemiği
Ön kol- dirsek kemiği
8. El bileği kemikleri

5. El tarağı kemikleri
14. El parmağı kemikleri
Kalça kemiğine bağlı bacak kemikleri:
Diz kapağı kemiği
Uyluk kemiği
Baldır-Kaval kemiği
7. Ayak bileği kemikleri
5. Ayak tarağı kemikleri
14. Ayak parmağı kemikleri

Bacak ve ayaklarımız vücut ağırlığını taşımak yürümek koşmak atlamak ayakta durabilmek için özel bir şekil almıştır. Ellerimiz ise parmakların çok kıvrak olan hareketleri sayesindeher türlü işi yapabilecek bir özellik kazanmıştır.

Eklemler
Kemiklerin birbirileriyle birleşme yerlerine eklem adı verilir. Bütün kemikler eklemler sayesinde birbirine bağlanarak vücudumuzun çatısını teşkil ederler. Eklemler hareketine göre üçe ayrılırlar.:
1. Oynamaz eklemler:
Oynamaz eklemler kafatası kemiklerinde görülür. Kafatası kemikleri birbirine testere dişlisi gibi kenetlenmiştir. Hareket etmezler. Kuyruk ve sağrı omurları da oynamaz eklemlerdendir.
2. Yarı oynar eklemler:
Omurgadaki eklemler yarı oynar eklemlerdendir. Omurgada omurlar arasında kıkırdak yastıklar bulunur. Bunlar sayesinde omurga az çok yarım bir harekete sahiptir. Bu tip eklemlere boyun bel omurlarında alt çene kemiklerinde rastlanır.
3. Tam oynar eklemler:
Tam ve Yarım oynar eklemler kol ve bacaklarda görünen eklemlerdir. Bu eklemlerde kemiklerden birinin şişkince olan ucu diğerinin çukurlaşmış ucuna yerleşmiştir. Kemiklerin bu kısımları esnek cilalı
bir kıkırdak tabakasıyla örtülmüştür.Kemiklerin arasında sürtünme ile aşınmamaları için içinde yumurta akmsı bir sıvı bulunan kese vardır. Eklemi dıştan eklem kapsülü denilen bağlar sımsıkı sarmıştır.
Oynar Eklemler. Bu tür eklemlere en iyi örnek olarak üyelerin eklemlerini verebiliriz.Eklemler arasında boşluk bulunur ve bu boşluk eklem sıvısı ile doludur.

Kaslar
İskeletimizi meydana getiren kemik ve eklemler kendileri hareket etmezler hareket ettirilirler.İskeletimizi eklem yerlerinden hareket ettiren kaslardır. Kaslar kasılarak hareketi sağlar. İskeletin üzerini sararak vücudumuza esas şeklini veren ve eklemlerle birlikte hareketi sağlayan yapılara kas denir. Kasların % 70'inin su olduğunu biliyor musunuz?


Kas Sisteminin Görevleri
İskelet sistemiyle birlikte vücudun hareketini sağlar
Vücudumuza asıl şeklini verir.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İnsan vücudunun kısımları

İnsan vücudunun kısımları konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: vucudun kisimlari, insan vucudunun kisimlari, vücudun kısımları, vücut kısımları, insan vücudunun kısımları, ellerimiz vücudumuzun yüzde kaçıdır, insan vucudu 3kısma ayrılır isimler ne, elimiz vücudumuzun kaçta kaçıdır, bir insanın bacak ağırlığı vücudunun kaçıdır, insan kafasi vucudun kacta biri, insan vucudunun bacak bolumleri, vücudumuzun kısımların, insan bacağın kısımları, insan vucudunun kısımları, insan vücudunun kısımlarının isimleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hücrenin Temel Kısımları - Hücre Çekirdeği Kısımları elif Soru Cevap 0 13-03-2013 01:37
İnsan Vücudunun Günlük Kükürt İhtiyacı Ne Kadardır elif Eğitim ve Öğretim 0 05-02-2013 02:56
İnsan Vücudunun Kaçta Kaçı Yağdır elif Eğitim ve Öğretim 0 05-02-2013 02:56
İnsan Vücudunun Kaçta Kaçı Sıvıdır? elif Eğitim ve Öğretim 0 05-02-2013 02:55
İnsan Vücudunun En Verimli Saatleri elif Sağlığımız 0 27-09-2009 05:48

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.