bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-11-2013, 08:58   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Standart Dilin yozlaşması ile ilgili yazı

dilin yozlaşması ile ilgili yazı :(
 

Alt 06-11-2013, 09:03   #2 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Dilin Yozlaşması

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Tek tek aynı dili konuşan insanlar bir araya gelerek millet dediğimiz bütünü oluştururlar. Zira milleti var eden unsurların başında dil gelir. Bu sebepledir ki dil ve millet arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümemesi dilin yozlaşması milletin çözülmesi ve yozlaşmasını hızlandırır.

Dil aynı zamanda milletin ortak kültürü olan değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasında en önemli kanıt olduğundan; dilin yozlaşması zamanla kültürel bozulmayı da hızlandırır.

İnsan dil ile konuşur dile ait kavramlarla düşünür ve anlaşır dinsel imgelerle de inanır. Zira dil kelimesinin Arap lisanındaki lügatteki karşılığı gönül” dür. Kalptir. Aynı zamanda dil imanın ve inanmanın başlıca aracıdır. Kul dil ile inanır ve allahını bulur. İnanmanın bir şartı da inandığını dil ile söylemektir. İtikatta tabi olduğumuz maturidi mezhebine göre iman “ dil ile ikrar kalp ile tasdiktir.” Yani Allaha iman etmiş olmak için lisanı ile kelimeyi şahadeti söylemek elzemdir.

Diller kendi kuralları içinde zamanla yavaş yavaş gelişir ve yenilenirler. Uzunca bir zaman dilimi içinde bazı kavramlar unutulur yerini başka ve yeni yeni kavramlar alabilir. Çünkü dünya çapında kültürler birbirinden etkilendiği gibi dil ve dillerin unsurları da birbirlerinden etkileşirler. Ancak bu etkileşimi o toplumlarda yaşayanların kabulü ve yavaş yavaş sindirmesi ile mümkün olur. Bireye rağmen dildeki kavram değişikliklerini halka dayatamazsınız. Zira halk dediğimiz varlık kendinden olmayanı her zaman reddetmiştir.

Görevi Türk dilini koruma ve geliştirme olan Türk Dili Kurumu 1970 yıllarda dilimizi modernleştirme düşüncesi altında bazı yeni yeni kavramları halkın idrakine yerleştirmek ve güya Türk dilini yabancı dillerden arındırmak maskesi altında operasyona girişmiştir. Türk dilini koruyacağım diye istiklal marşının karşılığını “ Ulusal düttürü “ Aşevini “ toplumsal otlangaç” otobüsün karşılığını “ bas götürgeç “ gibi hiç kimsenin asla kabul edemeyeceği kavramları sokmaya çalışmış ancak zamanla onlarda unutup gitmişlerdir.

Bugünün modern toplumlarında memleketler artık silah ve askerle değil dille kültürle ve ekonomik işgal ile istila edilmektedir. Askeri istila hem masraflı ve hem de o ülkede yaşayan yerli halk tarafından nefretle karşılanmaktadır. Bu nefret duygusu istilacı askerle birlikte onu gönderen ülkeye de düşmanlığa sebep olmaktadır. Bu tür istilalar kalıcı da olmamaktadır. Bunun örneklerini Asya da Afrika da ve Amerika daki özgürlük hareketlerinde açıkça görmekteyiz. Kuvvetle işgal edilen 3. dünya ülkeleri kısa aralıklarla baş kaldırıp işgalcileri kovmuş ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Kısaca söylemek gerekirse; Fransız düşünür Taleyradın tespiti gibi “ Süngü ile memleketler işgal eder ihtilallar yapabilirsiniz ama üzerin de oturamazsınız.”

Bugünün Türkiye’sinde dilimizin yozlaşmasını çocuklarımıza verdiğimiz saçma sapan isimlerde mekân ise mesleklerimizin tabelalarında açıkça görmekteyiz. İçinde yaşadığımız Bursa’mızın modern tabir edilen cadde ve sokaklarında dolaştığımız da adeta kendimizi yabancı bir memlekette yaşıyormuşuz gibi hissederiz. İşgalin bu yönü turistik bölgelerimizde daha fazla görmekteyiz. Sırf döviz uğruna veya bazen de özenti olarak asılarca duvarlarımız ve kapılarımız da yazılı duran Türkçe isimlerin yüzde seksenin tamamen değiştiğini göreceksiniz. Maalesef bu yozlaşma daha çok kendini aydın ve elit zannedenlerin yaşadıkları semtler de başlamaktadır. Yaşadığı toplumu tanımayan tarihini bilmeyen ve diline sahip çıkmayan bu tabaka kokuşmuşluğun kaynağı haline gelmiştir..

Türk dilinin korunması hususunda üniversiteler ve devlet üzerine düşeni yapmamıştır. Hala üniversitelerimizde Türkçe bilimsel makaleler yazılmadığı gibi bini geçemeyen kelime kapasitesi ile Türk dili öğretmeye çalışılmaktadır. Maalesef yirmibeşbin den fazla kelime haznesine sahip olduğumuz halde günlük yaşantımızda beşyüz kelime ile konuşmaya çalışıyoruz. Bugün üniversiteyi bitiren gençlerimiz dâhil zarf edat nedir diye sorsak çoğumuz mektup zarfını anlarız. Maalesef hepimiz Türkçe konuşuyoruz ama Türk dilini bilmiyoruz. Bununda sebebi vatandaş olarak kendimiz olduğu kadar dilimizin yozlaşmasına en büyük nedende devlettir. Zira bugün devlet okullarında hiç de gereği olmadığı halde İngilizce Fransızca gibi yabancı diller okutulmak suretiyle dil ve kültür yozlaşmasının temelleri atılmaktadır. Dil eğitimi konusunda devletlerarası karşılılık kuralına dahi uyulmamaktadır. Tabi ki kendi okulunda İngiliz dilini öğrenmeye çalışan gençler yarın İngiliz dili ve kültürünün esiri olmakta bunun sonucu olarak kendi benliğinden uzaklaşmaktadır.

Bugünlerde kutladığımız dil bayramı üzerinde gerçek manada kafa yorarak dilimize ve bunun sonucu olarak öz benliğimize varmanın yollarını da arayıp bulup kutlamalıyız. Yoksa rüzgâr önünde amaçsızca sallanan kuru bir daldan farkımız kalmaz.

kaynak: Recep ACAR - Rotabursa
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 06-11-2013, 09:05   #3 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Dilin Yozlaşması İle İlgili Yazı

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıtadır. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; aynı dili konuşan insanlar kendi aralarında bir bütün oluştururlar. Dil bir milletin ortak malıdır. Millet aynı dili konuşan insanlar topluluğudur. Dilin bozulması ile millet çözülmeye başlar. Bu nedenle milli dil üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlaşması milli kültürün de yozlaşmasına zemin hazırlar.

Diller kendi tabii kanunları içinde zamanla ağır ağır değişir yenilenirler. Zaman içinde bazı kavramlar unutulur onların yerini yenileri alır. Bu normal bir süreçtir.

Türkçe dünyanın en güzel en zengin en büyük ve en köklü dillerinden biridir. Asırlarca 3 kıtada konuşulmuş yazılmış ve okunmuştur. Bu gün hala Türkçe farklı şiveleri lehçeleri ile dünya üzerinde en geniş coğrafyada konuşulan bir dildir.

İnsan dil ile dile ait kavramlarla düşünür; duygu ve düşüncelerini dilek ve şikayetlerini dil ile anlatır. Dilin bozulması ile iletişim de bozulur; insanların nesillerin birbirini anlaması güçleşir ve milletin devamı inkıtaya uğrar. Dil bir milleti diğerlerinden ayıran unsurdur. Bir milleti parçalamanın yollarından biri de o milletin dilini yozlaştırma bozmadır. Bu açıdan Türkçe’mizin durumunu düşünelim! Türk insanı Türkçe’ye sahip çıkmalıdır.

Milletler ve milli kültürler arasında karşılıklı alış verişler vardır; bu karşılıklı etkileşimden kaynaklanır. Bu etkileşim sayesinde diller de birbirinden etkilenebilir. Bu çerçevede Türkçe’de tarih boyunca diğer bazı dilleri etkilemiş ve onlardan da etkilenmiştir. İslamlaşma sürecinde Arapça ve Farsça’dan etkilenen Türkçe Tanzimattan sonra millet olarak yaşadığımız Batılılaşma sürecinde Fransızca Almanca İngilizce…den etkilenmeye başlamıştır. Bir takım çevreler Arapça ve Farsça sözcüklerin dilimize girmesine karşı çıktıkları kadar Avrupa dillerinden Türkçe’ye giren sözcüklerin varlığına karşı çıkmamaktadırlar; bu hayret ve endişe verici bir tavırdır ve yanlıştır. Ancak bugün Batı dillerinden aldığımız sözcükler o derece had safhaya ulaşmıştır ki; buna dil anarşisi demek doğru olur. Çocuk isimleri sokak isimleri semt ve belde isimleri dükkan isimleri…. çoğunlukla yabancı isim olarak karşımıza çıkıyor. Artık bu kadarına da pes demek gerekir. Adeta “Herhalde burası Türkiye değil!” diyesi geliyor insanın. Kültürüne milletine bağlı insanların Türk diline sahip çıkmaları gerekir. Sömürgeci güçler sömürgeleştirmeye başladıkları milletlerin dilini bozmaya çalışırlar. Bu noktada uyanık olmak gerekir.

Bugün artık memleketler silahla askerle değil kültürle ekonomi ile işgal edilmektedir; bu görünmeyen ama daha etkili bir işgal yöntemidir. Açıktan işgale göre daha sakıncasız ama daha kalıcıdır. Türk dili ve Türk kültürü işgale uğramaktadır. Türk kültürü ve Türk dili saldırı altındadır; nesiller arasında uçurum oluşturulmaktadır. Türk genci bundan 50- 80 yıl önceki Türkçe’yi anlayamaz duruma getirilmiştir. Milletin devamlılığına darbe vurulmaktadır.

Dil ile düşünce arasında düşünce ve kültür üretme üretilen düşünceyi ve kültürü aktarma arasında yakın ilişki vardır. Birey ve toplum olarak ne kadar çok sözcük sahibi isek; düşünce ve kültür üretimi aktarımı o kadar yetkin güçlü olur. Düşünce o kadar derin ve köklü kuvvetli olur. Maelesef Türkçe’nin yozlaştırılması buna göz yumulması ile Türk insanı düşünce ve kültür üretememekte dili dışardan alarak dilde taklit yaparak düşünce ve kültür üretiminde de taklide başlamıştır. Dilde taklitçilik düşüncede ve kültürde de taklitçiliği beraberinde getirmekte; artık kendimiz olamamaktayız; başkalaşmaktayız! “Ses bayrağımız Türkçe’ye sahip çıkalım!” Türkçe’yi cıvıklaştıran ve cıvık bir Türkçe kullananlara Türkçe’yi kullanarak tepki gösterelim!
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Dilin yozlaşması ile ilgili yazı

Dilin yozlaşması ile ilgili yazı konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: dilin yozlaşması ile ilgili yazılar, dilin yozlaşması ile ilgili yazı, türkçenin yozlaşması ile ilgili yazılar, dilin yozlaşması ile ilgili kısa yazılar, dilin yozlaşması ile ilgili kompozisyon, dilin yozlaşması nedir, http wwwbakimliyizcom soru cevap 132025 dilin yozlasmasi ile ilgili yazihtml, türkçenin yozlaşması ile ilgili kompozisyon, dilin yozlasmasi ile ilgili yazi, türk dilinin yozlaşması ile ilgili makaleler, türkçenin yozlaşması kompozisyon, dilin yozlasmasi kompozisyon, dilin yozlaşması hakkında bilgi, dilin yozlaşması kısa yazı, türkçenin yozlaşması ile ilgili sözler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yangın ile ilgili yazı elif Soru Cevap 0 23-08-2013 03:23
Engelliler ile ilgili yazı elif Soru Cevap 0 12-08-2013 02:44
okulun önemi ile ilgili yazı Kayıtsız Üye Soru Cevap 2 24-03-2013 06:22
Dilin önemiyle ilgili kompozisyon elif Türkçe ve Edebiyat 0 19-12-2011 10:57
Dayanışma ile ilgili örnek yazı elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 03:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.