bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-08-2015, 05:29   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nelerdir?

İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nelerdir? -İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri -İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri hakkında bilgi


a)Türk kültürü M.ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Temelini ise Andronova Kültürü oluşturmuştur.
b) Türk kültürü Altay Dağları Tanrı Dağı Aral Gölü Baykal Gölü ve Batı Türkistan’daki Anav ve Namazgah çevrelerin de olgunlaşmıştır.
c) Türklerin oluşturduğu bu kültüre Atlı Göçebe veya Bozkır Kültürü adı da verilmektedir.
d) Altay Dağlarındaki Pazırık Kurganı ve Isık Gölü çevresindeki Esik Kurganları ise Türk Kültürünün gelişmişliğinin en önemli eserleridir.
e) Türklerin inanç olarak ölümden sonraki hayata inandıkları anlaşılmıştır.
f) Türklerin temel geçim kaynaklarının hay vancılık ve tarım olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca dokumacılık ve madencilikte önemli bir yer tutmaktadır.
g) İpek yolu da Türkler açısından önemli bir yer tutmaktadır. İpek yolunun denetimi elde tutulduğu sürece ticaret de Türkler için önemli bir geçim kaynağı olmuştur.
h) Dünyada demir ilk defa Türkler tarafın dan kullanılmış ve at ilk defa Türkler tarafından evcilleştirilmiştir.
i) At sütünden kımız yaparak içmişler hayvancılıkla geçindikleri halde domuzu hiçbir zaman beslememiş ve etini yememişlerdir.
j) Savaşçı bir toplum olarak yaşamışlar Kartal ve Kurdu kutsal hayvan olarak kabul etmişler ve sembol olarak kullanmışlardır.


Türk kültürünün ana unsurları Türk düşüncesi dil tarih din bilim sanat folklor ahlak hukuk devlet biçimi yazılı kültür tarım ekonomi askerlik spor teknoloji anabaşlıklarında ortaya çıkar.


Türklerin fizik özellikleri olan çekik gözlülük çıkık elmacık kemikli esmer tipoloji tarih içinde değişmiştir. Bugünkü durumda genel olarak ortalama boy 1.70 ten rengi beyaz kumral saçlar dalgalı siyah sakal bıyık gür alın geniş uzun yüzlü geniş göğüslü ve genelde ela gözlüdürler.

Türk adları en fazla Ahmet Mehmet Mustafa Ali Ayşe Fatma şeklindedir. Arslan Şahin gibi somut Devrim gibi soyut adlar da vardır. Dedelerin adları genellikle torunlara verilir. Pekçok yörede her adın bir sıfatı vardır.

Günlük hayatta miladi takvim kullanılır. Ancak kültürel hayat İslam medeniyetiyle iç içe olduğundan hicri takvim adları yaşatılır Recep Şaban Ramazan adları hem ad olarak konur hem günlük dini yaşayışta kullanılır.

Türkler Avrasya denilen coğrafyaya yayılmışlardır. En eski Saka Türklerinden beri göçmen kavim olarak Batı’ya yönelmiş ve göç Anadolu’da sona ermiştir. Bugünün ulus devletler dünyasında Batı Türkleri Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır.

Çadır yerleşiminden kent yerleşimine geçen Türkler ahşap evlerden apartmanlara ve sitelere evrilen kent kültürüne geçmişlerdir. Ev dekorasyonunda kilimden halıya sedirden mobilyaya sandalyeden koltuğa tahta pencereden pimapen pencereye evrilen ev kültürü geniş aileden çekirdek aileye evrilmiştir. Batılı giyim kuşam yaygın olmasına rağmen eski giyim kültürü devam etmektedir. Ocak ve mangal düzeninden kalorifer ve doğalgaz düzenine geçen ısıtma sistemi; eşek ve attan arabaya; siniden masaya; şerbetten meyva suyuna; bozadan kolaya; hamamdan saunaya; dere kenarı yıkamadan çamaşır makinesine; teldolaptan buzdolabına temizlik ve sağlık kültürü gelişmiştir. Yemek kültürü et merkezli olup ot süt ekmek bal balık yumurta yoğurt temel besinlerdir.

Hayvancılık at eşek sığır manda deve koyun keçi arı ördek tavuk yetiştirmeciliğindedir. Tarım ürünleri arpa buğday pirinç pamuk kabak bakla nohut fasulye havuç lahana soğan sarımsak hıyar turp bamya patlıcan domates biber elma tütün çay zeytin erik üzüm patates ayva armut kavun karpuz iğde nar kiraz vişne muz çilek fıstık gibi sebze ve meyvelerdir. Dokumacılık ayakkabıcılık terzilik en yaygın zenaatlerdir. Çarşı ve bedestenden marketlere süpermarketlere günlük alışveriş kültürü gelişkindir. Semt pazarları devamlı işler.

En modern iletişim sistemleri kullanılmakta kara hava deniz ve demiryollarında modern araçlarla seyahat edilmektedir. Kentiçi raylı sistemler ve metro mevcuttur.

Türk Kültüründe Dil

Türkler Göktürk Uygur Arap Mani Brahmi Süryani Grek Ermeni İbrani Kiril Latin alfabelerini kullandılar. Türkiye’de 1928′den beri Latin alfabesi kullanılmaktadır. Türk dili zengin bir sanat geleneğine sahiptir ancak son yüzyıldaki kültür değişmesiyle Batı dillerinin etkisi altındadır. Küreselleşme dünya kültürlerine Amerikan kültürünü hayat tarzı olarak en küçük köylere kadar benimsetmekte ulusal kültür unsurları yabancı kültürüyle ikilik içinde yaşamaktadır. Türk dilinin zengin atasözleri ve deyimleri dahi dublaj diline feda edilmektedir.

Türk Kültüründe Tarih

Türk kültürü Türk Kültürünün kökleri Orta Asyadaki göçebeGök Tanrı inanışına sahip savaşçı halkların kültürüne dayanır. Bu atlı-göçebe kültürün gelişme tarihi taşdevrine kadar gider. Bu dönem at kurt koyun gibi hayvanların evcilleştirildiği ilk kültür dönemidir. Ayrıca süt ürünleri keten ve halı dokumacılığı da ilk bu dönemde geliştirilmiştir.

Türk boyları bu eski kültürden Töre diye adlandırdıkları toplumsal hukuk anlayışlarıyla ayrılmışlardır. İnançlarından dolayı her boyun ayrı isimi var olmuş ise de bu boylar Türk halkının parçası olduklarını unutmamışlardır. Töreye uyan boylara önceleri Törük ya da Török(Türük) denmiş sonraları bu sözcük Türk biçimine dönüşmüştür.

Başka bir anlatılışa göre Türk sözcüğü Çince Tue’ Kue ( cesur ) cümlesinden kaynaklanmıştır.

4000 yıllık Türk tarihi süresince Türk milleti tüm Avrasya üzerinde farklı medeniyetlerle temasa girip bazı kültürlerden etkilenmiş bazılarını da etkilemiştir.

Türk tarihi’nin erken çağında ( M.Ö. 1000 – M.S. 1000 ) özellikle Çin kültürünün etkisi dikkati çekmektedir. Bu dönemde Çin etkisi bazı Doğu Hun hükümdarlarının saraylarında Çin kıyafetleri ve Çin dilinin zorunlu kılınmasına varacak düzeylerde olabilmiştir.

Artan Çin etkisine karşı Bilge Kağan Türk halkını Orhun Kitabeleri ile …Çinliler’in tatlı sözleri varmış Çinliler’in yumuşak ipekleri varmış. Tatlı sözleri ve yumuşak ipek kumaşları ile Türk halkını kandırır aralarına alırmışlar. Sonra Kağan olacak oğlunuzu uşak hanım olacak kızınızı cariye yaparlarmış… şeklinde uyarmıştır.

Türk Kültüründe Sanat

Mimaride dini yapılar anıtsaldır. Yakınçağa kadar temel üslup Koca Sinan’da belirginleşmiştir. Resimde ve heykelde din kültürünün etkisiyle gelişme ancak minyatür ve süsleme sanatlarında olmuştur. Türk sanatı çini hat ebru ve seramikte tezhip ve halıcılıkta gelişmiştir.

Müzik gerek sivil gerek askeri müzikte sanat müziğinden hafif müziğe evrilir. Dini müzik Türk müziğinin önemli unsurudur. Halk müziği klasik ve arabesk özelliktedir. Türk sanat müziği çağdaş bir sesle hafif müzik klasik ve pop müzikle gelişmektedir.

Türk edebiyatı şiir hikaye roman deneme mizah eleştiri dallarında eski ve yeni formatlarda dünya dillerine çevrilen eserler üretmektedir. Sözlü edebiyat geleneği dini edebiyat formunda yaygındır ve en meşhuru kandillerde okunan mevliddir. Halk edebiyatında dünya kültürüne Nasreddin Hoca tanıtılmış çağdaş halk danslarıyla ve seyirlik sanatlarla tarihi kültür yapıları yaşatılmıştır.

Türk Kültüründe Hukuk

Şeriat hukukundan laik Medeni Hukuk’a geçen Türklerin toplum yaşamı Batı medeniyeti çerçevesinde anayasal hukuku benimser. Kamu hukuku ve özel hukuk günlük yaşam kültürünü Batı ile paralel bir düzeye getirmiştir. Bununla birlikte özel hukuk alanında töre ve örf hukuku geçerli olabilmektedir. Hukuk sistemi evrensel hukuk kurallarıyla uyumludur ve AB’ye girildiğinde AB hukuku geçerli olacaktır. Günlük hukuk kültüründe adalet mekanizması ağır işlemektedir. Düşünce özgürlüğüne engel yasalar bulunmaktadır.

Siyasi Kültür

Türk siyasi kültürü beylik hakanlık sultanlık ve tek partili cumhuriyetten demokratik laik çokpartili cumhuriyete doğru gelişmiştir. Osmanlı merkezi siyasi yapısı ve bürokratik düzen öğelerinin etkileri cumhuriyette görülmesine rağmen Batı tarzı demokratik rejim yerleşmektedir. Sivil toplum güçlenmektedir. Siyasi kültür askeri müdahalelerle birlikte gelişmektedir. Bunun temeli Türk kültüründe ordu-millet kavramıdır ve askeri darbelerden sonra otoriterlikten demokratik düzene geçiş sağlanmaktadır.

Siyasi kültürün zayıf yönleri vesayetçilik ve hoşgörüsüzlüktür. Askerlik bir kültür unsuru olarak Türk kültüründe önemli bir işleve sahiptir. Askerlik yapmamış gençlere kız verilmemesi hala yaygın bir adettir. Aşırı dincilik aşırı ümmetçilik aşırı şovenizm gibi alanlardaki partizanlıklar; siyasi kültürde olumsuz ve acı olaylara yol açagelmiştir. Halkın devlete bakışı “Devlet Baba” kavramıyla açıklanagelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ulus devlet ve üniter yapı temelinde oturmuş demokrasi atılımları yerini liberal ve postmodern fikirlere bırakmış bu durum Cumhuriyetimizin temel değerlerini aşındırmaya başlamıştır.

Türk Kültüründe Spor

Türk spor kültürü Yaşar Doğu Metin Oktay Cemal Kamacı gibi milli şahsiyetlerle ifade edilmesine rağmen toplumda spor yapma yaygınlığı ve spora ayrılan bütçe çok geridir. En kabul gören spor futboldur. Geleneksel yağlı güreş ata sporu olarak sürerken avcılık binicilik kılıç okçuluk cirit atletizm halter dallarında uluslararası başarı gösterilmektedir. Türk kültüründe kan sporları hayvanlara yönelik eziyet yoktur.

Alıntı


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nelerdir?

İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kültürün Maddi ve Manevi Unsurları Nelerdir elif Soru Cevap 0 21-04-2013 11:20
Kültürün İşlevleri Nelerdir elif Soru Cevap 0 17-02-2013 06:58
Yaşadığımız Havanın Yapısı elif Eğitim ve Öğretim 0 27-09-2012 09:27
Kültürün İşlevleri Nelerdir? gizem Soru Cevap 0 29-04-2012 04:29
Acısıyla tatlısıyla yaşadığımız hayat nimlahza LakLak Bölümü 6 27-09-2009 08:16

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats