bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 30-08-2015, 03:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi - Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları kimlerdir?

Fatih Sultan Mehmet dönemi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

II. Mehmet 6 Nisan 1453te kuşattığı İstanbulu 29 Mayıs 1453te fethetti ve artık bir imparatorluk durumuna gelen devletine başkent yaptı. Ardından Bizans tahtı üzerinde hak iddia edebilecek hânedanlara karşı harekete geçti. Mora Despotluğu (1460) Trabzon Rum İmpratorluğu (1461) ve Palailogoslar ile akrabalığı bulunan Galtulusi ailesinin ortadan kaldırdı. Sırbistan Bosna ve Herseki ilhâk etti (1459). Balkanlarda genişleme Osmanlı Devletini Tuna üzerinde Macaristanla; Arnavutluk Yunanistan kıyıları ve Ege Denizinde Venedikle karşı karşıya getirdi. Uzun bir savaş (1463 - 1478) sonunda Venedik İşkodra Akçahisar kentleriyle Limni ve Eğriboz adalarını Osmanlılara bırakmayı ve elde etiiği ticaret serbestliği karşılığında her yıl 10000 altın ödemeyi kabul etti. Bu savaş sürerken II. Mehmet Karamanoğulları Beyliğini ortadan kaldırdı (1468); Karamanoğullarını koruyan ve Venedikle bir antlaşma yapan Akkoyunlu hükümdârı Uzun Hasanı Otlukbelinde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Osmanlı Devleti Fıratın batısındaki Anadolu topraklarına yerleşti; Gedik Ahmet Paşanın Torosları ve Akdeniz kıyılarını zaptetmesiyle de Memlûk Devleti ile sınırdaş oldu. Gedik Ahmet Paşanın 1475te kuzey Karadenize yaptığı sefer Ceneviz kolonileri Kefe ve Sudakın fethi ve Kırım Hanlığının Osmanlı himayesine girmesiyle sonuçlandı. Böylece Osmanlı Devleti bir iç deniz durumuna gelen Karadeniz üzerinde siyâsi ve iktisâdi tam bir egemenlik kurdu. II. Mehmetin güney İtalyanın fehiyle görevlendirdiği Gedik Ahmet Paşa denizaşırı bir seferle Napoli Krallığının elinde bulunan Otrantoyu aldı ve İtalya içlerinde harekâta başladı. Ama II.Mehmetin ölümü (1481) bu seferin yarım kalmasına neden oldu.

II. Bayezit dönemi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

II.Mehmetin ölümünden sonra Osmanlı Devleti bir iç bunalımla karşı karşıya geldi. II. Bayezit (1481 - 1512) taht kavgasına girişen kardeşi Cemi yeniçerilere dayanan İshak ve Gedik Ahmet paşaların desteğiyle yendi; Cem Rodos Şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı. 1484teki Boğdan seferi ile kuzey ticaretinin zengin limanları Kili ve Akkerman Osmanlı Devletine katıldı. Cemi ve Karamanoğullarının kalıntılarını destekleyen Memlûklarla savaş (1485 - 1491) ise genellikle Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlandı. Venedikle savaş (1499 - 1503) imparatorluğa Modon Koron Navarin İnebahtı limanlarını kazandırdı. Bu savaş sırasında Osmanlılar Akdenizde Venedik ile boy ölçüşebilecek bir donanma meydana getirdiler. Bu arada İrana egemen olan Şah İsmailin halifeleri aracılığıyla Şiiliği Türkmenler arasında yaymaya başlaması Anadoluda Osmanlı egemenliğini sarsan bir siyâsi tehlike olarak belirdi. Şah İsmailin halifelerinde Şah Kulunun önderliğindeki ayaklanma güçlükle bastırılabildi.

Yavuz Sultan Selim dönemi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

Yeniçerilerin desteği ile babası II. Bayeziti tahttan uzaklaştıran Yavuz Sultan Selim Şah İsmailin Anadoludaki müritlerine karşı şiddetli bir mücadeleye girişti.Kardeşleri Ahmet ve Korkudu yenerek Şah İsmaile karşı Çaldıranda kazandığı zaferden (1514) sonra Tebrize kadar ilerledi.Dönüşünde Dulkadiroğulları Beyliği ile Turnadağ Şavaşı yapıldı(1515).Bunu gören Ramazanoğulları Beyliği savaşmadan teslim oldu ve Anadoluda Türk birliği sağlandı. Bundan sonra I. Selim Memlûklara karşı harekete geçti. Yavuzun batı da tehlike görmemesi nedeniyle doğu sınırlarını kontrol altına almak istemiştir bu sebeple doğuya yönelik fetih politikası izlemiştir.

Mısır Seferi Nedenleri:

Yavuz Sultan Selimin İslam Dünyasının lideri olmak istemesi
Baharat Yolu ve zengin bir tarım bölgesi olan Mısırı almak istemesi
Dulkadiroğullarının Osmanlı egemenliğine girmesi
Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurması
Mercidabık Savaşı(1516) Memlük sultanı Kansu Gavri yenildiSuriyeFilistin Osmanlılara geçti. Ridaniye Savaşı(1517) Yeni sultan Tomanbay güçlü bir savunma hattı oluşturdu.Yavuz Sultan Selim müthiş bir taktikle ateşhattının arkasına geçti.Memlük devleti sona erditoprakları Osmanlının oldu.

Sonuçları:
Memlük toprakları alındı
Memlük hazinesi alındıhazine altın doldu
Kutsal Emanetler İstanbula taşındı
Halifelik Osmanlılara geçti
Osmanlı devleti teokratik devlet yapısı kazandı
Venedikliler Kıbrısa ödedikleri 10000 altını Osmanlıya ödemeye başladılar
Baharat YoluMısır alındı


Bu dönemde batıya hiç sefer düzenlenmemiştir mısır seferinde büyük sahra çölü üç ayda geçilmiştir. padişah üstün ahlakından dolayı atından inip yanında yürüyerek gitmekte olan bir alime ata onun binmesi gerektiğini söylemiştir.o alimin üzerine sıçrattığı çamurlu elbisesini saklamış ve en çok değer verdiği eşyalar arasına koymuştur.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

Kanuni Sultan Süleyman I. Selim döneminde duraklayan Batıya karşı gazâ siyâsetini yeniden yürürlüğe koydu. Belgradın zaptı (1521) Orta Avrupada; Rodosun zaptı (1522) ise Akdenizdeki etkinlikleri için Osmanlı Devletine elverişli bir konum kazandırdı. Macar ordusunu Mohaçta yok eden (1526) Kanuni Macaristanın başkenti Budaya (Budin) girdi ve Macaristanı Zapolyanın krallığında himâyesine aldı.Mohaç Şavaşı tarihin en kısa süren şavaşıdır. Bu Osmanlı Devletini Macaristan egemenliği için Habsburglarla karşı karşıya getirdi. Kanuni Zapolyayı korumak için 1529da Viyananın kuşatılmasıyla sonuçlanan seferi 1532de de Alman Seferini yaptı. 1541de ise Osmanlı egemenliğindeki Macaristan topraklarını bir Osmanlı eyaleti (Budin Eyaleti) yaparak ''''ilhâk etti; ölen Zapolyanın oğluna kendisine bağlı olması koşuluyla Erdel Prensliğini verdi. 1543teki Macaristan seferi sırasıda ise Estergon Kalesini zapt etti. 1547de Avusturya ve Almanya ile imzalanan barış antlaşması ile Kanuni ellerinde tuttukları Macaristan topraklarını yılda 30000 altın haraç ödenmesi koşuluyla Habsburglara bıraktı''''. Ancak savaş 1551de yeniden başladı.

Rodosun alınması

Kanuni döneminde Osmanlı Devletinin batıya karşı bir savaş cephesi de Akdenizdi. Akdenizde meydana gelen ilk önemli olay Saint Jean Şövalyelerinin elinde bulunan Rodosun alınması oldu (1522). Kanuninin Rodosu ele geçirdiği sıralarda Türk-İslâm korsanlar Cezayirde bir korsan devleti kurmuş bulunuyordu. Ancak bu korsan devleti V. Karlın baskıları karşısında Osmanlı Devletinin korumasına girmek zorunda kaldı ve böylece Cezayir bir Osmanlı eyâleti oldu (1533). Bu korsan devletin başında bulunan ünlü denizci Hızır Reis de Barbaros Hayrettin Paşa adı ile Osmanlı kaptan-ı deryalığına getirildi. Barbaros Hayrettin Paşanın Osmanlı kaptan-ı deryası olduğu dönemde Akdenizde Osmanlı Devleti ile başta İspanya ve İtalyan şehir devletleri arasında çok şiddetli deniz mücadeleleri gerçekleşti. Bu dönemin en önemli olayı Preveze Deniz Savaşında Barbaros Hayrettin Paşanın kendisinden gemi top ve asker sayısı bakımından üstün olan ve Andrea Dorya komutasındaki birleşik Hristiyan donanmasına karşı kazandığı parlak zafer oldu (28 Eylül 1538). Bu zafer Osmanlı donanmasının Akdenizin en güçlü deniz kuvveti olduğunu ortaya koydu. 1541de V. Karlın Cezayiri almak için yaptığı girişim de püskürtüldü. Yine Preveze Deniz Savaşından sonra Osmanlı donanması Barbarosun komutasında Fransaya yardım etmek için V. Karlın müttefiki Savoya Dükünün elinde bulunan Nisi aldı (1543). 1551de Trablusgarp Osmanlı egemenliğine geçti. Cerbede 1560ta büyük bir deniz zaferi daha elde edildi. Bütün bu başarılar Osmanlıların Akdenizin en güçlü deniz kuvveti olduğunu ortaya koyduğu gibi bir süre Akdenizin bir Osmanlı denizi olmasını da sağladı.

Hint Deniz Seferleri

Akdenizde Osmanlılarla Hristiyan Akdeniz devletleri arasında her iki taraf için de yıpratıcı deniz savaşları yapılırken Osmanlı Devleti 1538den başlayarak Hint Okyanusunda Portekizliler ile mücadeleye girişti Osmanlı Devletinin Hint Okyanusu için mücadelesi 1669a kadar sürdü. Bu süre içinde birkaç kez Hindistana bir kez de Sumatra Adasına donanma gönderildi; Yemen Habeşistan ve bazı Afrika ülkeleri Osmanlı Devletine katıldı Hint Okyanusunda Portekizlilere karşı bazı deniz başarıları elde edildi ise de Osmanlılar Hint Okyanusunda kesin bir üstünlük sağlayamadılar. Osmanlıların Hint Okyanusundaki başarısızlığı daha sonra hem Osmanlı devleti hem de tüm doğu ulusları için son derece olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

İran seferi

Kanuni döneminde önemli mücadele alanlarından biri de İran oldu. Yavuz Sultan Selim zamanında İrana karşı kazanılan Çaldıran zaferine Osmanlı ordularının Tebrize kadar ilerlemesine ve tüm Doğu Anadolunun Osmanlı egemenliğine geçmesine karşın İran ile kesin bir barış antlaşması imzalanmamıştı. Gerek İran gerekse Osmanlı İmpratorluğu birbirlerine kuşku ile bakıyorlardı. İran Anadoluyu ele geçirme planlarından vazgeçmediği gibi Osmanlılar da Hint Okyanusuna kuzeyden açılan iki körfezden biri olan Basra Körfezine açılan Irak topraklarını ele geçirme emelleri besliyorlardı. Bu arada iki devlet arasında sınır olayları da eksik değildi; bir takım sınır görevlileri durmadan taraf değiştirmekteydiler. Bütün bu olaylar bir araya gelince 1533te Sadrazam İbrahim Paşa İran seferiyle görevlendirildi arkasından da padişah İran seferine çıktı (1534). "Irakeyn Seferi" denilen bu seferin en önemli ve kalıcı etkisi Bağdat dahil olmak üzere Irak topraklarının Osmanlıların eline geçmesi oldu (1535). Böylece Hint Okyanusuna açılan önemli körfezlerin ikisi de Osmanlıların eline geçmiş oldu. İran savaşları 1555teki Amasya Antlaşması ile sona erdi; antlaşma sonucu Azerbaycan ile merkezi Tebriz bir kısım Doğu Anadolu toprakları ve Irak Osmanlıların eline geçti. Bu barış 1576 yılına kadar sürdü.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi

Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki padişahları hakkında bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 2beyazıt resmi, 2beyazit fotu, beyazit 2,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlı devleti hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 16-09-2014 04:10
Osmanlı Devleti,Devlet Yapısı,Padişahları Nasıldı? elif Tarih 8 28-12-2013 02:44
Osmanlı Devletinin yükseliş nedenleri nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 01-06-2013 06:24
Osmanlı Devleti'nin Istanbul'da yaptırdığı medreseler hakkında bilgi elif Soru Cevap 0 18-02-2013 09:30
osmanlı yükseliş dönemi padişahları sırasıyla nelerdir ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 16-12-2012 06:02

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:21 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.